843.790

kiadvánnyal nyújtjuk Magyarország legnagyobb antikvár könyv-kínálatát

A kosaram
0
MÉG
4000 Ft
a kedvezményes
házhoz szállításig

Az igazi szociáldemokrácia

Küzdelem a fasizmus és a kommunizmus ellen 1944-1948

Szerző
Szerkesztő

Kiadó: Századvég Kiadó
Kiadás helye: Budapest
Kiadás éve:
Kötés típusa: Vászon
Oldalszám: 425 oldal
Sorozatcím:
Kötetszám:
Nyelv: Magyar 
Méret: 25 cm x 18 cm
ISBN: 963-85619-9-8
Megjegyzés: Fekete-fehér fotókkal illusztrálva.

Fülszöveg

A történelmet szinte mindig a nyertesek vagy a nyertesek szempontjából írják. Ez a fontos, hézagpótló és olvasmányos könyv - amely új részleteket tár fel a Szociáldemokrata Párt szétforgácsolásáról, valamint az ÁVO és a többi erőszakszervezet működéséről - nem ezt teszi, itt az igazi Szociáldemokrata Párt egy bátor harcosa, Gábor Róbert feltárja a Peyer Károly vezette párt történelmi útját, beleértve Marosán György, Szakasits Árpád és a többiek áruló tevékenységét. Arra a Szociáldemokrata Pártra, amelyben Gábor is vezető szerephez jutott, büszke lehet a magyar történelem.
Charles Gati

Ha igaz az a tétel - márpedig igaz -, hogy az ezredforduló Európájában hiteles szociáldemokrácia nélkül nem képzelhető el kiegyensúlyozott társadalomfejlődés, akkor sokunk felelőssége, hogy ez Magyarországon is így legyen. Bár az 1990-es rendszerváltoztatás idején biztatóan indult a szociáldemokrata párt újraszerveződése, látványosan erősödtek a független szakszervezetek és munkástanácsok, de ezek... Tovább

