A kosaram
0
MÉG
4000 Ft
a kedvezményes
házhoz szállításig

Korunk szellemi körképe

Szerző
Szerkesztő

Kiadó: Occidental Press
Kiadás helye: Washington
Kiadás éve:
Kötés típusa: Fűzött papírkötés
Oldalszám: 539 oldal
Sorozatcím:
Kötetszám:
Nyelv: Magyar 
Méret: 21 cm x 14 cm
ISBN:
Megjegyzés: Emigrációs kiadás.
Értesítőt kérek a kiadóról

Előszó

E könyv, Korunk szellemi körképe, kísérlet a mai korszellem képének megalkotására, a legnagyobb tanúk megszólaltatása segítségével. Keresi a forrásokban azokat a kulcsszövegeket, melyek egyesítése... Tovább

Tartalom

A jelen szellemének stílusáról14
Bevezetés20
A bölcseleti eszmék (A szemelvényeket válogatta és az összekötő szöveget írta Roland Cailliois(
A racionalista hagyomány
Az értelem korszakai31
A lélek és a test egységéről33
Az ész magánya35
A logikai pozitivizmus
Az analitikai empirizmus és a logikai analízis39
Mi a tudománylogika41
A fenomenológia
A bölcselet, melyben az emberiség tudomásul veszi önmagát46
A létezés bölcselői
Mi a metafizika?57
Valaki néz: a másik ember létezése63
Bölcselet és történelem71
A nappal és az éjszaka ellentéte74
Szubjektivitás és transzcendencia78
Harc az evidenciák ellen81
Korunk pszichológiája (A szemelvényeket válogatta és az összekötő szöveget írta Maurice Encontre és Gaetan Picon)
Az új pszichológiai ember
Pszichológiai élet és megélt tartam88
A forma lélektanának alapelvei91
A forma elmélete és a behaviorizmus92
A kondicionált reflexek95
A behaviorista program97
A pszichoanalizis felfedezése
A katarzis99
Nemiség és neurzóis101
Az elfojtás102
Az álmok értelmezése104
A libidó és az én106
Akaraterő és alacsonyabbrendűségi komplexus109
Introverzió és extraverzió113
A kollektív öntudatlan115
Exisztenciális pszichoanalizis117
Mit hozott az összehasonlító lélektan?
Mi a karakterológia?119
Az ember és környezete121
A pszichotechnika123
Az alkalmazkodás124
Az okság a gyermeknél125
A mítoszok és a tudomány129
Az őrültség és ideges jellem132
A kutatás útjai és eszközei
A test-ek és a projektív eljárások134
A tényező-analízis a statisztikai módszerben137
A szellemi képességek és a statisztika139
A fenomenológiai eljárás142
Konkrét módszerre van szükségünk143
A pszichológiai megértés147
A társadalomtudományok
A leíró társadalomtudományok
Vizsgálatok és statisztikák151
A megfigyelés új módszerei: a közvéleménykutatás152
A kutatások jellege154
Az etnológia (néptudomány)159
Az etnológia jövője161
Az emberföldrajz164
Az állatvilág társadalma165
A társadalmi lélektan
A dogmatikus szociológia és metaszociológia
Közösség és társadalom171
A társadalomtudományi fenomenológia174
Vélemény a társadalmi hajlamok fejlődéséről176
A történelembölcselet
Természet és történelem182
Marx, Michelet, Plutarchos184
A humanista történetírás csődje188
A civilizáció élete192
Kultúra és civilizáció195
A kihívás201
A történelem értelme206
A historizmus209
A történelmi gondolkozásmód és a történelemfilozófia212
Történelem és relativitás214
A történelem jelentése216
Történelem és szabadság218
A kezdet kezdetén vagyunk220
Korunk művészi formái és problémái
A művészet és korunk esztétikai távlatai
A művészeti kritika és a történelem228
A hagyomány és az egyéni tehetség229
Minden stílus egy bizonyos társadalom sorsát fejezi ki231
Miden művészet különleges szándék kifejezése232
Az egyetemes művészet megnyilvánulásainak azonos művészi értékük van234
A szépségek a szép ellen236
Történelmünk teljes öröksége238
Minden művészi meglátás optikai szemléletének felel meg242
