A kosaram
0
MÉG
4000 Ft
a kedvezményes
házhoz szállításig

A Tanító 1971. (nem teljes évfolyam)

A Művelődésügyi Minisztérium módszertani folyóirata/IX. évf. 2-12. szám

Szerző

Kiadó: Ifjúsági Lapkiadó Vállalat
Kiadás helye: Budapest
Kiadás éve:
Kötés típusa: Tűzött kötés
Oldalszám: 324 oldal
Sorozatcím: A Tanító
Kötetszám:
Nyelv: Magyar 
Méret: 29 cm x 21 cm
ISBN:
Megjegyzés: Fekete-fehér illusztrációkkal. Nem teljes évfolyam. Hiányzik az 1. szám.

Tartalom

Dr. Arató Ferenc: Információ a pedagógiai gyakorlatban
Faragó László: Cél és megvalósítás
Gábor István: A tanítók szakműveltségéért
Gulyás Istvánné: Emberséget tanultak
Dr. Körmöczi László: Az ifjúság és a könyv
Dr. Marx György: A természettudományi oktatás lehetőségei a tantárgyszerű tanítás kezdete előtt
Petró András: Újult erővel
Szabó László: A kisdobosok mozgalmi életének továbbfejlesztése
Szeléndi Gábor: Néhány gondolat a továbbképzésről
Dr. Kelemen Elemér: A korszerű tanítóképzésért
Zsolnai József: Hangosan, szépen
Szabó Kálmán: Látogatás a Tankönyvkiadónál
Győri György: Napközisnek lenni
Az iskolai közérzetről
Bálint Sándor: Vitaindító cikk
Palotás Béla: Az egyik legfontosabb tényező: a bizalom
Felkészülés az iskolára
Dr. Réti László: Az értelmi tevékenység fejlesztése
Bevezető gyakorlatok a számfogalom fejlesztéséhez
A 3-6 éves gyermek magatartási problémáiról
A beszéd mestersége
Hernádi Sándor: A magánhangzók
A mássalhangzók
Az írás módszertani útmutató margójára
Dr. Csoma Vilmos: Javítsuk írástanításunkat!
Egy tapasztalatcsere mérlege
Mészáros Lajosné: Egy témakör és egy tanítási óra
Pajor Gyuláné: Így tanulmányoztuk!
Szabó Tibor: Az írástempó és a figuratív írás spirálfolyamatosságának a viszonya
Dr. Tóth Istvánné: Érdekesen pereg az óra
Tóthné Tóth Márta: Tempógyorsítás az első osztályban
Korszerű matematikaoktatás
Balogh Viktória: számlálás, számsorok, számkörbővítés
Műveletek, műveletek tulajdonságai
Egyenletek, egyenlőtlenségek
Számrendszerek
Függvények, függvénykapcsolatok keresése
Halmazok, matematikai logika
Kombinatorika
Erdész Edéné - Nagy Lajosné: Geometriaóra a 3. osztályban
Dr. Göndöcs László: Az eredményesebb matematikaoktatásért
A mérésről és a mértékegységek tanításáról
Kayser Albertné: Az alsó tagozat fokozottabb felelőssége
Nagy Lajosné - Erdész Edéné: Geometriaóra a 3. osztályban
Nyilas Dezső: "...az alsó tagozatban dől el..."
Sütő Jánosné: Heves megye a korszerű matematikaoktatásért
Zétényi Imréné: Hagyjuk őket dolgozni!
Hajdani Ilona: A geometriai oktatás a szovjet általános iskolákban
Schneider Jánosné: Hogy megállják a helyüket
Dr. Szabó Ödönné: Rövid tudósítás egy szerkesztőségi ankétról
Munkánk műhelyéből
Bakos Tibor: Változatosabb gyakorlóanyagot a bővös négyzetek tanításában
Balassa Benő: Készségszint felmérés matematikai eljárásokkal
Balogh Béláné: Környezetismereti témák a napköziben
Bányai Károlyné - Varga Sz. Sándor: Magnós önálló órák
Dr. Bellyei László -. Bódi Andrásné: A fogalmazástanítás korszerűsítésének lehetőségei a 3. osztályban
Dr. Berenczné Saár Zsuzsa: A képzőművészeti alkotások szemléltetésének néhány problémájáról
Bódi Andrásné - Dr. Bellyei László: A fogalmazástanítás korszerűsítésének néhány problémájáról
Cs. Nagy István: Nyelvtani komplex szókártyák
