809.258

kiadvánnyal nyújtjuk Magyarország legnagyobb antikvár könyv-kínálatát

A kosaram
0
MÉG
4000 Ft
a kedvezményes
házhoz szállításig

Kísérletes Orvostudomány 1965. január-december

Az Orvos-Egészségügyi Dolgozók Szakszervezetének kísérletes orvostudományi lapja - XVII. évf. 1-6. szám

Tartalom

Kádas László és Nagy Dezső: A vérből és vizeletből izolálható lipoi-mobilozáló faktorok néhány fizikokémiai sajátossága1
Kádas László és Nagy Dezső: A hypophysis mellső és hátsó lebenyéből, valamint a hypothalamusból izolálható lipoid-mobilizáló faktorok (LMF) néhány fizikokémiai sajátossága7
Fazkekas I. Gyula: Fokhagymakivonat tartós adagolásának hatása a mellékvesére és a tyhymusra13
László Ferenc, Dávid Margit, Kovács Kálmán: Részleges hypophysisnyél-roncsolás hatása patkányok vízanyagcseréjére23
Hankiss János, Keszthelyi Mihály, Demény Péter: A mellékvesekéreghormonok és az ADH bontás28
Dévényi István, Endes Pongrác és Gomba Szabolcs: Az antidiuretieus hormok hatása a juxtaglomarularis granulált sejtekre32
Mayláthné Palágyi Jolanda, Banga Ilona és Kiss József: Elasztás hatása arterioselerotikus betegek zsíranyagcseréjére35
Tóth Tamás, Polay Erika, Uhereczky Gábor: A Lőrincz-Gorácz-féle akut renalis hypertonia előidézése macskákon40
Pórszász János, Pórszászné Gibiszer Katalin, Földeák Sándor, Matkovics Béla: Kurare hatású aminoetán és ethen származékok43
Uhlarik Sándor, Kovács László, Viski Sándor és Szontágh Ferenc: A nőstény patkány hypophysisének ICSH-tartalma és genitalis cyklusának változása oralis gestagen (lynestrenol) terhelés hatására51
Bertók Lóránd: Kacsahepatitis-vírus átvitele etioninnal előkezelt patkányokra59
Fazekas I. Gyula, Fazekas Attila T.: A mellékvese corticosteroidfractióinak változása alkoholmérgezés hatására65
Makara Gábor, Frenkl Róbert, Csalay László: Összefüggés a fekélyképződés és a gyomornedv histamintartalma között patkánynál74
Balázs Viktor: A bélbaktériumok pathogenitása és ellenállásuk a tápcsatornanedvek baktericid hatásaival szemben77
Kurcz Mihály és Kabak J. M.: A hypophysis prolaktin tartalma az eminentia mediana és a hypothalamus középső részének a laesiója esetében82
Hársing László, Kövér György, Mályusz Miklós, Tóth Gizella: Az izolált vese működése88
Fekete Ágnes és Taraba istván: Veseszeletek oxygénfogyasztása és PAH akkumulációja postischaemiás állapotban93
Bencze béla, Orosz Ferenc és Fehér Tiborné: Aminosavkeverékek szétválasztása papírchromatográfiával kombinált nagyfeszültségű elektroforézissel113
Molnár Miklós és Szebényiné Győry Enikő: Krómmeghatározás vérből és vizeletből emissziós színképelemzéssel122
Németh György, Szabó Imre, Scholz Magda, Müller János: Kísérletek intraperitonealisan adott radioezüsttel127
Kelemen Sándor: A Candida albicans hasűri perzisztálásnak és vérbe jutásának gyógyszeres befolyása kísérletes candidasisban134
Szilágyi Tibor és Damjanovich Sándor: Ganglionblockolók hatása a Schwartz-man jelenségre140
Szamosi Tamás, Székely József Iván, Zombory József: Szérum-koleszterinszint változások az idegrendszer megterhelése nyomán patkányon144
Fendler Kornél, Lissák Kálmán: A ganglion cervicale superios műtéti eltávolítása149
Szabados Teréz, Böszörményi József, Dóbiás György, Rojti Mihály, P. Juhász Vera: Szérumtermelésre használt állatok antitoxin titerének alakulása jódcasein etetés során153
Miriszlai Ernő és Tigyi András: Adatok a labyrinth tensio kísérletes meghatározásához emlősökön160
