A kosaram
0
MÉG
4000 Ft
a kedvezményes
házhoz szállításig

Források Budapest múltjából IV.

Források Budapest történetéhez 1945-1950

Tartalom

Bevezetés5
Budapest újjászületése; a népi erők a város élén (1945. január-1945. október)15
A felszabadított Kőbányán megalakult az első pesti nemzeti bizottság (1945. január 14.)19
A Magyar Nemzeti Függetlenségi Front köszönti a Pestet felszabadító Vörös Hadsereget (1945. január 19.)20
A Budapesti Nemzeti Bizottság kimondja megalakulását, kinevezi a főváros polgármesterét és az államrendőrség budapesti főkapitányát (1945. január 21.)21
A Budapesti Nemzeti Bizottság rendelete a közhivatali munka megkezdéséről és az ún. "zsidótörvények" hatályon kívül helyezéséről (1945. január 21.)22
Budapest szovjet katonai parancsnokának rendelete az élet megindításáról és a rend fenntartásáról (1945. január 22.)23
A Magyar Kommunista Párt felhívása Budapest népéhez (1945. január)24
Budapest polgármesterének rendeletei a romok eltakarítására (1945. január 23.)25
A Budapesti Nemzeti Bizottság határozata a Vörös Hadsereg hőseinek emlékművéről, az ún. "ötös bizottság" kiküldéséről, a Népbíróság, a Nemzeti Segélyakció felállításáról, az alpolgármesterek kinevezéséről (1945. január 27.)27
A Budapesti Nemzeti Bizottság "ötös bizottsága" első ülésének határozatai (1945. január 28.)28
Beszámoló a Magyar Színházban rendezett első kultúrelőadásról (1945. január 28.)30
Budapest polgármesterének felhívása a Magyar Művészek Szabadszervezete Filmosztályához a munka megindítására (1945. január 30.)31
Budapest Székesfőváros Elektromos Művei üzemi bizottságának jelentése a közélelmezési ügyosztályhoz a dolgozók létszámáról és az ellátásukkal kapcsolatos nehézségekről (1945. január 31.)33
A Budapesti Nemzeti Bizottság rendelete Egészségügyi Tanács felállításáról (1945. január 31.)33
Polgármesteri rendelet a Vörös Hadsereg által juttatott élelmiszerek kiosztásáról (1945. február 1.)34
A Pecserica vezérőrnagy, a Vörös Hadsereg magyarországi beszerzési főhadbiztosságának főnöke és Vas Zoltán Budapest polgármestere, közélelmezési kormánybiztos által aláírt jegyzőkönyv a budapesti lakosság számára átadott élelmiszerekről (1945. július 31.)35
A Budapesti Nemzeti Bizottság háromtagú igazgatóságot nevez ki az Operaház élére (1945. február 1.)37
A XIII. ker. Nemzeti Bizottság és a kerületi elöljáró rendelete az üresen álló városi és OTI bérházak igénybevételéről (1945. február 8.)38
A közélelmezési ügyosztály jelentése a polgármesterhez a főváros súlyos közellátási helyzetéről (1945. február 9.)38
A Budapesti Nemzeti Bizottság közli a kerületi nemzeti bizottságokkal, hogy a jövőben csak mint politikai véleményező testületek működhetnek (1945. február 10.)42
A VIII. ker. Nemzeti Bizottság a polgármesterrel szemben ragaszkodik az általa kinevezett elöljáró személyéhez (1945. február 15.)42
Az Ideiglenes Nemzeti Kormány kinevezi Vas Zoltánt Budapest közellátásügyi kormánybiztosává (1945. február 15.)43
A Budapesti Nemzeti Bizottság közli a Magyar Művészek Szabadszervezete Színművészeti Osztályával a fővárosi színházigazgatók névsorát (1945. február 15.)44
Tudósítás az első szovjet művészfilm bemutatójáról (1945. február 16.)45
A budapesti rendőrség VII. kerületi kapitányságának jelentése a gettó területén talált holttestek eltemetéséről (1945. február 17.)46
A Postaigazgatóság értesíti a Budapesti Nemzeti Bizottságot a Budapest és Debrecen között létesített futárposta összeköttetéséről (1945. február 23.)48
A Magyar Kommunista Párt Központi Vezetőségének állásfoglalása Budapest élelmiszerellátásának megjavításáról, a nemzeti bizottságok munkájának felélénkítéséről, a kormány Budapestre költözéséről (1945. február 23.)49