Dr. Csoma Vilmos: Gopndolatok a 4. osztályos olvasástanításról
Erdei Béláné: Tanulásra előkészítés
Érdi Sándor: Számtan témakör program
Fábián Zoltán: Az olvasástanítás új eszköze: a munkafüzet
Géczy Etelka: A korrepetálás szakaszai az 1. osztályban
Gledura lajosné: A gondolkodás fejlesztésének kezdetén
Kirakásos házi feladatok
Gyurjács András: Az igéről tanultak értékelése, osztályozása témazáró feladatlappal
Harasztosi Csaba: A 6-10 évesek szabad idejéről
Hortai Csabáné: Ne váljék a betűismertetés sablonossá
Imre Sándorné: Így szerettetem meg a nyelvtant
Iván László: Szójegyzék
Gondolkodtató tanulás
Juhász Gyuláné: Év eleji nyelvtan-helyesírás felmérő óra
Karácsonyi Lászlóné: Miért gyenge a tanulók olvasási készsége?
Kékesi Lajosné: Feladatlapok alkalmazása fogalmazásórán
Tanulóközpontú fogalmazásórákat!
Kis Lajosné: Új eszköz segíti munkánkat
Hang-kép szalag alkalmazása olvasásórán
Dr. Kobi Emil Erich: Módszeres útmutatások az olvasás-, helyesírásgyengeség kezeléséhez
Kovács Tibor: Az olvasás előkészítése az iskoláskor előtt
Krieger Ferenc: Gyakorló-felmérés feladatlapokkal
László Sándor: Vázlatkészítés csoportfoglalkozással
Mátyás Ferenc: Feladatlap-készítési tapasztalataim
Mérei Ferencné: Beszédhiba-javítás
Miskolczi Károlyné: Téámazáró felmérés olvasásból az első osztályban
Nagy Károly: Terület- és kerületszámítás
Nótin Lajosné: Az olvasástanítás előkészítéséről
Oláh Gyuláné: Így nevelek olvasóvá
Dr. Pataki József: A helyesírási készség fejlesztéséről
Sátori Sándorné: Olvasási verseny a 4. osztályban
Stolár Mihályné: Differenciált foglalkozás írásórán
Szepesvári András: Az olvasás ütemének fejlesztéséről
A tanév eleji ismétlésekről
Szűcs Imréné: Személyiségfejlesztés olvasásórán
Dr. Tenk Béláné: Építsünk az óvoda nevelési eredményeire a napközi otthonban
Tölgyesi József: Párhuzamos vezetésű olvasásóra
Varga Gyuláné: Tantárgycsoportos oktatással készülünk az 5. osztályra
Varga Sz. Sándor - Bányai Károlyné: Magnós önálló órák
Zoltai Mártonné: A gyerekek nem küszködtek
Hegedűs Istvánné: A szigetvári járás munkaközösségeinek tevékenységéről
Kovács József: Az infantilis gyermekről
Böttkös Sándor: Író-rajzoló mozgáskészség felmérés
Böttkos Sándor: Iskolára előkészítés
Bakos Tibor: "Nem 530-413, hanem 534-113"
Dr. Gergely Károlyné: Óvodások látogatása az iskolában
Hargitai Imréné: Programozott óra: A rövid és hosszú kétjegyű mássalhangzó
Új feladatlapok és felhasználásuk
Tihanyi Andor: Nyelvtan-helyesírás feladatlapok a 2. osztályosoknak
Dr. Csoma Vilmos: Olvasó feladatlapok az 1. osztályosoknak
Kisdobosvezetőknek
Dr. Horgosi Ödön: Sakk-szakkör kisdobosoknak
Nemcsik Pálné: Első osztályosaim így lesznek kisdobosok
Templom Józsefné: Kisdobos-rajközösség, önkormányzás
Székely Tamás: Kisdobos népi-játék szakkör
Nánássy Györgyné: Kisdobos-szakköröket szerveztünk!
Györke Dénesné: Kollektív próbalap
Sinku Pálné: Módszertani őtmutató két rajfoglalkozásra
Pavlovics Márkné - Sinku Pálné: Módszertani útmutató kisdobosfoglalkozásokhoz
Stoltz Dénesné: Tavasz köszöntése
Iskolatelevízió - iskolarádió
A "Nyitnikék" II. félévi programja
A "Nyitnikék" ötödik adásáról
Rehák Ferenc: A "Nyitnikék" üzenete
Székely Tamás: "... a tanyai gyerekekben mélységesen tisztelik az embert"
Dr. Szabó ödönné: Nyitnikék
