838.313

kiadvánnyal nyújtjuk Magyarország legnagyobb antikvár könyv-kínálatát

A kosaram
0
MÉG
4000 Ft
a kedvezményes
házhoz szállításig

Kísérletes Orvostudomány 1983. január-december

A Magyar Élettani Társaság lapja - XXXV. évfolyam 1-6. szám

Szerző

Kiadó: Ifjúsági Lapkiadó Vállalat
Kiadás helye: Budapest
Kiadás éve:
Kötés típusa: Könyvkötői kötés
Oldalszám: 672 oldal
Sorozatcím: Kísérletes Orvostudomány
Kötetszám:
Nyelv: Magyar 
Méret: 23 cm x 18 cm
ISBN:
Megjegyzés: Teljes évfolyam. Fekete-fehér fotókkal, ábrákkal illusztrálva.

Tartalom

1. szám
Kalmár László - Gergely Péter: Concanavalin A-val kezelt emberi limfociták leukocita migrációt gátló faktor (LIF) termelése: az induktív és a produktív fázis jellemzése 1
Fazekas Árpád - Pósch Elek - Zelles Tivadar: Indomethacin hatása a chorda ingerléssel kiváltott vazodilatációra nyúl submandibularis nyálmirigyben 10
Toncsev Hriszto - B. Pollák Zsuzsa - Kiss Ákos - Cornides Ágnes - Fehér János: Új dihidrokinolin típusú antioxidáns védő hatása a széntetraklorid eredetű szabad gyökös reakciókban keletkező lizoszoma károsodásra 16
Koltai Mária Zsófia - Wagner Mária - Solymosi Zsuzsa - Pogátsa Gábor: A koszorúér ágrendszerének reaktivitása diabetesben 22
Sági István - Döbrönte Zoltán - Varró Vince: Dopamin, terbutalin és pirenzepin hatása a
gyomornyálkahártya vérkeringésére és a szekrécióra 27
Kalapos István - Szöőr Árpád - Valenta Borbála - Paragh György: Humán mioglobin és miglobinellenes immunsavó előállítása . . 32
Várkonyi Tibor - Csáky Tihamér: Patkány vékonybélnyálkahártya cAMP és cGMP tartalmának változása insulin, glucagon és endogén hiperglucagonaemia hatására 37
Fűzi Miklós - Fűzi Miklós ifj.: A Pasteurella multocida trimethoprim érzékenysége 43
Józsa László - Bálint B. József - Réffy Antal - Renner Antal: Kvantitatív elektronmikroszkópos vizsgálatok ép és ínsérült emberi izmokon 46
Orosz Márta - Tóth András: Tracheális simaizom kontrakciója in vitro a környezeti hőmérséklet csökkentésére 52
Szöőr Árpád - Kónya László - Csabina Sándor: Az ADP hatása az aktin-miozin-ATP kölcsönhatásra 65
Godó György - W. R. Gillett - M. R. C. O. G.: A humán ovarium in vitro contractilitása 68
Petri Ildikó - Szabó Imre - Szabó János - Kaiser Gabriella - Fachet József: Aktivált limfocita kultúrák felülúszójából és a szérumból kimutatható kis molekulasúlyú, proliferációt gátló faktor hatásának in vitro vizsgálata 68
MÉT előadáskivonatok 77
2. szám
Bálint, G. A. - Csáti, S. - Várkonyi, T. - Karácsony Gizella: Nukleinsavak meghatározása
mikromódszerrel a gastrointestinalis rendszer nyálkahártyájából
Gulya Ernő: Myelobromol hatása egércsontvelő pluripotens hemopoetikus őssejtjeinek önfenntartó képességére 121
Hudetz Antal - Monos Emil: Mechanikailag kiváltott és spontán simaizom-kontrakció viszkoelasztikus modellezése 124
Koltai Mária Zsófia - Hadházy Pál - Palik Imre - Malomvölgyi Béla - Wagner Mária - Pogátsa Gábor:
Ciklooxigenáz-gátlók és prosztaciklin (PGI2) hatása alloxan-diabateses kutyák izolált agyi és
mesenterialis értónusára 138
