864.670

kiadvánnyal nyújtjuk Magyarország legnagyobb antikvár könyv-kínálatát

A kosaram
0
MÉG
4000 Ft
a kedvezményes
házhoz szállításig

Szellemek utcája

In memoriam Füst Milán

Tartalom

"A szürke pokol rabja"
Életrajz
Füst Milán: Önéletrajzom a francia, Gallimard-féle kiadás elébe. In: Füst Milán: Emlékezések és tanulmányok. Bp. Magvető. 1967...7
Füst Milán: Napló, 1939. In: Füst Milán: Napló. II. köt. Bp. Magvető, 1976.8
Füst Milán: Az életem rövid története. 1919. In: Füst Milán: Napló. I. köt. Bp. Magvető, 1976.12
Füst Milán önéletrajza (1951). Magyar műhely, 1967. 23-24.13
Füst Milán: Önarckép18
"Nem éppen jelentéktelen emberek hallatták hangjukat"
Kortársak
Karinthy Frigyes: Füst Milán. In: Karinthy Frigyes: Miniatűrök. Bp. Gondolat. 1966.21
Nagy Zoltán: Füst Milán: Változtatnod nem lehet. Nyugat, 1914. I.25
Kosztolányi Dezső: Füst Milán: Változtatnod nem lehet. In: Kosztolányi Dezső: Egy ég alatt. Bp. Szépirodalmi, 1977.28
Kosztolányi Dezső: Füst Milán. In: Kosztolányi Dezső: Egy ég alatt. Bp. Szépirodalmi, 1977.29
Komlós Aladár: Füst Milán versei. In: Komlós Aladár: Vereckétől Dévényig. Bp. Szépirodalmi, 1972.36
Kassák Lajos: Füst Milán (Bővített változat: In: Kassák Lajos: Csavargók, alkotók. Bp. Magvető, 1975.)39
Németh László: Füst Milán. In: Németh László: Két nemzedék. Bp. Magvető, 1970.47
Kosztolányi Dezső: Füst Milán. In: Kosztolányi Dezső: Egy ég alatt. Bp. Szépirodalmi, 1977.49
Füst Milán Kosztolányiról. In: Füst Milán: Napló. II. köt. Bp. Magvető, 197653
Vas István: Füst Milán olvasásakor. In: Vas István: Az ismeretlen isten. Bp. Szépirodalmi, 1974.55
Halász Gábor: Új verseskönyvekről. In: Halász Gábor: Tiltakozó nemzedék. Bp. Magvető, 1981.61
Németh Andor: Füst Milán költeményeirő. In: Németh Andor: A szélén behajtva. Bp. Magvető, 1973.62
Radnóti Miklós: Füst Milán. In: Radnóti Miklós: Tanulmányok, cikkek. Bp. Magvető, 1956.65
Weöres Sándor: Levél Füst Milánhoz. Holmi, 1995. 8.70
K. Havas Géza: Új magyar líra. In: Havas Géza, K.: Irodalmi tanulmányok. Bp. Szociáldemokrata Párt. 1940.71
Sőtér István: Füst Milán. Négy nemzedék. In: Sötér István: Gyűrűk. Bp. Szépirodalmi, 1980.73
Thurzó Gábor: Véletlen találkozások. Magyarok, 1949. 3.75
Határ Győző: Kései sirató. Magyar Műhely, 1967. 23-24.78
Devecseri Gábor: Fenség és szenvedély. In: Devecseri Gábor: Lágymányosi istenek. Bp. Magvető, 1979.82
Féja Géza: Füst Milán kőtáblája. In: Féja Géza: Törzsek, hajtások. Bp. Magvető, 1978.85
Nemes Nagy Ágnes: Füst Milán 90. születésnapján. In: Nemes Nagy Ágnes: Metszetek. Bp. Magvető, 1982.91
"Amit beléd csempész a sors, az volt a dolgod itt"
Versek, drámák
Karinthy Frigyes: Füst Milán: Epigramm. In: Karinthy Frigyes: Így írtok ti I-II. köt. Bp. Szépirodalmi, 1979.97
Lator László: Ködös evidencia (Füst Milán: Tél. Verselemzés). Mozgó Világ. 1992. 10.98
Kis Pintér Imre: Füst Milán: Önarckép. In: Kis Pintér Imre: A semmi hőse. Bp. Magvető, 1983.104
Karinthy Frigyes: Füst Milán: Boldogtalanok. Nyugat, 1923. 1.111
Füst Milán: Levél Karinthy Frigyesnek. Kortárs, 1992. 12.113
Radnóti Zsuzsa a Catullusról. In.: Radnóti Zsuzsa: A próféta színháza. Pécs. Jelenkor, 1993.116
Füst Milán: Napló. In: Füst Milán rejtélyes múzsája (Jaulusz Erzsébet). Összeállította Petrányi Ilona. Bp. Fekete Sas, 1995124
Jaulusz Erzsébet levele Füst Milánnak. In: Füst Milán rejtélyes múzsája (Jaulusz Erzsébet). Összeállította Petrányi Ilona. Bp. Fekete Sas, 1995.125
Bóka László: Negyedik Henrik király. Nyugat, 1941. I.127
Füst Milán Lear-fordításának és kiadásának története. Kornétás, 1991. 1-2.130
"Nagyobb igazam van, mint amit elmondani lehet"
Nagy regény
