Vallás témakörből 20% kedvezmény CSAK MA!

A kosaram
0
MÉG
4000 Ft
a kedvezményes
házhoz szállításig

Pártélet 1958. január-december I-II.

A Magyar Szocialista Munkáspárt Központi Bizottságának folyóirata/III. évfolyam 1-12. szám

Szerző

Kiadó: Kossuth Könyvkiadó
Kiadás helye: Budapest
Kiadás éve:
Kötés típusa: Könyvkötői kötés
Oldalszám: 1.248 oldal
Sorozatcím: Pártélet
Kötetszám:
Nyelv: Magyar 
Méret: 21 cm x 15 cm
ISBN:
Megjegyzés: Fekete-fehér fotókkal illusztrálva.

Tartalom

Közlemény a szocialista országokban működő kommunista és munkáspártok képviselőinek értekezletéről3
Fontos pártfeladat3
A magyar szakszervezetek XIX. kongresszusa7
A párt vezető szerepének további erősítéséért3
Szélesítsük a párt tömegkapcsolatait3
Május 1.3
A kommunista és munkáspártok novemberi moszkvai értekezletének tanulságai5
Részlet Ovecskin: "Tavaszi szél" című könyvéből23
A nemzetközi munkásmozgalom új folyóirata30
Dicsőség a Nagy Októbernek!3
A Magyar Szocialista Munkáspárt Központi Bizottságának határozata3
A választások néhány tapasztalata4
Lenin harca az új típusú pártért (Részletek "Az SZKP története" című új mű II. fejezetéből)30
Ajtai Miklós: A beruházások koncentrálása25
Apró Antal: A tanácsok tevékenysége és a pártszervezetek feladatai10
Bak István: A szövetkezeti demokrácia és az egyéni paraszt "szabadsága"25
Darvasi István: Két esztendő a kommunisták tömegkapcsolatainak alakulásában3
Engels: Beszéd Marx Károly sírjánál36
Fülöp Gábor: Az ipari termelés fejlesztésére ható főbb tényezők és a hároméves terv18
Garamvölgyi Károly: A dolgozó parasztság reáljövedelme és a munkás-paraszt szövetség20
Győri Imre: Propagandamunka a Csehszlovák Kommunista Pártban27
Hantos János: A népek csúcstalálkozójáról3
Háry Béla: A magyar szakszervezetek XIX. kongresszusa után38
Huszár István: Az 1958. évi népgazdasági tervről17
Kahulics István: Bevált-e a nyereségrészesedési rendszer?13
Kardos Géza: A takarékosságról13
Dr. Katona Márta: Választási rendszerünk elvi kérdései26
Kelen Jolán: A Kommunisták Magyarországi Pártjáak megalakulása5
Keserű János: A dolgozó parasztság minden rétegéhez közelebb jutva vihetjük győzelemre a mezőgazdaság szocialista átalakításának ügyét11
Keserű Jánosné: Népgazdaságunk fejlődésének néhány időszerű kérdése14
Kiss Károly: A két munkáspárt egyesülésének tizedik évfordulójára3
Kiss László: A Csehszlovák Kommunita Párt agitációs munkájának tapasztalatai39
Lázár György: Az anyagtakarékosságról43
Lázár György: A hároméves tervről10
Lengyel Klára: Az 1918-as polgári demokratikus forradalom Magyarországon24
Lukács Alfréd: A KISZ-vezetők politikai képzése - fontos pártügy21
Marosán György: Legyen a választás népszavazás a béke és a szocializmus mellett3
Marx: Beszéd a "People's Paper" évfordulóján34
Nambudiripad: A kommunista vezetés alatt álló kormány hat hónapja18
Nádas Gáspár: Az egyeszerűbb szövetkezeti formák felhasználása a mezőgazdaság szocialista átszervezésébn11
Nemes Frigyes: A lenini politika győzelme3
Nyers Rezső: A felvárásárlási tervekről és módszerekről43
Óvári Miklós: A szocializmus ragyogó épületének küszöbén3