Past Tibor - Tapsonyi Zsuzsanna - Jávor Tibor: Egységes fiziko-kémiai vizsgálatsor kifejlesztése a gyógyszerek felszívódási sebessége és a fizikokémiai tulajdonságaik közötti összefüggések
tanulmányozására 146
Erdei Anna - Füst György - Gyenes János - Fábry Zsuzsa - Gergely János: Humán perifériás
mononukleáris sejtek C3b akceptorának jellemzése és funkcionális szerepe 153
Nagy Lajos - Juhász Ferenc - Hadházy Pál: Ciklooxigenáz gátlók és prosztaglandinok hatása humán izolált mezenteriális erek tónusára 162
B. Bölöni Erzsébet - Batke Ildikó - Sinay Hanna - Offenmüller Katalin - Kocsár László: A szérum myoglobin-szint klinikai jelentősége: egyszerű módszer humán myoglobin előállítására ... 167
Balla György - Misz Mária - Karmazsin László - Rák Kálmán: Antithrombin-II meghatározás
kinetikus (rate)-nefelometriával
Fűzi Miklós: Genitalis Haemophilus törzsek antibiotikum érzékenysége 183
Katona Zoltán - Kabók Zita: Antigén hatására létrejövő T-sejt aktiválódás gátlása onabainnal ... 187
Láng István - J. P. Banga - A. M. Varey, A. Cooke - I. M. Rpitt: Aktivált egér T sejtek direkt festése fluoreszcein-izotiocianáttal konjugált szöszös bükköny lektinnel . 191
Füzi Miklós: A prenylamin (Corontin) antibakterialis hatása Neisseria gonorrhoeae törzsekre ... 199
Hegedűs János - Tigyi Gábor - Hargitai Ildikó: Az optoakusztikus spektroszkópia módszere
biológiai minták szerkezetvizsgálataiban 201
3. szám
Tapsonyi Zsuzsanna - Part Tibor - Beró Tamás - Mózsik Gyula - Jávor Tibor: Uj módszer az emberi kilélegzett levegő hidrogéntartalmának meghatározására permanens gázok mellett 209
Sajtos Lajos - Becságh Péter - Bácsik Katalin: Egyszerű szérum összepesav-meghatározás enzimatikus-spektrofotometriás módszerrel 212
Farsang Csaba - M. D. Ramirez-Gonzales - Kunos György: Opiát antagonisták gátolják a
propranolol vérnyomáscsökkentő hatását spontán hypertenziv patkányon 218
Katona Zoltán - Simon Marianna: Aktivált emberi mononukleáris fagociták produktumainak
T-sejt-akti váló hatása 226
Szabó Kornél - Vágó Ágnes - Bakor Mária - Rubányi Gábor - Kovách Arisztid: Égésbetegség modellje patkányon 230
Kalapos István - Szöőr Árpád - Vereb György - Bot György - Szilágyi Tibor: Immobilizáció hatása a glikogén anyagcsere enzimeire vázizmokban 238
Csiftc András - Ludwig Endre - Graber Hedvig: Eritromicin vékonyréteg kromatográfiás meghatározása biológiai folyadékokból 244
Józsa László - Bálint B. József - Réffy Antal: Atenotómiás izom revaszkularizációja ínvarrat után . 249
Demel Zsuzsa - Józsa László: A GOT enzim elektronmikroszkópos hisztokémiai lokalizációja ... 252
Csiba András - Ludwig Endre - Graber Hedvig: Aminoglükozid antibiotikumok nagy érzékenységű folyadék-kromatográfiás meghatátozása biológiai folyadékokból 256
Bunyevácz Zsuzsanna - Fehér László - Török Tamás - Hadházi Pál - Vizí E. Szilveszter - Magyar Kálmán: Az alfa2-receptor blokkolás, a nátrium terhelés és a 4-amino-pyridin hatása a PGF 2a 3H-noradrenalin felszabadulásra gyakorolt gátló hatásában izolált nyúl pulmonális artérián 263
Nagy Ibolya - Vezekényi Zsuzsanna - Ferenci József - Jávor Tibor: Uj, szelektív enzim-induktor, a Zixoryn kezelés hatása néhány alvadási paraméterre 272