B. Bedő Magdolna és Kemény Tibor: Glukóz és fruktóz felszívódás vizsgálata fehérjehiányos patkányokon164
Bálint Gábor és Thuránszky Károly: Lázcsökkentők összehasonlító vizsgálata normothermiás patkányokon172
B. Bedő Magdolna, Simon György és Kemény Tibor: S35 methionin és J131 triolein felszívódás fehérjehiányos étrenden tartott patkányokon176
Horváth Éva és Biliczki Ferenc: Endokrin tényezők hatása normális és regenerálódó és patkánymáj histochemiai képére179
Horváth Éva és Biliczki Ferenc: A corticoid-hormonszint hatása a máj regeneratív folyamataira patkányban. Biochemiai vizsgálatok188
Gábor Miklós, Matkovics Béla, Göndös György: Adatok a bioflavonoidok vékonyréteg ehromatographiájához195
Gábor Miklós: Synthetikus isoflavon-származékok hatása infantilis egerek uterusára197
Joó Ferenc, Gajó Mária, Kálmán György és Csilik Bertalan: Lipoprotein-struktúrák a myoneuralis funkció postsynaptikus membránjában200
Lázáró György: Fibrinogén és fibrinolysis meghatározása kis plasmamennyiségekben206
Szabó Imre: A szénsavhidratáz befolyása a nyál pH-jára in vitro méréseknél210
Mózsik Gyula és Jávor Tibor: Parasympathicolythicumok hatása a parotis és a gyomor secretmotoros tevékenységre emberben213
Puppi András: Módosított sartorius edény219
Várdi Pál és Szanyi László: Pulzációs mechanizmusú perfúziós szivattyú220
László Ferenc, Dávid Margit, Kovács Kálmán: Vízanyagcserevizsgálatok patkányokban több héttel a hypophysisnyél részleges elroncsolása után225
Vecsei Pál, Kemény Armandné és Harangozó Mária: Vizsgálatok tritiummal jelzett steroidokkal232
Lázár György és Husztik Erzsébet: Vérzéses bőrreactio patkányon endotxin nélkül238
Kovács Kálmán, Dávid Margit és László Ferenc: Hypophysisnyél-roncsolt patkányok plasma-corticosteron szintje a diabetes insipidus különböző fázisaiban243
Spät András, Sturcz József, Szigeti Róbert: Angiotensis II-t aktiváló faktor vizsgálata patkányplasmában248
Sári Bálint, Zs. Nagy Imre és Fülöp Tibor: A hypothalamus laesio hatása a serum eholesterin szintre253
Nagy Sándor, Tárnoky Klára és Petri Gábor: Véreztetett kutyák perctérfogata és keringési ellnállása corticosteroidok intravénás adása után258
Boros Mihály, Barankay András és Simon László: Urokinase és streptokinase által activált fibrinolysis összehasonlító vizsgálata emberen és kutyán263
Chätel Rudolf: Transplantált veséjű kutyák víz- és elektrolytürítésének diurnális ingadozása267
Szabó Dénes, Tomcsányi Tihamér és Tigyi András: Kutya DNS bázisösszetételének vizsgálata273
Kovách Arisztid G. B., Kellner Marianne, Maklári Erzsébet: Kaliumtartalom traumás shockos patkányok vérsavójában és szöveteiben277
Dobi Sándor, Győrffy Árpád, Jávor Tibor: A gyomorsecretio enterális fázisának jelentősége a gyomorfekély keletkezésében patkányokon282
F. Kovács Edit és Bot György: A foszfoglukomutáz gátlása aninokkal, foszfátészterekkel és MG++ ionnal284
Petrányi Győző jr.: A kísérletes bőrátültetés technikája patkányokon295
Fehér Tibor: A steroid-anyagcsere egyes termékeinek vizsgálata vérkonyréteg chromatographia segítségével301
Benyó Imre, Mitsányi Attila, Füsi József, Görgő Pál és Ludány György: Duodenumsavanyodás hatása a máj vérátáramlására308
Szilágyi Tibor, Csaba Béla, Miltényi László és Kassai László: Hypothermia és lóserum-anaphylaxia317
Bálint Péter és Visy Mária: A "valódi kreatinin" és a "pseudokreatinin" koncentrációjának viszonya kutyaplazmában322
