Vallás témakörből 20% kedvezmény CSAK MA!

A kosaram
0
MÉG
4000 Ft
a kedvezményes
házhoz szállításig

Pártélet 1959. július-december (II. félév)

A Magyar Szocialista Munkáspárt Központi Bizottságának folyóirata/IV. évfolyam 7-12. szám

Szerző

Kiadó: Kossuth Könyvkiadó
Kiadás helye: Budapest
Kiadás éve:
Kötés típusa: Könyvkötői kötés
Oldalszám: 576 oldal
Sorozatcím: Pártélet
Kötetszám:
Nyelv: Magyar 
Méret: 23 cm x 16 cm
ISBN:

Tartalom

7. szám
Szurdi István: A Szovjetunióban járt pártmunkás küldöttségünk tapasztalataiból3
Martin Ferenc: A szakszervezeti választások tapasztalatai8
Zángó Zoltán: Az állami gazdaságok gazdálkodásának néhány kérdése12
Rév Lajos: Az exporttermelés és a pártszervezetek feladatai19
Oczel János: A népi ellenőrzésről23
Keserü Jánosné: Tegyük jobbá a lakosság áruellátását, kulturáltabbá a kereskedelem munkáját30
Laczkó Pálné: A dolgozók bejelentéseinek intézése egyes párt- és állami szervekben35
Szebelkó Imre: Néhány megjegyzés üzemi lapjainkról39
A kongresszusi verseny problémái az építőiparban43
A pártszervezet titkára - politikai vezető47
Pártdokumentumok
Az osztályharc egyes kérdései a mezőgazdaság szocialista átalakításának jelenlegi szakaszában53
A pártélet napi kérdései
Az őszi kezdésre alakult termelőszövetkezetek megszilárdításáról71
A pártszervezetek feladatai a társadalmi tulajdon védelmében75
A testvérpártok életéből
Stanislav Zibar: A pártszervezetek munkája az ipari irányítás átszervezésének új körülményei között79
Propagandisták munkájához
Balló István: A Vatikán kommunistaellenes harca fő vonalának és taktikájának néhány kérdéséről89
Számok és tények
A nyugatnémet hadsereg a Wehrmacht és az SS örököse99
Könyvismertetés
A Magyar Tanácsköztársaság művelődéspolitikája (Kiss Györgyné)103
8. szám
Nagy feladatok előtt...3
A párt XX. kongresszusa. A kongresszus történelmi jelentősége. (Részletek "Az SZKP története" Moszkvában megjelent új kiadásából)7
Kovács Rudolf: A felvásárlás néhány kérdéséről17
Gerő István: A termelés gazdaságosságának fokozása az építőiparban25
Tamás István: A művelődési otthonok helyzete és feladatai32
Bányász Rezső: Az ifjúság eszmei-politikai nevelésének jelentős dokumentuma36
A pártszervezet titkárának beszámolójáról41
Nagyobb felelősséggel. (A Központi Ellenőrző Bizottság tapasztalataiból)44
A propagandisták munkájához
Nagy László: A Lukács-vitáról46
B. L.: Mióta beszélhetünk a magyar népről mint nemzetről?52
Számok és tények
Az élelmiszerfogyasztás alakulása Magyarországon57
Pártszervezeteink életéből
Pap János: A Szovjetunióban járt pártküldöttség tapasztalatainak hasznosítása62
Klaukó Mátyás: A falusi osztályharc néhány tapasztalata Békés megyében65
Hankó János: A termelőszövetkezeti pártszervezetek létrehozásának tapasztalatai Fejér megyében70
Felcsúti László: A kádermunka gyakorlatából73
Lánci Rihárd: A szocialista munkabrigádok szakmai és politikai képzése76
Gáti József: Hogyan készülnek a hajógyári kommunisták a vezetőségek újjáválasztására?78
Sós Ferenc: A termelőszövetkezetekben végzett politikai munka tapasztalatai a jászberényi járásban81
A szerkesztőség postájából
A műszaki fejlesztés lehetőségei sajátos viszonyaink figyelembevételével (Vámosi István)85
A pártfolyóiratok előfizetésének néhány tapasztalata a vásárosnaményi járásban (Juhász János)88
Hogyan segítheti a körzeti pártszervezet a tanácstagok munkáját? (Pásztor Lajos)89
Könyvismertetés
Bassa Endre: Dicső napokat idéznek. (Könyvek a Magyar Tanácsköztársaságról)92
9. szám