Orbán László: Művelődésügyi politikánk irányelvei és a pártszervezetek feladatai15
Paizs Gábor: Csehszlovákiai útijegyzetek17
Pécsi Ferenc: A munkastílusról31
Réti László: A Magyar Tanácsköztársaság és a munkásosztály egysége38
Rév Lajos: Külkereskedelmünk 1958 első háromnegyed évében21
Ripp Géza: Pártpropagandánk és a dogmatizmus elleni harc44
Salgó László: Kína Kommunista Pártjának harca a revizionizmus ellen a VIII. kongresszus 1. és 2. plénumán29
Dr. Sarlós Márton: A választójog a Horthy-fasizmus korában13
Sas György: A munkások és alkalmazottak életszínvonalának alakulása hazánkban15
Sándor József: A pártélet időszerű kérdéseiről9
Dr. Soós Gábor: A szocialista mezőgazdasági nagyüüzemek fölénye a növénytermesztésben34
Sütő Ottó: Az Egyesült Államok a kis népek leigázója és elnyomója44
Szakasits Árpád: Marx Károly születésének 140. évfordulójára24
Szatmári István: Nagy fontosságú határozat10
Szántó György: A nemzetközi erőviszonyok eltolódása és a jelenlegi nemzetközi helyzet18
Szurdi István: A Csehszlovák Kommunista Párt gazdasági szervező munkája az iparban16
Szurdi István: A Német szocialista Egységpárt V. kongresszusa a pártmunkáról8
Takács Gábor: Múltról a mához21
Vass Henrik: A Szovjetunió Kommunista Pártja XX. kongresszusa és a nemzetközi munkásmozgalom22
Zángó Zoltán: Az állami gazdaságok múlt évi munkájának néhány tapasztalata7
Pártdokumentumok
A Titkárság 1957 október 18-i határozata a régi munkásmozgalmi elvtársak elhelyezkedéséről a társadalmi és állami életben27
A Titkárság 1957. XII. 20-i határozata31
A Politikai Bizottság határozata a Hazafias Népfront-mozgalom megerősítésére31
A Központi Bizottság Titkárságának határozata a Borsod megyei pártbizottság ipari üzemekben végzett politikai tömegmunkájáról59
A Központi Bizottság Titkárságának határozata az ügyintézési és ügykezelési munkáról62
A Politikai Bizottság javaslata a budapesti, a Budapest kerületi, a megyei, a járási és a városi revíziós bizottságok létrehozására32
A Titkárság 1958. január 17-i határozata a MÁVÁG pártszervezetének politikai és gazdasági irányító munkájáról35
Kivonat a Központi Bizottság Titkársága "Politikai kiadványok felhasználásának és terjesztésének helyzetéről" szóló határozatából48
A Közpoti Bizottság Titkárságának határozata a Pest megyei KISZ-szervezetek pártirányításáról25
Irányelvek a párt- és KISZ-bizottságok feladataira a KISZ tag- és tagjelöltajánlási jogával kapcsolatban27
A Politikai Bizottság határozata az 1958-59. évi pártprogpaganda munkára50
A Magyar Szocialista Munkáspárt Központi Bizottsága határozata a munkásosztállyal kapcsolatos egyes feladatokról50
A pártélet napi kérdései
Asztalos Géza: Pártfegyelem - pártegység37
Balogh István: Javítsuk tovább pártalapszervezetinkben a KISZ pártirányítását64
Bognár Gyula: A moszkvai értekezlet dokumentumainak feldolgozása a "Marxizmus-leninizmus kérdései" tanfolyamon37
Bruttyó János: Az építőipari pártszervezetek feladatai76
B. B.: Használjuk fel politikai munkánkban Hruscsov elvtársnak a szovjet küldöttség látogatásakor mondott beszédeit61
