993.092

kiadvánnyal nyújtjuk Magyarország legnagyobb antikvár könyv-kínálatát

A kosaram
0
MÉG
5000 Ft
a 5000Ft-os
szállítási
értékhatárig

Gazdálkodás 1987. január-december

Agrárközgazdasági, vállalatgazdasági és üzemszervezési folyóirat XXXI. évfolyam 1-12. szám

Szerző
Szerkesztő

Kiadó: Hírlapkiadó Vállalat
Kiadás helye: Budapest
Kiadás éve:
Kötés típusa: Könyvkötői kötés
Oldalszám: 960 oldal
Sorozatcím: Gazdálkodás
Kötetszám:
Nyelv: Magyar  
Méret: 24 cm x 17 cm
ISBN:
Értesítőt kérek a kiadóról
Értesítőt kérek a sorozatról

A beállítást mentettük,
naponta értesítjük a beérkező friss
kiadványokról
A beállítást mentettük,
naponta értesítjük a beérkező friss
kiadványokról

Tartalom

Tanulmány
Adel Hammam dr.: A helyi irányadó személyiségek szerepe a magyarországi és egyiptomi mezőgazdaságban 11. sz.49
Bablena Ferenc dr.: A juhászat fejlesztésének gondjai, lehetőségei 3. sz.39
Bánóczi Gyula: A halmozottan hátrányos helyzetű térségek fejlesztésének lehetőségei Szabolcs-Szatmárban 8. sz.8
Barcza Gabriella dr.: A termelőszövetkezetek és állami gazdaságok szerepe a külkereskedelmi tevékenységben 5. sz.12
Bartolák Zoltán: Kukoricahibridek nagytérségi fajtapolitikai modellje 5. sz.54
Bethlendi László dr.: A fogyasztási szövetkezetek tevékenységének megújítása 5. sz.44
Bethlendi László dr.: Megújulás az ipari szövetkezetekben 1. sz.31
Biacs Péter dr.: Az alapanyag-termelés és -feldolgozás összefüggései az élelmiszer-gazdaságban 12. sz.40
Borsi András: Az anyagmozgatás színvonala és fejlődése a mezőgazdaságban 6. sz.43
Borsy Istvánné - Galó Miklós dr.: A mezőgazdasági termelőszövetkezetek differenciálódásának néhány kérdése 8. sz.15
Botár Józsefné dr.: Az új vállalkozási formák működésének tapasztalatai a termelőszövetkezetekben 8. sz.21
Csáki Csaba dr.: Az ipar és a mezőgazdaság kapcsolata a magyar gazdaság növekedésében 2. sz.34
Csánky Zsuzsa - László Lajosné dr.: A szjavertikum ökonómiai értékelése 4. sz.15
Csendes Béla dr.: Az adottságok érvényesülése a magyar mezőgazdaság szocialista átszervezésében 1. sz.2
Csete László dr.: Három évtized: 1957-1987. 1. sz. 1
Csete László dr. - Ivanics András dr. - Márton János dr. - Rednágel Jenő: Növekedés és hatékonyság a mezőgazdaságban 2. sz.1
Csete László dr.: A termelőszövetkezetek és az állami gazdaságok fejlődése 4. sz.1
Csete László dr.: Az állami gazdaságok fejlődése 11. sz.1
Csete László dr.: Az állami gazdaságok fejlődése (folytatás) 12. sz.14
Dér Ferenc dr.: A takarmánypázsit füvek értékének változása az első növedék fejlődése alatt 10. sz.27
Deák Pál: Az érdekképviseleti tevékenység húsz éve a nógrádi termelőszövetkezeti mozgalomban 3. sz.8
Devcsics Miklós: Nógrád megye mezőgazdaságának fejlődése ipari környezetben, kedvezőtlen adottságok között 3. sz.1
Dorgai László dr. - Fehér Alajos dr.: A talajvédelem közgazdasági feltételrendszere a dombvidéki mezőgazdasági nagyüzemekben 6. sz.11
