A kosaram
0
MÉG
4000 Ft
a kedvezményes
házhoz szállításig

Természettudományi Közlöny 1932. január-december/Pótfüzetek a Természettudományi Közlönyhöz 1932. január-december

Hatvannegyedik kötet, 947-970. füzet és CLXXXV-CLXXXVIII. pótfüzet - Havonkint kétszer megjelenő ismeretterjesztő folyóirat

Előszó

Részlet:

A világ vége.
A világ, vagyis a tér és idő négy méretű : három térbeli mérete van, a negyedik mérete pedig az idő. Tehát több irányban kereshetjük a végét. Ezért legelőször azt a... Tovább

Tartalom

TÁRGYMUTATÓ.
Adelsbergi barlang biológiai állomásáról P 67.
Agy. Azembera.-ából készített kivonatok
hatása P 26.
Agyalapi mirigy működéséről 278.
Ágyú a villamos távvezeték szereléséhez 301.
Álanyaság 46.
Alkat. A belső elválasztás és az a. P 1.
Állat. Mely á.-ok a legjobb majmolok? 43.
Á. életkora. 390. - Á. a tejben P 25.
Állatok hullái. Biostratonómia. Az á. h.-
nak törvényszerűségei P 37.
Állat-személynév. Régi magyaroké 35.
Állatvédelmi Múzeum Berlinben 254.
Alma. A permetezési maradék eltávolítása az a. felszínéről 395.
Aluminiumpor-égő 142.
Andok. A déli A. vulkánjainak idei kitörése 340.
Angolkór ellenes vitamin, a kristályosított P 90.
Antropológia. Török Aurél és a magyar a. 457.
Anyag mesterséges átalakításához P 44.
- Az a. átalakulásáról P 139.
Anyarozs termelésének kérdése 256.
Áramfogyasztás. A világ elektromos á.-a 253.
Aranytelep, bolideni 534.
Ásvány. A teregovai földpátbánya á.-i P 136.
Ásvány jelző növények P 30.
Asszimiláták vándorlása a növény testében P 31.
Átokkaktusz Ausztráliáé 132.
Atóm. Az izotópok az a.-okra vonatkozó
újabb tanítások megvilágításában 145.
Atómsúlyok, helyesbített 396.
Átöröklés. Lángész és á. 310.
Áttelepítés. A fehér tündérrózsa á.-e 399.
Austrália átokkaktusza 132.
Automobil Diesel-motorral 206.
Ázsiai vadszamár és földrajzi változatai P 132.
Baktérium. A betegséget okozó b.-ok
élettartama a talajban 282.
Balatoni fogas 112.
Balzsamozás 288.
Baromfipoloska (óvantag) irtása 95.
Baromfitakarmány. Csermakk mint b. 94.
Batlafélék. Gémek és b. fiókáiról 332.
Becquerel-- és Herschel-effektus fényképezés 177.
Befőttes üvegek. „Reform" b. ü. kezelése 398.
Belső gyógykezelés, a növényeké 473.
Belső elválasztás és az alkat P 1.
Benkő Lajos 70 év óta tagja Társulatunknak 581.
Berlin. Állatvédelmi Múzeum B.-ben 254.
Biológiai állomás, az adelsbergi barlangé P 67.
Biológiai módszer. A dohány nikotinmentesítésének b. m.-ei 64.
Biostratonómia. P 37.
Biztosítás, szélviharok okozta károk ellen 577.
Bolideni aranytelep 534.
Bor, nyolcszázesztendős 92. - Megtörhet-e a tokaji b. 495. 575. - B. az
ember életében 399.
Borotvakrémek hatása és összeállítása 496.
Botanikus kert. Az óriásvirágú farkasalma a b. k.-ben 341.
Böck Hugó gyászjelentése 41.
Bölény, kaukázusi 82.
Bőrtok, penészes 594.
Brenzkatechin előhívó 255.
Budapest havas napjai 20. - A sarlós
fecske térjeszkedése B.-en 26. - B.
vágóhídjairól 161. - B. virágoskertjei 353.
Burgonyahéjból készített tea 144.
Cementlapok. Lakk- és firniszfoltok eltávolítása c.-ból 94.
Centrifugális erő hatása. A függőleges
irány téves megítélése a c. e. h. alatt 24.
Ciánozás, gyümölcsfáké 47.
Citrom vitaminjának konzerválása 253.
Claviceps purpurea termelésének kérdése 256.
Coccidiosis-járvány a gyöngybaglyok között P 75.
Cromál 207.
Crookes 277.
Cserebogár. Hajdina vetése védekezésül
a cs. ellen 542.
Csermakk mint baromfitakarmány 94.
Csikbogár az íróasztalon 297.
Csillagászat. Szférák zenéje a modern
cs.-ban 222.
Csillagnap. Földmágnességi erőnek cs.-
hoz kötött időszakossága P 48.
Csillagos ég. 39*. 84*. 135*. 181*. 247*.
295*. 347*. 392*. 443*. 489*. 539*. 579*.
