Közel 3.000 kötet Cukrászat témakörben , 20% kedvezménnyel!

A kosaram
0
MÉG
4000 Ft
a kedvezményes
házhoz szállításig

A pszichiátria rövidített kézikönyve

Előszó

Az elmúlt 12 év során a magyar pszichiátria kézikönyve négy, a rövidített változat két kiadást ért meg. A 2007-ben megjelent rövidített változat hamar elfogyott, ahogy a 2009-ben kiadott bővített,... Tovább

Tartalom

ELŐSZÓ 1
1. A PSZICHIÁTRIA TÖRTÉNETE ÉS HELYE AZ ORVOSTUDOMÁNYBAN (Füredi János) 1
A pszichiátria történetéről 2
A szociálpszichiátria 5
Humanitás a pszichiátriában 7
A pszichiátria és az orvosi gyakorlat 7
A pszichiátria differenciálódása 8
A magyarországi pszichiátria fejlődése 9
A biopszichoszociális egység 10
2. A PSZICHIÁTRIAI BETEGSÉGEK NEUROANATÓMIAI ÉS NEUROKÉMIAI ALAPJAI (Németh Attila, Kéri Szabolcs) 11
A pszichiátriai kórképek eredete 11
Neuroanatómia 12
Nyúltvelő (medulla oblongata) 13
Híd (pons) 14
Kisagy (cerebellum) 14
Középagy (mesencephalon) 15
Formatio reticularis 16
Bazális ganglionok 17
Köztiagy (diencephalon) 18
Limbikus rendszer 21
Frontális lebeny 25
Temporális lebeny 28
Parietális lebeny 29
Occipitális lebeny 30
Neurokémiai alapok 30
Neurotranszmitterek, neuromodulátorok 30
GABA és glutaminsav 33
Acetilkolin 36
Monoaminok 37
Pszichiátriai és neurológiai kórképek 42
Neurológiai betegségek 42
Hangulatzavarok 43
Szkizofrénia 45
Kényszerbetegség (OCD) 47
Pánikbetegség 47
Addikciók 47
3. A PSZICHIÁTRIAI BETEGSÉGEK GENETIKAI ÉS MOLEKULÁRIS BIOLÓGIAI ALAPJAI
(Horváth Szatmár, Kéri Szabolcs, Janka Zoltán) 51
A pszichiátriai genetika alapfogalmai 51
A genetikai változékonyság formái 51
Gén-környezet kölcsönhatások 51
Az idegsejtek közti információáramlás alapjai 52
Az idegsejtek közötti kommunikáció típusai 55
A szinapszis 55
A receptorok 56
Ionotrop receptorok 57
Metabotrop receptorok 58
Tirozinkináz receptorok 60
Intracelluláris receptorok 61
Az idegrendszer kapcsolatainak fejlődése és plaszticitása 61
Példák a pszichiátriai zavarok molekuláris modelljeire 62
Szkizofrénia 62
Hangulatzavarok 63
Szorongásos zavarok 65
Addiktológiai zavarok 66
4. A PSZICHIÁTRIA TÁRSADALMI ÉS EPIDEMIOLÓGIAI VONATKOZÁSAI (Füredi János) 67
A társadalmi tényezők szerepe a betegségek kialakulásában 67
A társadalom szerepe a mentális betegek ellátásában 73
Szervezési formák a mentális betegek ellátására 73
5. A PSZICHOPATOLÓGIA ALAPVONALAI
(Tariska Péter) 81
A kognitív működések 81
A tudat és a figyelem 82
Érzékelés, észlelés és ingerfeldolgozás 85
Az emlékezés 88
A gondolkodás 89
Az intellektus 93
Az affektivitás 94
A magatartás 96
A céltudatos cselekvés zavarai 96
A kommunikáció kórtünetei 97
Összmagatartást érintő, komplex magatartástünetek 101
6. INTERJÚ, ANAMNÉZIS, STÁTUS
(Máttyássy Adrienn, Szűcs Attila) 107
Fogalmi alapismeretek 108
A beteggel való találkozást befolyásoló tényezők 109
A beteg fogadása 109
Előítéletek kezelése 110
A kapcsolattartás biztosítása 110
A vizsgálói magatartás és felkészültség 111
A különböző pszichiátriai betegségek interjúbeli sajátosságai 113
Anamnézis 114