Keszthelyi Mihály, Demény Péter és Hankiss János: ADH-bontás vizsgálata szívizomban és vázizomban in vitro326
Miltényi László és Deseő György: Biológiai feleződési idő meghatározása kis állaton csökkentett háttérű egésztestszámláló módszerrel337
Varró Vince, Jung Ibolya, Szarvas Ferenc, Csernay László, Sávay Gyula és Ökrös József: Vasoaktív anyagok hatása izolált jejunumkacs keringésére és cukorfelszívóképességére kutyában341
Varró Vince, Csernay László, Szarvas Ferenc és Blahó György: Glucose és glykol-oldat hatása izolált jejunumkacs keringésére és a portális elszállítás mennyiségi viszonyai kutyában347
Fazekas I. Gyula: A vér hydrocortison-, valamint a vér és vizelet alkoholtartalmának változása embereknél borivás után351
Jávor Tibor, Novák Dezső, Wórum Ferenc: Kaloriméterszonda alkalmazása a gyomornyálkahártyán átáramló vérmennyiség meghatározására359
Gábor Miklós, Szórády István és Madácsy László: A pantothensav capillaris resistenciát befolyásoló hatásáról366
Károlyi Géza és Bálint Árpád: Mechanikai rezgések hatása az emberi vérszérum vaskötőkapacitására374
Remenárné Balogh Irén: Csontok és fogak fluortartalmának meghatározása mikrodesztállációs módszerrel382
Tóth István és Faredin Imre: Vizsgálatok a pregnandiol és allopregnandiol meghatározásával és szétválasztásával kapcsolatban385
Faredin Imre és Tóth István: A pregnandiol, a pregnantriol és az össz 17-hydroxycosteroidok simultán meghatározása emberi vizeletből389
Bartók István, Tószegi Anna, Török István: A cirrhotikus máj regeneratiójának humorális befolyásolása394
Donáth Tibor: Fluorescenciaintenzitás és hőmérsékletváltozás, valamint tartós ultraibolya gerjesztés hatása közötti összefüggés kvantitatív vizsgálata401
Felhívás szerzőinkre420
Tamás Gyula: Túlélő békabőr áteresztő képességének befolyásolása ultrahanggal421
Tamás Gyula és Szőgyi Mária: Baktériumsejtek permeabilitásának vizsgálata radioaktív ionok segítéségével425
Kovács Endre és H. Mazareán Hortenzia: A katalázaktivitás meghatározása az inkubálás kezdeti időpontjában Staphylococcus aureus tenyészetben429
Kövér György, Mályusz Miklós, Éllő Erzsébet, Szőcs Éva: Angiotensis hatása a veseműködésre433
Bálint Péter és Chatel Rudolf: A vesekeringés részvétele a baroceptor reflexekben és a brómsulphalein eliminatio a vérből439
Benyó Imre, Füsy Fridolin, Görgő Pál és Ihász Mihály: Duodenumsavanyodás és a brómsulphalein eliminatio a vérből449
Benyó Imre, Füsy Fridolin és Ihász Mihály: A rövidhullámú májbesugárzás hatása a brómsulphalein eliminatióra a vérből454
Árvay Sándor és Takács István: A kollagénrostok thermonkontrakciójának változása terhesség alatt. A terhesség hatása a biológiai öregedés ütemére458
Kudász József, Szabó Zoltán, Solti Ferenc, Iskum Miklós és Papp Sándor: Kísérletes koszorúérelzárás új módszere463
Nádas László és Varga Szabolcs: Új citológiai sejtülepítő módszer és annak gyakorlati felhasználása a tumordignosztikában467
Kurucz Mihály: A terhelsség, a szülés a a laktáció zavara a kísérleti "hypothalamikus" elhízás esetében471
Keresztes Miklós: Retropharyngeális haypophysectomia nyúlon477
Fazekas I. Gyula, Posgay Kázmér és Farkas Imre: A vér-katalase aktiválásának változása aethylalkohol hatására intact (normális) és adrenalectomizált patkányokban481
Varga I. és Szirmai I.: Hízósejtek viselkedése patkány mesenteriumában i. v. adott szövetkivonat hatására489