Kádár Erzsébet: A feleségem története. In: Kádár Erzsébet: Ritka madár. Bp. Nyilvánosság Klub-Századvég, 1993.145
Fülep Lajos levele Füst Milánnak. PIM V. 4140/271/5147
Füst Milán levele Fülep Lajosnak. MTAK Ms 4587/101150
Noel, Bernard: Füst Milán ideje. Magyar Műhely, 1967. 23-24.154
Rónay György: Füst Milán: A feleségem története. In: Rónay György: A nagy nemzedék. Bp. Szépirodalmi, 1971.156
Bori Imre: Füst Milán: A feleségem története. In: Bori Imre. Az avantgarde apostolai. Újvidék, Forum, 1971.164
Kis Pintér Imre: Füst Milán: A feleségem története. In: Kis Pintér Imre: Helyzetjelentés. Bp. Szépirodalmi, 1979.171
"Semmi sincs egészen úgy"
Gondolatok, pályaképek
Füst Milán: A Nyugat születése. In: Füst Milán: Emlékezések és tanulmányok. Bp. Magvető, 1967.189
Füst Milán: Kiléptem a Nyugattól. In: Füst Milán: Napló I. köt. Bp. Magvető, 1976.191
Lukács György: Jelentés dr. Füst Milán magántanári értekezéséről. PIM V. 4140/159.193
Abody Béla: A gondolkodás látványa. Magyar Műhely, 1967. 23-24.197
Hanák Tibor: Füst - mítosz - valóság. Magyar Műhely, 1967. 23-24.203
Ungvári Tamás: Arcképvázlat Füst Milánról (Javított változata: Füst Milánról. In: Ungvári Tamás: Ikarusz fiai. Bp. Szépirodalmi, 1970.216
Lengyel Balázs: A költők költője. In: Lengyel Balázs: Zöld és arany. Bp. Magvető, 1988.227
Orbán Ottó: Füst Milán. In: Orbán Ottó: Honnan jön a költő? Bp. Magvető, 1980.237
Bányai János: Bonyolult örömök, Híd, 1964. 4.248
Somlyó György: A Füst Milán-i szituáció irodalmunkban, In: Somlyó György: Füst Milán. Bp. Szépirodalmi, 1969.264
Rába György: Füst Milán lírája, mint az Ezeregyéjszaka utóhangja. Jelenkor, 1978. 7-8.288
Poszler György: Modern naivitás és intellektuális művészet. Liget, 1992. 2.302
"Átkozott Utókor"
Elmékek
Lukácsy András: Látogatóban Füst Milánnál. In: Látogatóban. Bp. Gondolat, 1968.311
Márai Sándor: Exit Füst Milán. In: Márai Sándor: Napló 1968-1975. Toronto, Vörösváry, 1976.317
Déry Tibor: Hogy szeretett volna élni, s nem értett hozzá. In: Déry Tibor: Ítélet nincs. Bp. Szépirodalmi, 1969.317
Dr. Bán Anna: Nyílt levél Déry Tiborhoz. Kortárs, 1968. 9.337
Weöres Sándor: Füst Milán emlékére. In: Weöres Sándor: Egybegyűjtött írások. Bp. Magvető, 1970.342
Vas István: Füst Milán bűvöletében. In: Vas István: A félbeszakadt nyomozás. Bp. Szépirodalmi, 1967.343
Vas István: Még egyszer Füst Milánról. In. Vas István: Mért vijjog a saskeselyű? II. köt. Bp. Szépirodalmi, 1981.345
Orbán Ottó: A semmi hűse. Kortárs, 1997. 5.351
Albert Zsuzsa: Legenda Füst Milánról. Forrás, 1995. 10.352
Mondatok Füst Milánról364
Hevesi Sándor: In: Lukács György levelezése (1902-1917). Bp. Megvető, 1981.364
Móricz Zsigmond. In: Móricz Zsigmond: Irodalomról, művészetről I. köt. Bp. Szépirodalmi, 1959.364
Babits Mihály. In: Babits Mihály: Könyvről könyvre. Bp. Magyar Helikon, 1973.364
Kosztolányi Dezső. In: Kosztolányi Dezső: Levelek - Naplók. Osiris, 1996365
Németh László. In: Németh László: Kiadatlan tanulmányok. Bp. Magvető, 1968.365
Szerb Antal. In: Szerb Antal: Gondolatok a könyvtárban. Bp. Magvető. 1981.366
Kassák Lajos. In: Kassák Lajos: Szénaboglya. Bp. Szépirodalmi. 1988.366
Horváth Márton: Füst Milán és a Napló. Kritika, 1976.367
Fehér Ferenc: Ítélet van. Kortárs, 1969. 9.367
Fónagy Iván. In: Fónagy Iván: Füst Milán: Öregség. Dallamfejtés. Bp. Akadémiai, 1974.367
Kormos István. In: Kormos István: A vasmozsár törője alatt. Bp. Szépirodalmi, 1982.368
Nagy László. In: Nagy László: Versek és műfordítások I. köt. Bp. Magvető, 1978.368
Füst Milán: Végrendelet feleségemnek369
Jegyzetek370
Megvásárolható példányok
Állapotfotók
Szellemek utcája Szellemek utcája

Az előzéklapon tulajdonosi bejegyzés látható.

Állapot:
1.540 ,-Ft
8 pont kapható
Kosárba