Orvosi anamnézis 114
Ápolói anamnézis 115
A pszichés státus 118
Kórrajz 119
7. PSZICHOLÓGIAI VIZSGÁLATOK
(Perczel Forintos Dóra, Kiss Zsófia) 121
Mi a személyiség? 121
A személyiségvizsgálat célja 121
A személyiségvizsgálat gyakorlata - általános szempontok 122
Klinikai pszichodiagnosztikai módszerek 122
Viselkedésdiagnosztika 124
Kognitív szempontú diagnosztika 126
Teljesítménytesztek 129
Intelligenciatesztek 129
Személyiségtesztek 130
Gyermek-pszichodiagnosztikai módszerek 134
Projektív tesztek gyermekkorban 135
8. DIAGNOSZTIKAI KÉRDŐÍVEK ÉS TÜNETBECSLŐ SKÁLÁK (Ágoston Gabriella, Szili Ilona) 137
Pszichiátriai gyakorlatban használt mérőeszközök csoportosítása 137
Önbecslő skálák 138
Pszichiátriai interjún alapuló skálák 138
Pszichiátriai betegségeket szűrő skálák 138
Pszichiátriai betegségek tüneteit véleményező skálák 139
Hangulatzavarok 139
Szorongásos zavarok 141
Szkizofrénia és pszichózisok 142
Demencia és időskori kognitív funkciók 143
Pszichiátriai betegségek súlyosságát becslő skálák 144
Gyermekpszichiátriában használt skálák 144
Pszichiátriai betegek életminőségét mérő skálák 145
Magatartást és problémamegoldó készséget vizsgáló kérdőívek 145
9. AGYI KÉPALKOTÓ ELJÁRÁSOK
(Simon Mária, Herold Róbert) 147
Strukturális agyi képalkotó eljárások 148
Komputertomográfia (CT) 148
Mágneses rezonancia képalkotás (MRI) 148
A CT és az MRI klinikai alkalmazása a pszichiátriában 148
Egyéb strukturális agyi képalkotó módszerek 150
Funkcionális képalkotó módszerek 152
Egyfotonos emissziós komputertomográfia (SPECT) 152
A pozitronemissziós tomográfia (PET) 152
A SPECT és a PET vizsgálat összehasonlítása 153
A SPECT és a PET klinikai alkalmazása a pszichiátriában 154
A funkcionális mágneses rezonancia (fMRI) 154
EEG brain mapping 156
Magnetoencephalográfia (MEG) 157
Összefoglalás 157
10. KLASSZIFIKÁCIÓS RENDSZEREK
(Bánki M. Csaba) 159
A klasszifikációk típusai 159
A klasszifikációk értelme és célja 159
Nozológia és antinozológia 160
Van-e szükség pszichiátriai betegségtanra? 160
A korszerű klasszifikációk 161
A pszichiátriai zavarok nemzetközi klasszifikációi 161
A Betegségek Nemzetközi Osztályozása: BNO-8/9 161
A BNO-10 162
A pszichiátriai zavarok amerikai klasszifikációi 162
A DSM-I ÉS A DSM-II 162
A DSM-III 163
A DSM-IV 164
A klasszifikációs rendszerek konvergenciája 164
Következik: a DSM-V 165
11. ORGANIKUS ÉS SZIMPTÓMÁS MENTÁLIS ZAVAROK
(Kovács Attila, Osváth Péter) 167
A betegvizsgálat sajátosságai 167
A demenciák 169
A demenciák osztályozása 170
Felosztás klinikai tünetek alapján 170
Felosztás kóreredet alapján 171
Osztályozás a gyógykezelhetőség alapján 171
Felosztás a beteg életkora alapján 172
A demencia differenciáldiagnózisa 173
A demenciákhoz társuló pszichológiai és magatartási zavarok 174
A demenciát okozó legfontosabb kórképek 175
Az Alzheimer típusú demencia 176
A Lewy-testes betegség 177
A frontális demenciák 177
A vaszkuláris demenciák 177
A delírium-szindróma 178
Organikus amnesztikus szindróma 182
Egyéb organikus mentális zavarok 184
Az organikus hallucinózis 184