Sziklai István - Ribári Ottó - Kiss J. Géza: Az otosclerosisos hallócsont foszfoprotein összetétele 280
Rózsa Imre - Banai János - Tihanyi Károly - Vámosi-Nagy István - Szántó Imre - Kun Miklós:
Prosztaciklin (PGI2) mérése humán gyomor és nyombél biopsziákból 285
Fűzi Miklós: Az Erysipelothrix rhusiopathie és Listeria monocytogenes differenciálása antibiotikum korongokkal 289
Vereb György - Bot György - Szűcs Kornélia - F. Kovács Edit - Erdődi Ferenc - Kalapos István - Szöőr Árpád - Szilágyi Tibor: Immobilizáció hatása a vázizom néhány glikolitikus enzimére . 292
Ádám Éva - Nász István: Összekötő elemek a kapszamerek között az adenovírus fehérje burkában 298
Berencsi György - Pakonyi László - Geck Péter - Nász István: Az l-es típusú humán adenovírus DNS HIND III töredékeit tartalmazó pBR 322 rekombinánsok vizsgálata 303
KÖNYVISMERTETÉS 314
MÉT Előadás kivonatok
4. szám
Bálint Péter - László Katalin: A vazoaktív renális hormonok 337
Csató Miklós - Rimanóczy Ágnes - Dobozy Attila - Simon Miklós: Psoriasis vulgarisban szenvedő betegek polimorfonukleáris leukocitáinak ciklikus AMP-tartalma 357
Iliás Lajos - Pásztor András - Bodó Mihály: Heveny koponyaűri nyomásemelkedés hatása az
EKG-ra nehezített vénás kiáramlás mellett kísérleti körülmények között kutyán 361
Losonczy György: Ischemiás vesekárosodás hematológiai következményei 366
G. Bartha Klára - Blaskó Katalin - Györgyi Sándor: Alkálionok kompetitív gátló hatása vörösvérsejt ghostok iontranszportjára 377
Rózsa Zsuzsanna - Varró Vince: A mesenteriális vérkeringés szabályozásáról. Dopamin hatása a vékonybél keringésére 384
Pajor Attila - Gróf József - Menyhárt János - Horváth Katalin: A terhes méh kontraktilis
működésének hatása a hemosztázisra 394
Góth László: A humán szérum kataláz enzim elektroforetikus tualjdonságának vizsgálata 402
Mestyán Ildikó: A komplement 3 és 4 faktor in vitro aktiválásának vizsgálata immunfíxációs
elektroforézissel 408
Náfrádi József - Bálint A. Gábor - Varró Vince: Prostacyclin és analogonjainak hatása patkányok cysteamin okozta nyombélfekélyére 413
MÉT poster összefoglalók 420
5. szám
Kertai Pál: Kémiai anyagok karcinogenitásának kimutatása emlős rendszerekben 449
Gyarmati János - Földes István - Varga Sándor - Barkai László - Gyarmati János: Krónikus
D hipovitaminozis hatása a csontrendsaerre 469
Fazekas Tamás - Lepjár István - Selmeczi Andrea - Udvary Éva - Szekeres László: Chloroquin (Delagin) hatása heveny szívizom ischaemiában 483
Gróf Pál - Belágyi József - Szöőr Árpád - Csabina Sándor - Kónya László: DTNB könnyű lánc szerepe a vázizom kpntraktilis tulajdonságaiban 491
Szöőr Árpád - Rapcsák Marianna - Kónya László: Fizosztigmin hatása az aktomiozin szuperprecipitác tójára 499
Fűzi Miklós: A dtszulftram baktertosztatikus és bak térteid hatása patogén leptospfrákra 507
Füzi Miklós: A Bacttlus anthracís niridazol érzékenysége 509
Jánossy Tamás - Sonkodi Sándor - Erdős Éva - Tóth János - Végh Pál: A rutin hatása a bőr allotranszplantátumok túlélésére egerekben 511
