797.499

kiadvánnyal nyújtjuk Magyarország legnagyobb antikvár könyv-kínálatát

A kosaram
0
MÉG
4000 Ft
a kedvezményes
házhoz szállításig

Inkák és konkisztádorok

Három krónika

Szerző
Szerkesztő
Fordító

Kiadó: Gondolat Könyvkiadó
Kiadás helye: Budapest
Kiadás éve:
Kötés típusa: Könyvkötői kötés
Oldalszám: 371 oldal
Sorozatcím: Világjárók-Klasszikus Útleírások
Kötetszám: 6
Nyelv: Magyar 
Méret: 21 cm x 14 cm
ISBN:
Megjegyzés: Fekete-fehér ábrákkal illusztrálva.

Fülszöveg

A szerző méltán viseli az Inka nevet, hiszen valóban az volt: gyermeke egy inka királyi hercegnőnek és egy előkelő családból származó spanyol kapitánynak, aki Francisco Pizarro csapatában harcolt a legendás hírű inka birodalom, Peru meghódításáért. Garcilaso de la Vega két világ fia volt és két világ határán állt: nemcsak az indián és a spanyol vér keveredett benne, hanem a dél-amerikai és az európai civilizáció is. Közvetlenül a hódítás után jött a világra, kortársa volt az első konkisztádoroknak és az utolsó inkáknak, akik nemcsak a hódítás véres tetteit, hanem az inka birodalom fényét és pompáját is még személyes élményként őrizték emlékezetükben. Két nyelve volt, a kecsua meg a spanyol, és minden bizonnyal két lelke is: ifjúkorát felváltva töltötte hol apja, hol anyja mellett. Képzeletét felgyújtották apjának és apja bajtársainak elbeszélései a félelmet nem ismerő spanyolok merész haditetteiről, anyja házában pedig csodálattal eltelve hallgatta inka rokonainak visszaemlékezéseit... Tovább