Csontos halak. Élősködő törpe hímek cs.
h.-kon P 18V
Csuka, Kannibalizmusa 596.
Cukor szerepe az építkezésben 396.
Cuvier és Darwin tanai Magyarországon 425.
Cypselus apus L. A sarlós fecske (C. a.)
terjeszkedése Budapesten 36.
Darwin. A darwinizmus D. halála után
50 évvel 257. - Cuvier és D. tanai
Magyarországon 425.
Darwinizmus Darwin halála után 50 évvel 257.
Délnyugatafrika. Egy d.-i meteorvasról P 84.
Diatermia igen rövid elektromos hullámokkal P 79.
Diesel-motor. Automobil D.-m.-ral 206.
Dinamó huzalok zománcának oldása 48.
Dióolaj készítése 596.
Dobhártya. Sérült d. helyettesítése ezüst
lemezekkel 304.
Dohány nikotinmentesítésének biológiai
módszerei 64.
Dohos szag. Friss tojások d. sz.-ának
oka 255. - A lakásé 543.
Edényekben nevelt törpegyümölcsfák 401.
Édes levél, paraguayi 291.
Éger fa, óriás 300.
Éghajlat. A mai Magyarország legenyhébb é.-ú vidéke 351.
Ejtőernyő 565.
Elektromos áram és gyógyítás 554.
Elektromos áramfogyasztás, a világé 253.
Elektromos hullámok. Diatermia igen rövid e. h.-kal P 79. - Igen rövid e. h.
keltése P 94.
Elektromos ellenállás, az emberi testé P 26.
Elektromos szikrázás, esőcseppeké 96.
Elektromos töltésű emberek 254.
Elektronelmélet, a fémeké P 97.
Elektronhullámok polározása 140.
Elektrotechnika. Az erősáramú e. fejlődésének legújabb iránya 263.
Élelmiszerek konzerválása gyorsfagyasztással 281.
Elem, új P 33.
Élet és sugárzás 27.
Életkor, az állatoké 390. - É. meghatározás, a nyúlé P 74.
Élettani hatás, a thalliumé P 79.
Élettartam, a filmé 142. - A betegséget
okozó baktériumok é.-a a talajban 282.
- A tuberkulózis bacillusának é.-a 446.
Eleven kövületek tanulságai 497.
Elhajlás, a molekulahullámoké P 42.
Eljegesedések. A pleisztocén és a jelenkori
e. és a velők kapcsolatos tengerszint
ingadozások számadatai P 88.
Ellenméreg. A nátriumthioszulfát mint e. 543.
Élő anyag. Új eredmények az é. a. vizsgálatában P 8.
Előhívó, brenzkatechin 255. - Finomszemcsés e. 303.
Élősködő törpe hímek csontos halakon P 18.
Elterjedés. Adatok a szongáriai cselőpók
euráziai e.-éhez P 24.
Ember. Elektromos töltésű e.-ek 254. -
E. és a gép 289. - Bor az e. életében
399. - Fészeképítő e.-ek 523. -
E. agyából készített kivonatok hatása
P 26. - Az emberszabású majmok és
az e. származása P 134.
Emberi test elektromos ellenállása P 26.
Emberiség jövője és a szén 389.
Emberszabású majmok „Az e. m. és az
ember származása" P 134.
Energia. A világ vízi e.-ja 93.
Epehólyag. P 77.
Építkezés. Cukor szerepe az é.-ben 396.
Erősáramú elektrotechnika fejlődésének
legújabb iránya 263.
Érzékszerv. Hány é.-ünk van? 209.
Esőcseppek elektromos szikrázása 96. -
E. nagysága 288.
Északsarki út. „Gráf Zeppelin" é. ú.-ja
1931 július 26-31 P 47.
Etetési mód. A szójabab e. m.-ja 447.
Eucharis amazonica grandiflora virágoztatása 47.
Európa időjárása. A Golf áram összefüggése E. i.-ával 338. - E. legnagyobb
zsilipje 93.
Ezüst lemez. Sérült dobhártyák helyettesítése e. l.-ekkel 304.
Fa. Gárdonyi virágai és f.-i 153.
Fagylaltporok 343.
Faraday ünnepély. A londoni F.-ü. 126.
Farágó hernyó hársfában 596.
Farkasalma. Az óriásvirágú f. a botanikus kertben 340.
Fehérje. The Svedberg ultracentrifugája
és a f.-ék molekulasúlya 215.
Fehér tündérrózsa áttelepítése 399.
Fejérváry Géza Gyula báró gyászjelentése 297.
Fekete-tenger. Ujabb óceánográfiai kutatások a F.-t.-ben 36.
Felfedezés, a vörös foszforé 293. - A
mágneses jelenségeké 439.
Felső-diluvialis őstelep. A ságvári f.-d. ő.
gerinces maradványai P 35.
Fémtisztítók. Folyékony f. készítése házilag 44.
Fenyőfák darázsellenségei P 134.
Fény irányváltozása nehézségi térben P 41.
Fénykép. Portetű pusztítása a f.-en 544.
- Éles és lágy f. 561.
Fényképlemezek megvilágítása és a
Schwarzschild-törvény 529.
