857.387

kiadvánnyal nyújtjuk Magyarország legnagyobb antikvár könyv-kínálatát

A kosaram
0
MÉG
4000 Ft
a kedvezményes
házhoz szállításig

Népegészségügy 1962/1-12.

Az Egészségügyi Minisztérium egészségpolitikai, egészségügyi szervezési folyóirata/XLIII. évfolyam 1-12. szám

Szerző

Kiadó: Ifjúsági Lapkiadó Vállalat
Kiadás helye: Budapest
Kiadás éve:
Kötés típusa: Könyvkötői kötés
Oldalszám: 384 oldal
Sorozatcím: Népegészségügy
Kötetszám:
Nyelv: Magyar 
Méret: 27 cm x 20 cm
ISBN:
Megjegyzés: Kéthavonta megjelenő folyóirat. További szerzők a könyvben. Fekete-fehér ábrákkal illusztrálva.

Tartalom

Eredeti közlemények
Bakács Tibor: A dysenteria, a fontosabb enteritisek hazai előfordulása és azok kommunálhigiénés összefüggése129
Balogh László: lásd: Sárkány Jenő207
Bartha Ferenc: Az orvosképzés reformjának néhány problémája193
Bálint István és Faragó István: Újabb adatok az alkoholizmus pathogenesiséhez314
Bándi Andor: A folyamatos oltásról150
Bedő Klára: Javaslat a hazabocsátott veszélyeztetett koraszülöttek egészségügyi ellátásának hatásos megszervezésére188
Bencze József: Hozzászólás az egészségügyi felvilágosítás kérdéséhez58
Bíró Zsigmond: Miskolc Város levegőszennyeződése43
Bogolepova, L. Sz.: Egészségügyi felvilágosítás kérdéséhez175
Bohár László: Adatok egy bányaüzemi-körzeti orvos 1960-61. évi munkájáról271
Bojtor Iván: lásd: Koczkás Gyula101
Bonta János: A sugárvédelem feladatai, szervezete és jogszabályai97
Borbola József: Kórházi cukorbeteggondozás210
Botár Géza és Szépe Margit: Nagykőrös város cukorbetegeinek adatai176
Cserba László: Az egészségügy II. ötéves tervének intézményfejlesztési célkitűzéseiről3
Csontos Endre és Takács Attila: Mérgezések csecsemő- és gyermekkorban372
Dósay Károly: lásd: Koczkás Gyula101
Éder Sándor: Ipari durvaszerkezeti röntgenvizsgálatok sugárvédelme104
Faragó István: lásd: Bálint István314
Fázold Ádám: lásd: Saád Ferenc145
Fodor Ferenc: Körzeti orvosok betegforgalmának morbiditási struktúrája budapesti belvárosi körzetekben II.166
Fodor Ferenc és Mádai Lajos: Sürgős kórházi elhelyezések Budapesten, különös tekintettel a belgyógyászati osztályokra337
Fodor Ferenc és Szakkay Antal: Kontakt-szűréssel kiemelt tbc-s megbetegedések néhány epidemiológiai adata12
Fülöp László: lásd: Martos Gizella300
Fülöp Tamás: Az egészségügyi szervezsétudományi metodológia kérdéseihez161
A francia és osztrák egészségügyről74
Fülöp Tamás és Mányi Géza: A szakorvosi ellátás decentralizálásának hatása az egészségügyi ellátottságra334
Grazsulj, V. Sz.: Kolonializmus és egészségügy78
Gyulai Imre: lásd: Saád Ferenc145
Hahn Géza: Az egészségügy fejlődése a Német Demokratikus Köztársaságban72
Herpay Zsombor és Kondor László: Egy antibiotikum-üzemben végzett mykológiai szűrővizsgálat tapasztalatai52
Horváth Miklós: A vágóhidak újrendszerű üzemelésének közegészségügyi vonatkozásai294
Iványi János és Riskó Rezső: Adatok 1168 Gyula környéki, zömmel idősebb mezőgazdasági dolgozó orvosi vizsgálatából23
Kádár Tibor: Az egészségügyi szervezők felelősségéről9
A megyei orvostovábbképző megbeszélések tapasztalatai199
Károlyi György: A második ötéves terv rendelőintézeti óraszámszükségletének meghatározása Hajdú-Bihar megyében171
Koczkás Gyula, Dósay Károly és Bojtor Iván: Sugárvédelem orvosi röntgen osztályainkon101
Kondor László: lásd: Herpay Zsombor52
Kónya Károly: Rachitis-prophylaxisunk szülész- és gyermekorvosi vonatkozásairól181
Kovács András, Varga Katalin és Lengyel Sándor: A veszélyeztetett terhesség19
Kovács József: Élelmiszerek radioaktív szennyezettségének vizsgálata113
Kovács László, Predmerszky Tibor és Voit Endre: A radioizotópok felhasználásával kapcsolatos sugáregészségügyi tapasztalatok107
Kováncsics János: Adatok a Német Demokratikus Köztársaság egészségügyi felsőoktatásáról201
Lakatos Mária: lásd: Madár János142
Lengyel Sándor: lásd: Kovács András19
Lerch Jenő: A Beruházási Kódex rendelkezéseinek közegészségügyi vonatkozásai345
Linka Zoltán: A fiatalkorúak szeszesital fogyasztásának iskolaorvosi vonatkozásai316
Losonczy György: Az infekciós hospitalizmusok fogalma és a probléma kiterjedése81
Loványi István: Az orvosi vizsgálat szerepe a sugárvédelemben110
