802.763

kiadvánnyal nyújtjuk Magyarország legnagyobb antikvár könyv-kínálatát

A kosaram
0
MÉG
4000 Ft
a kedvezményes
házhoz szállításig

Pedagógia

Szerző
Szerkesztő
Fordító
Lektor

Kiadó: Osiris Kiadó
Kiadás helye: Budapest
Kiadás éve:
Kötés típusa: Fűzött kemény papírkötés
Oldalszám: 540 oldal
Sorozatcím: Osiris Tankönyvek
Kötetszám:
Nyelv: Magyar 
Méret: 24 cm x 17 cm
ISBN: 963-379-269-x
Megjegyzés:

Tartalom

Ismerkedés a tudománnyal
A pedagógiai tanulmányokról15
Tanulmányi és vizsgatematikák15
A tudományos nyelv18
A pedagógia résztudományai19
A pedagógia mint egyetemi tudományos diszciplína26
Rövid történeti áttekintés26
A tudomány jelenlegi helyzete30
A pedagógia tudományos értelmezési lehetőségei36
A pedagógiai jelenségek három lehetséges megközelítési módja36
Metodológiai következtetések40
A pedagógia főbb elmélettípusai és metodikai eljárásai42
Függelék 1.: A magyar neveléstudomány fejlődése és főbb irányzatai50
A budapesti egyetem pedagógiaprofesszorai51
A debreceni egyetem pedagógiaprofesszorai59
A kolozsvári-szegedi egyetem pedagógiaprofesszora63
Fogalmi meghatározások
Enkulturáció73
Az enkulturáció mint alapfolyamat73
Szocializáció77
A szocializáció mint az enkulturációs folyamat része78
A nevelés82
A nevelés mint szimbolikus interakció82
A szociális tanulás89
A szociális tanulás mint pedagógiai interakció89
A tanulás95
Tanulás "mint belső organizáció"95
A művelődés101
Művelődés mint önreflexió és társadalomkritika102
Viselkedés és cselekvés108
Meghatározás és körülhatárolás108
A szocializáció folyamata
Bevezetés112
A szocializációkutatás története112
A fogalom jelenlegi használata115
A tanulás alapjelentése121
A különböző fogalmi rendszerek áttekintése126
Viselkedéselméleti magyarázat129
Történeti-rendszertani bevezetés130
A környezet jelentőségéről133
Rendszertani összegzések140
A szerep- vagy rendszerelméleti magyarázat144
Központi feltevések145
A pszichoanalitikus tanuláselméletek jelentősége150
A szerep- vagy rendszerelmélet kritikája160
A narcizmus-vita168
Az interakcióelméleti magyarázat171
Történeti rendszerértelmezések171
Elméleti összefüggések174
Az identitás fejlődése és válsága185
A cselekvés jelentősége198
A struktúragenetikai magyarázat201
A fejlődéselméletek203
Elméleti alapvetés és a struktúrakifejezés jelentése207
A szociális fejlődés217
Az általános kérdések vázlata222
Szocializáció és nyelv kapcsolata222
Az elsődleges szocializáció jelentősége232
A szocializáció folyamatának antropológiai alapja239
A nevelés folyamata
A nevelés fogalma250
A nevelés metaforái250
A nevelésfogalom etimológiája és formális meghatározása263
Összefoglalás269
A funkcionális-internacionális nevelési modell271
A fogalompár jelenlegi értelmezése272
Történeti és rendszerszerű áttekintés275
Összefoglalás279
A pedagógiai kapcsolat modellje280
A klasszikus megközelítés: operáns tanulás és láncképzés296
Az újabb értelmezés: modell alapján történő tanulás303
Összefoglalás308
A nevelés mint szimbolikus interakció309
Az interakciók jelentőségéről311
Az identitás322
Összefogalás325
Az átfogó kérdésekről328
A tekintély szerepe329
A nyelv jelentősége336
A nevelési célokról340
A nevelésügy intézményei és szervezeti formái
Általános áttekintés349
Az intézmények és a szervezeti formák összefüggése a szocializációs és a nevelési folyamattal349
A jelenlegi német nevelésügy áttekintése353
A fogalmak értelmezése360
A pedagógiai szervezet sajátosságai az iskola példáján362
Az iskolaügy történetéből362
Az iskola jelenségének tudományos megközelítése369
Összefoglalás370
Függelék 2. További modellértékű európai közoktatási rendszerek, a magyar iskolaügy fejlődésének főbb tendenciái371
A kontinentális fejlődés másik modellje: Franciaország közoktatási rendszere372
Az európai közoktatás angolszász modellje: Nagy-Britannia közoktatási rendszere376
Az Európai Unióhoz tartozó országok iskolaügyének néhány fejlődési tendenciája381
A magyar közoktatás fejlődésének főbb szakaszai384
Az iskola vizsgálatának tudományos szempontjai400
A szervezetelméleti megközelítés400
A rendszerelméleti megközelítés405
Az antropológiai megközelítés414
Átfogó kérdésekről424
A teljesítmény pedagógiai problémája424
A tanár "pedagógiai szabadságról"428
A tanár és a tanterv430
A didaktikáról avagy a tanítás és a tanulás összefüggéseiről
Bevezető áttekintés435
Fogalmi meghatározások436
A didaktikai irányzatok fejlődéséről438
A tanulóközpontúság mint a didaktika törvényi célkitűzése445
Tanulóközpontúság a különböző didaktikai irányzatokban448
Az objektivista és a pozitivista irányvonal448
Az instrumentalisztikus és a materialista irányvonal450
Az egyénre és az interakciókra építő irányvonal451
A megvalósuló tanulóközpontúság457
Kapcsolat a társtudományokkal457
A gyakorlatban megvalósuló tanulóközpontúság463
A tanulóközpontúság gyakolata468
Az iskolai élet: a tanulók együtt tízóraiznak468
A tanterv: rejtett szociális tanulás471
Az oktatás individualizációja472
Összefoglalás474
Irodalom477
Alapfogalmak499
Fontosabb kifejezések508
A függelékekben felhasznált és további ajánlott magyar nyelvű irodalom522
Névmutató527
Tárgymutató533

Friedrich W. Kron

Friedrich W. Kron műveinek az Antikvarium.hu-n kapható vagy előjegyezhető listáját itt tekintheti meg: Friedrich W. Kron könyvek, művek
Megvásárolható példányok

Nincs megvásárolható példány
A könyv összes megrendelhető példánya elfogyott. Ha kívánja, előjegyezheti a könyvet, és amint a könyv egy újabb példánya elérhető lesz, értesítjük.

Előjegyzem