A kosaram
0
MÉG
4000 Ft
a kedvezményes
házhoz szállításig

Távközléstechnikai kézikönyv

Szerző
Szerkesztő

Kiadó: Műszaki Könyvkiadó
Kiadás helye: Budapest
Kiadás éve:
Kötés típusa: Fűzött keménykötés
Oldalszám: 838 oldal
Sorozatcím:
Kötetszám:
Nyelv: Magyar 
Méret: 20 cm x 15 cm
ISBN:
Megjegyzés: 812 fekete-fehér ábrával illusztrálva, kihajtható mellékletekkel. Tankönyvi száma: 40551.

Tartalom

Előszó15
Általános tudnivalók
Fizikai adatok17
Az információelmélet összefüggései31
Az információmennyiség fogalma32
A távközlési csatorna információátviteli kapacitása34
Kódolás35
Hiradástechnikai összefüggések és adatok36
Átviteli egységek36
Átviteli szintek39
Meghatározások60
Kétpólusok66
Négypólusok75
Transzformátorok88
Hibrid- (villa-) áramkörök96
Áthidalt T-kiegyenlítők102
Torzítások109
Zajok, áthallások114
Elektromos szűrők125
Megbízhatóság140
P-faktor140
Berendezések megbízhatósága141
Tervezési szempontok142
Klimatizáció143
A klíma és környezet hatása a távközlési berendezésekre143
Klímaosztályozás143
A klímaállóság mértéke150
Hiradástechnikai anyagok és alkatrészek
Szigetelőanyagok, fémek, huzalok153
Lágy ferritek160
Alapfogalmak160
Osztályozás162
Huzaltáblázatok169
Bőrhatás175
Termoelemek177
Termisztorok178
Varisztorok181
Piezoelektromos rezonátorok183
Kvarckristályok183
Rezgésmódok183
Kétpólusú kvarc helyettesítő kapcsolása184
Hárompólusú kvarc helyettesítő kapcsolása187
Négypólusú kvarc (kettős kvarc) helyetftesítő kapcsolása szimmetrikus elektródaelrendezésnél188
A helyettesítő kép elemeinek mérése189
A frekvencia hőmérsékletfüggése190
Jelfogók195
Jelfogók kapcsolástechnikai feladatokhoz195
Polarizált jelfogók200
Tekercsek és transzformátorok203
Alapfogalmak203
Légmagos tekercsek204
Vasmagos tekercsek205
Hálózati transzformátorok205
Hangolt transzformátorok206
Szélessávú transzformátorok206
Villamos alkatrészek210
Állandó értékű ellenállások211
Meghatározások211
Kristályos szénréteg213
Bőrkarbon rétegellenállás213
Fémrétegellenállások213
Lakkrétegellenállás216
Tömörellenállás216
Huzalellenállás216
Változtatható ellenállások (potenciométerek)218
Meghatározások218
Lakkréteg-potenciométer219
Fémréteg-potenciométer220
Huzalpotenciométer220
Kondenzátorok221
Meghatározások221
Papírkondenzátorok222
Fémezett papírkondenzátorok228
Polistirolkondenzátorok228
Poliészterkondenzátorok228
Lakkfilm kondenzátorok233
Csillámkondenzátorok233
Kerámiakondenzátorok233
Elektrolitkondenzátorok245
Félvezető kondenzátorok245
Elektroncsövek és elektroncsöves kapcsolások
Moduláció246
Amplitúdómoduláció246
Frekvenciamoduláció249
Fázismoduláció252
Preemfázis, deemfázis253
Egyoldalsávos AM-átvitel257
Zajviszonyok258
Elektroncsövek259
Jelölések259
Diódák260
Triódák260
Többrácsos csövek261
Változó meredekségű, exponenciális karakterisztikájú csövek262
Rácsáramok262
Disszipáció263
Alapegyenletek264
Bemeneti admittancia265
Erősítőcsövek különböző üzemmódban266
Folyási szög269
Gázkisülésű csövek273
Hidegkatódos csövek275
Mikrohullámú elektroncsövek és félvezetők275
Tértösltéses csövek nagyfrekvencián275
Triódák276
Klisztronok276
Haladóhullámú csövek278
Magnetronok278
Félvezető diódák mikrohullámon280
Diódák, tranzisztorok és áramköreik
Dióda- és tranzisztortípusok jelölése282
A Szovjetunióban használatos típusjelzés282
Nyugat-európai egyezményes típusjelzés283
Diódák283
Meghatározások283
Diódák hastáradatai286
Germánium tűs-diódák287
Aranytűs diódák287
Teljesítmény-egyenirányító diódák288
Zener-diódák289
Szabályozható kapacitású (Varicap) diódák290
Tunnel-diódák291
Fotodiódák, fototranzisztorok291
Tranzisztorok293
Egyenáramú jellemzők293
Termikus stabilitás296
A tranzisztor váltakozóáramú átviteli jellemzői301
Tranzisztor alapkapcsolások302
Tranzisztor-paraméterek függése a munkaponttól, a hőmérséklettől és a frekvenciától305
Határfrekvenciák307
Fizikai helyettesítő kép307
Negatív visszacsatolás308
Tranzisztoros erősítők312
A tranzisztor zajtényezője312