Faludi Andor: Az üzemi tanácsok szerepe és jelentősége30
Gönyei Antal: A KISZ munkájának néhány új vonása a középiskolákban74
Gögitz Antal: Erősítsük az üzemi tanácsok gazdasági tevékenységét71
G. T.: A KISZ-oktatás rendszeréről19
Győri Imre: A választások és a pártpropaganda feladatai33
Halász József: A párt és a szakszervezet kapcsolatának erősítése a mezőgazdasági üzemekben53
Harmati Sándor: A népfront-mozgalom időszerű kérdései a Politikai Bizottság határozata után64
Kiss Dezső: Üzemi szervezetek feladatai az 1958. évi tervek teljesítésében és az 1959. évi tervek előkészítésében57
Kiss György: Pártmegbízatást minden kommunistának49
Kiss László: Hogyan irányítsuk és szervezzük az agitációt?65
Kiss László: Az agitáció irányítása és szervezése - a választási munka alapvető feladata38
Kovács Imre: Foglalkoztassuk a falusi KISZ-szervezeteket99
Kovács Judit: A magyar nőmozgalom néhány problémája43
Máté György: Ülés-fegyelem, értekezlet-demokratizmus34
Méth Sándor: A politikai kiadványok terjesztéséről71
Molnár Ferenc: A szakszervezetek szakmaközi bizottságairól59
Nagy János: Néhány gondolat a tanácsok pártirányításáról23
Nemeslaki Tivadar: A kommunista csoportok a tömegszevezetek és mozgalmak pártirányításának fontos eszközei38
Ortutay Zsuzsa: A nőmozgalom feladatai39
O. I.: Felelősség a káderekért47
Pongrácz Kálmán: A kommunisták feladatai az újonnan megválasztott tanácsokban55
Rapai Gyula: A propagandisták feladatai az 1958-59-es oktatási évben15
Rapai Gyula: Tegyük közkinccsé életünk pozitív jelenségeit35
Rapai Gyula: Propagandamunánk néhány tapasztalata és a további feladatok51
Szarka József: A pedagógusok ideológiai oktatásáról62
Szatmári András: A párttagsági díj fizetéséről41
Szebelkó Imre: A sajtó a pártmunka fontos segítője28
Takács Gábor: A vallásos befolyás leküzdéséért43
Tasnádi Emil: A termelés pártirányításáról40
Trombitás Dezső: Fegyveres szerveink erősítése - mindannyiunk közös ügye24
Terényi Imre: Érvényesítsük pártunk politikáját a sportmozgalomban66
Várnai Ferenc: A holnap értelmisége47
Végh Józsefné: A szövetkezeti ipar helyzete és néhány kérdése56
Nemzetközi kérdések
Viniczai Gábor: Little Rock és ami mögötte van61
A testvérpártok életéből
A tagrevízió tanulságai (A Trybuna Ludu 1958. I. 27-i számából)47
A szocializmus győzelme a mezőgazdaságban (Részlet a Bolgár Kommunista Párt VII. kongresszusán elhangzott beszámolóból)34
A Szovjetunió Kommunista Pártjának XXI. kongresszusa elé44
D. N. Aidit: A gyarmatosítók elleni harc új szakasza és a szervezet hozzáidomítása az új helyzethez54
Ko Csing-si: A káderek neveléséről50
Konzultáció
Bíró Lászlóné: A közös piac és EURATOM-egyezmény - s ami mögöttük meghúzódik41
Bognár Gyula: A proletáriátus osztályharcáról szóló tanítás értelmezéséről65
Búza Márton: A társadalmi tulajdon jelentősége és szerepe a szocializmus építésében76
Demeter György: Algéria, a francia tőkés csoportok gyarmata54
Erdődi József: A munkásosztály vezető szerepéről45
Ripp Géza: A tudomnyos szocializmus tanítása a vallásról44
Rózsa Lászlóné: A trianoni és párizsi békeszerződésekről55