Tartalom

ELŐSZÓ..................5
Változnak az idők, változnak az emberek..................5
Elvi ellentétek a szociáldemokraták jobb- és balszárnya között..................7
A Peyer-csoport szembeszegül a balszárny kommunistabarát politikájával..................9
Irányított történettudomány ..................11
Köszönetnyilvánítás.......................12
I. fejezet
TÖRTÉNELMI VISSZAPILLANTÁS: A MAGYAR SZOCIÁLDEMOKRATA PÁRT A KÉT VILÁGHÁBORÚ KÖZÖTT ..................14
Lenni vagy nem lenni - túlélési politika..................14
A Bethlen-Peyer-paktum..................15
A gazdasági válság..................17
Gömbös Gyula kormánya..................18
A fasizmus előretörése..................20
A müncheni egyezmény és a bécsi döntés..................22
Teleki Pál miniszterelnöksége..................23
Észak- és Kelet-Erdély visszacsatolása..................25
Jugoszlávia irányt változtat - Teleki öngyilkos lesz..................26
A Bárdossy-kormány a hadba lépés mellett dönt..................26
Kállay Miklós miniszterelnöksége - magyar hintapolitika..................28
II. fejezet
A NÉMET MEGSZÁLLÁS..................31
A Gestapo letartóztatja a szociáldemokrata és a szakszervezeti vezetőket..................31
Büntetőszázadok, munkaszolgálatosok..................32
Deportálások..................34
A Magyar Front..................35
A kormányzó kiugrási kísérlete..................37
Nyilas rémtettek 1944. október 15. után Budapesten..................38
III. fejezet
SZOCIÁLDEMOKRATÁK AZ ELLENÁLLÁSI MOZGALOMBAN..................41
Magyar Szabadság Rádió..................41
Magyar Szabadság Mozgalom..................42
Kapcsolatok a Magyar Függetlenségi Mozgalommal..................43
Más szociáldemokrata ellenállási gócok..................44
Kapcsolatok a katonai ellenállással..................46
IV. fejezet
A SZOCIÁLDEMOKRATA PÁRT KÜLPOLITIKÁJA..................48
A magyar fegyverszünet..................49
A jaltai egyezmény..................50
A párizsi békeszerződés..................51
A nyugatiak álláspontja a háború utáni magyar határokról..................55
A párizsi békeértekezlet..............................................57
A Marshall-terv..................60
Sztálin megtiltja a kelet-európai országoknak a Marshall-segély elfogadását..................61
V. fejezet
A BOLSEVIZÁLÁSI FOLYAMAT..................65
Szakosíts Árpád tárgyalásai az illegális kommunistákkal..................65
A szalámitaktika...................................67
A kommunisták elsőszámú ellensége: a Szociáldemokrata Párt..................69
Árulók, beépített kommunisták és besúgók a Szociáldemokrata Pártban..................70
VI. fejezet
A SZOCIÁLDEMOKRATÁK TEVÉKENYSÉGE AZ OROSZ MEGSZÁLLÁST KÖVETŐEN..................74
A moszkovita kommunista vezetők megérkeznek Szegedre..................74
A Magyar Nemzeti Függetlenségi Front..................75
A Moszkvai Magyar Bizottság..................75
A nemzeti bizottságok népi szervek megalakulása..................77
Az Ideiglenes Nemzetgyűlés és az Ideiglenes Nemzeti Kormány..................79
A debreceni országos vezetőség..................80
A pesti ideiglenes intézőbizottság..................82
Az IIB átalakul pártvezetőséggé..................83
Az SZDP budapesti és Pest környéki újjászerveződése..................84
Az SZDP talpra állása vidéken..................85
VII. fejezet
AZ 1945-ös VÁLASZTÁSOK ÉS ELŐZMÉNYEI...........................................88
Az SZDP 1945 májusában megtartott vezetőségi ülései..................88
Az SZDP XXXIV. kongresszusa..................89
A fővárosi önkormányzati választások..................90
Az 1945-ös parlamenti választások...................................................92
Az SZDP vezetőinek részvétele a kormányban és a parlament vezetésében 93
A köztársaság kikiáltása..................94
VIII. fejezet
IGAZOLÁSI EIJÁRÁS - B-LISTA..................98
IX. fejezet
NÉPMOZGALMAK - NEPITELETEK..................105
X. fejezet
A SZOCIÁLDEMOKRATA PÁRT GAZDASÁGPOLITIKÁJA..................108
A romokban heverő ország kirablása..................108
A fegyverszüneti szerződés Magyarországra vonatkozó feltételei..................109
Az újjáépítés kezdete..................110
A Szociáldemokrata Párt gazdasági munkaterve......................................112
A szövetkezeti mozgalom..................113
A kereskedőmozgalom.................114
A kisiparos-mozgalom..................115
A Gazdasági Főtanács..................i 116
Az infláció..................117
A stabilizáció előkészítése..................118
A hároméves terv..................121
XI. fejezet
A SZOCIÁLDEMOKRATA PÁRT PARASZTPOLITIKUSA..................124
A két világháború között..................124
A háború utáni földreform..................128
Az SZDP agrárpolitikai bizottsága és agrárpolitikai osztálya..................135
XII. fejezet
A KISEBBSÉGEK KITELEPÍTÉSE.................137
A hazai németek kitelepítése..................137
A szlovákiai magyarok kitelepítése...................................144
XIII. fejezet
A SZOCIÁLDEMOKRATA SAJTÓ..................153
XIV. fejezet
A BOLSEVIZMUS ERŐSZAKSZERVEZETEI AZ MKP SZOLGÁLATÁBAN .....................159
A politikai rendőrség..................159
Az Államvédelmi Osztály és az Államvédelmi Hatóság..................162
Az ÁVO alosztályai.........................163
Beépítési módszerek..................176
Feketelisták..................178
Hadjárat Rajk László és társai ellen..................179
Tisztogatások az ÁVH-n belül..................180
A Vizsgálati Főosztály..................182
Szociáldemokraták és kisgazdák a PRO-ÁVO-ÁVH-n..................183
Péter Gábort és társait is utoléri Sztálin büntető keze..................184
A Honvédelmi Minisztérium Katonapolitikai Osztálya........................186
A Szociáldemokrata Párt katonapolitikája..................187
Kommunista katonatisztek veszik át a honvédség vezetését..................189
Koncepciós perek, halálos ítéletek..................189
XV. fejezet
PEYER KÁROLY ÉS A SZOCIÁLDEMOKRATA PÁRT JOBBSZÁRNYÁNAK SZEREPE.... 192
A pártvezetőség lemondatja Valentiny Ágostont..................192
Peyer Károlyt kibuktatják a pártvezetőségből............................194