Fényképezés. Becquerel- és Herschel-effektus f. 177.
Fészeképítő emberek 523.
Film élettartama 142.
Finomszemcsés előhívók 303.
Firnisz- és lakkfoltok eltávolítása cementlapokból 94.
Fogas, a balatoni 112.
Folttisztítás. Tintaceruzafoltok eltávolítása vászonból 47. - Lakk- és firniszfoltok eltávolítása cementlapokból 94.
- Limonádé, valamint színes italok
okozta foltok eltávolítása szőrméből 397.
Folyékony állapot, kétféle P 139.
Folyékony fémtisztítók készítése házilag 44.
Forgás. Rendkívül kicsiny f. szemléltetése P 39.
Forralás. A tej föcsögése f. közben 447.
Fotocella a munkásvédelemben 395.
Föld új hidegpólusa 244.
Földi kutya. Egy régi magyar okmány a
f. k.-ákra vonatkozólag 574.
Földmágnességi erő, F. e-nek csillagnaphoz kötött időszakossága P 48.
Földmágnességi háborgások. A rövidhullámú rádióvétel zavarai és a f. h. P 48
Földpátkristályok, szokatlan nagyságú P 137.
Függőleges irány téves megitélése a centrifugális erő hatása alatt 24
Gabonazsiszik irtása 595
Galagonya rozsdája 48.
Gallium ipari felhasználása P 32.
Gárdonyi virágai és fái 153.
Gémek és batlafélék fiókáiról 332.
Gép és az ember 289.
Gerezna, a rex-nyúlé 533.
Gerinces maradvány. A ságvári felsődiluviális őstelep g. m.-ai P 35.
Gipsz. Thermális g. előfordulás a Szemlő-hegyi barlangban P 87.
Goethe, a természetbúvár 104.
Golfáram összefüggése Európa időjárásával 338.
Gólya, áttelelők 243, 398.
Gorka Sándor indítványa Ilosvay Lajos és Horváth Géza tiszteleti tagsága ügyében 138.
Gubacs, a szilfáé 304.
Gummi. G.-val fedett úttest 253.
Gummikerekű sínautobusz 141
Gyémánt keménysége 119.
Gyógyítás. Elektromos áram és gy. 554.
Gyógykezelés. A növények belső gy.-e 473.
Gyorsaság. A körmök növekedésének gy.-a 36
Gyorsfagyasztás. Élelmiszerek konzerválása gy.-sal 281.
Gyorsfagyasztó gépek, szállítható 395.
Gyorskapcsoló telefon 492.
Gyöngybagoly. Coccicidiosis-járvány gy.-ok között P 75.
Gyöngyházfelhő megfigyelések 437.
Gyümölcs megóvása szállítás és raktározás közben 254.
Gyümölcsfák ciánozása 47.
Hafelekar. A kozmikus sugárzás megfigyelése a H.-on Innsbruck mellett P 43.
Haj korai őszülése 144.
Hajhullás, a korai 543.
Hajdina vetése védekezésül a cserebogár ellen 542.
Hal. A h.-ak lélekzéséről P 127.
Halfogás a trópusokon növényi mérgek segélyével 535.
Hangszűrők 569.
Harci gázok. Védekezés a h. g.-kal szemben 52. - H. g. 461. 510.
Hatvani István csodálatos lakomája 106.
Havas napok, Budapesté 20.
Házimunkák megkönnyítése 235.
Heaviside-réteg magassága 132.
Héliumtermelés 35.
Herschel- és Becquerel-effektus fényképezés 177.
Hervadás. A virágok gyors h.-ának oka P 82.
Hidegpólus. A Föld új h.-a 244.
Higanylámpa, új 536.
Hipnotizálás, a madaraké 486.
Holdvilág és a madárvonulás P 75.
Hópelyhek lelkes megfigyelője 574.
Hormónkémia. Haladás a h. terén P 68.
Horváth Géza tiszteleti tagsága. Gorka Sándor indítványa t. t. ügyében 138.
Hőmérsékleti közép. Buda százéves h.
k.-ei P 110.
Hüvelyesek megpuhulása megfőzésükkor 92.
Hűtés. A mesterséges h. és térfoglalása a
modern életben 325.
Hydrogén szuperoxyd. Elővigyázat a h.
sz. használatakor 445.
Ibolyántúli fény. Újabb megfigyelések
i. f.-ben P 95.
Ibolyántúli sugarak a mezőgazdaság szolgálatában 373.
Időjárás. Magyarországé 37. 83. 133. 180.
245. 293. 345. 390. 440. 487. 537. 577.
Időjelző-készülék, megbízható 399.
llosvay-alap 582.
Ilosvay Lajos tiszteleti tagsága. Gorka
Sándor indítványa I. L. t. t. ügyében 138.
Ipar. A világ nitrogén i.-a 131.
Irisbimbók, nyüves 207.
Irtás, rózsatetveké 304. - A baracké 95.
- Baromfipoloskáé (óvantag) 95.
Izotópok. Az i. az atomokra vonatkozó
újabb tanítások megvilágításában 145.
