A kosaram
0
MÉG
4000 Ft
a kedvezményes
házhoz szállításig

Társadalomkutatás 1987/1-4.

A Magyar Tudományos Akadémia Gazdaság- és Jogtudományok Osztályának folyóirata/1-4. szám

Tartalom

1. szám
Tanulmányok
Kulcsár Kálmán: A politikai kultúra - A fogalom és a jelenség5
Sárközy Tamás: Hasonlóságok és különbségek a kínai és a magyar gazdasági reform jogában30
Gáthy Vera: A kasztrendszer az indiai polgári demokratikus politikai struktúra kereti között45
Műhely
Pokol Béla: Ideológiai és politika mint társadalmi alrendszer58
Zoltán Zoltán: Bér vagy jövedelem? - Meditáció a bérről és környékéről68
Nagy Katalin - Simonyi Ágnes: Munkafeltételek a munkásvélemények tükrében74
Vita
Csepeli György: A reform akarata és az akarat reformja83
Kongresszus
Böhm Antal: XI. Szociológiai Világkongresszus89
Könyvszemle
Andorka Rudolf: A. O. Hirschman: Shifting involvementes. Private interest and public action92
Ruszoly József: Reinherd Schiffers: Grundlegung der Verfassungsgerichtsbarkeit94
Tráser László: Társadalomrajz az újabb szovjet irodallomban96
Rév István: Závada Pál: Kulákprés100
Kovács Ervin: Varga Károly: Ördögi kör - A hiány szociálpszcihológiája104
2. szám
Tanulmányok
Angelusz Róbert: A közgazdászok és a reform5
Gubán Pál - Cservék Emil: Egy hatkékonyság-centrikus nemzetgazdasági struktúra körvonalai28
Michael Burawoy - Lukács János: Mítoszok a munkáról: gyárak összehasonlítása egy szocialista és egy fejlett tőkés országban43
Műhely
Halmai Gábor: A Hazafias Népfront gazdasági érdekképviseleti funkciói63
Makó Csaba: Az összehasonlító kutatások néhány módszertani problémája72
Konferencia
Lengyel Imre: 2. Alföldi Ankét78
Táll Éva: Fiatal szociológuosk első konferenciája80
Könyvszemle
Ágh Attila: Kulcsár Kálmán: A modernizáció és a magyar társadalom83
Varga Károly: Bródy András: Lassuló idő. A gazdasági bajok magyarázatához85
Orosz Éva: Szalai Júlia: Az egészségügy betegségei89
Gáthy Vera: Alain Lamballe: Le probleme tamoul a Sri Lanka91
Kiss J. László: Szabó Máté: Zöldek, alternatívok, környezetvédők. Az ökológia mozgalmak elmélete és politikája95
3. szám
Tanulmányok
Barta Imre: Közgazdasági gondolkodásunk fejlődéséről5
Pataki Judit - S. Molnár Edit: A női egyenjogúság értelmezése a közgondolkodásban az 1980-as években23
Vágvölgyi András: A településpolitika tükröződése a dél-alföldi megyék napilapjaiban40
Műhely
Bihari Mihály: Paradigmaváltozás a hazai politikatudományban54
Paczolay Péter: A politikaielmélet-történeti dilemmái58
Szabó Máté: A politikaelmélet történetének funkciói éa politikatudomány számára63
Szabó Miklós: Politikatudomány - politikai elmélet - elmélettörténet68
Dobsi Attila: Modernizációs kísérlet az oktatáspolitikában és az oktatásirányításban?73
Vita
Varga Károly: Rejtély, hogy miért nem vagyunk innovatívabbak80
Zoltán Zoltán: Reformok népe? Reformok nemzedéke?86
Konferencia
Némethi Gábor: A jövő tanulmányozásának újraértékelése94
Galló Béla: Zbigniew Brzezinski előadása a Magyar Tudományos Akadémián97
Könyvszemle
Adamik Mária: Ferge Zsuzsa: Fejezetek a magyar szegénypolitika történetéből99
Péter László: Társadalomtudományok a Horthy-korszakban. Magyar könyvészet 1921-1944.102
4. szám
Tanulmányok
Csanádi Mária: A döntési mechanizmus szerkezetéről5
Csepeli György - Tóth Pál Péter: Nemzeti tudat, magyarság28
Antal Z. László: Egészség és életmód?43
Denis Szabó: A bűnözés szociológiája65
Egedy Gergely: A bürokratikus hatalom a fejlődő országokban88
Műhely
Varga Károly: Akciókutatás az innovációról102
Jávor István: Az "innováció" motorja: az ellenérdekeltség109
Répássy Helga: Társadalmi-gazdasági változások hatása a női munkavállalásra a mezőgazdaságban121
Pokol Béla: A komplex társadalmak alrendszereinek koordinációs problémái132
Vita
Szalai Erzsébet: Válság és alternatívák140
Konferencia
Szent-Iványi István: Előadások a polgárosodásról és az új osztályelméletekről az MTA Szociológiai Kutató Intézetében151
Könyvszemle
Pilisi Pál: Szerzői kollektíva: Authority and Reward in Organizations. An International Research154
Bíró Dávid: Szerzői kollektíva: Nők és férfiak (Hiedelmek és tények)156
Megvásárolható példányok

Nincs megvásárolható példány
A könyv összes megrendelhető példánya elfogyott. Ha kívánja, előjegyezheti a könyvet, és amint a könyv egy újabb példánya elérhető lesz, értesítjük.

Előjegyzem