A Peyer-csoport nem indul közös listán a kommunistákkal..................194
A Peyer-memorandum előzményei..................196
A Peyer-memorandum..................198
A pártvezetőség és a pártválasztmány álláspontja..................200
XVI. fejezet
A SZOCIÁLDEMOKRATA PÁRT XXXV. KONGRESSZUSA..................202
A kongresszust megelőző politikai bizottsági ülések..................202
Párttitkárok lázadása..................203
A kompromisszumok kongresszusa...............................................204
Az állítólagos összeesküvés elítélése..................205
A pártvezetőség és a politikai bizottság megválasztása..................206
A Szociáldemokrata Párt helyzete 1947-ben - nyugati szemmel..................207
XVII. fejezet
A MAGYAR SZAKSZERVEZETEK BOLSEVIZÁLÁSA..................210
A Moszkvában kiképzett kommunisták hazatérése..................210
Paritásos szakszervezeti tanács alakul..................211
Az üzemi bizottságok megalakulása§1..................213
Fő feladat a termelés növelése..................213
Az 1945-ös kollektív szerződések..................214
A Szakszervezeti Tanács XIII. küldöttközgyűlése..................214
Üzemi bizottsági választások..................215
Vita a szakszervezeti törvény megalkotásáról..................216
Emelik a normákat..................217
Az MKP offenzívája a szakszervezetek ellen..................217
A szakszervezetek a párt „transzmissziós szíjai".................219
XVIII. fejezet
A SZOCIÁLDEMOKRATA ÉS SZAKSZERVEZETI IFJÚSÁGI MOZGALMAK FELSZÁMOLÁSA..................223
Lányi után Egri György..................225
Bölcsföldi Andor, a centrum jelöltje..................226
A Magyar Ifjúság Országos Tanácsa..................227
A SZIMII. kongresszusa..................228
A Szakszervezeti Ifjúsági Tanács szerepe..................230
A MADISZ - a Kommunista Párt ifjúsági csúcsszervezete..................231
A kommunisták felszámolják a demokratikus ifjúsági szervezeteket..................232
XIX. fejezet
AZ 1947-ES ORSZÁGGYŰLÉSI VÁLASZTÁSOK.......................234
A választások előzményei..................234
Az új választójogi törvény és következményei..................237
Hová tűnt el egymillió szavazó?.................238
Kékcédulás csalások..................................................240
A Peyer-csoport..................244
Választási szövetség a Magyar Radikális Párttal..................245
Választási eredmények..................247
Mandátumtolvajok................... 247
A Független Magyar Szocialista Munkáspárt megalakulása és programja..................248
Az ellenzéki pártok............................................................... 249
Magyar Szabadság Párt...........................................................................249
Magyar Függetlenségi Párt..................249
Demokrata Néppárt..................251
Független Magyar Demokrata Párt..................252
Keresztény Női Tábor..................254
Polgári Demokrata Párt..................255
XX. fejezet
A SZOCIÁLDEMOKRATÁK VÁLASZTÁSI VERESÉGÉNEK KÖVETKEZMÉNYEI.... 257
A Kominform megalakulása és hatása a magyar politikára..................260
Tiltakozás a pártot vezető klikk tevékenysége ellen..................262
Az SZDP utolsó szabad országos pártválasztmányának ülése..................263
A népfrontpolitika már a múlté..................265
Az MKP mozgósítja a „nyolcas fogatot".................266
XXI. fejezet
ÚTBAN AZ SZDP VÉGLEGES FELSZÁMOLÁSA FELÉ.................. 268
Megindul a „nyolcas fogat" végső rohama..................268
A sportcsarnokbeli puccs..................269
Az SZDP-tagok átlépése az MKP-ba..................271
A XXXVI. kongresszus közvetlen előzményei..................272
Az SZDP XXXVI. kongresszusa..................273
XXII. fejezet
A SZOCIÁLDEMOKRATA PÁRT SORSA MEGPECSÉTELŐDIK ................... 277
Az egyesítést előkészítő bizottságok megalakulása..................277
A szervezőbizottság tevékenysége..................278
A közös programnyilatkozat elkészítése..................279
Személyi kérdésekkel kapcsolatos viták és a pártcenzúra bevezetése.................. 280
Az MKP új államosítási határozata 281
Az egyesítési kongresszus..................282
XXIII. fejezet
SZOCIÁLDEMOKRATÁK ELLENI PEREK.................. 286
A Peyer Károly és társai elleni koncepciós per..................286
ítéletek..................288
Kelemen Gyula és társainak pere..................288
A Kelemen-per 1948. március 4-i ítéletei..................291
További koncepciós perek 1948-1950-ben a szociáldemokraták ellen..................292
Kálmán József és 21 társának pere..................292
Szociáldemokrata rendőrtisztek pere..................292
Szociáldemokrata katonatisztek koncepciós perei..................293
Virág Sándor és társainak, valamint Pillér Gyula és társainak pere..................293
Szociáldemokraták elleni perek 1951-1952-ben..................294
A Laborcz István és 16 társa elleni per..................294
Fejsz és Gyula és társainak pere..................294
A Némedi Varga Jakab és társai elleni per..................294
Mauks Miklós és társainak pere..................295
Vass Vilmos és társainak pere..................295
XXIV. fejezet
SZOCIÁLDEMOKRATÁK EMIGRÁCIÓBAN..................297
Az első világháború utáni szociáldemokrata emigráció..................297
A második világháborút követő szociáldemokrata emigráció..................298
ÉLETRAJZOK..................306
MELLÉKLETEK..................317
Kronológia..................318
Magyar nyelvű bibliográfia..................327
A bibliography in foreign languages..................334
Facts about Hungary..................339
Rövidítések..................341
Névmutató..................344
Dokumentáció..................358
Fényképek..................409

Gábor Róbert

Gábor Róbert műveinek az Antikvarium.hu-n kapható vagy előjegyezhető listáját itt tekintheti meg: Gábor Róbert könyvek, művek
Megvásárolható példányok
Állapotfotók
Az igazi szociáldemokrácia Az igazi szociáldemokrácia Az igazi szociáldemokrácia Az igazi szociáldemokrácia Az igazi szociáldemokrácia Az igazi szociáldemokrácia

A védőborító enyhén töredezett, a lapélek foltosak.

Állapot:
2.540 ,-Ft
13 pont kapható
Kosárba