1.017.125

kiadvánnyal nyújtjuk Magyarország legnagyobb antikvár könyv-kínálatát

A kosaram
0
MÉG
5000 Ft
a(z) 5000Ft-os
szállítási
értékhatárig

Gazdálkodás 1983. január-december

Mezőgazdasági üzemszervezési és agrárközgazdasági folyóirat/XXVII. évf. 1-12. szám

Szerző
Szerkesztő

Kiadó: Hírlapkiadó Vállalat
Kiadás helye: Budapest
Kiadás éve:
Kötés típusa: Könyvkötői kötés
Oldalszám: 960 oldal
Sorozatcím: Gazdálkodás
Kötetszám:
Nyelv: Magyar  
Méret: 23 cm x 16 cm
ISBN:
Értesítőt kérek a kiadóról
Értesítőt kérek a sorozatról

A beállítást mentettük,
naponta értesítjük a beérkező friss
kiadványokról
A beállítást mentettük,
naponta értesítjük a beérkező friss
kiadványokról

Tartalom

Tanulmány
Babinszky Mihály dr. - Paál Jenő dr.: A szervestrágya-szállítás szervezése a Dominó-Modul-Modell módszerrel
Barcza Gabriella dr. - Schulz Mária dr.: A magyarországi fűszerpaprika jelene és jövője
Barna Gyula - Mátyás László: A Közös Piac mezőgazdaságának vizsgálata termelési függvénnyel
Bódy Sándor dr. - Mihály Mária: Ügyviteli módszerek és eszközök a mezőgazdasági vállalatokban
Burgerné Gimes Anna dr. - Szép Katalin dr.: A gyümölcstermelés fajonkénti jövedelmezősége az állami gazdaságokban
Cs. L.: A falu szocialista átalakulása
Fábián Zoltán: A szarvasmarha-tenyésztés eredményei és problémái Zalában
Fehér Alajos dr.: A meliorációs beruházások az őszi búzára és a kukoricára
Fehér Béláné dr.: A jövedelmező spárgatermelés feltételei
Fekete Imre dr. - Rednágel Jenő: Az agrártermelés távlati fejlődésének lehetőségei
Fülöp Győző: A vezetés a szakember-ellátottság a megye mezőgazdaságában
Gelencsér András: Az eszközfelszereltség és a munkaerő szerepe a Tolna megyei termelőszövetkezetek fejlődésében
Gombos Vilmos: A termelőalapok hasznosítása Zala-megyében
Gönczi Iván dr.: A mezőgazdasági szállítások vállalati-üzemi vonatkozásai
Guba Mária dr.: A zöldésg- és gyümölcstermelés, -forgalmazás főbb jellemzői a nyolcvanas évtized elején
Gy. Kiglics Magdolna: A gazdálkodás eredménye Somogy megye alacsony hatékonyságú termelőszövetkezeteiben
Hanyecz Lajos dr.: A tervezési gyakorlat-fejlesztésének lehetőségei
Harza Lajos - Mátyás László: A termelési t ényezők helyettesíthetősége a mezőgazdaságban
Havasi Ferenc: A változó körülményekhez rugalmasan illeszkedő agrárpolitika
Kovács György: A termelőszövetkezetek érdekeltsége a kistermelés integrálásában
Kubas Pavol dr.: Számítástechnika Szlovákia mezőgazdasági-élelmezési komplexuma szolgálatában
Laczkó Tibor dr.: A fokhagyma tőkés exportjának helyzete és kilátásai
Láng István dr. - Csete László dr. - Harnos Zsolt dr. - Schulz Mária dr.: A biomassza fokozottabb hasznosítása
Lehoczki Mihály dr.: Gazdálkodás az 1983. évi aszály után
Marillai Vilmos dr.: A szocialista állam és a szövetkezetek viszonya
Mátyás László: A magyar mezőgazdaság és a Közös Piac országainak összehasonlító költségvizsgálata
Mátyás László: A mikrogazdasági termelési függvények mezőgazdasági alkalmazásáról
Nagy Lajosné dr. A gabonatermesztés főbb jellemzőinek alakulása egy megyében
Nagy Miklós: Együttműködés a zalai temrelőszövetkezetekben
Obzsut József dr.: Matematikai-statisztikai módszerek alkalmazása a szőlőtermelés prognosztizálásában
Onyiscsenko A. M. - Juzefovics A. E.: A mezőgazdaság erőforrás-potenciálja és felhasználása a tervezésben
Papp Sándor dr.: A termelőszövetkeztek és az iparvállalatok ipari tevékenységének viszonyáról