Fekete Ferenc dr.: "Növekedés és hatékonyság a mezőgazdaságban" című rendezvény összefoglalása és ajánlásai 2. sz.17
Fekete Ferenc dr.: A magyar agrártermelés főbb mutatóinak nemzetközi összehasonlítása 2. sz.22
Fekete Ferenc dr. - Szénay László dr.: A mezőgazdasági termelőszövetkezetek alkalmazkodásának általános és sajátos tapasztalatai 5. sz.1
Gaál Ferenc - Takács Gusztáv: A vezetés és a szakember-ellátottság a megyei termelőszövetkezetekben 8. sz.26
Gergely Sándor dr.: Talajvédelem, erdősítés, környezetvédelem 3. sz.48
Guba Mária dr.: Térségi különbségek a kertészeti termelésben 4. sz.20
Guth László: A technikai fejlesztés hatása a magyar mezőgazdaság állóeszköz-igényességére 11. sz.19
Hajdú Miklós dr.: Az iskolázottság szerepe a mezőgazdasági termelőszövetkezetek gazdálkodásában 7. sz.1
Halaj Ignác dr.: A mezőgazdasági nagyüzemek gazdálkodásának differenciálódása 3. sz.14
Halmai Péter dr.: A társulások fejlődési irányai a piacorientált mezőgazdaságban 12. sz.1
Hans Nau dr. - Hans-Rainer Nau dr. - Axel Poehls dr.: Információs és kommunikációs problémák a mezőgazdaságban 12. sz.58
Harza Lajos - Papp József dr.: Hozzáadottérték-adózás az NSZK-ban 6. sz.35
Harza Lajos - Papp József dr.: A hozzáadottérték-adózás Dániában 5. sz.26
Hepp Ferenc dr.: Az aszály mérséklésének hazai módszerei 6. sz.1
Hepp Ferenc - Barcza Gabriella dr.: A felszabadulás előtti külkereskedelmi tevékenység változása 7. sz.8
Hermán István: A termelőszövetkezetek földminőség szerinti összehasonlító vizsgálata 1970 és 1985 között 9. sz.31
Herpay Balázs dr.: A versenyképesség megteremtésének feltételei a gyümölcstermelésben 10. sz.1
Hopka László: Az ipari és mezőgazdasági vállalatok kapcsolata 3. sz.44
Horváth Gyula dr.: A zöldségtermelés a mezőgazdasági szövetkezetekben és háztáji gazdaságokban 9. sz.25
Hosszú László: A termelőszövetkezetek szövetségének érdekképviseleti tevékenysége 8. sz.31
Husti István dr.: A mezőgazdasági termelőeszköz-lízing vállalati döntéseinek megalapozása 6. sz.27
Ispán András dr.: Környezetvédelem a mezőgazdaságban 3. sz.52
Ivanics András dr.: Ösztönzési típusok és azok hatásai 2. sz.29
Kardos Zoltánné dr.: Hatékonyságváltozási tendenciák Nyugat-Magyarország szövetkezeti mezőgazdaságában 7. sz.17
Kárpáti László dr.: A talajok tápanyagfeltöltésének gazdasági hatásáról 9. sz.18
Kis Ágnes: A mezőgazdaság energiafelhasználása 12. sz.52
Koncz László dr.: A talaptápanyag-gazdálkodás helyzete és fejlesztésének szükségessége 3. sz.21
Kovácsné Katzenbach Margit: Az állami gazdaságok és a mezőgazdasági termelőszövetkezetek erőforrás-szerkezete 11. sz.29
Laczkó Tibor dr.: Lesz-e még tőkés exportcikk a magyar fokhagyma? 4. sz.30
Licskó Lászlóné dr.: A búza, a kukorica és a napraforgó jövedelempozíciója a jó és a gyenge termőhelyi adottságú termelőszövetkezetekben 11. sz.41