A Budapesti Nemzeti Bizottság határozata a szélsőjobboldali tisztviselőknek állásukból való felfüggesztéséről, a kormány Budapestre költözéséről, a törvényhatósági bizottság megalakításáról (1945. február 27.)49
A XIV. ker. Nemzeti Bizottság jelentése a Budapesti Nemzeti Bizottsághoz addig végzett munkájáról (1945. február 27.)51
A Budapesti Nemzeti Bizottság "ötös bizottságának" határozatai (1945. február 28.)52
A Budapesti Nemzeti Bizottság felhívása Magyarország népéhez Budapest élelmiszerrel való megsegítésére (1945. február 28.)53
Piliscsaba község nemzeti bizottságának és elöljáróságának jelentése a főváros számára gyűjtött élelmiszerekről (1945. február 28.)55
A Magyar Kommunista Párt kunszentmiklósi szervezetének jelentése a közellátási kormnybiztoshoz a főváros számára gyűjtött élelmiszerről (1945. március 5.)56
A Budapesti Nemzeti Bizottság felhívása Budapest lakosságához élelmiszerkölcsön jegyzésére (1945. március 13.)57
Budapest közellátási kormánybiztosának tájékoztató jelentése a főváros számára szervezett élelmiszergyűjtés eredményéről (1945. március)57
Beszámoló az első budapesti színház előadásáról (1945. március 1.)58
Polgármesteri rendelet az 1944. március 19-i utáni kinevezések hatálytalanításáról (1945. március 3.)60
A polgármester átirata Budapest közellátási kormánybiztosához a legfontosabb közszükségleti cikkek és szolgáltatások árának hatósági megállapítása ügyében (1945. március 5.)61
Az Ideiglenes Nemzetgyűlés Elnöksége felkéri a Budapesti Nemzeti Bizottságot, hogy a főváros küldje be képviselőit a Nemzetgyűlésbe (1945. március 13.)62
A Sportcsarnokban tartott népgyűlésen megválasztott budapesti képviselők névsora (1945. április 2.)63
A Budapesti Nemzeti Bizottság értesíti a polgármestert, hogy a Fővárosi Közmunkák Tanácsának elnökét bízta meg az újjáépítési és helyreállítási munkák vezetésével (1945. március 14.)64
A Városi, Vármegyei és Községi Alkalmazottak Országos Szövetsége főtitkárának jelentése a Szakszervezeti Tanácshoz a városházán megindított szervező munkáról (1945. március 14.)65
Polgármesteri rendelet a fővárosi alkalmazottak igazolásáról (1945. március 15.)65
Az Igazoló Bizottságok Titkárságának beszámolója a főváros működő igazoló bizottságok munkájáról (1945. május)67
Dr. Csordás Elemér tisztifőorvos jelentése a polgármesterhez a kiütéses tífuszos megbetegedésekről (1945. március 16.)69
Budapest Székesfőváros Vízművei igazgatójának jelentése a polgármesterhez az üzem helyzetéről (1945. március 17.)70
Közlemény a Vörös Hadsereg által épített pontonhidak megnyitásáról a polgári forgalom számára (1945. március 21.)72
A Budapesti Nemzeti Bizottság "tizennyolcas bizottságának" első ülése: vita a közmunkarendeletről, az igazoló bizottságok munkájáról és a reakció elleni harcról (1945. március 28.)72
A krumplicsata. Részlet Vas Zoltán: Hazatérés 1944. című könyvéből (1945. március)78
A Budapesti Nemzeti Bizottság vitája a minősítési törvény hatályon kívül helyezéséről, a volt fővárosi alkalmazottak rehabilitálásáról és a közoktatás demokratizálásáról (1945. április 11.)79
Dienes Lászlónak, a Fővárosi Könyvtár volt igazgatójának rehabilitálása (1945. december 14.)83
A Magyar Művészeti Tanács Képzőművészeti Szakosztályának kérelme a Budapesti Nemzeti Bizottságához: tegye lehetővé a képzőművészek elhelyezkedését pedagógiai pályán (1945. április 12.)84
A Budapesti Nemzeti Bizottság vitája a Demokrata Néppárt működésének engedélyezéséről és az Ideiglenes Nemzeti Kormánynak a sajtóval kapcsolatos állásfoglalásáról (1945. április 18.)85
Budapest Székesfőváros Iskolánkívüli Népművelési Bizottságának jelentése a polgármesterhez politikai és társadalomtudományi előadássorozat indításáról (1945. április 18.)91