Az organikus deluzív (paranoid) zavar 184
12. ALKOHOL OKOZTA MENTÁLIS ÉS VISELKEDÉSI ZAVAROK (Máttyássy Adrienn, Kelemen Oguz) 187
Az alkohol emberi szervezetre gyakorolt hatásai 188
Az alkohol hatása a központi idegrendszerre (KIR) 188
Gyógyszer-interakciók 190
Az alkohol használatával összefüggő zavarok 190
Az alkohol okozta akut intoxikáció 190
Patológiás részegség 192
Káros alkoholhasználat, abúzus 193
Alkoholdependencia 193
A hosszú távú alkoholfogyasztás tünetei, szövődményéi 196
Testi betegségek 196
Pszichiátriai tünetek 196
Szociális következmények 196
Alkoholmegvonási szindróma 198
Alkoholmegvonási szindróma delíriummal - delírium tremens 198
Alkohol indukálta pszichotikus tünetek 200
Alkohol okozta amnesztikus szindróma 200
Az alkoholprobléma szűrése, diagnosztika, utánkövetése 201
A kialakult alkoholfüggőség kezelése 204
Előkészítés a terápiára 204
Farmakoterápia az absztinencia fenntartása szolgálatában 206
Kiegészítő és alternatív medicinális gyógymódok 207
Pszichológiai, pszichoterápiás módszerek 207
13. DROGOK HASZNÁLATÁVAL ÖSSZEFÜGGŐ PSZICHIÁTRIAI PROBLÉMÁK ÉS BETEGSÉGEK
(Vandlik Erika) 213
Epidemiológia 213
Etiológiai tényezők 214
A droghatások típusai 214
A pszichoaktív szerfogyasztáshoz kapcsolódó mentális zavarok osztályozása BNO-10 216
Addikció (Hozzászokás) 219
A kémiai hozzászokás (addikció) ismérvei 220
Az addikció neurobiológiája 221
A pszichoaktív szerek felosztása 224
Opiátok 224
Kokain 228
Hallucinogének 230
LSD (lizergsav dietil-amid) 230
PCP (fenciklidin), ketamin 231
Egyéb stimulánsok 233
Amphetamin és amfetamin típusú szerek 234
Ecstasy (MDMA) 235
Kannabisz
A drogfogyasztáshoz közvetlenül kapcsolódó kockázatok és ezek csökkentése 237
14. SZKIZOFRÉNIA, SZKIZOTÍPIÁS ÉS PARANOID KÓRKÉPEK (Herold Róbert, Tényi Tamás, Simon Mária, Trixler Mátyás, Fekete Sándor, Trixler Mátyás) 239
Szkizofrénia 239
Epidemiológia 240
Etiológia 240
Klinikai tünetek 243
Diagnózis 246
A szkizofrénia alcsoportjai 248
Differenciáldiagnózis 249
Kórlefolyás 250
Kezelés 251
Prognózis 254
Szkizotípiás zavar 254
Rövid pszichotikus zavar 255
Paranoid zavarok 257
A paranoia típusai 258
Akut paranoid zavar (paranoid reakció) 261
Indukált paranoid zavar (folie á deux) 261
Szkizoaffektív zavarok 262
15. HANGULATZAVAROK (Szádóczky Erika) 265
Epidemiológia 265
Etiológia 266
Genetikai tényezők 266
Pszichoszociális tényezők 267
Patogenezis 268
Pszichológiai szemlélet 268
Neurobiokémiai elméletek 270
A hangulatzavarokhoz társuló egyéb patofiziológiai eltérések 272
Klinikai megjelenés 273
Depressziós epizód 273
Mániás epizód 276
Kevert epizód 279
Betegséglefolyás, prognózis 279
Speciális lefolyástípusok 280
Terápia 282
Akut kezelési fázis 282
A depressziós epizód kezelése 282
A mániás epizód kezelése 284
Hosszú távú kezelés 285
Disztímia, ciklotímia 286
16. FÓBIÁK ÉS EGYÉB SZORONGÁSOS ZAVAROK
(Bánki M. Csaba, Purebl György) 289
Pánikzavar 289
Az agorafóbia 293
Szociális fóbia 294
Specifikus („egyszerű") fóbiák 295
Generalizált szorongás 297
Kevert szorongásos és depressziós zavar (BNO-10) 298