Polgár József: A mezőgazdaság és az élelmiszeripar kapcsolati rendszere
Ráki Zoltán dr.: Az intenzív gazdálkodás esélyei hazánkban
Ráki Zoltán dr. - Tóth Béla: A gyeptermésre alapozott marhahizlalás ökonómiai kérdései
Ráki Zoltán dr. - Tóth Béla: Különböző szarvasmarha-hizlalási módok összehasonlítása
Ráki Zoltán dr. - Tóth Béla: A gyepfelújítás költségei és eredményei
Somogyi Sándorné: Energiatakarékos technológiák a gabonatermelésben
Szederkényi Ervin dr.: A burgonyatermelés helyzete és a kibontakozás lehetőségei
Szűcs István dr.: Az élelmiszer-termelés regionális tervezésének rendszere
Tompa Béla dr. - Szakonyi László dr. - Rott Nándor dr.: Az innováció és a mezőgazdaság
Tóth Tibor: Az egyéni és vállalati érdekeltség összekapcsolása számviteli információk alapján
Udovecz Gábor dr. - Szöllősi Endre: Költséggazdálkodás az élelmiszer-gazdaság vállalataiban
Vági Ferenc dr.: Az agrárszektor szerepe az alkalmazkodóképességben
Váncsa Jenő: A magyar mezőgazdaság helyzete és feladatai
Varga Gyula: Zala megye agrárgazdaságának kiegyensúlyozott, arányos fejlődéséről
Villányi Miklós dr.: Korszerűbb elemző munka a mezőgazdaságban
Visóczki Lajos dr.: Szőlő-bortermelés a mádi Rákóczi Szakszövetkezetben
Vissyné Takács Mara dr.: Az állattartási beruházások megvalósulása az V. ötéves tervidőszakban
Vörös József: A vezetés és a szakember-ellátottság a megye mezőgazdaságában
Vita
Babinszky Mihály dr.: - Guba Sándor dr.: Decentralizált nagyüzemi szarvasmasrhatenyésztés
Balogh Ádám: A szarvasmarhatartás gazdasági ösztönzése
Balogh Botond: Egy gondolat a termelés területi elhelyezéséről folytatott vitához
Burgerné Gimes Anna dr.: Hogyan értékeljük a földet
Csepregi István dr.: Néhány adat a szarvasmarhatartás eredményességéről
Csete László dr. - Őri János: Az élelmiszergazdaság árrendszerének fejlesztése
Csiszár Dezső: Az anyagi ösztönzés eredményei a kehidakustányi termelőszövetkezetben
Czakó Ágnes dr.: A szervezetek közötti cserekapcsolatok és a vállalati érdekérvényesítés
Debreczeni István dr.: Kukoricatermelés - energetika
Dorgai László dr.: Érdekeltek-e a dombvidéki termelőszövetkezetek a szarvasmarhatartás fejlesztésében
Éliás András dr. - Kemendy Tibor dr.: A külkereskedelmi szervezet tevékenységének fejlesztése
Enese László dr.: Gondolatok a szarvasmarha-ágazat továbfejlesztéséhez
Hanyecz Vince dr.: Gondolatok a mezőgazdasági számítástechnikai fejlesztésekről
Harangozó Ferenc - Gazdag László dr.: Hogyan fejleszthető a rét-legelő-gazdálkodás
Husz Ignác: A Zala megyei ügyvitelszervezési és gépesítési társulás tapasztalatai
Hütter Csaba dr.: Húsmarhatartás a Szécsényi II. Rákóczi Ferenc Termelőszövetkezetben
Izinger Pál: az energiagazdálkodás és a húsmarhatartás
Kárpáti László dr.: Kalkulátorok vagy komputerek?
Kuti András - Réti János: Két gondolat a húsmarhatartásról
Mátyás László: Megjegyzések a makrogazdasági termelési függvények mezőgazdasági alkalmazhatóságáról hazánkban
Nagy Lajos: A javaslat változatlanul aktuális
Pillér Artúr dr.: A termelőszövetkezetek közötti munkaverseny fejlesztésének lehetőségei
Polónyi Béla: A kertészeti termőhely minősítése és a termelés területi elhelyezése
Sárközy Péter dr.: Különbségek az állami gazdaságok eredményeiben
Szabó Jenő dr.: A mezőgazdasági nagyüzemek szakemberellátásának javítása
Tóth Miklós dr.: A termőföldek hozamnövelése optimalizálásának és értékelésének ökonómiai modellje