A III. ker. elöljáró jelentése a közellátási kormánybiztoshoz a kerület élelmiszerellátásáról, a főváros autonómiájáról (1945. május 14.)91
Részletek az ideiglenes törvényhatósági bizottság alakuló ülésének jegyzőkönyvéből (1945. május 16.)94
Szakasits Árpádnak, a közgyűlés elnökének megnyitó beszéde100
Rajk László a Magyar Kommunista Párt nevében üldözi a közgyűlést104
Vas Zoltánnak, Budapest polgármesterének felszólalása az újjáépítésről a Magyar Kommunista Párt országos értekezletén (1945. május 20.)105
Polgármesteri rendelet a hídvám bevezetéséről (1945. május 22.)108
A Székesfővárosi Statisztikai Hivatal jelentése a polgármesterhez a főváros lakáshelyzetéről (1945. június 1.)108
Szakasits Árpád, az ideiglenes törvényhatósági bizottság elnöke közli a polgármesterrel, hogy a fővárosban a főpolgármesteri jogkört a törvényhatósági bizottság elnöke gyakorolja (1945. június 1.)111
A Budapesti Nemzeti Bizottság megvitatja a polgármester beszámolóját a fővárosi gazdasági helyzetéről és Rajk László előterjesztését a nemzeti bizottságok bevonásáról az újjáépítésben (1945. június 6.)112
A Budapesti Nemzeti Bizottság felhívása a reakció elleni fokozott harcra és fasiszta sajtótermékek megsemmisítésére (1945. június 27.)121
A közjogi és illetőségi ügyosztály jelentése a miniszterelnökséghez a fasiszta szellemű, szovjetellenes és antidemokratikus sajtótermékek megsemmisítéséről (1945. július 25.)124
A Budapesti Nemzeti Bizottság kezdeményezése az országban működő nemzeti bizottságok összefogásának megteremtése (1945. június)126
A polgármester jelentése a Kulturális Szakbizottság ülésére a fővárosi iskolák 1944/45-ös tanévéről (1945. július 2.)127
Vita Nagy-Budapest létrehozásáról:133
A törvényhatósági bizottság válasza a "Budapest környékének igazgatási újjárendezése" tárgyú belügyminiszteri leirata (1945. július 11.)135
Részletek a törvényhatósági bizottság által kiküldött munkabizottság 1.számú jelentéséből (1945. szeptember 14.)135
Részletek a Pest-Pilis-Solt-Kiskun vármegyei nemzeti bizottság elutasító állásfoglalásából (1945. szeptember 28.)139
Vas Zoltán polgármester a törvényhatósági bizottság közgyűlésén tiltakozik a közellátási miniszternek a szénárak utólagos felemelésére vonatkozó rendelete ellen (1945. július 11.)142
A Középkori Múzeum igazgatójának jelentése a polgármesterhez az intézmény háborús kárairól (1945. július 16.)143
A polgármester bejelenti a vallás- és közoktatásügyi miniszternek az igyenes oktatás bevezetését a fővárosi iskolákban (1945. július 20.)145
Millok Sándornak, a BSZKRT elnökének beszámolója a vállalat igazgatóságának ülésén a főváros közlekedésének helyreállításáról és gondjairól (1945. augusztus 6.)145
A Szociáldemokrata Párt községi frankciójának jelentése a párt XXXIV. kongresszusának tevékenységéről (1945. augusztus 18-20.)152
Polgármesteri rendelet a dolgozók esti iskolájának megszervezéséről (1945. szeptember 4.)153
A közoktatási ügyosztály bizalmas körlevele a fővárosi községi iskolák igazgatóihoz a tantestületek munkájának megjavításáról (1945. október 2.)154
A koalíciós városvezetés a fordulat évéig (1945. október-1948. január)157
Az 1945. október 7-i községi választások:
A Szakszervezeti Tanács felhívása a Szociáldemokrata Párt Központi Vezetőségéhez a két munkáspárt együttes indulása érdekében (1945. augusztus 24.)162
A két munkáspárt főtitkárának levele pártjaik funkcionáriusaihoz a közös liga ügyében (1945. szeptember 27.)163
A két munkáspárt közös kiáltványban ismerteti Budapest népével választási programját (1945. szeptember)165
Összefoglaló jelentés az MKP kerületi szervezeteinek községpolitikai eredményeiről (1945. szeptember)168
A Székesfővárosi Statisztikai Hivatal jelentése a polgármesterhez a községi választások eredményéről (1945. november)172