Izzólámpa, 50 kilowatt-os 290.
Izzószál: a legvékonyabb 298.
Jégtakaró vastagsága, a grönlandi P 137.
Jód előállításának újabb módja P 92.
Jódgyüjtő szárazföldi növény 54 i.
Jódtartalom, a véré és változásának tényezői 169.
Kállay-liget. A szegedi K.-l. öreg nyárfái 482.
Kandisznó és kos küzdelme 252.
Kaukázusi bölény 82.
Kávé, a magyar 174.
Kávécserje Magyarországon 491.
Keménység, a gyémánté 119.
Kémiai folyamat, a zsíravasodásé P 33.
Kempelen Farkas 4.10.
Kénmáj összetétele és használata 344.
Kenyér. Sajt hozzáadásával készült k. 445.
Kenyérsütés. Sörélesztő felhasználása a
k.-nél 397.
Kéri Ferenc páter távcsövei 242. - 385.
Konzerválás. Élelmiszerek k.-a gvorsfagyasztással 281. - A citrom vitaminjának k.-a 253. - Zöldborsóé 238.
Konzervek tartóssága 93.
Kos és kandisznó küzdelme 252.
Kozmetikai szerek, vitaminos 593.
Kozmikus sugárzás megfigyelése a Hafelekaron Innsbruck mellett P 43.
Könyvkiadóvállalatunk. Ötvenéves K. és
100 kötete 49.
Könyvtárunk újabb szerzeményei 45. 394. 494.
Körmök növekedésének gyorsasága 36.
Körömlakk összetétele és előállítása 495.
Kristályosított angolkórellenes vitamin P 90.
Kritikus hőmérséklet. Nyomás hatása vas,
acél, nickel mágnesezhetőségének k.
h.-ére P 93.
Kútvízbe helyezett horganylemez. Rádió
földelése k. h. h.-zel 144.
Kümmerle Jenő Béla gyászjelentése 41.
Labdarúgó játék hatása az emberi szervezetre 485.
Lágyitás, a vízé 207.
Lakás dohos szaga 543.
Lakk- és firniszfoltok eltávolítása cementlapokból 94.
Lakószobák páratartalma 544.
Lángész és átöröklés 319.
Láthatatlan vírusok nagyságának megállapítása P 29.
Lecitin szójababból P 92.
Légáramlások és rovarok 577.
Legenyhébb éghajlat. A mai Magyarország
l. é.-ú vidéke 351.
Legvékonyabb izzószál 298.
Légy, a szuronyos 435.
Légykukac. Sebkezelés l.-okkal 291.
Lélekzés, a halaké P 127.
Levegő vezetőképességéről P 95.
Limonádé, valamint színes italok okozta
foltok eltávolítása szőrméből 397.
Madarak hipnotizálása 486.
Madár vonulás és a holdvilág P 75.
Mágneses jelenségek felfedezése 439.
Magasság. A Heaviside-réteg m.-a 132.
Mágneses kettős törés új alakja P 42.
Mágnesezhetőség. Nyomás hatása vas,
acél, nickel m.-ének kritikus hőmérsékletére P 93.
Magyar kávé 174.
Magyarország legenyhébb éghajlatú vidéke 351. - Salétromtermelés M.-on
az elmúlt századokban 415. - A tátorján M.-on 428. - Kávécserje
M.-on 491.
Majmolok. Mely állatok a legjobb m. 43.
Mammut, szibériai 79.
Mars bolygó új térképe 36.
Maszlag. A redőszirmú m. története 388.
Megpörkölt tollak kellemetlen szaga 46.
Meg puhulás, hüvelyeseké megfőzésükkor 92.
Menyét 91.
Mesterséges átalakítás, az anyagé P 44.
Mesterséges hűtés és térfoglalása a modern
életben 325. 367.
Meteorit. M.-ek 10. - Az 1908. évi szibériai m. 438.
Meteorvas. Egy Délnyugatafrikai m.-ról P 84.
Mezőgazdaság. Ibolyántúli sugarak a m.
szolgálatában 373
Mikroszkóp. Az első m. Magyarországon 573.
Mirigy. Az agyalapi m. működéséről 278. 8
Mitogenitikus sugarak P 117.
Molekulahullámok elhajlása P 42. 8
Molekulasúly. The Svedberg ultracentri-
fugája és a fehérjék m.-a 215.
Morenii égő szonda oltási műveletei 383.
Munkásvédelem. Fotocella a m.-ben 395.
Muskátli, hernyórágta 496.
Must, fagyasztott 439.
Mutációk Röntgensugárzás hatására P 80.
Múzeum, állatvédelmi Berlinben 254.
Nagyság, esőcseppeké 288.
Nagyteljesítményű rádiólámpák 81.
Nap fény lámpa, új 78.
Nap sugárzó energiájának forrása 545.
Nap fény tartammérő. Új rendszerű n.-ké-
szülék P 45.
Napi időszákosság öröklődése P 81.
Napsugárzási obszervatórium. A Smith-
sonian Institut-é 577.
Naptár készítőink figyelmébe .78.