17. KÉNYSZERBETEGSÉG (OBSZESSZÍV-KOMPULZÍV ZAVAR) (Németh Attila) 299
Epidemiológia 300
Etiológia 300
Genetika 301
Neurokémia 301
Neuroanatómia 301
Neuroimmunológia 301
Pszichológia 302
Klinikai kép 302
Diagnózis, komorbiditás, differenciáldiagnózis 303
Terápia 304
Gyógyszeres terápia
Kognitív viselkedésterápia 306
Pszichiátriai sebészet 306
Prognózis 307
18. DISSZOCIATÍV (KONVERZIÓS) ÉS SZOMATOFORM TÜNETCSOPORTOK (Osváth Péter, Tényi Tamás, Fekete Sándor) 309
A disszociatív és szomatoform zavarok értelmezése 312
Disszociatív tünetcsoportok 314
Disszociatív (konverziós) pszeudoneurológiai tünetcsoportok 316
Szomatoform tünetcsoportok 318
Terápiás ajánlások 321
Aggraváció és szimuláció 323
19. POSZT-TRAUMÁS STRESSZ ÉS ALKALMAZKODÁSI ZAVAROK (Frecska Ede) 325
Történelmi vonatkozások 325
Diagnózis 326
Akut stresszzavar 329
Epidemiológia 329
Rizikófaktorok 329
Járulékos tünetek és komorbiditás 330
Differenciáldiagnózis 331
Lefolyás, kimenetel 332
Etiológia 332
Vizsgálati és kezelési elvek közvetlenül a trauma után 333
A PTSD kezelése 335
Alkalmazkodási zavarok 337
20. EVÉSZAVAROK (Túry Ferenc) 341
Epidemiológia 341
Etiológia 341
Klinikai tünetek 343
Anorexia nervosa 343
Bulimia nervosa 344
Falászavar 344
Izomdiszmorfia 345
Orthorexia nervosa 345
Diagnózis, az evészavarok kontinuuma 345
Terápia 346
Az anorexia nervosa kezelése 346
A bulimia nervosa kezelése 346
Kórlefolyás, prognózis 348
21. ALVÁSZAVAROK (Purebl György) 349
Inszomnia 349
Az inszomnia kezelése 352
Inszomnia pszichiátriai betegségekben 356
Szorongásos zavarok 356
Hangulatzavarok 356
Szkizofrénia 357
Pszichoaktív szer abúzusa 358
Demencia és zavartsági állapotok 358
A cirkadián ritmus zavarai 358
Paraszomniák 359
Mélyalvás során jelentkező gyakoribb paraszomniák: Alvajárás (szomnambulizmus) és éjszakai felrettenés (alvási rémület zavar, pavor nocturnus) 360
REM-alvásban jelentkező gyakoribb paraszomniák: Lidérces álom zavar, REM viselkedészavar 360
Enuresis nocturna (éjszakai bevizelés) 361
Hiperszomniák 361
22. SZEXUÁLIS DISZFUNKCIÓK ÉS A NEMI IDENTITÁS ZAVARAI (Tóth Miklós) 363
A „normális szexualitás" 363
A szexuális élet fejlődése, az életciklusok jelentősége 364
A szexuális reakció fiziológiai fázisai 364
A szexuális zavarok osztályozása 364
Szexuális funkciózavarok 365
Etiológia 366
A funkciózavarok klinikai megjelenési formái 367
A funkciózavarok terápiája 373
A nemi identitás zavarai 375
Parafíliák 376
A szexuális fejlődés zavarai 377
Szexuális orientációk 377
23. SZEMÉLYISÉGZAVAROK (Tényi Tamás, Fekete Sándor) 379
Történeti vonatkozások 380
Klasszifikáció 380
Kóreredet 381
Genetikai faktorok 381
Biológiai faktorok 381
Pszichológiai faktorok 382
Terápiás lehetőségek 383
A személyiségzavarok típusai 384
Paranoid személyiségzavar 384
Szkizoid személyiségzavar 385
Szkizotíp személyiségzavar 386
Antiszociális személyiségzavar 386
Borderline személyiségzavar 388
Hisztrionikus személyiségzavar 390
Nárcisztikus személyiségzavar 390
Elkerülő személyiségzavar 392
Dependens személyiségzavar 392