A Magyar Demokratikus Ifjúsági Szövetség felirata a kormányhoz a budapesti ifjúság helyzetéről (1945. október 24.)180
A nemzetgyűlési választások eredménye a fővárosban (1945. november 4.)181
A XI. ker. Nemzeti Bizottság emlékirata Szakasits Árpádhoz a nemzeti bizottságok hatáskörének rendezéséről (1945. november 15.)182
Polgármesteri rendelet a sokgyermekes anyák helyzetének enyhítésére (1945. november 15.)184
Polgármesteri felhívás Budapest lakosságához: a várható téli ellátási nehézségek miatt átmenetileg költözzenek vidékre (1945. november 23.)186
Az 1945. október 7-én megválasztott törvényhatósági bizottság megalakulása:
Vas Zoltán polgármester búcsúbeszéde (1945. november 28.)187
Kővágó József polgármester székfoglaló beszéde (1945. december 14.)192
Tudósítások Bartók Béla Csodálatos mandarin című táncjátékának első magyarországi bemutatójáról (1945. december 9.)196
A közegészségügyi ügyosztály beszámolója működéséről (1945. december)198
A Magyar Kommunista Párt nagy-budapesti pártértekezletének határozata (1946. január 5-6.)203
Révész Mihály a Szociáldemokrata Párt képviseletében a közigazgatási bizottság ülésén bírálja a polgármesteri beszámolót (1946. január 14.)205
A VIII. ker. Nemzeti Bizottság állásfoglalása a köztársasági államforma és az államosítási program megvalósítása mellett (1946. január 17.)208
Korda István mérnök naplója a Kossuth-híd építéséről (1946. január 18.)208
Részlet Budapest rendőrfőkapitányának a közigazgatási bizottság számára a rendőrség 1945. második félévében kifejtett tevékenységéről készített jelentéséből (1946. január 26.)214
Részletek a törvényhatósági bizottság közgyűlésének jegyzőkönyvéből (1946. február 1.)
Kádár János felszólalása az állami lakásadóból való fővárosi részesedés felemelésére tett előterjesztés vitájában217
Széll Jenő felszólalása az ifjúság helyzetéről az igyenes oktatás bevezetésére vonatkozó előterjesztés vitájában220
A közélelmezési ügyosztály jelentése a polgármesterhez a főváros közélelmezési helyzetéről (1946. február 4.)223
A polgármester jelentése a belügyminiszterhez a fővárosi alkalmazottak igazolásának eredményéről (1946. február 5.)228
Nagy-Budapest üzemi dolgozóinak felhívása a magyar bányamunkásokhoz a napi 2500 vagonos széntermelés érdekében (1946. február 10.)230
Az MKP Nagy-Budapesti Pártbizottságának felhívása szervezett munkásokhoz: jelentkezzenek önkéntes munkára a bányákba (1946. május 10.)233
Harc a közigazgatás létszámának csökkentéséért és megtisztításáért:
A Budapesti Nemzeti Bizottság állásfoglalása az államapparátus leépítésére és megtisztítása mellett (1946. február 14.)234
A budapesti államrendőrség főkapitányának jelentése a közigazgatási bizottságokhoz az 1946. február hóban lezajlott tömegmegmozdulásokról (1946. február)241
Polgármesteri rendelet a főváros közigazgatásának megtisztításáról (1946. március 4.)243
Az MKP, az SZDP, az NPP és a szakszervezetek Baloldali Blokkjának tömeggyűlésén elfogadott határozati javaslat (1946. március 7.)244
A Független Kisgazdapárt budapesti központjának határozata a törvényhatósági csoport megtisztításáról (1946. március 27.)245
Tudósítás a Baloldali Blokk fellépése nyomán a Független Kisgazdapárt fővárosi szervezetében kiakalult helyzetről (1946. július 4.)246
Polgármesteri előterjesztés a belügyminiszterhez a fővárosi alkalmazottak létszámcsökkentésének felülvizsgálatáról (1946. augusztus 14.)248
Slachta Margitnak, a Keresztény Női Tábor képviselőjének felszólalása a törvényhatósági bizottság közgyűlésén a "B" listázás ellen (1946. augusztus 22.)251
Polgármesteri előterjesztés a külügyminiszterhez az 1944. őszén nyugatra hurcolt fővárosi javak hazahozatala ügyében (1946. február 25.)254