Mák Istvánné: Szeretném megköszönni
Ivanics Lilla: A mezőgazdasági háziállatokról
Kelemen Endre: A mezőgazdasági háziállatok
Külföldi tapasztalatok
Erdős Éva: Lengyel óvodákban jártam
Dr. Kazár Györgyné: Pedagógusszemmel az NDK-ban
Dr. Koczka János: Iskolára előkészítés
Raffai Gizella: Tapasztalataim a komplex betűtanítási eljárásról
Tallózás a külföldi pedagógiai lapokban
Gyakorlatunkból
Erdei Béláné: A gondolkodás fejlesztéséért
Imre Sándorné: Eszközök korrepetáláshoz
Sáfár Lászlóné: Játékosan
Végh Lajosné: Két ötlet
Pungor Izabella: Korongos asztalka
Konrád László: Közös feladatlapok
Böttkös Sándor: Mesenyomda az iskolára előkészítésben
Maczelka Istvánné - Szabó Rezsőné: Mesenyomdás feladatlapok
Zimre József: Nappali vetítés
Györke Dénesné: Nyelvtani gyakorlóeszköz
Horváth Zoltánné: Ötletek számtanórákhoz
Herke Ferencné: Számtanlottó
Mészáros Judit: Szeretünk olvasni!
Végh Lajosné: Szógyűjtő
Újítás
Végh Lajosné: Lyukas kártya
Kisebb írások, versek, tájékoztatás
Komjáthy István: Április 4.
Kopré József: Májusi köszöntő
Levél az első osztályok tanítóihoz
Mészáros Lajosné: Levél egy negyedszázadról
Faragó László: "...minden munka csudaszép..."
Molnár Bálintné: Szeretettel
Faragó László: Tájékoztatás a feladatlapok forgalmazásáról, utánnyomásáról
Dr. Szabó Ödönné: Válasz egy haragos levélre
Postánkból
Jászay Dénesné: A mai óvoda-problémából holnap iskola-probléma lesz
Böttkös Sándor: Az olvasási kedv felkeltéséért
Sárközy Istvánné: Búcsú
Ifj. Szolnoky Kálmán: Egy kis ötletem
Csonka Csabáné: Igény és lehetőség
Schillinger Attiláné: Így is lehet!
Rácz Sándorné: Megoldásra váró problémák
Vollmuth Frigyesné: Milyen jó lenne!
Zázrivecz Kálmánné: Olvasóvá nevelés az 1. osztályban
Szabady Magdolna: Olvasó-szakkörünk
Böttkös Sándor: Önálló órákon használom
Könyv, folyóirat, színház
A gyakori beszsédhibák
Ablak-zsiráf. Képes gyermeklexikon
Anyanyelvi őrjárat
Az egésznapsos iskola tapasztalatai
Az író-rajzoló mozgás fejlettségének vizsgálata iskoláskorba lépő gyermeknél
Az iskola pszichés klímájáról
Barátaink, a Bölcs Bagoly könyvek
Csipkerózsika
Gyermekkabaré a Vidám Színpadon
Irodalmi folyóirat - gyermekeknek
Kirándulás az Ábécé-hegyre
Korszerűség és nevelés a tanárképzésben
Melyiket vegyem meg neki?
Oktató-nevelő munka az általános iskolák összevont 1-4. osztályú tanulócsoportjaiban
Oszthatóság és számrendszerek
Rajzolták: a Kalgujev szigeti gyerekek
Rövid úton (Pedagógiai folyóiratszemle)
Tanulmányok az egésznapos iskoláról
Írók, képek
Balázs Mihály: "...induljunk csöndben..."
Balázs Mihály: Jókai Mór - "A komáromi fiú, ki a világot hódította meg"
Vati Papp Ferenc: Tamási Áron - "...ez az út egy falusi szhékely házból indult el..."
Megvásárolható példányok
Állapotfotók
A Tanító 1971. (nem teljes évfolyam) A Tanító 1971. (nem teljes évfolyam) A Tanító 1971. (nem teljes évfolyam) A Tanító 1971. (nem teljes évfolyam) A Tanító 1971. (nem teljes évfolyam) A Tanító 1971. (nem teljes évfolyam) A Tanító 1971. (nem teljes évfolyam) A Tanító 1971. (nem teljes évfolyam) A Tanító 1971. (nem teljes évfolyam)

A borítók gerince és a lapélek elszíneződtek. Néhány lap foltos. Néhány lap széle sérült. Néhány lapon bejegyzés található.

Állapot:
1.600 ,-Ft
8 pont kapható
Kosárba