Torzítási előírások biztosítása314
A munkapontstabilitás biztosítása317
Távbeszélőhálózatok tervezése
Műszaki és minőségi követelmények322
Viszonyított egyenérték322
Átvitt sávszélesség325
Maradékcsillapítás330
Csillapítástorzítás332
Impedancia. Reflexiómentesség335
Csoportterjedési idő339
Fázistorzítás340
Echóhatás341
Stabilitás342
Áramköri zajok350
Lineáris áthallás354
Nonlineáris torzítás354
Távbeszélőhálózatok méretezése354
Hálózattípusok354
Az országos helyközi távbeszélő-főhálózat tervezési alapelvei356
A körzethálózat méretezése357
A szükséges áramkörszám meghatározása az országos és körzethálózati vonalakon360
A helyi hálózat méretezése363
Vezetékes átviteltechnika
Kábelek és légvezetékek366
A homogén vezeték elsődleges elektromos jellemzői366
Másodlagos jellemzők372
Kábelek szerkezeti felépítése375
Légvezetékek szerkezeti felépítése384
Kábelek és légvezetékek átviteli tulajdonságai386
Légvezetékes hálózatok építése395
Hangfrekvenciás kábelek kiegyenlíése398
Vivőfrekvenciás kábelek kiegyenlítése403
Vezetékes átviteltechnikai rendszerek410
Hangfrekvenciás távbeszélőátvitel410
Vivőáramú távbeszélőrendszerek általános jellemzői419
Modulációs rendszerek431
Vivőáramú átviteli rendszerek zajszámítása439
Légvezetékes vivőáramú rendszerek451
Szimmetrikus kábelen működtetett vivőáramú távbeszélőrendszerek458
Koaxiális kábeleken működtetett vivőáramú távbeszélőrendszerek473
Csoportok, főcsoportok, mestercsoportok, főmestercsoportok átkapcsolása és szabályozása486
Jelzésátvitel távbeszélőáramkörökön501
Egyéb adatok503
Vezetéknélküli átviteltechnika
Rádió-átviteltechnika507
A rádióátvitel veszteségei. Átviteli rendszerek számítása508
A rádióvitel zajai és zavarai509
Hosszú- és középhullámú rádióösszeköttetések számítása518
Rövidhullámú rádióösszeköttetések számíása522
Ultrarövidhullámú rádióösszeköttetések számítása545
Mikrohullámú tápvonalak, áramköri elemek és antennák553
Jelölések553
Tápvonalelmélet554
Szalagvonalak560
Hullámvezetők560
Tápvonal-diszkontinuitások567
Rezunáns vonalak és üregrezonátorok569
Mikrohullámú áramköri elemek571
Mikrohullámú antennák576
Mikrohullámú átvitel579
Terjedési tulajdonságok mikrohullámokon579
Az átviteli csatornák előírásai582
Frekvenciamodulációs rendszerek585
Impulzusmodulációs rendszerek586
Távbeszélőtechnika
Távbeszélőkészülékek és szerelvényeik591
Hazai mikrofonok, hallgatók és induktorok591
Hazai CB készüléktípusok592
Hazai LB készüléktípusok596
Távbeszélőközpontok598
Alapfogalmak598
Kapcsológépek600
Méretezés a távbeszélőforgalom matematikai modellje alapján605
Rotary-kapcsológépek alkalmazása híváskoncentrációra és választásra618
Koordináta-kapcsológépek alkalmazása kapcsolómezők képzésére621
Hálózatok624
Távbeszélőközpontok vezérléstechnikája629
Vezérlési eljárások629
Jelzésátvitel az előfizető és a központ között630
Jelzésátvitel központok között632
Távbeszélőközpontok osztályozása645
A lépkedő rendszer645
A Rotary-rendszer649
Koordinátakapcsológépes rendszerek650
Távbeszélőközponti rendszerek 655
Alközpontok657
Helyi és rurál-központok666
Helyközi központok673
Távírótechnika
Távíróátvitel683
Jelátviteli alapfogalmak683
Távírótorzítások és vételhatár687
Távírógépek690
A távírógépek felosztása690
Jelíró távírógépek691
Betűnyomtató távírógépek692
Képelemekre bontó távírógépek695
Képtávíró és fakszimile készülékek696
Távíróátviteli rendszerek698
Egyenáramú rendszerek698
Váltakozóáramú rendszerek706
Rádiótávíró rendszerek711
Távgépíró-központok és hálózatok712
Meghatározások712
Nemzetközi Gentex- és Telex-hálózatok712
Mérések és vizsgálati módszerek
Méréstechnikai alapfogalmak717
Mérés. Vizsgálat. Hitelesítés717
Mérési hiba. Pontosság717
Áramforrások, indikátorok, mérőműszerek718
Egyenáramú áramforrások718
Váltakozóáramú áramforrások718
Indikátorok és mérőműszerek720
Mérési módszerek725
A mért érték közvetlen leolvasása725
Null-módszerek726
Mérés összehasonlítással726
