A kosaram
0
MÉG
4000 Ft
a kedvezményes
házhoz szállításig

Magyar Könyvszemle 1942. okt.-dec.

A Magyar Közkönyvtárak közlönye - IV. füzet, LXVI. év. harmadik folyam

Előszó

Részlet:

A Debreceni Könyvtár középkori kéziratai.

A nürnbergi liturgikus kódexek.
Vidéki könyvtáraink kézirattárait eddig leginkább részletkérdésekkel foglalkozó tudósok kutatták át, kik a... Tovább

Tartalom

Értekezések, önálló közlemények
Gabriel Asztrik: A debreceni könyvtár középkori kéziratai 345
Radó Polikárp: Magyarországi Miklós cassinói misekönyve (1418) a Nemzeti Múzeumban 364
Szentkúty Pál: M. Tótfalusi Kis Miklós amsterdami betűmintalapja 368
Kósa János: Az Ungarische Staats- und Gelehrte Nachrichten és az Ofner Zeitung 375
Szimonidesz Lajos: A jakobinus Landerer Mihály pöre 1795-ben 386
Csapodi Csaba: Könyvtermelésünk a XVIII. században 392
Borbély Andor - Irmédi-Molnár László - Garda Samu - Glaser Lajos: A térképkatalogizálás kérdése 399
Kisebb közlemények
Szimonidesz Lajos: A sárospataki ref. főiskolában és Sárospatak környéke iskoláiban használt ismert és ismeretlen tankönyvek
Gárdonyi Albert: A nagyszombati jezsuita nyomda XVIII. századi aprónyomtatványai
Gyóni Ferenc: A Gyóni-kötetek kiadásainak története
Trócsányi Zoltán: Hartleben Konrád Adolf kiadó lapterjesztési ötletei és a Patriotisches Wochenblatt
Dezsényi Béla: Használtak-e a kaszinók a könyv- és hírlapkiadásnak?
Sasvári Dezső: Porladásnak induló kéziratok és könyvlapok restaurálása az Országos Széchényi Könyvtárban
Lukács József: Kecskeméthy Aurél 1849-es katonai lapjáról
Gáspár Margit: Délvidéki gyűjtés
Kelényi B. Ottó: Bakócz Tamás és egy budai polgár misekönyvüzletének bonyodalmai
Trócsányi Zoltán :Novák László (1873-1942) 410
Ismertetések
Posonyi Erzsébet :
Schmid, Günther: Goethe und die Naturwissenschaften. Eine Bibliographie. Herausgegeben im Namen der Kaiserlich Leopoldinisch-Caralinisch Deutschen Akademie der Naturforscher von Emil Abderhalden, Präsidenten der Deutschen Akademie der Naturforscher. Halle (Saale), 1940. Buchdruckerei des Waisenhauses.
Szentkúty Pál: Graebsch, Irene: Geschichte des deutschen Jugendbuches. Leipzig: Harrassovitz
Trócsányi Zoltán: Enyedi György: Gismunda és Gisquardus széphistóriája. Bevezetéssel ellátta és közzéteszi Varjas Béla. Gróf Teleki Pál Tudományos Inzézet 1941. Erdélyi Tudományos Intézet [kiadása]. Minerva Irodalmi és Nyomdai R. T. nyomása. Kolozsvár
Goriupp Alice: Gulyás Pál: A bibliográfia kézikönyve. Bevezetés a könyvészetbe. 2. kötet: A legfontosabb bibliográfiai segédkönyvek. Budapest, 1942. [Orsz.] Széchényi Könyvtár
Szemző Piroska: M. Beleznay M. Cecilia: A Felső-Magyarországi Minerva 1825-1836. Eger, 1942.
P. Pfleger Farkas O. F. M.: P. Takács Ince O. F. M.: Magyar ferences aszketikus élet és aszketikus kiadványok különös tekintettel a XVII. és XVIII. századra. Budapest, 1942. Stephaneum. 103 l. 8-r. (A Szent István Akadémia hittudományi és bölcseleti osztályának értekezései III. kötet, 7. szám.)
Gronowsky Iván: A Fővárosi Könyvtár évkönyve XI. 1941. Budapest. Székesfőváros házinyomdája.
Hanskarl Erzsébet: Nádas Rózsa: Közgazdasági archívumok. Budapest, 1942. 8-r. 28 l. (Különlenyomat a "Közgazdasági Szemle" 1942. évi 3-4. számából.)
Gáspár Margit: A Közegészségügy magyar irodalmának válogatott jegyzéke az 1920. utáni évekből. Összeállította Znakovszky Emma. Budapest, 1942. Magyar királyi állami nyomda. (Különlenyomat a Mai magyar egészségügyi közszolgálat című munkából.) Szekeres Margit: Radó István: A Sopron sz. kir. thj. város közkönyvtárában őrzött Széchenyi-könyvtártöredék címjegyzéke. Kamenszky Árpád, Sopron sz. kir. thj. város polgármesterének előszavával. Sopron, 1941. Sopron sz. kir. thj. város közönségének kiad.
Berkovits Ilona: Genthon, Stefano: Bibliografia dell' Arte Ungherese, Roma, 1942. 8-r., 89 l. (Estratto dagli Studi e Documenti Italo- Ungheresi della R. Accademia d'Ungheria di Roma v. IV. Annuario, 1940-41.)
Kertész János: Tábori Kornél: A vendéglátás irodalma. Gasztronómiai, idegenforgalmi értékek a bibliográfiában. Budapest: Budapesti Szállodások és Vendéglősök Ipartestülete
Kenyeres László: Az Egyetemi Nyomda Könyvkiállítása. 437
Levélszekrény
Goriupp Alice: A Címleírás védelme. Válasz "Referenc-es" - cikkére
Harsányi András: A cédulázásról
H.: Cédulázás
Trócsányi Zoltán: Hol vannak példányai a Nova Posoniensia-nak?
H. A.: Pozitivizmus a könyvtárban 465
Résumé - Inhaltsangabe 469
Név-és tárgymutató 471
Megvásárolható példányok
Állapotfotók
Magyar Könyvszemle 1942. okt.-dec. Magyar Könyvszemle 1942. okt.-dec. Magyar Könyvszemle 1942. okt.-dec. Magyar Könyvszemle 1942. okt.-dec. Magyar Könyvszemle 1942. okt.-dec. Magyar Könyvszemle 1942. okt.-dec. Magyar Könyvszemle 1942. okt.-dec. Magyar Könyvszemle 1942. okt.-dec.

A könyv gerince vászonnal pótolt. A borító javított. A lapélek egyenetlenek.

Állapot:
2.980 ,-Ft
15 pont kapható
Kosárba