A kosaram
0
MÉG
4000 Ft
a kedvezményes
házhoz szállításig

Szemelvények a hazai gyermek- és ifjúságvédelem irodalmából

Szöveggyűjtemény/Kézirat/Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar

Előszó

Szemelvényekből szerkesztett szöveggyűjtemény lehet hasznos, lehet érdekes - de kifogástalan nem. Ugyanis mindig felvethető, hogy miért került be az egyik tanulmány a gyűjteménybe, és miért nem... Tovább

Tartalom

Előszó 7
I. rész
A gyermek- és ifjúságvédelem általános kérdései
Gayer Gyuláné: Gyermekvédelem, családgondozás, szociálpolitika 12
Gáti Ferenc: A megelőző (preventív) gyermekvédelemről 21
György Júlia: Az antiszociális személyiségképződés okai, mechanizmusai és fázisai a kazuisztika konzekvenciái alapján (részletek) 34
Gubi Magda: A pubertásos krízis 54

II. rész
Deviáns jelenségek
Gönczöl Katalin: Hátrányos helyzet és bűnözés 65
Popper Péter: A kriminális személyiség sajátos reakciómódja 85
Puruczky Erzsébet: Fiatalkorú bűnelkövetők reszocializációjának új módszere 99
Murányi-Kovács Endréné: Deviáns viselkedésű állami gondozottak reszocializációja (Adalékok és javaslatok.) 107
Vabrik László: Az állami gondozottak részesedése a gyermek és fiatalkorúak bűnözésében 117
Szegedi Márton: A gyermekkori alkoholfogyasztás szociálpszichológiai vonatkozásai 136
Erdélyi István: A pszichoaktív anyagok élvezetének egyes problémái 146
Juhász Erzsébet: Ifjúságunk és a narkománia 158
Komáromi Éva - Mikus Gyula: Egy fővárosi ifjúsági otthonban tapasztálható szenvedélyártalmak és a megelőzésükre, csökkentésükre tett intézkedések 168
Farkasinszky Teréz: Gyermek- és serdülőkorúak öngyilkossági kísérletei 181
Murányi-Kovács Endréné: Állami gondozottak öngyilkossági kísérletei 193

III. rész
Nevelőotthon - nevelőintézet - nevelőszülő
Domszky András: A nevelőotthoni nevelés programja
I. A nevelőotthoni nevelés alapelvei 204
Járó Miklósné: Nevelőotthoni átmenetek 223
Járó Miklósné: Érzelmi védettség, személyi és közösségi kapcsolatok kiépítése 236
Németh Ilona: A családias nevelés eddigi tapasztalatai gyermekotthonunkban 241
Mikus Gyula: A nevelőotthoni pszichopedagógiai munka néhány területéről 244
Murányi-Kovács Endréné: Személyiségzavarokat csökkentő illetve fokozó pszichológiai és pedagógiai szemlélet a nevelőotthonokban 258
Vincze Mária: Csecsemőotthonban élni (Veszélyek és lehetőségek) 268
Mészáros Ágnes: Komplex vizsgálatok állami gondozott óvodásoknál, különös tekintettel érzelmi fejlődésükre 279
Talyigás Katalin: Kísérlet állami gondozott gyerekek saját családjukba való visszahelyezésére 284
Gáti Ferenc: A javító nevelés pedagógiai-pszichológiai irányzatai 292
Osváth Józsefné: A nevelőintézeti szocializációról 303
B. Aczél Anna: Speciális nevelőotthonokban és zárt intézetekben nevelkedő fiatalok iratanyagelemzésének tapasztalatai 313
Kádár Józsefné: Az állami gondozottak szökésének okai, differenciált megítélésük szükségessége 322
Urbánné Végvári Judit: A nevelőszülőknél nevelkedő gyerekek szocializációs problémái 335
Vabrik László: A nevelőszülőkhöz kihelyezett állami gondozottak nevelése 348
Lukácsné Mezei Éva: Idegen a családban. (Az állami gondozott gyerekek örökbefogadásáról.) 364
D. Tóth László: Nevelőszülők, örökbefogadó szülők alkalmassági vizsgálata 377

IV. rész
Preventív gyermekvédelem
A megelőzés 392
Kósáné Ormai Vera: Szocializációs zavarok és az iskola 401
Gáti Ferenc: Az általános iskolai nevelés pszichoterápiához hasonló mozzanatai 413
György Júlia: A mentálhigiéniai munkáról 419
Verő Judit: Gyermekvédelem az óvodában 447
Hunyadiné Lőrincz Zsuzsa: Az iskolai gyermekvédelem perifériáján: a "szorongó" gyermekek 456
Tátrai Miklós: Gondolatok a veszélyeztetettségről 466
Kósáné Ormai Vera: A pedagógus minősítő tevékenységének vizsgálata veszélyeztetettség és iskolai beilleszkedési nehézségek esetén (részletek) 473
Ritoók Pálné: Gyermekvédelem és pályaválasztás 486
Dér Mária: Szakmunkástanulók iskolai lemorzsolódásának, szakmaelhagyásának okairól, szociális és pedagógiai összefüggéseiről 501
Lénárd Ferenc: A pedagógiai pszichológia szerepe a fiatalkorúak törvénysértésének megelőzésében 512
Horányi Györgyné: Családgondozás a nevelési tanácsadóban 526
Vajda Zsuzsa: A nevelési tanácsadók lehetőségei a társadalmi beilleszkedés elősegítésében 534

V. rész
A gyermek- és ifjúságvédelem továbbfejlesztése
Gáti Ferenc: A hazai gyermek- és ifjúságvédelem jövőjéről 551
A nevelési intézmények 564
Javaslat a széles korhatárú, koedukált nevelőotthonok funkciójára, nevelési koncepciójára.
OPI Gyermek- és Ifjúságvédelmi és Felügyeleti Önálló Osztály munkatársai 574
Javaslatok a tudományos kutatás fejlesztésére 581
Függelék
Veszélyeztetett kiskorúak száma (1986. december 31.) 591
Védő- és óvóintézkedések száma 1986. évben 592
Állami gondozottak számának alakulása 1938. évtől 593
Állami gondoskodás alatt állók együttes száma 1975. évtől 593
Állami gondozottak száma életkor szerint, leányok száma (1965. évtől) 594
Állami gondozottak száma elhelyezésük (kihelyezésük) szerint nemenként 595
Állami gondoskodás alatt állók száma a szülő vagy hozzátartozó hiánya miatt 595
Állami gondoskodás alatt állók elhelyezése 595
Állami gondoskodás alatt állók iskoláztatása, munkavállalása 595
Nevelőotthonok, összehasonlító adatok 1950. évtől 596
Nevelőotthonok, férőhelyek és növendékek száma nemenként 696
A Minisztertanács 51/1986. (XI. 26.) számú rendelete a kiskorúakról való állami gondoskodásról, valamint a szülő és a gyermek kapcsolattartásának szabályozásáról 597
A művelődési miniszter 12/1987. (VI. 29.) MM számú rendelete a gyámhatósági feladatokról és a gyámhatósági eljárásról 606
A szemelvénygyűjteményben szereplő tanulmányok forrásai 641
Megvásárolható példányok

Nincs megvásárolható példány
A könyv összes megrendelhető példánya elfogyott. Ha kívánja, előjegyezheti a könyvet, és amint a könyv egy újabb példánya elérhető lesz, értesítjük.

Előjegyzem