Nátriumthioszulfát mint ellenméreg 543.
Négyes szimbiózis P 84.
Nehézségi tér. Fény irányváltozása n.
t.-ben P 41.
Nemzetközi védekezés a természeti csapások ellen 380.
Nikotinmentesítés. A dohány n.-ének
biológiai módszerei 64.
Nikotintartalom, különböző szivarkafaj - táké 492.
Nitrogén-ipar, a világé 131.
Növekedés. A körmök n.-ének gyorsasága 36.
Növény. Szikes talajaink értékesítése
szíkálló n.-ek termelése útján 130.
N. belső gyógykezelése 473. - Föld
színe alatt virágzó n. 534. - Jódgyűjtő szárazföldi n. 541. - Ásványjelző n.-ek P 30. - Nem rokon n.-ek egymásra oltása P 31. - Az aszszimiláták vándorlása a n. testében P. 31.
Növényi mérgek. Halfogás a trópusokon
n. m. segélyével 535.
Növényi sajt 179.
Nyerspetróleum és gyártmányai a világkereskedelemben 492.
Nyílmérgek 527.
Nyolcszáz esztendős bor 92.
Nyomás hatása vas, acél, nikkel mágnesezhetőségének kritikus hőmérsékletére P 93.
Nyúl életkorának meghatározásáról P 74.
Nyüves irisbimbók 207.
Óceánográfiai kutatások a Fekete-tengerben 36.
Oldás. Dinamóhuzalok zománcának o.-a
Oltás. Nem rokon növények egymásra
o.-a P 31.
Oltási müvelet. A morénii égő szonda o.
m.-ei 383.
ópium termelése 48.
Óriás éger fa 300.
Óriás virág 122.
Óriásvirágú farkasalma a botanikus kertben 340.
Orvosi tudomány hősei és vértanúi 305.
Ostwald Vilmos emlékének 365.
Oszlopantenna 81.
Óvantag irtása 95.
Öröklődés, a napi időszakosságé P 81.
Öröktüzek 46.
Ősembernyomok. Újabb ő.-ny. Magyarországon 239.
Ősi vadászatok 29.
Padlóviasz, házilag előállítható 255.
Pálya, a Plutoé 81.
Paraguayi édes levél 291.
Páratartalom, a lakószobáké 544.
Pehelytollak tisztítása 543.
Permetezési maradék eltávolítása az alma
felszínéről 395.
Petróleum keletkezése 74.
Pézsmapocok elterjedése a Rába-közben P 72.
Piccard második fölszállása a sztratoszférába 484.
Pióca tenyésztése aquariumban 541.
Piszkos tojások 255.
Pleisztocén és jelenkori eljegesedések és
a velők kapcsolatos tengerszint ingadozások számadatai P 88.
Pluto pályája és tömege 81.
Portetű pusztítása a fényképen 544.
Protónhullámok P 43.
Prusik-féle csomó, a súrlódás érdekes
alkalmazása 387.
Rába-köz. A pézsmapocok elterjedése a
R.-ben P 72.
Rablókaland, különös 446.
Rádiumlelet, új 300.
Rádió a vasút szolgálatában 178. -
R. földelése kútvízbe helyezett horganylemezzel 144.
Rádiólámpák, nagyteljesítményű 81.
Rádióvétel zavarai. A rövidhullámú r. z.
és a földmágnességi háborgások P 48.
Rágógumi 397.
Rádiumtartalmú víz okozta haláleset 396.
Rádiumtermelés, a világé 93.
Raktározás. Gyümölcs megóvása szállítás
és r. közben 254.
Redőszirmú maszlag története 388.
Régi magyarok állat-személynevei 35.
Repülés a sztratoszférában 478.
Repülőgép sebességváltozása 438.
Réz. Vérszegénység leküzdése r.-zel P 28.
Rex-nyúl gereznája 533.
Ricinusz termesztése 594.
Rotenon nyersanyagai 576.
Rovarirtó-gázok, újabb 439.
Rovarok és légáramlások 577.
Rózsatetvek irtása 304.
Rozsda, a galagonyáé 48.
Röntgen-sugarak. Személyazonosság megállapítása R.-s.-kal 93.
Röntgensugárzás. Mutációk R. hatására P 80.
Rövid elektromos hullámok keltése P 94.
Rövidhullámú rádióvétel zavarai és a földmágnességi háborgások P 48.
Ságvár. A s.-i felső-diluviális őstelep
gerinces maradványai P 35.
Sajt, növényi 179. - S. hozzáadásával
készült kenyér 445.
Sálétromtermelés Magyarországon az elmúlt századokban 415.
Sárgadinnye, világító 544.
Sarlósfecske. A s. terjeszkedése Budapesten 26. - Újabb előfordulása 586,
587 588
Schwarzschild-törvény. A fényképlemezek
megvilágítása és a Sch.-t. 529.
Sebkezelés légykukacokkal 291.
Sebességváltozás, a repülőgépé 433.
Sérült dobhártyák helyettesítése ezüstlemezekkel 304.
Sínautobusz, gumikerekű 141.
Siugrás 68.