Sándor József: A pártvezetőségek és a pártszervek újjáválasztásáról3
Somogyi Gyula: Az ipar második félévi feladatairól10
Román Zoltán: A termelékenység növelésének tartalékai az iparban15
V. Szemicsasztnij: Magyar barátainknál21
Az őszi forgalom és a kommunisták feladatai (Bangó Sándor és Ivócs Béla elvtársak nyilatkozata26
A pártélet napi kérdései
Feladatok az őszi kezdésre szervezett termelőszövetkezetekben32
A nőmozgalom időszerű feladatai37
A propagandisták munkájához
Hrabecz József: Ateista művek az ismeretterjesztés szolgálatában40
Péner Imre: "Az SZKP története" c. új tankönyvről44
Számok és tények
Iparcikkfogyasztás Magyarországon51
Pártszervezeteink életéből
Bernáth György: Pártmunka és gazdasági munka56
Sárosi János: Az új tsz vezetők továbbképzése a győri járásban58
Zentai Józsefné: Néhány gondolat az agitációról61
Gábor Márton: Társadalmi munka. (A XIV. kerületi pártbizottság tapasztalataiból)64
Kornidesz Mihály - Farkasinszky Lajos: A budapesti pedagógusok ideológiai továbbképzése67
Pesold Ferenc: Mit tesz a Hungária Vegyiművek pártszervezete a munkások kulturális színvonalának emeléséért70
Szentistványi Gyuláné: Munkásakadémiák szervezése Pécsett74
Kanczler Gyula: A könnyűipari minisztérium pártszervezetének munkája a KB márciusi határozatának teljesítéséért76
Megjegyzések
Máté György: Kétarcúság80
B. B.: Kevesebbet, de jobban!83
A szerkesztőség postájából
A tsz-ek állattenyésztésének helyzete Veszprém megyében (Bartyik Mária)86
Válasz az olvasók kérdéseire
Milyen feladatok várnak a pártalapszervezetek újjáválasztott vezetőségeire90
Könyvismertetés
Ny. J.: Nagyobb feladatokhoz nagyobb kultúrát92
Pogány Róbert: Nemzetközi harc a revizionizmus ellen94
10. szám
Az MSZMP Központi Bizottságának határozata a pártkongresszus képviseleti rendjéről és napirendjéről3
Az MSZMP Központi Bizottsága javaslata a párt VII. kongresszusának a Szervezeti Szabályzat módosítására4
Darvasi István: A kongresszus irányelveinek olvasása közben10
A nagy felhívás15
Rapai Gyula: A Német Demokratikus Köztársaságban járt pártmunkás küldöttség tapasztalataiból23
Dr. Cadó Ottó: Termelékenység és reálbér az iparban27
Lugossy Jenő: A pedagógus pártszervezetek néhány időszerű feladatáról32
A pártélet napi kérdései
A termelőszövetkezeti agitáció egyes kérdései39
A községi területi pártalapszervezetek feladatairól43
A propagandisták munkájához
M. E.: A Politikai Gazdaságtan tankönyv új kiadásához47
A. Nyekrics - V. Truhanovszkij: 1939 igazi története52
Számok és tények
Egészségügyi, kulturális eredményeink és a lakáshelyzet66
Pártszervezeteink életéből
Csáki István: A termelőszövetkezetek pártszervezeteinek fontos feladata a sokoldalú politikai és világnézeti nevelés71
Kovács Jolán: A pártoktatási év előkészítése Borsod megyében74
Szatmári Lajos: Szemléltető agitáció a Csepel Autógyárban77
Jancsár Sándor: A kongresszusi munkaverseny tapasztalatai a feketeszén-bányászatban80
Oláh János: Tagjelöltek felvétele és nevelése a kunhegyesi járás pártszervezeteiben83
Csala László: Egy példamutató kommunista85
Megjegyzések
Gáti József: A segítés - és az önállóság88
A szerkesztőség postájából
Műszaki ismeretterjesztés az Ikarusban (Hirth Ferenc)90
Új pártház Rábapatonán (Lónyai Sándor)93
Soha többé fasizmust (Rágyánszki Erzsébet)94
Válasz az olvasók kérdéseire
Az üzemi pártcsoportokról93
A kispolgári magatartásról103
11. szám
Pécsi Ferenc: A pártértekezlettől a pártkongresszusig3
Huszár István: A második ötéves terv kidolgozásának irányelveiről9