Damjanovich Sándor és Drasil Vladimir: SH-gátlók hatása Ehrlich aseites tumorsejtek sugárérzékenységére492
Török Béla, Örkényi István és Papp István: Rádióhullámos pacemaker496
Nikodemusz István: B. cereus enteropathogen hatásának vizsgálata macskakísérletekben499
Antal Attila: Adatok néhány farmakon buccális reszorpciójához506
Szabolcs Márton: Kóros macroglobulinok viszkozimetriás kimutatása511
Sturcz Margit: Vagus átmetszés hatása az aldosteron elválasztására518
Strausz Imre, Bán Ibolya, Horányi Péter és Tauszk Éva: A verejték Na-koncentrációjának vizsgálata anasarcával járó szívelégtelenség eseteiben524
Lakos Antal, Antal Attila: A szöveti nyomás mérése529
Fazekas I. Gyula: Embervér catalase aktivitásának és hydrocortison tartalmának változása alkohol (bor) ivása után533
Nagy Sándor, Tárnoky Klára és Petri Gábor: Sympathicus idegrendszeri blokád hatása vérzés utáni keringési kompenzáló mechanizmusokra540
Andik István, Sárdi Ferenc, Schmidt Péter: A növekedési hormon hatása a táplálékfelvételre és a táplálékválogatásra547
Solti Ferenc, Holló István, Iskum Miklós, Nagy Júlia és Ruzsa Péter: Női nemi hormonok hatása a vérkeringésre és a végtagi véráramlásra kutyában551
Iván János: Az analeptikus hatású, N, N'dinitroso-pentametilen-tetramin jellemző farmakológiai tulajdonságairól561
Rsoner Egon: Az agarféldiffúziós antibiotikum-érzékenységi vizsgálatok569
Csermely Ferenc és Rózsa Elvíra: A vérgázanalysis nyomán felvetődő néhány problémáról577
Bakó Géza és Angyal Ferenc: Peroralisan adott Naphasolin-oldat hatása kísérleti patkány gyomornyálkahártyájára és májára581
László Ferenc, Csernay László és Kovács Kálmán: A pajzsmirigyműködés vizsgálata kísérletes hyper- és hypothyreosisban585
Gallyas Ferenc és Mérey F. Tibor: Eljárás 10-200a1 térfogatú vérminták sorozatos vételére kis laboratóriumi állatokból590
Kendrey Gábor és Németh Klára: A thioacetamiddal indukált májcarcinomák histogeneiséről596
Duada György, Gomba Szabolcs, Endes Pongrác: Egyoldali vena renalis szűkítés hatása a vese juxtaglomerularis apparátusának szemcsés sejtjeire601
L. Weiman Jusztina és Kertai Pál: Normál és pyrogén-tolerans nyulak túlélési ideje és sinus-caroticus reflexe pyrogén-shockban608
Kertai Pál, S. Sulyok Sarolta, Dömötör Erzsébet: Vizsgálatok a Salmonella typhi endotoxin fehérvérsejtszámot befolyásoló hatásáról611
Zsoldos Tibor, Csővári Mihályné, Tóth Árpád, Nagy Lajos: Természetes uránium meghatározása vizeletből alfa számlálással615
L. Reviczky Alice, Szántó László, Grynaeus Tamás és Magony Ilona: A J131-gyel jelzett aminosavak dejódozódása625
L. Reviczky Alice, Szántó László, Grynaeus Tamás és Magony Ilona: A vérsavó endogén úton J131-gyel jelzett anyagainak bejódozása634
Gomba Szabolcs, B. Soltész Margit, Szokoly Viktor: Differenctialcentrifugálással nyert üldedékek szövettani vizsgálatáról648
Bencze Béla és Orosz Ferenc: Újabb, papírkromatográfiával kombinált nagyfeszültségű elektroforézises módszerünk aminosavkeverékek szétválasztására 656
Rák Kálmán, Varga László, Krizsa Ferenc és Cserháti István: Rivanollal szeparált human szérum-fehérje frakciók hatása egerek keringő thrombocyta-számára662
Megvásárolható példányok
Állapotfotók
Kísérletes Orvostudomány 1965. január-december Kísérletes Orvostudomány 1965. január-december Kísérletes Orvostudomány 1965. január-december

Könyvtári könyv volt. A lapélek enyhén foltosak.

Állapot:
2.980 Ft
1.490 ,-Ft 50
7 pont kapható
Kosárba