Smithsonian Institution napsugárzási obszervatóriuma 577.
Sörélesztő felhasználása a kenyérsütésnél 397.
Sugárzás és élet 27. - Az élőlények láthatatlan s.-a P 117.
Sugárzó energia. A nap s. e.-ának forrása 545.
Súrlódás. A Prusik-féle csomó, a s. érdekes alkalmazása 387.
Sütőpor, újabb 93.
Szakaszos vegyi folyamat P 33.
Szállítás. Gyümölcs megóvása sz. és raktározás közben 254.
Szállítható gyorsfagyasztó gépek 395.
Szeged. A sz.-i Kállay-liget öreg nyárfái 482.
Szélhajtó a tavaszi fagyok ellen 245.
Szélviharok okozta károk ellen való biztosítás 577.
Személyazonosság megállapítása Röntgensugarakkal 93.
Szemlőhegyi barlang. Thermális gipsz előfordulása a Sz. b.-ban P 87.
Szén. Az emberiség jövője és a szén. 389.
Szénmonoxid. A viíágítógáz megtisztítása
sz.-tól 253.
Széntetraklorid használata 445.
Szerelés. Ágyú a villamos távvezeték
sz.-hez 301.
Szerves anyagok. A vízben oldott sz. a.
szerepe a vízi állatok táplálkozásában P 49.
Szférák zenéje a modern csillagászatban 222.
Szibériai mammut 79.
Szibériai meteorit. Az 1908. évi sz. m. 438.
Szikálló növények. Szikes talajaink értékesítése sz. n. termelése útján 130.
Szikes talajaink értékesítése szikálló növények termelése útján 130.
Szilfa gubacsai 304. Bogara 595.
Szily Kálmán-érem. A választmány javaslata a Sz. K. é. és emlékjutalom tárgyában 137.
Szimbiózis, négyes P 84.
Színes italok okozta foltok. Limonádé, valamint sz. i. o. f. eltávolítása szőrméből 397.
Szivarkafajták nikotintartalma 492.
Szójabab etetésének módja 447. - Lecitin
sz.-ból P 92.
Szolomit 400.
Szongáriai cselőpók. Adatok a sz. cs. euráziai elterjedéséhez P 24.
Szökőnap 143.
Szőrme. Limonádé, valamint színes italok
okozta foltok eltávolítása sz.-ből 397.
Szőrszálak kiirtása 448.
Sztratoszféra. Piccard második fölszállása
a sz.-ba 484. - Repülés a sz.-ban 478
Szúnyogirtási mód, sajátságos 350.
Szupravezetők. Újabb megfigyelések sz.-
ről P 96.
Szuronyos légy 435.
Talaj. Szikes talajaink értékesítése szikálló növények termelése útján 130.
A betegséget okozó baktériumok élettartama a t.-ban 282.
Találkozás-jelenségek, ultrahangoké 128.
Tanystropheus megfejtése P 34.
Táplálkozás. A vízben oldott szerves
anyagok szerepe a vízi állatok t.-ában P 49.
Tarack irtása 95.
Tartósság, konzerveké 93.
Tátorján Magyarországon 428.
Tavasz. Az utolsó öt t. virágzási naptára
Zalaszentgróton 299.
Tavaszi fagy. Szélhajtó a t.f.-ok ellen 245.
Távcső, Kéri Ferenc páteré 242. 385.
Tea, burgonyahéjból készített 144.
Tej. Állatok a t.-ben P 25. - T. föcsögése
forralás közben 447.
Tejelés, öt évig tartó 398.
Tej szín fagylalt 287.
Telefon gyorskapcsoló 492.
Tengerszint-ingadozások számadatai. A
pleisztocén és a jelenkori eljegesedések
és a velük kapcsolatos t. i. sz. P 88.
Teregovai földpátbánya ásványai P 136.
Térkép. A Mars bolygó új t.-e 36.
Természeti csapások. Nemzetközi védekezés a t. cs. ellen 380.
Természet védelmében 98.
Természettudományi Társulat. Választmányi ülései 42. 86. 137. 249. 251. 349.
583. - Zárószámadása és vagyonmérlege 1931. évről 88 - Chemiai
szakosztály zárószámadása 89. -
Állattani szakosztály zárószámadása
89. - Növénytani szakosztály zárószámadása 89. - Alaptőke mérlege 90. - Vagyonmérlege 1931 december 31-én 90. - Közgyűlése 183-.
Közgyűlési titkári jelentés 184. -
Közgyűlési pénztárnoki jelentés 192.-
Közgyűlési könyvtárnoki jelentés 196.
- Pénztárvizsgálók jelentése 198. -
Könyvtárvizsgálók jelentése 198. -
Pályázatok 198. - Ötvenéves tagok
üdvözlése 191. - Tisztikar és a választmány 1932. évre 206.
Thallium élettani hatása P 79.
Thermális gipsz előfordulás a szemlőhegyi barlangban P 87.
The Svedberg ultracentrifugája és a fehérjék molekulasúlya 215.
Tintaceruzafoltok eltávolítása 47.
Tisztítóanyag, új 302.