Nábrádi András dr.: Új módszer a takarmánytermelés tervezésében 5. sz.38
Nagy Gábor dr.: A térségi komplex melioráció eredményei és további feladatai 8. sz.39
Nagy Lajosné dr.: A baromfivertikum főbb jellemzői Bács-Kiskun megyében 10. sz.10
Papp Elemérné dr. - Selley Ferenc dr.: Az őszi árpa termelésfejlesztése az ökológiai adottságok és a biológiai alapok függvényében 4. sz.35
Percze József: Tejtermelő tehenészetek 3. sz.32
Ráki Zoltán dr.: A juhtenyésztés helyzete és a kibontakozás esélyei 12. sz.24
Raskó György dr. - Szajkó Pál: A húsmarhaágazat helyzete 1. sz.21
Szabó Márton dr.: Az élelmiszer-ipari termelői árak rendszerének problémái 10. sz.19
Szász Kálmán dr.: Az állattenyésztési színvonal mutatóiról 4. sz.46
Szelényi Endre dr.: A szarvasmarha-ágazat vállalati irányítási modellje 9. sz.11
Szendrei Kálmán - Ujlaki Gábor: A szarvasmarha-tenyésztés eredményei és problémái 8. sz.35
Szenteleki Károly dr. - Tóth József dr.: Vezetés-orientált döntések számítógépes megalapozása 7. sz.31
Szőke Gyula dr.: Ellentétes-e az agrár-világkereskedelem fejlődése az összkereskedelem fejlődésével? 1. sz.13
Szőke Gyula dr.: A világ gabonagazdaságának fejlődési távlatai 2. sz.48
Urbán Imre: A melioráció térségi, komplex szemlélete 3. sz.28
Varga Gyula: Az agrárágazat helye és szerepe Szabolcvs-Szatmár megye gazdaságában 8. sz.1
Villányi Miklós dr.: Készülődés az 1988-1990-es évek tennivalóira 9. sz.1
Z. Kiss László dr.: A fa és műanyag tartályládák alkalmazásának gazdaságossága 6. sz.22
Vita
Alvincz József dr.: A nyersanyagminőség szerepe a húsipar jövedelemtermelő képességének alakulásában 10. sz .30
Balogh Botond: Gondolatok az energiaellátás kilátásáról 7. sz.48
Csath András dr.: Hozzászólás a fehérjeprogramhoz 9. sz.41
Csullag József dr.: A vállalati méret, a szervezeti struktúra és a hatékonyság 11. sz.54
Daróczi Lajos dr.: Hozzászólás "A szójavertikum ökonómiai értékelése" című tanulmányhoz 7. sz.42
Domokos Zoltán dr.: A mezőgazdasági kisvállalkozások és az agrártermelés integrációjának aktuális kérdései 1. sz.39
Gazdag László dr.: Milliárdok a kénmentesítésre, vagy kénmentes tüzelőanyagra? 1. sz.50
Gergely Sándor dr.: A termelési adó és a kedvezőtlen adottsági üzemek 9. sz.45
Kramár László dr.: A technológiai fejlődés feltételei az USA mezőgazdaságában 10. sz.35
Márton Sándor dr.: A tulajdonos vagyoni érdekeltségének lehetőségei 7. sz.46
Mercz Mihály: A gazdasági kibontakozást megvalósító termelőszövetkezetek gazdálkodásának tapasztalatai 12. sz.68
Mercz Mihály: A kiegészítő tevékenység új jelenségei Tolna megye termelőszövetkezeteiben 4. sz.54
Mester László dr.: A termelésben való személyes érdekeltség fokozásának egyik lehetséges módozata 10. sz.33
Mester László dr.: A mezőgazdasági termelés feltételeinek és szervezeti kereteinek összhangjáról 4. sz.52