Hajdu Henriknek a Fővárosi Könyvtár igazgatójának jelentése a polgármesterhez az antidemokratikus szellemű könyveknek a könyvtári forgalomból történt kivonásáról (1946. március 9.)256
Budapest Székesfőváros Statisztikai Hivatalának összeállítása a főváros háborús épületkárairól (1946. május 2.)258
A budapesti és pestkörnyéki pedagógusok nagygyűlésén követelik anyagi helyzetük megjavítását (1946. május 7.)262
Részlet a Budapesti Népügyészségének a nyilaskeresztes Nemzeti Számonkérő Különítmény vezetői ellen indított perében készített vádiratból (1946. május 9.)265
Az emigrációból hazatért Károlyi Mihály üdvözlése és beszéde a törvényhatósági bizottság közgyűlésén (1946. május 15.)272
Kmetty János felszólalása a törvényhatósági bizottság közgyűlésén a Bartók Béla emlékbizottság felállítására vonatkozó előterjesztés vitájában (1946. május 22.)274
A törvényhatósági bizottság közgyűlésének határozata alapján a Fővárosi Könyvtár felveszi Szabó Ervin nevét (1946. május 22.)276
"Munkások a tudományért, tudósok a munkásokért" akció intézőbizottságának felhívása Nagy-Budapest dolgozóihoz (1946. június 2.)277
Az SZDP üzemszervezési osztályának jelentése a párt Politikai Bizottságához a budapesti munkásság súlyos anyagi helyzetéről (1946. június 18.)278
A Magyar Kommunista Párt szervezeteinek erőfeszítései a községpolitikai munkájuk megjavítására:
Az MKP Központi Vezetősége Politikai Bizottságának irányelvei a községpolitikai programok kidolgozásához (1946. június 24.)279
Beszámolójelentés a budapesti kommunista törvényhatósági csoport munkájáról (1946)282
Az MKP pestújhelyi szervezetének községfejlesztési programja (1946. szeptember 14.)286
Az MKP rákospalotai szervezetének községpolitikai programja (1946. szeptember)289
Polgármesteri előterjesztés a pénzügyminiszterhez rendkívüli állami segély kieszközlésére a fővárosi iskolák helyreállítása céljára (1946. június 26.)294
Fock Jenő felszólalása a fővárosi ifjúság helyzetéről a törvényhatósági bizottságban az előterjesztés vitájában (1946. június 26.)296
A stabilizáció a fővárosban:
Az MKP Nagy-Budapesti Pártbizottságának és az SZDP fővárosi és környéki titkárságának közös felhívása a jó pénz megteremtésére (1946. július 5.)300
A polgármester előterjesztése a Gazdasági Főtanácshoz a stabilizációhoz előkészítésével kapcsolatos árukészlet biztosítására (1946. július 16.)301
Kádár János felszólalása a törvényhatósági bizottságban a stabilizációról és annak hatásáról a főváros költségvetésére (1946. július 31.)303
A Budapesti Házmegbízott Testületek Központi Vezetőségének felhívása a főváros lakosságához a forintvédő-bizottság támogatására (1946. augusztus 24.)308
Büchler József szociáldemokrata törvényhatósági bizottsági tag bírálata a BSZKRT tarifapolitikájáról (1946. július 24.)310
Polgármesteri határozat dr. Ságvári Endre emlékének megörökítéséről a városházán (1946. szeptember 14.)311
Az MKP VI. ker. szervezetének jelentése a Szokolya községben végzett falujáró munkáról (1946. szeptember 16.)311
A Fővárosi Napló tudósítása a városházi koalíció válságáról (1946. október 5.)315
Polgármesteri rendelet a fővárosi munkanélküliség enyhítéséről (1946. október 5.)316
A közmunka és katonai ügyosztály jelentése a polgármesterhez a rendelet végrehajtásának eredményeiről (1946. december 13.)318
Bp. Szfőv. Elektromos Művei igazgatóságának jelentése a Kelenföldi Erőmű munkásai anyagi helyzetének rosszabbodásáról (1946. október 16.)319
Katona János alpolgármester beszámolója a budapesti nyomortelepeken tett látogatásának tapasztalatairól (1946. október 26.)320
A főváros életének megindításában kezdeményező szerepet betöltött " városalapítók" kitüntetése (1946. október 26.)321