Zoltán Zoltán dr.: A vállalati tervezés továbbfejlesztése a mezőgazdaságban
Gazdálkodási tartalékok
Budai Horváth József: Kísérleti sertéstelep Pakson
Gazdag László dr.: A búzatermelés jövedelmezősége a KSZE Növénytermelési Rendszerben
Kása László: Húsmarhatartás a csesztregi Petőfi Termelőszövetkezetben
Matos Lőrinc dr.: A lóbab termelése és felhasználása
Némethy Lászlóné - Szepsy István - Visóczki Lajos dr.: A szőlő-bor vertikum helyzete Tokaj-hegyalján és a fejlesztés lehetőségei a hegyaljai szövetkezetekben
Südi Bertalan dr.: A jánoshalmi Petőfi Termelőszövetkezet gazdálkodása
Teknős Péter: Kiegészítő tevékenység a tabi Béka Termelőszövetkezetben
A gazdálkodás gyakorlatából
Baka Kálmán: A repcetermelés zalai tapasztalatai
Baksai Antal: A Pannónia Műszaki-Fejlesztő Agrárinnovációs Közös Vállalat tevékenységéről
Botos Károly - Gazdag László dr.: A napraforgó és a kukorica jövedelmi helyzete KSZE-ben
Csizmás Sándor dr.: A zöldség- és gyümölcstermeltetés gyakorlata a Békéscsabai Konzervgyárban
Dénes Sándor: A szemestakarmány felhasználása a nemesszalóki Egyetértés Termelőszövetkezet szarvasmarha-ágazatában
Eke Sándor - Nagy Márta: Üzemgazdasági munka Békés megye termelőszövetkezeteiben
Gaál Lajos dr.: Szervezési szolgáltatás a mezőgazdaságban és az élelmiszeriparban
Gecse Ferenc dr.: A tokaj-hegyaljai borvidék fejlődése és a további célkitűzések
Horváth Gyula dr.: Különbségek az állami gazdaságok eredményeiben
Kecskés Dezső: Ipari kiegészítő tevékenység a kustánszegi Göcsej Termelőszövetkezetben
Kiss Zoltán - Proksza János dr.: A hibridkukorica nemesítésének és vetőmag-előállításának érdekeltségi viszonyairól
Kohár István - Blank Aladár: az ágazati önelszámolási rendszer a galamboki Május 1. Termelőszövetkezetben
Nagy Frigyes dr. - Kettinger Gyula: A mezőgazdaság termelőfelhasználásának alakulása
Sárközy Péter dr.: Értékelemzési pályázat - tanulságokkal
Südi Bertalan dr.: Gondolat az ellenőrzésről és demokratizmusról
Tóth Zoltán: A Sió márkájú ivólevek gyártásának innovációs tapasztalatai
Vajda Bálint: A kistermelés szervezése a keszthelyi Balaton Szakszövetkezetben
Szemle
Barcza Gabriella dr.: Anyagfelhasználási és technológiafejlesztési program az élelmiszer-gazdaságban
Bonyhádi Péter: Az agrárértelmiség helyzete
Cs. L. A.: "Számítástechnika a mezőgazdaságban"
Debreczeni István dr.: A munkaerő alakulása Magyarországon 1880-1980 között
Debreczeni István dr.: A lucernatermelésre fordított gépi munka energetikai vonatkozásai
Eck Kálmán: A növénytermelési munkahelyek célszerű kialakítása
Gyárfás Andor dr.: A mezőgazdasági szövetkezetek belső ellenőrzése
Halmai Endre - Szabó Gábor dr.: A mezőgazdasági termőföld védelme és hasznosítása Baranyában
Hermán István: Koncentráció a mezőgazdasági termelőszövetkezetekben
Hóbor József: A termelőszövetkezeti gazdálkodás Zala megyei tapasztalatai
Jancsik József dr.: Gondolatok az ellenőrzési munka hatékonyságának fokozásáról
Kádár Béla dr.: Gondolatok a termőfölddel való ésszerűbb gazdálkodásrtól
Keresztényi Nándor: Kemény forint - puha forint
Kovács György: az állatférőhelyek kihasználása a kisgazdaságokban
Lehoczky Judit dr.: A célcsoportos állami támogatások eredményessége Baranya megyében
Magda Sándor dr.: A termelőszövetkezeti tag és a munkahely
Matos Lőrinc dr.: A leticin hasznosítása
Pályi József: A vertikális integráció a kedvezőtlen adottságú termelőszövetkezetekben