Salgó László: Az iraki események jellegéről50
Számok és tények
Népgazdaságunk 10 éves fejlődése a számok tükrében65
A nemzetközi erőviszonyok alakulása62
Tóth László: A Román Népköztársaságban élő magyarok helyzete a számok tükrében64
Pártszervezeteink életéből
A Felvonószerelő Vállalat pártszervezetének tapasztalatai80
A KISZ-szervezetek pártirányításáról (Ankét a Pártélet szerkesztőségében)60
Fellendülőben az üzemi nőmozgalom (Ankét a Pártélet szerkesztőségében)61
A politikai munka első vonalában (Ankét a Pártélet szerkesztőségében)75
A lakóterületi agitáció néhány tapasztalata (Ankét a Pártélet szerkesztőségében)78
Pártszervezeteink a termelékenység növeléséért, a műszaki fejlesztésért (Ankét a Pártélet szerkesztőségében)72
András Endre: Néhány falusi tapasztalat a pártszervezetek választási munkájáról86
Balla Vencel: Kommunisták magatartása és a tömegbefolyás66
Benczekovits Lajos: Az önállóság növelése a pártmuna megjavításának fontos feltétele78
Beneki András: A falusi politikai munkáról. - A falusi pártmunka megjavításáról szóló határozat végrehajtása Szabolcs-Szatmár megyében65
Bercezli Lajosné: Fontos feladatok meghatározása előtt kérjük ki a dolgozók véleményét93
Boros Béla: Néhány megjegyzés a Somogyi Néplap pártrovatáról81
Csanádi János: Csak a jól működő pártalapszervezetek tudják növelni tömegbefolyásukat (A nagykanizsai járási pártbizottság tapasztalataiból)89
Csáki István: Klubélet a Szolnok megyei pártszervezetekben76
Cseterki Lajos: A Fejér megyei pártbizottság munkája a gazdasági feladatok megvalósításáért52
Csécsey József: Határozott, de emberséges szó erejével93
Faludi András: A termelés pártellenőrzésének tapasztalatai a Láng Gépgyárban60
Farkas Kálmán: Nyugodtan, türelmesen, barátságosan78
Gali Sándor: Az örkényi pártszervezet tömegpolitikai munkájáról69
Galló Ferenc: A politikai gazdaságtant tanulmányozó diósgyőri elvtársak tapasztalatairól81
Grósz Károly: Az 1957-58. évi pártoktatásról (Borsod megyei pártbizottság tapasztalatai)72
Halász Józsefné: Javítsa meg munkáját a Kondorosi Gépállomás pártszervezete74
Hankó János: Hogyan harcolnak falun a kommunisták a munkastílus megjavításáért75
Havasi Ferenc: Az országos pártértekezlet határozatainak végrehajtása Komárom megyében50
Hévízi István: A pártoktatás tapasztalatai a X. kerületben57
Horváth András: A községpolitikai munka tapasztalatai Pest megye néhány községében81
Jakab Sándor: A takarékosság legyen minden dolgozó szívügye68
Jochlich Lajos: Reális alapon, a régi jó tapasztalatok felhasználásával szervezzük a munkaversenyt64
Kardos Balázs: A kunszentmártoni pártszervezetek munkája egy év távlatában71
Kelemen Lajos: A párttitkárok nevelése Kőbányán61
Kerekes György: Az 1958-59-es oktatási év előkészítése a MÁVAG-ban71
Kiss János: A pártmunka stílusának néhány kérdése71
Kovács Éva: A pedagógus pártszervezet és a KISz73
Kovács József: Együtt a kollektívával92
Komócsin Mihály: Az értelmiség közötti politikai munka néhány kérdése Szegeden61
Lantos János - Sturm András: A tatabányai bányász pártszervezetek munkájának irányításáról95