Madár János, Lakatos Mária, Szépe Lajos, Székelyföldi József és Rácz Irma: A dysenteria elleni fokozottabb rendszabályok alkalmazása során nyert megállapítások142
Malinszki László: Szociális gondoskodás a vakokról122
Martos Gizella, Fülöp László, paphegyi Gusztáv és Süveges Tibor: Borsod megye tejellátásának köz- és állategészségügyi helyzete300
Mádai Lajos: lásd: Fodor Ferenc337
Mányi Géza: Egy döntőbizottság 3 évi munkájának tapasztalatai115
Métneki János: Vizsgálatok az alkoholizmus elleni küzdelem propaganda elemeinek meghatározására309
Milotay László: Csongrád megye csecsemőhalandósága 1953-1961-ig362
Mórik József: A hazai levegőegészsgügyi vizsgálatok eddigi tapasztalatai39
Nemessuri Mihály: A sportorvosi munka185
Nyíró Gyula: Az alkoholizmus strukturális szemléletéről304
Paál György: Az üzemi egészségügyi ellátás helyzetéről és jövőjéről257
Paphegyi Gusztáv: lásd: Martos Gizella300
Pál Endre: Törekvésünk a tbc gondozói munka fejlesztésére15
Pápay Dénes: A dysenteria helyzete Szolnok megye területén a járvángyügyi és laboratóriumi vizsgálatok tükrében148
Péntek József: Beszámoló a székesfehérvári egészségügyi ellátásban bevezetett kísérleti szervezési formról322
Predmerszky Tibor: lásd: Kovács László107
Radnót Magda: A vakság elleni küzdelem néhány kérdéséről120
Rácz Irma: lásd: Madár János142
Rákos László: Tapasztalatok és következtetések a gyarmati sorból felszabadult országok szülészeti és nőgyógyászati ellátására vonatkozólag376
Regős János: A műszaki és gazdasági vezetők szerepe az üzemegészségügy fejlesztésében276
Rex-Kiss Béla és Szabó Sándor. Munkamódszerek a rendelőintézeti laboratóriumokban213
Riskó Rezső: lásd: Iványi János23
Rostás Oszkár: A magyar egészségügy nemzetközi kapcsolatai65
Saád Ferenc, Fázold Ádám, Bíró Zsigmond és Gyulai Imre: A sátoraljaújhelyi vízjárvány 1961-ben145
Sárkány Jenő: A csecsemőhalálozás elleni küzdelem eredményei Magyarországon353
Sárkány Jenő és Balogh László: Kórházi gyermekosztályok feladata a gyermekápolónők képzése terén207
Shcliack, V.: Adatok a diabetes mellitus statisztikájához178
Schwarczmann Pál: Elmélet és gyakorlat az ápolónőképzésben206
Serény Béla: A dysenteria epidemiológiai problémáival foglalkozó bakteriológiai vonatkozású kutatások a területen139
Simonovits István: Gondolatok a "Fejér megyei kísérlet" kapcsán321
Strasser László: A higiénius középkáderképzés időszerű kérdései49
Sujbert László: Az ittasság okozta közúti balesetek és megelőzésük lehetőségei88
Süveges Tibor: lásd: Martos Gizella300
Szabados Sámuel: Az egységes egészségügyi ellátás megszervezésére irányuló kísérletek Székesfehérvár városában326
Szabó Lajos: Pécs város levegőszennyeződése46
Szabó Sándor: lásd: Rex-Kiss Béla213
Szakáll István: A csornai járásban szerzett tapasztalatok a csecsemőhalálozással kapcsolatban368
Szakkay Antal: lásd: Fodor Ferenc12
Szabdányi Sándor: A hazai szilikózis-szűrővizsgálatok rendszere és a tömegvizsgálatok alapján tehető megállapítások279
Szecsey Pál: Az egészségügyi helyzet alakulása és az üzemegészségügyi szolgálat 10 éves működése a Pilisi Szénbányában265
Székely Lajos: Az egészségügyi felvilágosítás tudományos alátámasztása28
Székely László: A csökkent munkaképességűek munkába állítása a Gheorghiu Dej-Hajógyárban282
Székely Miklós: Melly József dr.221
Székelyföldi József: lásd: Madár János142
Szépe Lajos: lásd: Madár János142
Szépe Margit: lásd: Botár Géza176
Szóró Zoltán. Fejér megye és Székesfehérvár város kórháza területi feladatainak ellátása331
Takács Attila: lásd: Csontos Endre372
Tarján Róbert: A néptáplálkozás és az alkohol307
Tóth Béla: Az élelmezésegészségügy továbbfejlesztése289
A közegészségügyi-járványügyi munka távlati tervezése33
Tóth László: A sütőipar közegészségügyének néhány kérdéséről296
Varga Katalin: lásd: Kovács András19
Véli György: Hozzászólás Hegedűs György: "Gyermekek és gyermekkollektívák fizikai fejlettségének értékelési módszere" c. cikkéhez92
Voit Endre: lásd: Kovács László107
Zalányi Sámuel: A balatoni campingek környezethigiénés viszonyai152
Megvásárolható példányok
Állapotfotók
Népegészségügy 1962/1-12. Népegészségügy 1962/1-12. Népegészségügy 1962/1-12.

A lapélek kissé foltosak. A címlapokon tulajdonosi bejegyzés és tulajdonosi pecsét található.

Állapot:
1.900 Ft
950 ,-Ft 50
8 pont kapható
Kosárba