Tartalom

Bevezetés7
Garcilaso de la Vega, az Inka7
A három krónika21
A királyok története29
Prológus31
Az olvasóhoz35
Peru leírása36
Peru királyai, az inkák eredete36
Cozco birodalmi főváros megalapítása40
Manco Cápac, az első inka hatalma42
Az inkák származásának történelmi emlékei43
A krónikás a történelemre hivatkozik47
Az inka alattvalóinak adott tanítása48
Övéinek kitüntető jelvényeket ad az inka50
Az inka még kitüntetőbb jelvényeket ad51
A király nevei és az indiánoktól reá ruházott melléknevei54
Manco Cápac inka végrendelkezése és halála55
A királyok címei57
A birodalmat négy kerületre osztották, és számba vették alattvalóikat59
A tizedesek kötelességei60
Az inkák némely törvényéről62
A Nap temploma és nagy kincseinek leírása65
A templom kolostora, továbbá a Hold meg a csillagok, a mennydörgés, a villám és a szivárvány lakhelyei68
A főpap neve és a templom egyéb részei70
Az áldozatbemutatás és a sarulevétel helye. Forrásaik72
A templom aranykertjéről és egyéb kincseiről, melyekhez sok más hasonló volt a birodalomban74
Titicaca híres temploma, mondái és példázatai76
A napszüzek kolostora78
A kiválasztott szüzek szabályzata és tennivalóik79
Az anti indiánok bálványai és Charcas meghódítása81
Viracocha új tartományokat hódít, és öntözőcsatornákat épít85
Viracocha nevet ad elsőszülöttjének, s megjövendöli a spanyolok eljövetelét88
A királyi házak építése és díszei90
Amennyi arany és ezüst csak volt, a királyi házak díszítésére használták92
A királyi palota cselédsége és a király hordszékvivői93
A királyi paloták dísztermei és egyéb részei94
Hogyan temették el a királyokat. A végtisztesség megadása egy évig tartott98
A királyok ünnepélyes vadászatai a birodalomban99
A postások és futárok meg a velük küldött üzenetek102
Csomókkal és zsinórokkal számoltak. Nagy bizalmuk volt számadóik iránt104
Mit jegyeztek fel számadásaikban, és hogyan értették meg azokat106
A Nap főünnepe és ahogyan arra készülődtek108
Imádták a Napot, házába mentek, bárányt áldoztak110
Az áldozatok előjelei és az áldozati tüzek113
Az ünnepi köszöntők sorrendje115
Lovagi próbák és lovaggá ütés117
Tudniok kellett fegyvereiket és sarujukat elkészíteni119
A trónörökös is részt vett a próbatételen, és másoknál szigorúbban bántak vele121
A negyedik ünnep. Böjtjeik és megtisztulásuk a gonosztól122
A gonosz kiűzésének éjszakai ünnepe125
Cozco vára. Falainka méretei127
A vár három csodálatos fala130
A három vártorony, a fő építőmesterek meg a Fáradt kő132
A kukorica, a rizs és más magvak136
A föld színe alatt termő gyümölcsök138
A mulli fáról és a paprikáról140
A búzáról141
Atahuallpa fivére tőrbecsalására készül142
Huáscar figyelmeztetést kap. Fegyverbe hívja népét144
Az inkák csatája. Atahuallpa győzelme és kegyetlenkedései145
Atahuallpa kegyetlenkedéseinek okai és szörnyű következményei147
A királyi vérű nők és gyermekek halálra kínzása150
Az inkák királyi véréből leszármazottak maradékai151
Peru meghódítása155
Három spanyol nemes Peru meghódítására készül157
A perui hódítás előkészületei158
Almagro két ízben visszatér segítségért Panamába159
Pizarrót elhagyják emberei, s csak tizenhárman maradnak vele161
Francisco Pizarro elindul hódító útjára163
Pizarro Spanyolországba megy engedélyt kérni Peru meghódítására166
A spanyolok megpróbáltatásai Panamától Tumpizig168
Puna szigetét és Tumpizt elfoglalják a spanyolok170
Az inka gazdag ajándékot küld követeivel a spanyoloknak172
A kormányzó követséget küld Atahuallpa királyhoz177
A jó fogadtatás, amiben az inka a spanyol követeket részesítette179
A két spanyol visszatér övéihez. Valamennyien az inka fogadására készülnek180
Atahuallpa királyt elfogják a spanyolok182
Atahuallpa váltságot kínál fel szabadságáért183
Hernando Pizarro utazása Pachacámacba és útjának eseményei186
Huáscar inka a felderítők segítségét kéri189
A két spanyol Cozcóba ér. Keresztet talál a templomokon és a királyi palotákon190
Atahuallpa fondorlata és Huáscar inka halála192
Don Diego de Almagro Cassamarcába érkezik. Atahuallpa halálfélelme az előjelek miatt193
Hernando Pizarro Spanyolországba utazik és beszámol a perui eseményekről195
Atahuallpa halálra ítélése csalárd és hamis tanúzás alapján195
Az Atahuallpa ellen emelt vád198
Atahuallpa éleselméjűsége és váltságdíjának mennyisége200
Atahuallpa tetemét Quituba viszik. Ruminavi árulása203
Don Diego de Almagro királyi felhatalmazás nélkül kormányzóvá teszi magát. Megegyezése a márkival206
Don Diego de Almagro seregének nagy vesztesége árán behatol Chilibe. A szíves fogadtatás, amiben az inkát részesítették209