A forma alapvető tartalma formai tartalom244
A tett a szépség forrása246
A művészet exisztenciák gyártója248
A formák meghódítása250
A művészet pszichoanalízise253
Irodalom és osztályharc255
Kapitalista társadalom és modern irodalom257
Korunk művészetének néhény formája
Nyelv a nyelven belül260
A nyelv amelyen egy személy szól a másikhoz261
A beszéd fölénye az írás felett263
A költészet és világegyetem265
A költői élmény266
Isten művét folytatni anélkül, hogy komolyan vennénk268
A szürrealista sugallat271
A költészet és kép273
A szellem forrongó érintkezése a realitással277
Ez a változékony, ismeretlen és körül nem határolt szellem284
Mindent belefogni a regénybe285
Regény és szabadság288
Az elkötelezettség és a próza művészete290
A festészet és tárgya294
A konkrét művészet295
A szürrealista festészet: tisztán belső minta után298
A festő szerepe: kivetíteni, ami benne látható299
A nyers művészetért300
A francia szobrászatról Rodin óta301
Az építők szerepéről304
Poliritmia és politonalitás308
Rendet az ember és az idő között309
Tizenkétfokúság és atonalitás311
A jazz, élő zene313
A vallás eszméje
A keresztény eszme
A keresztény filozófia317
Az ateista exisztencalizmusról325
Filozófiai és szellemi tapasztalat326
Origenes és mi331
Ahit tengelyei338
A létezési érték340
Növekedési képesség341
Exisztencializmus és protestáns hittudomány343
A dogmatika feladata347
A természetfeletti megismerés352
A kereszténység lényege357
A kereszténységen kívül
A metafizikai megvalósulás360
Türelmesség vagy a vallások egyenlősége364
Vallás és belső élet368
A matematikai és fizikai tudományok
A logika újjászületése és a mennyiségtan alapjainak problémája
A számnak egy meghatározása377
Az axiomás módszer384
A relativitás és a világegyetem új arculata
A relativitás logikai születése392
Mi a mértan?396
A kvantumelmélet és a determinizmusvita
Kvantum-fizika és determinizmus408
Niels Bohr és Einstein vitája vagy a komplementaritás az okozatosság ellen414
Az atommag energiája és a kibernetika fellendülése
Az átváltozások korszaka420
Mi a kibernetika?434
A biológiai tudományok
Mi az élet?449
Korunk humanizmusa
A hagyományos értékek összeomlása és civilizációnk válsága
Nathanael, megtanítlak a buzgóságra460
Mi civilizációk, most már tudjuk, hogy halandók vagyunk462
Meghalt-e az ember?464
Ami rémületet kelt465
Add vissza a lelkemet?466
Az egalitárius morál tévedése468
A tömegember és a szakember472
A gépek civilizációja474
Puerilizmus és játék476
A jelenkor humanizmusának formái
A nagyobb szabadság481
Szép emberpéldány484
Tisztelet az embernek486
Újra megtalálni az embert mindenütt487
A humanizmus ellen494
Az értékek az ember által léteznek498
Korunk szellemi helyzete501
Az ember jövője503
Az érték átragyogása506
Mi a perszonalizmus?508
Prometheusz elhatározása511
Nyílt racionalizmus513
Egy bölcsesség új feltételei516

Gaëtan Picon

Gaëtan Picon műveinek az Antikvarium.hu-n kapható vagy előjegyezhető listáját itt tekintheti meg: Gaëtan Picon könyvek, művek
Megvásárolható példányok
Állapotfotók
Korunk szellemi körképe Korunk szellemi körképe Korunk szellemi körképe Korunk szellemi körképe

Néhány lapél kissé foltos. A borító a gerincnél enyhén töredezett. Az előlapon ajándékozási bejegyzés található.

Állapot:
3.600 Ft
1.800 ,-Ft 50
16 pont kapható
Kosárba
Állapotfotók
Korunk szellemi körképe Korunk szellemi körképe Korunk szellemi körképe

A borító kopott. A lapélek enyhén foltosak.

Állapot:
3.600 ,-Ft
32 pont kapható
Kosárba