A polgármester átirata az államrendőrség budapesti főkapitányához a főváros közbiztonsága megjavítása érdekében (1946. november 5.)323
A II. ker. Nemzeti Bizottság javaslata a Budapesti Nemzeti Bizottságához piaci árellenőrző szemlék rendszeresítésére az árdrágítás megfékezésére (1946. november 12.)324
A Budapesti Népbíróság ítélete dr. Wayand Tibor detektívfelügyelőnek, a budapesti politikai rendőrség egyik volt vezetőjének perében (1946. november 19.)325
A pénzügyminiszter elutasítja a fővárosi alkalmazottak illetményének felemelésére vonatkozó polgármesteri javaslatot (1946. november 25.)330
Szakasits Árpád beszéde a törvényhatósági bizottság közgyűlésén újbóli elnökké választása alkalmából (1946. december 14.)331
A főváros közellátási helyzete. Részlet az 1946. december hóról készített polgármesteri jelentésből (1947. január 3.)336
A polgármester jelentése a fővárosi kezdeményezésre létrehozott általános iskolák első évének eredményeiről. Részlet a főváros közigazgatásának 1946. második félévéről szóló jelentésből (1947. január 20.)338
Széll Jenő felszólalása a törvényhatósági bizottságban a főváros újjáépítéséről és a köztársaságellenes összeesküvés leleplezése folytán bekövetkezett politikai helyzetről (1947. január 23.)340
A köztársaságellenes összeesküvés leleplezésének hatása a Független Kisgazdapárt fővárosi szervezeteire:
Az FKgP politikai bizottságának határozata a fővárosi törvényhatósági bizottsági tagoknak a pártból való kizárásáról (1947. február 1.)345
Az FKgP községi frakciójának döntése új várospolitikai bizottság választásáról és a budapesti pártkerületek autonómiájának felfüggesztéséről (1947. február 8.)345
Polgármesteri előterjesztés a közgyűléshez a lakásépítés meggyorsítása érdekében (1947. március 19.)346
Az MKP Nagy-Budapesti Pártbizottsága községpolitikai osztályán készült feljegyzés a Haller téri kubikus szállóban tett látogatás tapasztalatairól (1947. május 13.)348
Az MKP nagy-budapesti pártértekezletének határozati javaslata (1947. május 18.)349
A XIII. ker. Szent László utcai általános iskola szülői munkaközösségének értekezletén elfogadott határozat az iskola helyzetéről és hároméves tervéről (1947. június 4.)353
Határozati javaslat a Szociáldemokrata Párt budapesti pártértekezletére (1947. június 14-15.)356
A törvényhatósági bizottság közgyűlésén a polgármester előterjeszti a főváros hároméves tervét. Részlet (1947. július 23.)357
Az országgyűlési választások budapesti eredménye (1947. augusztus 31.)362
Az MKP Nagy-Budapesti Pártbizottságának értékelése az országgyűlési választásokról (1947. szeptember 12.)363
Az MKP Nagy-Budapesti Pártbizottságának javaslatai a főváros legsürgősebb tennivalóiról (1947. október 7.)368
A Független Kisgazdapárt városházi programja (1947. október 11.)370
Kimutatás a törvényhatósági bizottság pártösszetételében az 1945. október 7-i községi választások óta bekövetkezett változásokról (1947. december 6.)373
Előterjesztés a törvényhatósági bizottság közgyűlésén a Pfeiffer-párt és a volt Sulyok-párt képviselőinek kizárására (1947. december 13.)375
Az SZDP baloldai vezetés alatt álló fővárosi végrehajtó bizottságának állásfoglalása a munkásosztály egysége és a párt megtisztítása mellett (1947. december 31.)376
A főváros szocialista berendezkedése. Nagy-Budapest megvalósulása, a tanácsrendszer bevezetése (1948. január-1950. november)381
Az MKP Nagy-Budapesti Pártbizottsága közigazgatási osztályának előterjesztése Nagy-Budapest létrehozására (1948. január 15.)383
Nezvál Ferenc felszólalása a törvényhatósági bizottság közgyűlésén a peremterületek fővároshoz kapcsolódó autóbusz közlekedésének megjavítása érdekében (1948. március 10.)387
Baloldali szociáldemokrata törvényhatósági bizottsági tagok követelik az SZDP törvényhatósági frankciója intéző bizottságának átalakítását (1948. február 6.)388