Lantos László: Eljutni minden családhoz, minden lakásba - ez most a VIII/1-es körzet kommunistáinak első számú jelszava80
Láposi Imre: Hogyan dolgozik a karcagi gépállomás pártszervezete?87
Lombos Ferenc: A pártcsoportokra építsük a felvilágosító munkát68
Lukács István: A kereskedelmi pártszervezetek munkájáról (AVII. kerületi pártbizottság tapasztalatai)89
Maros Józsefné: A hivatali pártszervezetek munkájáról85
Martinkovics József: A petőfibányai pártszervezetek munkája a termelés területén98
Mester Erzsébet: Társadalmi munkatársak felhasználása a VIII. kerületi pártbizottságon95
Mikes József - Szécsén István: A Fejér megyei pártszervek és a népi ellenőrzés77
Nagy Gyevi Béla: Az üzemi kommunisták segítik a falusi pártszervezeteket68
Névri László: A tatabányai bányászpártszervezetek eredményei a szén minőségének javítása, az önköltség csökkentése terén85
Oroszi István: Egy párttitkár naplójából68
Pálfi Kálmán: A műszaki tanács a termelés pártellenőrzésének egyik eszköze76
Putnoki Gyula: A politikai felvilágosító munka tapasztalatai a gyomai járásban91
Rozsnyai Sándor: Az abádszalóki Lenin termelőszövetkezetben folyó politikai munka néhán tapasztalata96
Sándi Ottó: Harcoljunk a kedvezőtlen időjárás okozta esetleges terméskiesés megakadályozásáért79
Simó Gyuláné: A pedagógusok közti pártmunkáról64
Soós János: A Csepeli Csőgyár IV-es alapszervezete76
Suszter József: Az ifjúság nevelése társadalmi ügy (Békés megyei tapasztalatok)66
Szabó Lajos: A vallásos ideológia befolyásának leküzdése és az egyházakhoz való viszony alakulásának néhány tapasztalata Bács-Kiskun megyében89
Szabó László: Követendő példa minden pártszervezet számára57
Szegedi Andor: A párttájékoztató munka a párt és a tömegek kapcsolatának nélkülözhetetlen eszköze89
Szentistványi Gyuláné: A lakóterületi agitációs munka tapasztalatai Pécsett83
Szigeti István: A pártalapszervezetek megerősítésének tapasztalatai a marcali járásban90
Szigeti János: A falusi pártmunka néhány tapasztalata Tolna megyében87
Szilágyi Edit: Estéli beszélgetés a pártirodán66
Taskó István: A helyi politika kialakítása Polgár községben76
Tatai Károly: A szocializmus építésében szükség van a munkaversenyre (A. G. Dej Hajógyárban folyó munkaverseny néhány tapasztalata)84
Turai József: A budapesti üzemi tanácsok munkájáról82
Turai József: Az üzemi szakszervezeti alapszervezetek pártirányítása68
Vass Géza: A termelés pártirányításának és ellenőrzésének néhány kérdése a Borsodnádasdi Lemezgyárban78
Vincze Gyula: Az "Időszerű kérdések" tanfolyama falun83
Zagyi János: A kisújszállási kommunisták harca a termelőszövetkezetek megerősítéséért és fejlesztéséért82
A szerkesztőség postájából
Hozzászólások Gombó Pál elvtárs "Nem elkülönülni" című cikkéhez76
Hozzászólások a "Nem elkülönülni" című cikkhez85
Balán Miklós - Benkő Tibor: Hozzászólások a "Hogan irányítsuk és szervezzük az agitációs munkát" című cikkhez86
Benula Mihály: A pártmunka sikere a párt helyes politikájától, a pártmunkások helyes módszereitől és képzettségétől függ83
Bocz József: Társadalmi munkásokkal új módon93