Obszesszív-kompulzív személyiségzavar 393
24. KÓROS SZOKÁSOK ÉS IMPULZUSKONTROLLZAVAROK (Németh Attila) 395
Trichotillománia (hajtépegetés) 395
Kóros játékszenvedély 397
Kleptománia 399
Pirománia 400
25. MENTÁLIS RETARDÁCIÓ
(Vetró Ágnes, Kapornai Krisztina) 401
Történeti áttekintés 401
Prevalencia és epidemiológia 402
Etiológia és patogenezis 403
Organikus tényezők 404
Poligenikus befolyások 407
Pszichoszociális és kulturális hatások 407
Multifaktoriális okok 408
Klinikum, tünettan 409
Enyhe mentális retardáció 409
Mérsékelt mentális retardáció 411
Súlyos mentális retardáció 411
Nagyon súlyos mentális retardáció 412
Diagnosztika 412
Képességvizsgáló eljárások 412
Neuropszichológiai tesztek 414
Differenciáldiagnosztika 415
Kezelés 417
Habilitáció, rehabilitáció, prognózis 418
Prevenció 419
A prevenció genetikai aspektusai 419
A prevenció környezeti aspektusai 420
26. A GYERMEKPSZICHIÁTRIA KÖRÉBE TARTOZÓ ZAVAROK (Gádoros Júlia, Balázs Judit) 421
A gyermek- és serdülőkori pszichiátria 421
Leggyakoribb gyermek- és serdülőkori kórképek, pszichiátriai problémák 422
A pszichés fejlődés sajátos zavarai, a részképességzavarok 422
A pszichés fejlődés átható (pervazív) zavarai, az autizmus és az autisztikus spektrumbetegségek 423
A hiperkinetikus zavar 425
Viselkedészavarok 427
Affektív zavarok 428
Szorongásos zavarok 430
A szociális kapcsolatteremtés zavarai 431
Tik és Tourette-betegség 432
A kiválasztás funkcionális zavarai 433
Öngyilkos magatartás serdülőkorban 434
Pszichoaktív szerhasználat serdülőkorban 435
Étkezési zavarok serdülőkorban 435
Problémás viselkedés a serdülőkorban 435
27. SZORONGÁSOLDÓK (Ágoston Gabriella) 437
Benzodiazepinek 437
A benzodiazepinek terápiás javallatai 443
Benzodiazepinek adásának ellenjavallatai 443
A benzodiazepinterápia gyakorlata 443
Anxioszelektív szerek (5-HTA agonisták) 445
Antidepresszívumok 446
Pregabalin 446
Speciális indikációban szorongáscsökkentésre használt szerek 448
Antipszichotikumok 448
P-blokkolók 448
Egyéb szerek 449
Összefoglalás 449
28. ANTIPSZICHOTIKUMOK (Balla Petra) 451
Az antipszichotikumok története 451
Az antipszichotikumok csoportosítása 454
Az antipszichotikumok hatásmechanizmusa 455
Az antipszichotikus kezelés általános irányelvei 458
Mellékhatások 463
29. ANTIDEPRESSZÍVUMOK ÉS HANGULATSTABILIZÁTOROK
(Rihmer Zoltán, Pestality Péter) 471
Az antidepresszív és hangulatstabilizáló terápia célja 471
A hangulatstabilizátorok indikációi 472
Antidepresszívumok, hangulatstabilizátorok és alkalmazásuk technikája 473
Antidepresszívumok 473
Az antidepresszívumok hatásmechanizmusai 473
Antidepresszív gyógyszerek 473
Hangulatstabilizátorok 483
Mellékhatások, kontraindikációk 487
30. Demenciák farmakoterápiája
(Pákáski Magdolna, Kálmán János) 491
Acetilkolinészteráz-gátlók 491
31. Pszichoterápiák (Németh Attila) 495
A pszichoterápia meghatározása 495
A pszichoterápia, mint speciális segítő kapcsolat 497
Elméleti alapok 497
A fontosabb irányzatok 498
Mélylélektani irányzatok 498
Pszichoanalízis 499