Nagy Lajos dr.: A fekvési járadék szerepe a földjövedelem-differenciákban 10. sz.41
Sutus Imre dr.: "Bérek, keresetek, jövedelmek" Zala megye termelőszövetkezeteiben 2. sz.59
Südi Bertalan dr.: Hozzászólás 2. sz. 57
Szabó Gábor dr.: Földértékelési célkitűzések, módszertani tapasztalatok és a gyakorlati alkalmazás 4. sz.57
Takács János: A tulajdonosi szerep vagyonérdekeltség nélkül 1. sz.46
Tóth Tibor: Az értékek azonosságának relativitása 7. sz.50
A gazdálkodás gyakorlatából
Baranyi József dr. - Nagy István: A részművelési eredmények az 1985. évi téli fagykárok után Mátraalján 9. sz.56
Bánfalvi András - Szokol József dr.: Napraforgótermelés az újfehértói Lenin Mezőgazdasági Termelőszövetkezetben 8. sz.55
Bíró Miklós: Tízéves a Karancshús 3. sz.77
Bodzás Árpád: Miért csökken a szabolcsi burgonyatermelési kedv? 8. sz.57
Csató Sándor: A jövedelmező alaptevékenység megteremtésének feltételei 3. sz.60
Deák Gézáné dr. - Juhász Lajos dr.: Az eszközhatékonyság változása a földesi "Rákóczi" Mezőgazdasági Termelőszövetkezetben 12. sz.70
Fülöp Mihály: A Nyírségi Dohánytermelési Rendszer tevékenysége és működése 8. sz.60
Gali Vince - Nagy Géza: A villamosenergia-költségek csökkentése keltetőüzemnél 6. sz.61
Gecse Ferenc dr.: A tokajhegyaljai és más hazai borok termelési ráfordításának belföldi és exportárainak viszonya 11. sz.60
Héri László - Pásztor András: Az üzemi tejfeldolgozás tapasztalatai 8. sz. 68
Horváth Gyula dr.: A Kalocsakörnyéki Agráripari Egyesülés eredményei 6. sz.51
Hütter Csaba dr.: A biogáztermelés üzemi tapasztalatai a Szécsényi II. Rákóczi Termelőszövetkezetben 3. sz.71
Iklódi László: A kistermelés integrálása Vaján a II. Rákóczi Ferenc Termelőszövetkezetben 8. sz.48
Inántsy István dr.: A számítástechnika bevezetésének tapasztalatai a Nyíregyházi Sárvári Termelőszövetkezetben 8. sz.53
Juscsák György: A természeti adottságok kihasználása a Mátraaljai Állami Gazdaságban 3. sz.62
Kenyeres Imre dr.: A lucernatermelés tapasztalatai a FLR-Proteinvest taggazdaságban 7. sz.59
Kerekes Béla dr.: Zöldborsó a tiszavasvári termelőszövetkezetben 6. sz.59
Kiss András: Bogyósgyümölcs-vertikum a nagyüzem és a kistermelés integrációjában 3. sz.74
Kovács Géza dr.: Észak-Szabolcs termelőszövetkezeteinek gazdasági együttműködése 8. sz.50
Máté Károly - Reke Barnabás dr.: Mezőgazdasági vállalatok erdőgazdálkodása Győr-Sopron megyében 10. sz.48
Mati Ferenc - Sári Zoltán: Az élenjáró termelőszövetkezetek vezetési és termelési tapasztalatai 9. sz.50
Nagy Mihály dr.: A lucernatermelés üzemgazdasági vizsgálata 7. sz.52
Nikli Károly: Az energiagazdálkodás tapasztalatai a Jánoshalmi Petőfi Termelőszövetkezetben 10. sz.45
Percze József: Az emberi tényezők szerepe a bátonyterenyei Mátra Termelőszövetkezetben 3. sz.57
Petis Mihály: Az érdekeltségi rendszer kialakítása a Nyírbátori Új Barázda Termelőszövetkezetben 8. sz.45