A törvényhatósági bizottság 1848. március 15-e századik évfordulója alkalmából tartott ünnepi közgyűlésén elfogadott határozata (1948. március 15.)390
A csepeli dolgozók munkaverseny-felhívása a magyar munkássághoz a centenárium alkalmából (1948. március)393
Nidosi Imrének, a főváros védelmével megbízott nyilaskeresztes pártszolgálat vezetőjének vallomása a Budapesti Népügyészségen (1948. március 24.)394
Részletek az iparügyi miniszternek a száz munkásnál többet foglalkoztató üzemek államosítása alkalmából az újonnan kinevezett vállalatvezetőknek adott utasításából (1948. március 25.)400
Az MKP XI. kerületi szervezetének jelentése az Alfa- és Csonka gyárak államosításáról (1948. március 26.)404
Az MKP XIII. kerületi szervezetének jelentése a kerületben államosított üzemekről (1948. március 26.)406
Részlet a főváros helyzetéről a belügyminiszter számára készített polgármesteri jelentésekből (1948. március 31.)407
Köböl József törvényhatósági bizottsági alelnök beszéde a közigazgatási bizottság ülésén a városházi politikai egységről, a korrupció elleni harcról, a lakásépítésről (1948. április 12.)413
Az MKP és SZDP fővárosi és pestkörnyéki szervezetei egyesítő értekezletének határzati javaslata (1948. május 29-30.)416
Az egyházi iskolák államosítása:
A IX. ker. Nemzeti Bizottság felhívása a kerület lakosaihoz az egyházi iskolák államosításának támogatására (1948. május 25.)418
Részletek az egyházi iskolák államosításával kapcsolatos megmozdulásokról készített kerületi elöljárói jelentésekből (1948. június 14-21)419
A FKgP képviselőjének állásfoglalása a törvényhatósági bizottságban az egyházi iskolák államosítása mellett (1948. június 23.)421
A Gazdasági Főtanács határozata a margitszigeti belépődíj megszüntetéséről (1948. június 10.)423
Bognár József polgármester a törvényhatósági bizottság közgyűlésén ismerteti a főváros 1947/1948. költségvetési évének eredményeit (1948. június 23.)424
A Székesfővárosi Statisztikai Hivatal tanulmánya a budapesti gyárak kulturális viszonyairól (1948. június)430
A Tankerületi Főigazgató felhívása a fővárosi úttörőkhöz az Úttörő Köztársaság és az Úttörővasút felavatása alkalmával (1948. július 23.)434
Köböl József beszéde a törvényhatósági bizottság elnökévé választásakor (1948. szeptember 29.)435
A Budapesti Tankerületi Főigazgatóság jelentése a vallás- és közoktatásügyi miniszterhez a szakérettségis tanfolyamokról és a munkásifjak számára megnyitott gimnáziumi ötödik osztályokról (1948.október 4.)439
Bognár József polgármester állásfoglalása a közigazgatási bizottságban a főváros autonómiájáról (1948. október 11.)443
Kéry János, a Nemzeti Parasztpárt képviselője a közigazgatási bizottság ülésén elítéli Mindszenty József hercegprímás politikai tevékenységét, és beszámol a pártjában végbement átalakulásáról (1948. november 18.)448
Az ipari és kereskedelmi ügyosztály jelentése a polgármesterhez a budapesti ipar helyzetéről, a lakosság foglalkoztatottságáról, a kiskereskedelmi forgalom alakulásáról (1948. december 2.)452
A polgármester a pénzügyi szakbizottság előtt ismerteti a főváros 1949. évi költségvetését. Részlet (1948. december 14.)455
A XIII. ker. elöljáró jelentése a polgármesterhez a kerületben folyó építkezésekről, a lakosság életszínvonalának alakulásáról (1949. január 3.)461
A polgármester jelentése a belügyminiszterhez a főváros helyzetéről. Részlet (1949. február 14.)463
A IX. ker. tömegszervezetek meghívják a ferencvárosi lakosságot a hároméves terv keretében társadalmi munkával épült bölcsőde és napközi otthon felavatására (1949. február 25.)466
A Fővárosi Napló ismerteti a munkásból lett tisztviselők térfoglalását a főváros közigazgatásában (1949. február 26.)467