Pajor Attila - Zsolnai Béla - Tóth Miklós: PGF elimináció a magzatvízből 513
Witmann Tibor - Pollák Richárd - F. Kiss Zsuzsanna - Várkonyi Tibor - Varró Vince: Adaptációs változás a vékonybél-nyálkahártya glikogén tartalmában izoperisztaltikusan kiiktatott jejunumkacs esetén 518
Bálint Gábor A. - Varró Vince: Prostacyclin hatása a gyomornyálkahártya fehérje, DNS és
RNS-tartalmának változására, különböző, kísérletes fekély modellekben 522
Fűzi Miklós: Salmonella typhi törzsek niridazol érzékenysége 527
Gidáli Júlia - Fehér Imre: A mobilis hemopoetikus őssejtkészlet regenerációs kinetikája 531
MÉT posterek 557
6. szám
Kulcsár András - Gergely Judith - Weisz György - Udvardy Miklós: Májfunkciók vizsgálata
kombinált kontrareceptívumok adagolása után patkányban 561
Bernát Sándor Iván - Andrási Andor - Beleznai Ferenc: A vasfelszívódás indirekt vizsgálata
kobalt-excréciós módszerrel 568
Dankó István - Flórian Gerhard - Claus Hammer - Walter Brendel - Török Béla: Aspirációs citológiai vizsgálatok farkas vese-xenograftok sorsának nyomonkövetésére Cyclosporin A kezelés mellett 575
Stéter Lídia - Toncsev Hriszto - Fekete Sándor - Romics László - Fehér János - Gráf Ferenc:
„A szérum és granulocyta béta-glukuronidáz aktivitás vizsgálata hiperlipidaemia és steatosis
hepatitis együttes előfordulása esetén 583
Guoth János - Idei Miklós - Menyhárt János: Ovarialis eredetű, a terhes méh működését gátló anyagok részleges tisztítása 587
Csabina Sándor - Csongor József - Konya László - Gróf Pál - Szöőr Árpád: A DTNB-kezelés hatása az aktomiozin szuperprecipitációjának és ATPáz aktivitásának Ca-érzékenységére 597
Pajor Attila - Gróf József - Idei Miklós - Menyhárt János: Myometrium működéssét in vitro gátló faktor kimutatása emberi magzatvízből 602
Ádám Éva - Nász István: A hexonok és a polipeptid alegységek elrendeződése az adenovírus kapszidban 608
Kéry Lajos - Lőnárt György: A sérült epi- és metaphysis regenerációja, növekvő nyulak tíbiájának proximális végén 617
Csillik Bertalan - Knyihár Erzsébet - Szendrei Kálmán - Szűcs Attila - Bezzegh Attila - Kovács
Annamária - Por István - Tajti János - Záborszky Zita - Fekete György: Mikrotubulus-gátlók
hatása a primér érző neuron transcelluláris szabályozási mechanizmusára 622
Kékesi Violetta - Rablóczky György - Juhász Nagy Sándor: Bizonyíték az alfa-adrenoceptorok izgalmára in situ kutyaszív koszorúerein a dopaminnal kiváltható általános keringési válaszban 630
Czinner Antal - Bedő Magdolna - Tichy Mária: Kardiovasculáris rizikófaktorok vizsgálata kövér és normálsúlyú fiatal patkányokban 642
Gábor Miklós - Bálint Gábor - Varró Vince: A cimetidin és a 3-0-metil-(+)-katechin
interakciója 647
Bagdy Dániel - Barabás Éva - Diószegi Marianna - Sebestyén László - Bajusz Sándor - Széll Erzsébet - Amtmann Mária: Tripeptidaldehidek in vitro és ex vivo hatása a véralvadásra 650
MÉT poster összefoglalók 662
Megvásárolható példányok

Nincs megvásárolható példány
A könyv összes megrendelhető példánya elfogyott. Ha kívánja, előjegyezheti a könyvet, és amint a könyv egy újabb példánya elérhető lesz, értesítjük.

Előjegyzem