Radván Mihály: Szanálás után, önbizalmat adó kezdeti eredmények 3. sz.68
Szabó Zoltán: A kiegészítő "társult" tevékenységek szerepe a nagyüzemek gazdálkodásában 3. sz.65
Szikszay László: A számítástechnika bevezetésének és alkalmazásának tapasztalatai a Szabolcsbákai Búzakalász Termelőszövetkezetben 8. sz.51
Takács Lajos: A téli alma feldolgozása a Szamosmenti Állami Tangazdaságban 8. sz.66
Técsy László dr.: Tenyésztői munka a Nyírtassi Dózsa Mezőgazdasági Termelőszövetkezet sertéstelepén 8. sz.63
Végh János dr.: A juhászat jövedelmezősége a Csengeri Lenin Termelőszövetkezetben 8. sz.70
Szemle
Babinszky Mihály dr. - Paál Jenő dr.: "A veszteséges vállalatok tartalékainak feltárása a mezőgazdaságban (Agroterápia) 6. sz.65
Bálint Sándor dr. - Haraszti László dr. - Péczeli Tibor: A sörárpatermelés helyzete Magyarországon 6. sz.70
Flórisné Sipos Ida dr. - Guth László: Új módszer a mezőgazdasági kistermelés tervezéséhez a háztartások elemzése 1. sz. 52
Káposztássyné Berecz Emília dr.: A mezőgazdasági termelés és a környezetvédelem kapcsolata 8. sz. 73
Orbán Árpád - Horváth János dr.: A munkaerő-állomány változásának tendenciái a mezőgazdasági ágazatban 4. sz. 63
Reke Barnabás dr.: Csődeljárás alkalmazása a fizetésképtelen vállalatoknál 4. sz.61
Sipos Miklós dr.: A kistermelés szerepe és kapcsolata a nagyüzemekkel a magyar mezőgazdaságban 9. sz.60
Szabó Mátyás dr.: Elektronizáció az élelmiszergazdaságban 2. sz.62
Szigeti Ernő: A kombinátok gazdálkodása 11. sz.62
Takács János: A factoring és a kereskedelmi hitel 12. sz.4
Takács László: A MAE megyei szervezete 8. sz.74
Tudományos életünk
Babinszky Mihály dr.: Érdekeltség, hatékonyság és tudat 5. sz.74
Bisztray Ádám: Az Agrárgazdasági Kutató Intézet bulletinjei 4. sz.75
Bodnár Imre: Termelőszövetkezetünk a növekedés és hatékonyság tükrében 4. sz.71
Borszéki Éva dr. - Mészáros Sándor dr. - Varga Gyula dr.: Az erőforrások értékének hatása a magyar agrártermékek versenyképességére 11. sz.68
Csete László dr.: Az alkalmazkodó mezőgazdasági rendszer stratégiai elemei 1. sz.55
Czok Gyula dr.: A nyereség, a létszám és a kereset összefüggései 4. sz.73
Dorgai László dr.: A szűkös erőforrásokkal rendelkező agrárterületek helyzete, fejlesztésük szükségessége és lehetőségei 9. sz.65
Fórizs Józsefné: A Komárom megyei "Környezet és Természetvédelmi Napok" 1. sz.66
Garamvölgyi Károly dr.: A fejlődés differenciált 5. sz.72
Guth László dr.: A termelői érdekeltség és az állami szabályozás problémái az állattenyésztés fejlődésében (Villányi László kandidátusi értekezéséről) 6. sz. 76
G. Jamnermann dr.: A szocialista üzemtan elméleti kérdései 10. sz.51
Klenczner Imre: Bemutatjuk a Vetőmagtermeltető és Értékesítő Vállalat Kutatóközpontját 8. sz.76
Kostyálné Sebestyén Mária dr.: Technológiai váltás, agrárpolitika és a mezőgazdaság struktúrája az Amerikai Egyesült Államokban 2. sz.67