Szurdi István: A hároméves terv végrehajtása az ötéves terv sikerének feltétele15
Bárányos József: Az alapszervezeti vezetőségek újjáválasztásának tapasztalatai18
Varga György: A kongresszusi verseny tanulságai23
Pártdokumentumok
Közlemény a Magyar Szocialista Munkáspárt Központi Bizottságának 1959. október 22-i határozatáról28
A Magyar Szocialista Munkáspárt Központi Ellenőrző Bizottságának közleménye39
Közlemény41
A Budapesti Pártbizottság és a megyei pártbizottságok titkárainak névsora42
A propagandisták munkájához
S. Vincze Edit: A Magyarországi Szociáldemokrata Párt nézetei a proletárforradalomról a XIX. század kilencvenes éveiben44
Balló István: Az antiszemitizmus a reakció ideológiája51
Pártszervezeteink életéből
A termelőszövetkezeti pártszervezetek időszerű feladatai - A Pártélet és a Csongrád megyei Pártbizottság ankétja Szentesen57
Venéczi János: Összeforrni a tömegekkel61
Jakab Sándor: Több figyelmet a beruházásokra64
Vukits László: A nagykanizsai pártszervezetek készülődnek a kongresszusra67
Hozzászólások a kongresszus dokumentumaihoz
Előrehaladásunk feltétele: tömegkapcsolataink további erősítése (Kukucska János)71
A kommunista munkastílus fejlesztése a pártvezetés lényeges követelménye (Szigeti István)73
Lelkesítő célok (Papp Károly)76
Állítsuk a gazdasági szervező munkát a pártmunka középpontjába (Labádi Sándor)78
A Központi Bizottság irányelvei utat mutatnak a mezőgazdaság fejlesztéséhez! (Csatordai Antal)80
Az irányelvek néhány szénbányászati vonatkozásához (Gál István)83
Néhány várpalotai tapasztalat az ötéves terv készítéséhez (Bolyki Zoltán)85
Megjegyzések
B. Gy.: Megalapozottabban90
Könyvismertetés
Megjelent "Az agitátor kézikönyve" második kötete92
Kassai Géza: Magyar történelmi sorsfordulók és a nemzetiségi kérdés (R. A.)93
12. szám
Marosán György: A párt szervezeti szabályzatának módosítása3
Fehér Lajos: A falu szocialista átszervezésével egy időben erőteljesen fejlesztjük a mezőgazdasági termelést19
Kiss Árpád: Gyorsítsuk iparunk műszaki fejlesztését29
Pártdokumentumok
A Központi Bizottság 1959. X. 22-i határozata a minisztériumokban és egyes főhatóságokban működő pártszervek hatáskörének bővítéséről38
A Központi Bizottság határozata a lakóterületi pártcsoportokról40
A pártélet napi kérdései
Terényi Imre: A pártszervezetek testnevelési és sportmunkájáról42
A propagandisták munkájához
Garamvölgyi Károly: A nagyüzemi termelés fölénye a mezőgazdaságban46
Pártszervezeteink életéből
Kiss Dezső: Emeljük a gazdasági vezetés színvonalát56
Lombos Ferenc: Szövetkezeteink már az első évben igazolták a nagyüzemi gazdálkodás fölényét59
Gosztonyi János: Fontos ideológiai feladatunk - a nacionalizmus elleni harc63
Fábri Tibor: A szocialista brigádok csak a párt iránti bizalom légkörében jöhettek létre67
Zámbó József: A termelőszövetkezetek megszilárdításának tapasztalatai a csornai járásban70
Szabó Sándor: Pártmunkánk segítse a műszaki fejlesztés feladatainak megoldását73
Nagy Richárd: Budapesti fiatalok77
Anda János: Az értelmiség közötti politikai munka82
Ruzsbatzky László: A munkásőrség pártirányításáról84
Megjegyzések
Bányász Rezső: Csak "gazdasági" vezetők?89
A szerkesztőség postájából
A jövedelemelosztás módszerei az inárcsi "Március 21" termelőszövetkezetben (Perényi István)92
Megvásárolható példányok

Nincs megvásárolható példány
A könyv összes megrendelhető példánya elfogyott. Ha kívánja, előjegyezheti a könyvet, és amint a könyv egy újabb példánya elérhető lesz, értesítjük.

Előjegyzem