859.566

kiadvánnyal nyújtjuk Magyarország legnagyobb antikvár könyv-kínálatát

A kosaram
0
MÉG
4000 Ft
a kedvezményes
házhoz szállításig

A mechanika és fizika differenciál- és integrálegyenletei II. (töredék)

II. (fizikai) kötet

Szerző
Szerkesztő

Kiadó: Műszaki Könyvkiadó
Kiadás helye: Budapest
Kiadás éve:
Kötés típusa: Vászon
Oldalszám: 1.176 oldal
Sorozatcím:
Kötetszám:
Nyelv: Magyar 
Méret: 20 cm x 15 cm
ISBN:
Megjegyzés: Töredék kötet. Tankönyvi száma: 60012. Néhány fekete-fehér ábrával illusztrálva.

Tartalom

Az első kiadás előszavából23
Előszó a második kiadáshoz27
Klasszikus mechanika és sugároptika
Sugároptika (Írta: Ph. Frank)29
Fénysugarak és hullámfelületek tetszőleges testben29
Optikai leképezés általános anizotróp közegben43
Sugármenet speciális közegekben51
Leképezés szimmetrikus optikai eszközökkel64
Általános mechanikai rendszerek differenciálegyenletei (Írta: Ph. Frank)71
A Newton-féle mozgásegyenletek71
A Lagrange-féle és Hamilton-féle mozgásegyenletek79
Pályagörbék differenciálegyenletei93
A Hamilton-egyenletek transzformációinak elmélete101
A változók szétválasztásának módszere112
Többszörösen perodikus rendszerek123
Lossajous-görbék131
A statisztikus mechanika néhány problémája137
Stabilitás és kis rezgések (Írta: Ph. Frank)150
Kvázisztatikus mozgások150
Stabilitás és energia159
Mechanikai rendszerek kis rezgései egyensúlyi helyzetük vagy permanens mozgásuk körül163
Kényszerrezgések172
Kis rezgések és stabilitás177
Merev testek mozgásegyenletei (Írta: Ph. Frank)184
A mozgásegyenletek felállítása184
Merev test erőmentes mozgása197
Merev test nehézségi erőtérben végzett mozgása206
Repülőgép mozgása213
A perturbációelmélet módszerei (Írta: Ph. Frank)224
A perturbációszámítás alapfogalmai224
Rugalmas rezgések perturbációi236
Az energiakifejezés perturbált rendszerekre243
Anharmonikus rezgések energiakifejezése248
Az égi mechanika és az atommechanika néhány problémája (Írta: Ph. Frank)252
A Kepler-féle mozgás252
A perturbált Kepler-féle mozgás262
A háromtestproblémáról267
Kontinuumok mechanikája
A rugalmasságtan matematikai alapjai (Írta: E. Trefftz)275
A feladat megfogalmazása. Jelölések275
A feszültségek és deformációk részletesebb vizsgálata277
A Hooke-törvény és az alapegyenletek287
Egy minimumelv. Egyértelműségi tételek294
A mozgásegyenletek. A megoldások egyértelműsége302
Rugalmas testek egyensúlyával kapcsolatos feladatok (Írta: E. Tefftz)307
Elemi megoldások lineáris feszültségeloszlás esetén307
Hengeres rudak csavarása312
Síkjukban terhelt lemezek330
Térbeli feladatok342
A rugalmasságtan dinamikai feladatai (Írta: E. Treffzt)355
A rezgő húr355
Rezgési feladatok és integrálegyenletek369
A membrán rezgései381
A rezgő membrán peremérték-feladatának tárgyalása a variációszámítás módszereivel400
A folyadékok mechanikájának alapjai (Írta: R. v. Mises és G. Schulz)418
Alapegyenletek418
Egyensúlyi feladatok (Hidrosztatika és kapilláris jelenségek)434
Ideális folyadékok (Írta: R. v. Mises és G. Schulz)444
Síkbeli potenciáláramlás444
A síkbeli potenciáláramlás speciális esetei457
Térbeli potenciáláramlás487
Örvénymozgás500
Súrlódó folyadékok (Írta: R. v. Mises és G. Schulz)522
A súrlódó folyadékok mozgásának alapfeladatai522
A mozgásegyenlet megoldása súrlódó folyadékokra540
Ellenállási képletek és a hatérréteg-elmélet556
Hővezetés és diffúzió
Szabad hővezetés és diffúzió (Írta: R. Fürth)557
Alapfogalmak és differenciálegyenletek577
Hővezetés és diffúzió a teljes teret kitöltő testekben583
Hővezetés és diffúzió a teljes teret ki nem töltő testekben, állandó felületi hőmérséklet, ill. koncentráció esetén604