Prokszáné, Paplógó Zsuzsanna dr.: A gabonatermelés növelési lehetőségeinek elemzése modellekkel
Sárközy Péter dr.: Számítások egyszerű termelési függvényekkel
Südi Bertalan dr.: A politikai alkalmasság értelmezése a vezetői hármas követelményben
Südi Bertalan dr.: A mezőgazdasági vezetők és a munkavédelem
Szabó János: A háztáji és kistermelői sertéshizlalás integrálása
Szabó Jenő dr.: A népgazdaság agrárszakember-állománya
Szíjjártó András dr.: Az innovációs folyamatokat befolyásoló vállalati feltételekről
Tihanyi Ferenc dr.: A melioráció Zala megyében
Tóth József dr.: Módszer a növénytermelési ágazatok eredményének értékelésére
Tudományos életünk
Barna Erika dr. - Ditrói Sándor dr. - Szepesi Lajos dr. - Szíjjártó András dr.: A mezőgazdasági dolgozók üzemegészségügyi szolgálatának műszerezettsége
Bethlendi László dr. - Fekete György dr.: Akadémiai bizottsági vita az élelmiszer-gazdaság árrendszerének továbbfejlesztéséről
Bíró Ferenc dr.: Az élelmiszer-gazdaság és a népgazdasági környezet összefüggései
Borsos János dr.: Feladatok az agrárkutatás irányítása és intézményhálózata fejlesztésében
Buzás Gyula dr.: A Keszthelyi Agrártudományi Egyetem a mezőgazdaság fejlődéséért
Csete László dr.: A dániai és a magyarországi mezőgazdaság fejlődésének összehasonlítása
Cs. L.: A Római Klub budapesti ülése
Dimény Imre dr.: A mezőgazdasági gépesítésfejlesztés eredményei és irányai
Fekete Ferenc dr. - Csáki Csaba dr.: Az agrárközgazdák indonéziai világkonferenciájáról
Fekete György dr.: A vezetési és foglalkoztatási rendszer kölcsönhatásai
Gál Ferenc: 220 éve született Pethe Ferenc
Halász Péter: Tudományos tanácskozások falvaink jelenéről és jövőjéről
Juhász János dr.: Az első spanyol-magyar agrárközgazdasági kollokvium
Kerekes Béla dr.: Ki is volt Kisszántói Pethe Ferenc?
Kiss Albert dr.: A biomassza-hasznosítás és a termelési szerkezeti arányok összefüggései
Kozma Ferenc dr.: Három gondolat a biomassza komplex felhasználásának közgazdasági vonatkozásairól
Molnár Béla dr.: Az első agrárfejlesztő vállalat eddigi tapasztalatai
Pintér Mátyás: A MAE Zala megyei Szervezetének tevékenysége
Pósfalvi Lajos dr.: Vendégelőadók a Halasi Téli Mezőgazdasági Akadémián
Schulz Mária dr.: Bács-Kiskun megye mezőgazdasága az ezredfordulón
Tóth Mihály dr.: Egy akadémiai doktori értekezésről
Visóczki Lajos dr.: Hozzászólás "A dán műszaki fejlesztés hasznosításának lehetőségei a magyar mezőgazdaságban" című doktori értekezéshez
Pillantás a világba
Arató KataliN: A svéd mezőgazdaság szabályozó rendszere
Arató Katalin - Mátyás László: Görögország csatlakozása az EGK-hoz
Arató Katalin - Mátyás László: Spanyolország csatlakozása az EGK-hoz
Árva László: A fejlesztés gondjai Laosz mezőgazdaságában
Bronstein Mihail Lazarovics: Az agráripari komplexumok gazdasági mechanizmusának fejlesztése1
Bronstein Mihail Lazarovics: A Szovjetunikó élelmiszerprogramja és a gazdasági mechanizmus tökéletesítése
Cserni Imre dr.: Algéria zöldségtermelése
Dondog L.: Mongólia mezőgazdasága
Eschenbach Eberhard dr.: A társadalmi munkavégző-képesség hatékony hasznosítása
Farkas Sándor: A Magyar hűtőipari Vállalat Zalaegerszegi Gyárának exporttevékenysége
Gaál Béla dr.: Új fejlődési szakasz az áruelosztásban
Gémes Lajos: A biogáztermelés helyzete külföldön
Győry László dr.: A dán gazdaság 1983. évi kilátásai
Haji Abdul Jalil: Szíria mezőgazdasága
Harza Lajos: Az EGK agrárpolitikájáról
