819.511

kiadvánnyal nyújtjuk Magyarország legnagyobb antikvár könyv-kínálatát

A kosaram
0
MÉG
4000 Ft
a kedvezményes
házhoz szállításig

A preszókratikus filozófusok

Szerző
Szerkesztő
Fordító

Kiadó: Atlantisz Könyvkiadó
Kiadás helye: Budapest
Kiadás éve:
Kötés típusa: Fűzött kemény papírkötés
Oldalszám: 727 oldal
Sorozatcím: A kútnál
Kötetszám:
Nyelv: Magyar 
Méret: 20 cm x 12 cm
ISBN: 963-7978-99-2

Tartalom

Előszó a magyar kiadáshoz19
Előszó a második kiadáshoz21
Előszó az első kiadáshoz25
A Preszókratikus filozófia forrásai29
Egyenes idézetek29
Testimóniumok31
A filozófiai kozmogónia előfutárai37
A naiv világszemlélet39
Ókeanosz41
Éj50
Orphikus kozmogóniák55
A hésziodoszi kozmogónia és a föld szétválása az égtől71
"Kevert" teogóniák87
Útban a filozófia felé119
Az Ión gondolkodók123
Milétoszi Thalész125
Datálása125
Nemzetisége126
Gyakorlati tevékenysége127
Egyiptomi látogatásának hagyománya129
A napfogyatkozás előrejelzése és egyéb csillagászati tevékenységek132
Matematikai fölfedezései137
Írásai139
Kozmológia142
Összefoglalás155
Milétoszi Anaximandrosz157
Datálása, könyve és tudományos tevékenysége157
Az Anaximandrosz-féle eredendő alkotóanyag, a "meghatározatlan" természete165
Anaximandrosz fönnmaradt töredéke183
Számtalan világ189
Kozmológia196
Kozmológiai: a világ jelenlegi szerkezete205
Zoogónia és antropogónia214
Milétoszi Anaximenész219
Datálása, élete és könyve219
A levegő Anaximenésznél220
Kozmogónia230
Kozmológia232
A kozmikus levegő és a lélegzet-lélek egymáshoz hasonlítása239
Összefoglalás244
Kolophóni Xenophanész245
Datálása és élete245
Xenpohanész kapcsolata Eleával247
Költeményei249
Jelentősége251
Teológiája252
Természettani gondolatok258
Az emberi tudás határai267
Epheszoszi Hérakleitosz271
Datálása és élete271
"A homályos"273
Hérakleitosz könyve274
Értelmezésének sajátos nehézségei276
Hérakleitosz gondolkodása279
Összefogalás316
A nyugati görögség filozófiája316
Számoszi Püthagorasz319
A források 319
Korai utalások Püthagoraszra322
Püthagorasz életének és művének történelmi összefüggése330
Történetek csodás tettekről337
"Akusztmata"339
Összefoglalás350
Eleai Parmenidész353
Datálása és élete353
Parmenidész hexameter-költeménye355
A prooimion356
Az igazság360
A halandók vélekedései373
Összefoglalás383
Eleai Zénón385
Datálása és élete385
Zénón könyve385
A fönnmaradt antinómiák388
A mozgás-paradoxonok393
Zénón szándékai403
Zénón hatása406
Akragaszi Empedoklész407
Datálása407
Élete409
Írásai410
A természetről: általános elvek412
Gömb és kozmosz426
Biológia440
Epilógus449
Tisztulások450
Az inkarnáció ciklusa452
Áldozat456
A két költemény viszonyqa460
Krotóni Philolaosz és az V. századi Püthagoreizmus463
Bevezetés463
Krotóni Philolaosz463
A püthagoreus tanításra vonatkozó alapvető arisztotelészi tájékoztatás472
A püthagereizmus alapvető arisztotelészi bírálata476
Matematika és filozófia478
Az ellentétek táblázata483
Kozmogónia485
Csillagászat489
A lélek493
Etika496
Összefoglalás498
Az Ión válasz499
Klazomenai Anaxogarasz503
Datálása és élete503
Írásai507
Anaxagorasz reakciója Parmenidésszel és a korábbi pluralisták tanításával szemben510
Anaxagorasz reakciója Zénónnal szemben513
"Magok" és "fészek"522
"Magok" és ellentétek524
Az ellentétek527
A kozmogónia kezdetei528
Táplálkozás és növekedés532
A "hasonrészűek"534
A természetfilozófiai rendszer összefoglalása536
Részterületekre vonatkozó tanítások537
Athéni Arkelaosz547
Datálása és élete547
Kozmológia és zoogónia548
Összefoglalás552
Szamoszi Melisszosz553
Datálása és élete553
Melisszosz könyve554
A melisszoszi dedukció556
A józan ész cáfolata565
A testetlen567
Összefoglalás568
Az atomisták: Milétoszi Leukipposz és Abdérai Démokritosz569
Személyes teljesítményük és datálásuk569
Műveik573
Metafizikai alapelvek575
Az érzékszervek nyújtotta bizonyosság579
Az atomok és az üresség584
A világok kialakulása588
Az atomok viselkedése594
Érzékelés és gondolkodás603
Etika606
Összefoglalás610
Apollóniai Diogenész611
Élete és datálása611
Írásai612
A diogenészi gondolkodás eklektikus, ám korántsem értéktelen természete614
Minden dolognak az egyetlen, alapvető szubsztancia módosulásának kell lennie616
Az alapvető szubsztancia isteni értelmet tartalmaz, amely minden dolgot a legjobb felé terel619
Az értelem és az élet a levegőnek köszönhető, amely ennélfogva az anyag alapformája. A levegő isteni természetű és minden dolgot kormányoz: hőmérséklete, mozgása stb. különbségeinek megfelelően ölt különböző formákat621
Részletes természetfilozófiai tanításai626
Összefoglalás635
Válogatott biblográfia637
A rövidítések jegyzéke645
Forrásmutató651
Általános mutató689
Fölhasznált fordítások727
Megvásárolható példányok

Nincs megvásárolható példány
A könyv összes megrendelhető példánya elfogyott. Ha kívánja, előjegyezheti a könyvet, és amint a könyv egy újabb példánya elérhető lesz, értesítjük.

Előjegyzem