Brillouin diffúziókísérlete: "első áthaladások" Brown-mozgásnál606
Hővezetés és diffúzió a teljes teret ki nem töltő testekben, nem állandó peremfeltételek mellett619
Hővezetés és diffúzió áramló folyadékokban és gázokban (Írta: R. Fürth)644
Alapfogalmak és differenciálegyenletek644
Hővezetés és diffúzió a hőmérséklet-, ill. koncentrációeloszlástól független áramlás esetén649
Spontán konvekció külső erők jelenlétében666
A diffúzióelmélet és a hullámmechanika kapcsolata668
A stacionárius (és kávzistacionárius) elektromágneses tér
Elektrosztatika (Írta: F. Noether)681
A matematikai feladat megfogalmazása681
Alapfeladatok, tükrözése és elektromos képek686
Elektrosztatikus egyensúly két töltött gömbön696
Hengeres terek és leírásuk komplex változós függvényekkel704
Hasábos (hengeres) vezetők tere713
Az elektrosztatika alkalmazása az izzókatódos csövek elméletében729
Stacionárius elektromos áramlás (Írta: F. Noether)738
A téregyenletek felállítása, egyszerű feladatok738
Áram a föld és fémes vezetékek között742
Fém álta határolt folyadékréteg. A Nobili-féle színes gyűűrk755
Magnetosztatika (Írta: F. Noether)767
Mágneses tér előállítása767
Paramágneses testek mágneses térben771
Az anyagi testekre ható erő elektromos vagy mágneses térben782
Kvázistacionárius áramok és hullámok (Írta: F. Noether)791
Kvázistacionárius áramkörök791
Kvázistacionárius hullámok vezetőkben797
Kvázistacionárius hullámok tekercsben808
Elektromágneses rezgések
Általános tételek és megoldási módszerek (Írta: A. Sommerfeld)815
Alapegyenletek és a megoldások egyértelműsége815
A Maxwell-egyenletek invarianciája a Lorentz-transzformációval szemben826
Retardált potenciálok és gyorsuló töltés tere839
Hertz-vektor, rezgő dipólus sugárzása848
Kisugárzási feltétel, sajátfüggvények és sajátértékek862
Az elhajlás elmélete (Írta: A. Sommerfeld)868
A rezgésegyenlet elágazásos megoldásai868
Az elágazásos megoldások konvergens és aszimptotikus kifejtései888
Összehasonlítás a Fresnel-Kirchhoff-féle klasszikus elhajláselmélettel912
Elhajlás gömbökön és más testeken, a sorfejtéses módszer921
Váltakozáramú ellenállás és szkinhatás (Írta: A. Sommerfeld)935
Eloszlás vezető síkon935
Kis- és nagyfrekvenciájú áram kör keresztmetszetű huzalban946
Váltakozóáramot vezető tekercs954
Dróthullámok (Írta: A. Sommerfeld)963
A dróthullámok tere és terjedése963
További eredmények972
Rádióhullámok (Írta: S. Sommerfeld)978
Függőleges antenna a sík földön978
Vízszintes antenna és keretantenna1000
A rádiózás reciprocitási tétele1013
Rádióhullámok a Föld körül1023
Hullámmechanika
A Schrödinger-egyenlet (Írta: G. Beck)1039
A Schrödinger-egyenlet valószínűségi háttere1039
Kapcsolatok a klasszikus mechanikával1041
Közelítő megoldás az egydimenziós esetben1047
Sajátérték-feladatok (Írta: G. Beck)1054
A kvantálás mint sajátérték-feladat1054
Mátrixmódszer1061
A Schrödinger-egyenlet legfontosabb megoldástípusai (Írta: G. Beck)1071
Rotátor és impulzusgyomaték1071
A harmonikus oszcillátor1077
Centrális erőtérben mozgó elektron1080
Elektron mozgása Coulomb-térben1083
Tengelyszimmetrikus megoldások1091
Síkhullám szóródása1095
Elektron mozgása periodikus erőtérben1105
Perturbációelméletés többtestprobléma (Írta: G. Beck)1109
A perturbációszámítás1109
Többtestprobléma1121
A relativisztikus hullámegyenlet (Írta: G. Beck)1133
A Dirac-egyenletek1134
A Dirac-egyenletek megoldásai1144
Tárgymutató1158
Megvásárolható példányok

Nincs megvásárolható példány
A könyv összes megrendelhető példánya elfogyott. Ha kívánja, előjegyezheti a könyvet, és amint a könyv egy újabb példánya elérhető lesz, értesítjük.

Előjegyzem