Debreczeni Imréné: A járási pártbizottságok segítették a könyvtárosok munkáját89
Ditrói Zoltán: A faliújság az agitáció hasznos eszköze93
Erdős János: Néhány gondolat a pártcsoportokról103
Gábor Balázs: A pártoktatás előkészítése és a további feladatok Komlón93
Gárdos Dezső: Pedagógiai tanácsadás a XIII/5 alapszervezetben98
Gerván József: A tanulásról86
Győri Imre: A KISZ-szervezetek pártirányításának tapasztalatai a Mezőhegyesi Állami Gazdaságban82
Hanyecz Sándor: Hozzászólás a "Pártmegbízatást minden kommunistának" című cikkhez101
Jolsvai Vilmos: A koszorúk figyelmeztetnek90
Katona Imre: Az agitáció néhány újszerű vonása78
Káli Lajos: Kommunisták és a család96
Kállai Sándor: A kommunista csoportok munkája a Szabolcs megyei népfront-bizottságokban87
Kálmán Endre: Válasz Jolsvai elvtársnak92
Kuti György: A tanácstagok jó munkjának eredménye: a dolgozók növekvő bizalma105
Marosán Lajos: Az agitáció szerepéről és irányításáról84
Módra László: Harc a Hanság meghódításáért (A KISZ önkéntes munkaakciója)86
P. L.: Úgy érzem, helyes úton járunk89
Pál Zoltán: Nagyobb körültekintést a pártmegbízatásnál87
Prantner József: Hogyan hasznosítjuk Ovecskin műveit91
Ragoncsa János: Kényes kérdés?82
Tollár István: Az instruktori munkáról92
Tóth Mihály: A pártmunka tartalmát és módszereit nem lehet egymástól elválasztani86
Vági Miklós: Kommunista sejtek megalakulása a XIII/6 körzetben99
Vági Miklós: A kommunista sejtek munkájának néhány tapasztalatáról85
Váradi Endre: Ne becsüljük le a tömegszervezetekben végzendő pártmunkát89
Válasz az olvasók kérdéseire
Helyes-e, ha a pártbizottság beszédvázlatot küld az alapszervezteknek a taggyűlések megtartásához?93
Elítélendő-e a szavazástól való tartózkodás?94
Kötelesek-e az üzemi és hivatali pártszervezetek segíteni a körzeti pártszervezetek munkáját?110
Mi a műszaki tanács szerepe a termelés pártellenőrzésében?91
Részt vehetnek-e a pártfunkcionáriusok vallásos szertartásokon?92
Milyen legyen a prátalapszervezet és a műhelybizottság kapcsolata?93
Mit értünk paraszti biztonság alatt?95
Kik tartoznak a falusi értelmiség körébe?96
Az elhajlások gyökereiről95
Az egyházi esküvőn való részvételről94
Szatmári István: A taggyűlések sikerének előfeltételei89
Könyvismertetés
Búza Márton: Két könyv a magyar kapitalizmus fejlődéséről és sajátosságairól94
Lissauer Zoltán: Marx-Engels Művek 1. kötete84
Lovas Márton: Tavaszi szél86
Óvári Miklós: Rosa Luxemburg: Válogatott beszédek és írások I. kötet111
Sánta Ilona: Lenin: A nemzetköziségről és hazafiságról95
Sz. B.: Ellenforradalom Magyarországon 1956 (I. kötet)102
Dr. Szénási Géza: A törvnyesség őrhelyén (P. R.)95
Takács Gábor: Agitátorok kézikönyve94
Turgonyi Júlia: V. Karpinszkij: Beszélgetések a kommunizmusról95
Vass Henrik: Szilárd néphatalom: független Magyarország (Gondolatok Kádár János elvtárs könyvéről)100
Megvásárolható példányok

Nincs megvásárolható példány
A könyv összes megrendelhető példánya elfogyott. Ha kívánja, előjegyezheti a könyvet, és amint a könyv egy újabb példánya elérhető lesz, értesítjük.

Előjegyzem