Tojás. Friss t.-ok dohos szagának oka
255. - Piszkos t.-ok 255. - T.-hozam
fokozása 594.
Tokaji bor9 megtörhet-e? 495. 575.
Toll. Megpörkölt t.-nak kellemetlen szaga 46.
Torokmandulák szerepe 451.
Tökmag utóérése 594.
Töltőtollak anyaga 594.
Tömeg. A Pluto pályája és t.-e 81.
Törpe hímek. Élősködő t. h. csontos halakon P 18.
Török Aurél és a magvar antropológia 457.
Törökméz készítése 144.
Törpe gyümölcsfák, az edényekben nevelt 101.
Tuberkulózis bacill.-ának élettartama 446.
Tudomány hősei. Az orvosi t. h. és vértanúi 305.
Turistar épülő gépek, az amerikai 377.
Ultracentrifuga. The Svedberg u.-ja és
a fehérjék molekulasúlya 215.
Ultrahangok 127. - U.-ok találkozásjelenségei 128.
Úttest, gumival fedett 253.
Vadászatok.
Ősi V. 29.
Vadszamár. Az ázsiai v. és földrajzi változatai P 132.
Vágóhíd. Budapest v.-jairól 161.
Városi élet zaja 284.
Vasút. Rádió a v. szolgálatában 178.
Vegyi folyamat, szakaszos P 33.
Venus-bolygó fényessége 571.
Verébkérdés 230.
Vér jódtartalma és változásának tényezői 169.
Vérszegénység leküzdése rézzel P 28.
Vezetőképesség, a levegőé P 95.
Világító sárgadinnye 544.
Világítógáz megtisztítása szénmonoxidtól 253.
Világ vége 1.
Villamos áram veszélyessége 531.
Villamos távvezeték. Ágyú a v. t. szereléséhez 301.
Virág. A v.-ok óriása 122. - Gárdonyi
v.-ai és fái 153. - V.-ok gyors hervadásának oka P 82.
Virágoskertek, Budapesti 353.
Virágoztatás, az Eucharis amazonica
grandiflóráé 47.
Virágzási naptár. Az utolsó öt tavasz v.
n.-a Zalaszentgróton 299.
Virus. Láthatatlan v.-ok nagyságának
megállapítása P 29.
Vitamin. A citrom v.-jának konzerválása 253. - A kristályosított angolkórellenes v. P 90. - V.-os kozmetikai
szerek 593.
Vörös foszfor felfedezése 292.
Víz lágyítása 207. - Rádiumtartalmú v.
okozta haláleset 396. - A vízben oldott szerves anyagok szerepe a vízi
állatok táplálkozásában P 49.
Vízi állatok. A vízben oldott szerves
anyagok szerepe a v. á. táplálkozásában P 49.
Vízi energia, a világé 93.
Vulkán. A déli Andok v.-jainak idei kitörése 340.
Zaj. A városi élet z.-a 284.
Zalaszentgrót. Az utolsó öt tavasz virágzási naptára Z.-on 299.
Zeppelin. „Gráf Z." északsarki útja 1931
július 26-31 P 47.
Zöldborsó konzerválása 238.
Zsilip. Európa legnagyobb zs.-je 93.
- Zsíravasodás kémiai folyamata P 33.

Pótfüzetek a Természettudományi Közlönyhöz
NAGYOBB CIKKEK.
Bacsó N. : Buda százéves hőmérsékleti közepei 110
Cholnoky B. : Új eredmények az élő anyag vizsgálatában 8
Dudich E. : Az adelsbergi barlang biológiai állomásáról 67
Entz G. : Élősködő törpe hímek csontos halakon 18
Gombocz E. : Az élőlények láthatatlan sugárzása 117
Holenda B. : A fémek elektronelmélete 97
Konek F: Haladás a hormónkémia terén 63
Unger E.: A halak lélekzéséről 127
Varga L.: A vízben oldott szerves anyagok szerepe a vízi állatok táplálkozásában 49
Zimmermann á. : A belső elválasztás és az alkat 1
KISEBB CIKKEK.
Bábonyi E.: A vérszegénység leküzdése rézzel 28. - A láthatatlan vírusok nagyságának megállapítása 29. - Ásványjelző növények 30. - A gallium ipari
felhasználása 32. - A zsíravasodás kémiai folyamata 33. - A Tanystrophcus
megfejtése 34. - A thallium élettani hatása 79. - Mutációk Röntgensugárzás
hatására 80.
Barttucz L. : Az emberszabású majmok és az ember származása 134.
Éhik Gy. : Az ázsiai vadszamár és földrajzi változatai 132.
Gaál István : A ságvári felső-diluviális őstelep gerincesmaradványai 35.
Gombocz Endre : Egyes zöld moszatok sajátságos anyagcseréje 30. - Nem rokon
növények egymásra oltása 31. - Az asszimiláták vándorlása a növény testében 31. - A holdvilág és a madár vonulás 75. - A napi időszakosság öröklődése 81. - A virágok gyors hervadásának oka 82. - A jód előállításának
újabb módja 92.