Kovács Imre dr.: Megújulás a mezőgazdaságban 5. sz.69
Nagy Kálmán: A növénytermelés helyzete és fejlesztési iránya 10. sz.56
Sárközy Péter dr.: Mezőgazdasági értékelemzés 7. sz.64
Somkuti István: Vagyoni hozzájárulás és tulajdonosi érzület a mezőgazdaságban 11. sz.74
Somkuti István: Munkagazdaság, foglalkoztatás, szabályozás és érdekeltség 1. sz.62
Villányi Miklós dr.: A hatékonyabb növekedés útján 5. sz.63
Pillantás a világba
Flórisné Sipos Ida dr. - Guth László - Villányi László dr.: A mezőgazdasági kistermeléssel foglalkozó háztartások ökonómiai vizsgálata 5. sz.76
Gavrilov Mihail: Munkaszervezés és -díjazás a Szovjetunió mezőgazdasági vállalataiban 1. sz.69
Kálmán Zoltán: Az élelmiszer-termelés helyzete és kilátásai Afrikában 10. sz.61
Kalmár Sándor dr.: Számítógépek a szocialista országok állattenyésztésében 10. sz.65
Kissné Quallich Eszter dr.: A megújuló energiaforrások és a biomassza az USA-ban 7. sz.72
Meng Chuange: A tulajdonviszonyok változásai a kínai mezőgazdasági reform során 10. sz.68
Roberto Rouzi: Nemzetközi körkép és tapasztalat a lízing-jelenségről 7. sz.66
Szilágyi Zsolt dr.: Távadatközlés az állattenyésztésben 2. sz.74
Teknős Péter: Változások a szovjet élelmiszergazdaság pénzügyi szabályozórendszerében 1. sz.
Tallózás
Csete László dr.: És mi Újság Nógrádban? 8. sz.78
Kissné Quallich Eszter dr.: Akcióprogram a biomassza begyűjtésének, feldolgozásának és ipari hátterének fejlesztésére 9. sz.72
Südi Bertalan dr.: A tompai környezetvédelemről 7. sz.77
Szakirodalom
Búzás Gyula dr.: Pekarik és társai. A gyümölcs- és szőlőtermelés szervezése a nagyüzemekben 2. sz. 78
Csáki Csaba dr.: John Ashton halálára 4. sz.78
Csáki Csaba dr.: Új lap agricultural Economics 4. sz.77
Cs. L.- Bíró Sándor: A mezőgazdaság jogi szabályozása 12. sz.78
Káncz Csaba: Agrárgazdasági tanulságok egy svájci könyvből 9. sz.77
Költség és haszon a mezőgazdaságban 1. sz.76
Szabó Márton dr.: Az Egyesült Államok élelmiszeriparának fejlődése és perspektívája 9. sz.74
Szőke Gyula dr. - T. Jelic: A jugoszláv sertéstenyésztés 1965-1984. 6. sz. 78
Szőke Gyula dr. Az USA és a Közös Piac közötti agrárkereskedelmi vita eredete 10. sz.74
Sz. Gy. - A. Weber S. - Reichrath D. Lange: A szovjet gabonatermelés fejlődése és regionális differenciáltsága 1. sz.77
Tárkányi Marietta - Csete László dr.: Árak és költségek a mezőgazdaságban 10. sz.76
T. M. - Dinya László: Korszerű döntés-előkészítő módszerek alkalmazása a mezőgazdasági vállalatokban 10. sz.77
T. M. - Dorgai László dr. - Laczkó István dr.: A hegy- és dombvidéki gazdálkodás 11. sz.78
Megvásárolható példányok
Állapotfotók
Gazdálkodás 1987. január-december Gazdálkodás 1987. január-december Gazdálkodás 1987. január-december

Könyvtári könyv volt.

Állapot:
4.100 Ft
2.050 ,-Ft 50
10 pont kapható
Kosárba