799.179

kiadvánnyal nyújtjuk Magyarország legnagyobb antikvár könyv-kínálatát

A kosaram
0
MÉG
4000 Ft
a kedvezményes
házhoz szállításig

Társadalomkutatás 1988/1-4.

A Magyar Tudományos Akadémia Gazdaság- és Jogtudományok Osztályának folyóirata - 1988. 1-4. szám

Tartalom

1. SZÁM
Tanulmányok
Kulcsár Kálmán: A populista modernizáció problémája (A magyar népi mozgalom a harmincas-negyvenes években)5
Bőhm Antal - Pál László: Tapasztalatok a lakossági részvétel gyakorlatáról18
Hegedüs József - Tosics Iván: Lakásmobilitás változó szerkezetű lakáspiacon31
Krémer Balázs - Závada Pál: Foglalkozási pozíciók - szociális helyzetek58
Szukicsné Serfőző Klára: A termékenység és az iskolai végzettség néhány összefüggése80
Műhely
Gyekiczky Tamás: "A szót leírják..." (Empirikus adatok az ötvenes évek ideológiai szerkezetének elemzéséhez)101
Fóti Péter: Hipotetikus lakásosztály-modell110
Székely András Bertalan: Társadalomtudomány, politika és népszolgálat szintézise Venczel József munkásságában117
Vita
Körösényi András: Pártpluralizmus és korporatív parlament128
Lovrity Endre: A reform paradigmája138
Kitekintés
Cseh-Szombathy László: Utazás Japánba148
Vágvölgyi András: Kína a reformok útján - Egy tanulmányút néhány tapasztalata155
Fang Ming - Qi Wang: A mezőgazdaságból az iparba irányuló mozgás szociológiai megközelítése - A kínai példa162
Könyvszemle
Őry Csaba: George Boudarel (szerk.): La burocratie au Vietnam169
2. SZÁM
Tanulmányok
Kulcsár Kálmán: Változások a politikai rendszerben: reformalternatívák, súlypontok és lehetőségek5
Bihari Mihály: Helyi társadalom és önkormányzati demokrácia25
Joó Rudolf: A magyarországi nemzeti kisebbségek (nemzetiségek) kutatása36
Műhely
Simon János: A Futóhomok és a Kalocsa környéki szállásfalvak54
Kissné Novák Éva: Csendes forradalom? - Meditáció az értékek változásáról62
Schlett István: Elmélet-történet: keletkezéstörténet75
Szabó Tibor: A politikaelmélet története és a marxizmus története78
Karácsony András: A politikaelmélet-történet kutatási problémáiról82
Vita
Kiss József: Történelem és szociológia - A társadalomtörténet válaszútjai85
Such György: Quod erat demonstrandum - Széljegyzetek Barta Imre írásához97
Konferencia
Szabó Máté: Politika a döntéshozatal és a show között101
Könyvszemle
Papp Zsolt: Kulcsár Kálmán: Politikai és jogszociológia103
Csefkó Ferenc: Simon P. Györgyi (szerk.): Helyi hatalom - helyi társadalom107
Nagy Gábor: Yves Brillon: Crime, Justice and Culture in Black Africa110
3. SZÁM
Tanulmányok
Szabó András: A bűnözés kihívása és a kriminológia válaszai5
Székely András Bertalan: A nemzetiségi lét vállalása és a társadalmi beilleszkedés32
Karácsony András: Az el nem múló időről48
Műhely
Szentirmai László: A hét egyes napjai az egyetemi hallgatók időmérlegében67
Álláspont
Holló András: Szavazat a szocialista parlamentarizmus mellett84
Könyvszemle
Rozgonyi Tamás: Balaton Károly: Szervezeti változás és mikroelektronika91
Visegrády Antal: Wolfgang Mederer: Romantik als Aufklärung der Aufklärung? Ein Beitrag zur Rekonstruktion politischer Theorie in der deutschen Romantik94
Kiss-Dózsai András: A történetírás prófétája - A. J. Toynbee: Toynbee on Toynbee. A conversation between Arnold J.Toynbee and G. R. Urban98
Todero Frigyes: Gianfranco Pasquino: Il sistema politico italiano101
Galló Béla: Merre forog a kerék? - Jubilál a Fejlődés-tanulmányok105
Konferencia
Bozóki András - Szabó Máté: Társadalmi mozgalmak mint elidegenedés elleni erők (A Nemzetközi Szociológiai Társaság konferenciája)110
4. SZÁM
Tanulmány
Szelényi Iván: Kelet-Európa átmeneti korszakban. Szocialista vegyesgazdaság felé?5
Csepeli György: Negatív identitás Magyarországon27
Műhely
Lukács Péter - Várhegyi György: Szociálpolitika az iskolában: a napközi esete39
Horváth Ágnes: Életesélyek aszimmetriája50
Nyilas György: Videoüzlet Magyarországon60
Konferencia - Kongresszus
Tráser László: Közös gondolkodás a szocializmusról74
Tagányi Zoltán: A lokális szintű műszaki és technológiai fejlesztés elmélete és gazdaságpolitikája77
Vágvölgyi András: VII. Rurálszociológiai Világkongresszus80
Könyvszemle
Gáthy Vera: Steinbach Antal: Politikai rendszer és modernizáció Burmában83
Megvásárolható példányok
Állapotfotók
Társadalomkutatás 1988/1-4. Társadalomkutatás 1988/1-4.
Állapot:
1.980 Ft
990 ,-Ft 50
5 pont kapható
Kosárba