Gyelnik V. : Négyes szimbiózis 84.
Hazay L. : Az emberi test elektromos ellenállása 26.
Keller O. : Újrendszerű napfénytartammérő készülék 44. - A fenyőfák darázsellenségei 134.
Kéz A. : A pleisztocén és jelenkori eljegesedések és a velők kapcsolatos tengerszintingadozások számadatai 88.
Kieselbach Gy. : Az ember agyából készített kivonatok hatása 26. - A kristályosított angolkórellenes vitamin 90.
Király I. : A pézsmapocok elterjedése a Rába-közben 72.
Koch S. : A teregovai földpátbánya ásványai 135.
Kolosváry G. : Adatok a szongáriai cselőpók euráziai elterjedéséhez 24.
Mende J. : Új vegyi elem 33. - Szakaszos vegyi folyamat 33. - A fény irányváltozása nehézségi térben 41. - Molekulahullámok elhajlása 42. - A kozmikus
sugárzás megfigyelése a Hafelekaron Innsbruck mellett 43. - Protonhullámok
43. - Az anyag mesterséges átalakításához 44. - Igen rövid elektromos
hullámok keltése 94. - Újabb megfigyelések az ibolyántúli fényben 95. -
A levegő vezetőképességéről 95. - Újabb megfigyelések a szupravezetőkről
96. - Az anyag átalakulásáról 138. - Kétféle folyékony állapot 139. -
Az elektronhullámok polározása 139. - Földrengéseket követő fényjelenségek 140.
Steiner L. : „Gr. Zeppelin" északsarki útja 1931 július 26-31. 47. - A rövidhullámú rádióvétel zavarai és a földmágnességi háborgatások 48. - A földmágnességi erőnek csillagnaphoz kötött időszakossága 48. - A nyomás hatása
vas, acél, nickel mágnesezhetőségének kritikus hőmérsékletére 93. - A grönlandi jégtakaró vastagsága 137.
Szabó G. : Rendkívül kicsiny forgás szemléltetése 39.
Szentiványi F. : Thermális gipsz előfordulása a Szemlöhegyi barlangban 87.
Vasvári M. : Cocdidiosis-járvány a gyöngybaglyok között 75.
Wagner J. : Biostratonomia. Az állatok hulláinak törvényszerűségei 37.
Zimmermann A. j Állatok a tejben 25. - A nyúl életkorának meghatározásáról 74. - Az epehólyagról 76.
Zsivny V. : Egy délnyugatafrikai meteorvasról 84. - Szokatlan nagyságú földpátkristályok 136.
Megvásárolható példányok
Állapotfotók
Természettudományi Közlöny 1932. január-december/Pótfüzetek a Természettudományi Közlönyhöz 1932. január-december Természettudományi Közlöny 1932. január-december/Pótfüzetek a Természettudományi Közlönyhöz 1932. január-december Természettudományi Közlöny 1932. január-december/Pótfüzetek a Természettudományi Közlönyhöz 1932. január-december Természettudományi Közlöny 1932. január-december/Pótfüzetek a Természettudományi Közlönyhöz 1932. január-december Természettudományi Közlöny 1932. január-december/Pótfüzetek a Természettudományi Közlönyhöz 1932. január-december Természettudományi Közlöny 1932. január-december/Pótfüzetek a Természettudományi Közlönyhöz 1932. január-december Természettudományi Közlöny 1932. január-december/Pótfüzetek a Természettudományi Közlönyhöz 1932. január-december

Néhány lap kissé foltos, néhány lapon tulajdonosi pecsét található.

Állapot:
7.980 Ft
3.990 ,-Ft 50
20 pont kapható
Kosárba
Állapotfotók
Természettudományi Közlöny 1932. január-december/Pótfüzetek a Természettudományi Közlönyhöz 1932. január-december Természettudományi Közlöny 1932. január-december/Pótfüzetek a Természettudományi Közlönyhöz 1932. január-december Természettudományi Közlöny 1932. január-december/Pótfüzetek a Természettudományi Közlönyhöz 1932. január-december Természettudományi Közlöny 1932. január-december/Pótfüzetek a Természettudományi Közlönyhöz 1932. január-december Természettudományi Közlöny 1932. január-december/Pótfüzetek a Természettudományi Közlönyhöz 1932. január-december Természettudományi Közlöny 1932. január-december/Pótfüzetek a Természettudományi Közlönyhöz 1932. január-december Természettudományi Közlöny 1932. január-december/Pótfüzetek a Természettudományi Közlönyhöz 1932. január-december Természettudományi Közlöny 1932. január-december/Pótfüzetek a Természettudományi Közlönyhöz 1932. január-december Természettudományi Közlöny 1932. január-december/Pótfüzetek a Természettudományi Közlönyhöz 1932. január-december Természettudományi Közlöny 1932. január-december/Pótfüzetek a Természettudományi Közlönyhöz 1932. január-december Természettudományi Közlöny 1932. január-december/Pótfüzetek a Természettudományi Közlönyhöz 1932. január-december
Állapot:
7.980 ,-Ft
40 pont kapható
Kosárba