Új versengés akasztja meg Chili meghódítását. Almagro visszatérése Peruba212
Manco inka másodszor kéri birodalma helyreállítását. Az inka herceg fogsága215
Manco inka herceg készülődései birodalma helyreállítására216
Manco inka herceg felkelése. Két csoda a keresztények megsegítésére219
Villac Umu menekülése. Filippillo tolmács büntetése. Manco inka herceg birodalmából száműzetésbe megy 222
Almagróék és Pizarróék ellentétei. Hernando Pizarro fogsága224
A márki hadikapitányokat nevez ki. Gonazlo Pizarro kiszabadul fogságából. Döntőbírói ítélet228
Hernando Pizarro megtámadja don Diego de Almagrót230
A salinasi véres csata232
A salinasi csatát követő szomorú események235
Don Diego de Almagro szomorú halála238
Charcas meghódítása és más csaták indiánok meg spanyolok között241
A chiliek meg akarják ölni a márkit243
Egy udvariatlanság a chilieket a márki meggyilkolására ösztökéli. Ahogyan tettüket elkövették246
Don Francisco Pizarro márki halála és nyomorúságos temetése248
A márki származásáról251
A fiatal Almagro Peru kormányzójává kiáltja ki magát252
Cozco lakói felkészülnek a király szolgálatára, Almagro emberei az ő támogatására. Spanyolországban Vaca de Castrót kinevezik a perui események bírájává256
A konkisztádorok egymás és a király ellen259
Az ítélet végrehajtása Túpuc Amaru hercegen. A kivégzése ellen felhozott érvek, amiket az alkirály nem akart meghallgatni. Az inka bátran fogadja a halált263
A floridai hadjárat267
Hernando de Soto Florida meghódítására kér engedélyt V. Károly császártól. Őfelsége kegyesen megadja az engedélyt269
Florida leírása. Ki volt az első, második és harmadik felfedezője270
Floridáról és bennszülötteinek általános szokásairól meg fegyvereiről273
A kormányzó megérkezik Floridába, és Pánfilo de Narváez nyomaira bukkan275
Egy spanyol szenvedései az indiánoknál277
Hogyan kezdődött a spanyolok felfedező útja és előnyomulása a szárazföld belseje felé280
Kétszer eltévednek a nagy mocsárban, majd a kormányzó átjárót keres és talál282
A két spanyol viszontagságai, amíg az útig értek285
Harminc lándzsás élelmet visz a kormányzó után288
Vitachuco kihívó és esztelen viselkedése. Testvérei vették rá a békességre290
Vitachuco megparancsolja kapitányainak az árulás végrehajtását, és felkéri a kormányzót, tartson szemlét serege felett296
Hogyan fogták el Vitachucót és tört ki a harc az indiánok meg a spanyolok között297
A legyőzött indiánok egyenként megadják magukat. Hét közülük ellenáll300
A spanyolok lemészárlására kiadott esztelen parancs Vitachuco halálát okozza303
A fogoly indiánok különös harca uraikkal306
Állandó csatározások közepette Apalache székhelyére érnek308
Két indián felajánlja a spanyoloknak, hogy elvezeti őket olyan helyre, ahol sok aranyra lelhetnek311
Cofachiqui úrnője a kormányzó elé jön, élelmet és szabad elvonulást ajánlva a hadseregnek312
A sereg átkel a Cofachiqui-folyón, és megszáll a városban315
A spanyolok meglátogatják Cofachiqui nemeseinek és curacáinak temetőjét316
A Cofachiqui urainak sírtemplomában talált kincsek felsorolása318
A sírtemplom és a fegyvertár egyéb ékességei321
Cofachiqui úrnőjének nagylelkűsége323
A szinte óriás, bátor Tafcaluza curacáról. Ahogyan a kormányzót fogadta325
A kormányzó Mauvilába érkezik, és árulás nyomaira bukkan328
Tafcaluza tanácsa elhatározza a spanyolok megölését. A csata kezdete330
A mauvilai csata első harmadában történtek elbeszélése334
A mauvilai csata második harmadának eseményei337
A mauvilai csata befejezése. A spanyolok súlyos veszteségei341
A kormányzó halálának elbeszélése és általa kinevezett utódja344
Hernando de Soto kormányzó temetése346
A spanyolok elhatározzák, hogy elvonulnak, és kiürítik Floridát349
Visszatérnek a spanyolok a Nagy Folyóhoz. Az útközben elszenvedett fáradalmak350
Az elviselhetetlen nehézségek, amiken a spanyolok keresztülmentek, amíg a Nagy Folyóig eljutottak353
Az indián szövetség követeinek büntetése. A spanyolok előkészítik a hajóra szállást355
Az indiánok hazatérnek, a spanyolok pedig addig hajóznak, amíg megpillantják a tengert358
A spanyolok által a szárazföldön megtett mérföldek száma360
A Floridában 1568-ig meghalt keresztények, világiak és egyháziak száma361
Jegyzetek363

Garcilaso de la Vega

Garcilaso de la Vega műveinek az Antikvarium.hu-n kapható vagy előjegyezhető listáját itt tekintheti meg: Garcilaso de la Vega könyvek, művek
Megvásárolható példányok

Nincs megvásárolható példány
A könyv összes megrendelhető példánya elfogyott. Ha kívánja, előjegyezheti a könyvet, és amint a könyv egy újabb példánya elérhető lesz, értesítjük.

Előjegyzem