Harza Lajos - Popp József: az Európai Gazdasági Közösség agrárkereskedelme
Kunaev A.: Hogyan kell termővé tenni a földet?
Masek Jiri: A falu szociális és gazdasági fejlődése a fejlett szocialaizmusban
Misi Sándor dr. - Tusor Mihály: A mezőgazdasági kistermelés helyzete és fejlesztésének tapasztalatai a szocialista országokban
Moller Orstrom J.: Dán vélemény az EGK elveiről, a közös mezőgazdasági politikáról és a tagállamok közötti pénzügyi szolidaritásról
Riad, El Gebaly Mahmoud - Ormer, Ahmed: Mitől függ a mezőgazdaságban foglalkoztatottak aránya?
Smeljov G.: A háztáji és kisegítő gazdaságok fejlesztése
Szőke Gyula: Az EGK agrár-külkereskedelmi politikájának várható irányváltozásai
Wendt Rudolf dr.: A termelési tényezők megtérülése az NSZK mezőgazdaságában
A harmadik világ ökológiai problémái
A legszegényebb országokat sújtják a legnagyobb környezetvédelmi gondok
A mezőgazdasági oktatás terve Franciaországban
A módosított irányítási rendszer működésének első éve Csehszlovákia mezőgazdaságában
A vegyipar szerepe a világ élelmiszer-ellátásában
Árfejlődés a cukorvilágpiacon
Hódít az endívia saláta
Hullámvölgyben az amerikai mezőgazdasági piac
Intervenciós irodák a francia mezőgazdaságban
Közöspiaci tárgyalások az agrárárakról
Mezőgazdasági kísérletek Kínában
Szovjet párt- és kormányhatározat a mezőgazdasági gépekről és berendezésekről
Tallózás
Balogh Botond: Bábolnai napok '83
Batizi Endre Endrejevics: A szovjet szakirodalom a magyar mezőgazdaság irányítási rendszeréről
B. H. J.: Eszmecsere a húsmarhatartásról
B. H. J.: A Gazdálkodás folyóirat ankétján hangzott el Békéscsabán
B. H. J.: Melyiket válasszam?
B. H. J.: Űrfényképek a mezőgazdaságért
Bócsa István dr.: Merre tovább a hazai pozdorjalap-gyártásban?
k. k. b.: A pedagógusok illetményföldjeiről
k. k. b.: Vidéki változások
k. k. b.: A "mindössze" vírusról
Südi Bertalan dr.: A pályakezdő diplomáűsok érvényesülésének buktatói
Südi Bertalan dr.: A differenciáltság szubjektív hátteréről
Bruce Stokes: A holnap mezőgazdasága és a vízgazdálkodás
Leendő élelmiszerforrás: Az algák
Szakirodalom
Abonyiné Palotás Jolán dr. - Udovecz Gábor: A harmonikus fejlődés főbb kérdései az élelmiszer-termelésben
Balogh András dr.: Élelmezési probléma a mai világban
Barcza Gabriella dr.: Gyöngyösi István: Termelőszövetkezeteink sokoldalú fejlesztése
B. H. J.: A tudósok részvétele a Szovjetunió élelmiszerprogramjának megvalósításában
Budai Horváth József: Hrabovszki Mihály: A búzatermesztés tapasztalatai Békésszentandráson
Budai Horváth József: L. M. Miller: A munkahelyi viselkedés befolyásolása
Csete László dr.: A tárolás és a feldolgozás ökonómiája és szervezése a kertészeti ágazatokban
E. L.: Az igényes gazdálkodás érdekében (Gyakorlati kalkulációk a mezőgazdaságban)
Gönczi Iván dr.: A magyar mezőgazdaság agroökológiai potenciálja az ezredfordulón
Gönczi Iván dr.: Nemessályi Zsolt: A melléktermékek felhasználása
Somkuti István: Számviteli módszerek finnország és Lengyelország mezőgazdaságában
Szmirnov István: I. Olejnyik: A KGST-tagországok együttműködése az élelmiszertermelésben
Nika Bochniarz: A KGST és a nemzetközi agrárpiac
Barbara Kosmala: A nagyobb kereslet növeli az olajos magvak világpiaci árát
Megvásárolható példányok

Nincs megvásárolható példány
A könyv összes megrendelhető példánya elfogyott. Ha kívánja, előjegyezheti a könyvet, és amint a könyv egy újabb példánya elérhető lesz, értesítjük.

Előjegyzem