Mérés ballisztikus galvanométerrel726
Füttypontkeresés726
Impulzus - echo módszer726
Mérési módszerek összefoglalása727
Egyenáramú mérések727
Egyenáram mérése727
Feszültségmérés voltmérővel733
Egyenáramú ellenállásmérés734
Vezetékek egyenáramú ellenállásának mérése735
Vezetékek szigetelési ellenállásának mérése736
Vonalvizsgálatok és hibahelymérések738
Vonalvizsgálatok738
Hibahelymérések738
Impedanciamérés743
Wheatstone-híd típusú váltakozóáramú mérőhidak743
Impedanciamérő differenciál hidak746
Kölcsönös induktivitás mérése746
Az impedancia abszolút értékének mérése747
Csatolásmérés748
Kapacitív csatolás msérése748
Földcsatolás mérése748
Komplex csatolás mérése748
Frekvenciamérés750
Ipari- és kisfrekvenciák tartománya750
Hangfrekvenciás tartomány 750
Frekvenciamérés vivőáramú berendezéseken751
Négypólusok átviteli jellemzőinek mérése752
Hullámimpedancia mérése752
Csillapítás- és erősítésmérés753
Szintmérés755
Áthallási csillapítás mérése757
Hibacsillapítás, reflexiós-csillapítás mérése757
Egyenletességi csillapítás mérése758
Fázisszög mérése758
Fázis- és csoportterjedési idő mérése759
Távbeszélővonal aszimetriájának mérése760
Zajmérések761
Objektív (szélessávú) zajmérés761
Pszofometrikus zajmérés761
Lineáris áthallásból származó zajok mérése vivőáramú berendezésben761
Toríási tényező és csillapítás mérése762
Távbeszélő-összeköttetések egyenértékének mérése764
Viszonyított egyenérték-csillapítás mérése764
Érthetőség mérése767
Viszonytott egyenérték-csillapítás üzemszerű mérése767
Távbeszélő-készülék üzemi csillapításának mérése769
Távírótechnikai mérések770
Torzításmérés770
Távgépírók mérése771
Jelfogómérések771
Rádiótechnikai mérések772
Mérőműszerek és segédeszközök772
Hangfrekvenciás mérések vevőkészülékeken774
Nagyfrekvenciás mérések amplitúdómodulált vevőkészülékeken778
Nagyfrekvenciás mérések frekvenciamodulált vevőkészülékeken784
Mikrohullámú mérések785
Teljesítménymérés785
Kétpólus mérések787
Reflexiós és transzformátor paraméterek mérése789
Csillapítás mérése790
Frekvencia és hullámhossz mérése791
Különleges mikrohullámú mérések791
Zajtényező mérése793
Szakaszcsillapítás mérése794
Klímaállósági és mechanikai tartóssági vizsgálatok795
Vizsgálati módszerek795
Vizsgálatok tervezése795
Szabványok és ajánlások800
Áramellátó berendezések
Általános követelmények801
Az áramellátó berendezések főbb részei801
Üzemviteli módok801
Egyeniránytók801
Az akkumulátor feladata803
Feszültségszabályozás806
Szűrés808
Egyenáramú áramellátó berendezések809
Váltakozóáramú áramellátó berendezések811
Világstatisztika és világszervezetek
Távbeszélő statisztika815
Nemzetközi szervezetek819
Nemzetközi távközlési Egyesület819
Kölcsönös Gazdasági Segítség Tanácsa (KGST)821
Rádióműsorszóró és Televízió Nemzetközi Szervezet822
Európai Rádióműsorszóró Egyesület822
Rádióelektromos Zavartatások Nemzetközi Szakbizottsága822
Rádiótudományok Nemzetközi Egyesülete823
Nemzetközi Szabványügyi Szervezet823
Nemzetközi Elektrotechnikai Bizottság823
Nagy Elektromos Hálózatok Nemzetközi Tanácskozó Testülete823
Tárgymutató825
Megvásárolható példányok
Állapotfotók
Távközléstechnikai kézikönyv Távközléstechnikai kézikönyv Távközléstechnikai kézikönyv Távközléstechnikai kézikönyv Távközléstechnikai kézikönyv

A lapélek foltosak, a kötés megtört és a címlapon tulajdonosi bejegyzés található.

Állapot:
1.980 Ft
990 ,-Ft 50
9 pont kapható
Kosárba
Állapotfotók
Távközléstechnikai kézikönyv Távközléstechnikai kézikönyv Távközléstechnikai kézikönyv Távközléstechnikai kézikönyv Távközléstechnikai kézikönyv Távközléstechnikai kézikönyv Távközléstechnikai kézikönyv Távközléstechnikai kézikönyv

Könyvtári könyv volt. A borító és a lapélek és néhány lap enyhén foltos. A kötés javított.

Állapot: Közepes
1.980 Ft
1.580 ,-Ft 20
14 pont kapható
Kosárba
Állapotfotók
Távközléstechnikai kézikönyv Távközléstechnikai kézikönyv Távközléstechnikai kézikönyv
Állapot:
1.980 ,-Ft
18 pont kapható
Kosárba