A Budapesti Népügyészség vádirata Tál Lajos, a Városház utca 14. sz. alatt működött nyilas főkerület nyomozó csoportjának vezetője ellen (1949. március 10.)468
Goda Gábor tanácsnok beszámolója a főváros kulturpolitikájáról (1949. május 8.)472
Közgyűlési előterjesztés a tőkés formában működött fővárosi üzemek, vállalatok, intézmények községi válallatokká történő átszervezésére (1949. május 14.)475
A május 15-én tartott országgyűlési választások eredménye a fővárosban (1949. május 19.)477
Pesterzsébet polgármesterének levele Köböl Józsefhez városa súlyos lakáshelyzetéről (1949. június 21.)478
Polgármesteri rendelet az általános iskolák fővárosi kezelésbe vételéről (1949. július 20.)480
Pongrácz Kálmán polgármesteri székfoglaló beszéde (1949. július 20.)481
Polgármesteri rendelet a Fővárosi Tervhivatal felállításáról (1949. augusztus 11.)486
Az MDP Nagy-Budapesti Pártbizottságának határozata a dolgozók gyermekeinek tanulása és továbbtanulása biztosítására (1949. augusztus 26.)487
Belügyminiszteri rendelet Csepel község megyei várossá való átalakításáról és a fővároshoz kapcsolásáról (1949. augusztus 30.)490
Az MDP Nagy-Budapesti Pártválasztmányának határozata a munka termelékenységének fokozásáról (1949. augusztus 31.)491
Polgármesteri rendelet a "Budapest főváros" elnevezés bevezetéséről (1949. szeptember 13.)495
Az MDP városházi pártbizottságának határozata a közigazgatásban dolgozók munkafegyelméről, egyéni felelősségéről és egyéb kötelességeiről (1949. szeptember 15.)496
Nagy-Budapest megvalósulása:
A Nagy-Budapest létrehozására kiküldött bizottságok javaslata a területi kialakítására, a kerületi beosztásra, a törvényjavaslat és a végrehajtási utasítás kidolgozására (1949. október 19.)499
Szempontok a Nagy-Budapestre vonatkozó törvényjavaslat kidolgozásához (1949. december 10.)502
Mit tett Budapest - Pestkörnyékért. Az MDP Nagy-Budapesti Pártbizottságán készült összefoglaló (1949)504
Az 1949. évi XXVI. törvény "Budapest területénnek új megállapításáról" (1949. december 20.)507
A polgármesteri elnöki ügyosztály jelentése a főváros lakosságának Nagybudapest létrehozásával kapcsolatos állásfoglalásáról (1949. december 23.)509
Az első fővárosi kultúrház felavatása Angyalföldön (1949. december 30.)510
A tanácsrendszer bevezetése a fővárosban:
A törvényhatósági bizottság helyett a huszonkét kerület képviselőiből megalakul az átmeneti önkormányzati szerv: a képviseleti bizottság (1950. január 24.)511
Részletek a helyi tanácsokról szóló 1950. évi I. törvényből (1950. május 18.)514
Az ideiglenes városi tanács végrehajtó bizottságának alakuló ülése: a tisztikar megválasztása (1950. június 15.)516
Részletek a Budapest Városi Tanács alakuló ülésének jegyzőkönyvéből; beszámoló a tanácsválasztás eredményeiről, az ideiglenes tanács működéséről, a megválasztott tanács- és végrehajtóbizottsági tagok ismertetése (1950. november 3.)516
Időrendi áttekintés523
Névjegyzet535
Rövidítések jegyzéke559
Megvásárolható példányok
Állapotfotók
Források Budapest múltjából IV. Források Budapest múltjából IV. Források Budapest múltjából IV. Források Budapest múltjából IV.

A lapélek enyhén foltosak.

Védőborító nélküli példány.

Állapot:
2.350 Ft
1.170 ,-Ft 50
18 pont kapható
Kosárba
Állapotfotók
Források Budapest múltjából IV. Források Budapest múltjából IV. Források Budapest múltjából IV.

Könyvtári könyv volt. A könyvön amatőr védőborító látható.

Állapot: Közepes
2.350 Ft
1.170 ,-Ft 50
18 pont kapható
Kosárba
Állapotfotók
Források Budapest múltjából IV. Források Budapest múltjából IV. Források Budapest múltjából IV. Források Budapest múltjából IV.

A lapélek kissé elszíneződtek.

Védőborító nélküli példány.

Állapot:
2.350 ,-Ft
35 pont kapható
Kosárba