Analitikusan orientált terápiák, analitikus rövidterápiák 500
Jungi analízis 501
Aktív analízis (Stekel) 501
Individuálpszichológia (Adler) 502
Kognitív-behavior irányzat 502
Humanisztikus pszichológiai irányzat 503
Csoport-pszichoterápiák 504
Családterápia 506
Relaxáción alapuló pszichoterápiás módszerek 506
Gyermekpszichoterápia 507
Mi gyógyít? Ki gyógyít? 508
Terápiás helyzet, terápiás folyamat 509
A pszichoterápia „mennyisége" - időtényező 510
A változás menete: a terápiás folyamat 511
Az indikációs folyamat sajátosságai: terápiás cél és terápiás szerződés 511
A pszichoterápiás képzés összetevői 513
32. ELEKTROKONVULZÍV TERÁPIA (ECT)
(Bánki M. Csaba) 515
Bevezetés 515
Az ECT technikája 516
Az ECT hatásmechanizmusa 517
Az ECT indikációi 518
Túlhaladott, vitatott vagy tisztázatlan „indikációk" 519
Az ECT előfeltételei 519
Az ECT ellenjavallatai 520
Mellékhatások 521
Az ECT jövője: új alternatívák? 522
33. PSZICHIÁTRIAI REHABILITÁCIÓ ÉS GONDOZÁS
(Bender Zsuzsanna) 523
Szemléleti változások 523
A pszichiátriai rehabilitáció sajátosságai 524
Közösségi pszichiátriai rehabilitáció és gondozás 524
A pszichiátriai rehabilitáció korszerű eszközrendszere: biopszichoszociális eszköztár 526
A pszichiátriai rehabilitáció gyakorlata 528
A programba kerülés módja, a motiváció jelentősége 528
A rehabilitációs program diagnosztikus elemei 528
A rehabilitációs program terápiás elemei 529
A személyre szabott terápiás tervezés 529
Munkarehabilitációs törekvések 532
34. SZOCIOTERÁPIÁS MÓDSZEREK
(Kosza Ida, Móré E. Csaba) 533
A szocioterápia alkalmazásának intézményi rendszere 533
A rehabilitációs terv. Jártassági gyakorlatok 535
Gyógyító foglalkoztatás, munka, hivatásbeli rehabilitáció 538
Foglalkoztatás, szabadidő, szórakozás 539
Zene 540
Biblioterápia 541
Képzőművészet 542
Sportfoglalkozások, mozgás, tánc, játék 543
Terápiás közösség, csoportfoglalkozások, klubok, önsegítés 544
35. PSZICHIÁTRIA ÉS JOG (Vizi János) 547
A pszichiátriai gyakorlat szempontjából legfontosabb jogintézmények és jogszabályok 547
A cselekvőképesség szabályozása 547
A belátási képesség 548
Teljes cselekvőképesség 548
Korlátozott és kizárt cselekvőképesség 549
Cselekvőképtelenség gondnokság alá helyezés nélkül 551
Eltérések az egészségügyi törvény és a Ptk. között 552
A pszichiátriai betegek jogai, korlátozó intézkedések, intézeti felvétel 553
Az Eütv. pszichiátriai betegekről szóló szabályairól 554
Önkéntes intézeti gyógykezelés 555
Sürgősségi és kötelező intézeti gyógykezelés 556
Az intézeti felvétellel, kezeléssel kapcsolatos bírósági határozat joghatásai 558
A korlátozó intézkedések alkalmazása 559
Forenzikus pszichiátria 561
Forenzikus pszichiátria és büntetőjog 562
A beszámítási képesség 562
Forenzikus pszichiátria és polgári jog 565
A belátási képesség 565
Gondnoksági perek 566
Eljárási szabályok 567
Egyéb eljárások 568
A „műhibák" kérdése 569
Polgári jog 569
Büntetőjog 570
A foglalkozási szabályokról 571
A polgári jogi és a büntetőjogi „műhiba" összevetéséről 572
Az igazságügyi pszichiáter szakértő szerepe 573
36. SÜRGŐSSÉGI PSZICHIÁTRIA - PSZICHIÁTRIAI SÜRGŐSSÉGI ÁLLAPOTOK
(Vörös Viktor, Osváth Péter, Tényi Tamás) 575
A sürgősség fogalmi meghatározása és klasszifíkációja a pszichiátriában 575
A pszichiátriai sürgősség klinikai jellegzetességei 580
Epidemiológia 580
Etiológia, diagnózis, differenciáldiagnózis 580
Interjútechnika 582
A leggyakoribb sürgősségi pszichiátriai ellátást igénylő kórképek, állapotok 582
Mentális zavarok 584
Akut pszichotikus állapot 584
Szorongásos állapot 585
Mániás állapot 586
Depresszív állapot 586
Egyéb mentális zavarok 587
Addiktológiai, illetve káros szerhasználattal összefüggő zavarok 587
Intoxikációk 587
Megvonásos állapotok 588
Gerontopszichiátriai zavarok 589
Szomatikus alapbetegségek 589
Gyógyszerekkel összefüggő sürgősségi pszichiátriai állapotok 590
Az egyéb leggyakoribb tünetek a sürgősségi pszichiátriában 592
A „zavart" beteg 592
Az „agresszív" beteg 595
A „regresszív" beteg 597
A „negativisztikus" beteg 598
Etikai és jogi vonatkozások 599
Beleegyezés, belátási képesség, cselekvőképesség 599
Pszichiátriai intézetben való elhelyezés 600
Jogok és kötelezettségek 601
Az öngyilkosság és a lélektani krízis a sürgősségi ellátásban 602
A lélektani krízis modern szemlélete és a krízisintervenció 602
Krízisintervenció 603
Az öngyilkossági rizikó felismerése, a beavatkozás szintjei és lehetőségei 607
Összefoglalás 613
37. A KONZULTÁCIÓS-KAPCSOLATI (LIAISON) PSZICHIÁTRIA
(Túry Ferenc, Vincze Gábor, Ormay István) 615
A konzultációs-kapcsolati pszichiátria előnyei 615
A konzultációs-kapcsolati pszichiátria főbb területei 616
Agresszivitás, együttműködési zavarok 619
Szuicídiumveszély 620
A konzultációs-kapcsolati pszichiátria gyakorlati alkalmazása 621
A pszichiátriai konzultáció szakmai-személyi követelményei 622
A konzultációs-kapcsolati pszichiátria az alapellátásban 623
A konzultációs-kapcsolati pszichiátria oktatása 624
38. PSZICHIÁTRIA ÉS BELGYÓGYÁSZAT
(Rihmer Zoltán, Harmati Lídia) 625
Kardiovaszkuláris betegségek 626
Endokrin betegségek 628
Gasztrointesztinális betegségek 630
Onkológiai betegségek 631
Légzőszervi betegségek 631
Vesebetegségek 632
Szülészet, nőgyógyászat 632
A szomatikus betegséggel is rendelkező pszichiátriai betegek kezelésének speciális szempontjai 633
39. NEUROLÓGIAI BETEGSÉGEK PSZICHIÁTRIAI ASPEKTUSAI (Tariska Péter) 635
Epilepszia 635
Felnőttkori epilepszia pszichiátriai aspektusai 636
Kezelés 639
A szélütés 640
A post stroke és az ún. vaszkuláris depresszió 640
Szélütés utáni egyéb pszichés kórtünetcsoportok 641
Agyi trauma neuropszichiátriai következményei 642
Mozgászavarral járó betegségek pszichiátriai aspektusai 644
Parkinson-kór 644
Diffúz Lewy-testes betegség 645
Fájdalom-szindrómák 646
Neuropátiás fajdalom 647
Fejfájás 648
FÜGGELÉK 651
Általános irodalom 651
Pszichiátriai szótár (Kalmár Sándor) 660
TÁRGYMUTATÓ 684-696
Megvásárolható példányok

Nincs megvásárolható példány
A könyv összes megrendelhető példánya elfogyott. Ha kívánja, előjegyezheti a könyvet, és amint a könyv egy újabb példánya elérhető lesz, értesítjük.

Előjegyzem