992.727

kiadvánnyal nyújtjuk Magyarország legnagyobb antikvár könyv-kínálatát

A kosaram
0
MÉG
5000 Ft
a 5000Ft-os
szállítási
értékhatárig
Szechenyi

Gazdálkodás 1989. január-június (fél évfolyam)

Mezőgazdasági üzemszervezési és agrárközgazdasági folyóirat/XXXIII. évfolyam 1-6. szám

Értesítőt kérek a sorozatról

A beállítást mentettük,
naponta értesítjük a beérkező friss
kiadványokról
A beállítást mentettük,
naponta értesítjük a beérkező friss
kiadványokról

Tartalom

1. szám
Borszéki Éva. A hazai szójatermelés és -felhasználás közgazdasági összefüggései1
Dömsödi János: Az ásványi talajjavító-anyagok, kőportrágyák haszna és lelőhelyei10
Csuhai Sándor: A hidromeliorációs beruházások optmális kiépítési szintjének meghatározása18
Szelényi Endre: Modellszámítások a szarvasmarha-ágazat gazdasági szabályozásának hatásvizsgálatára26
Vita
Szűcs István: A reálfolyamatok elemzésének új szempontjai az agrárszférában31
Takács János: Az értéknélküli föld38
Szilágyi Ákos IstváN: Időzített bombák a kemizálásban45
Körmendi Lajos: Miért nem javul a hatékonyság?49
A gazdálkodás gyakorlatából
Mester László: Tapasztalatok a mezőgazdasági erőgépek helyi üzemanyagnormáinak kidolgozásáról51
Szemle
Kaszap László: Az információ és az információ hiányának ára54
Guth László: Selejtezés, pótlás - hatékonyság a magyar mezőgazdaságban57
Balogh András: A szovjet élelmezési probléma a XIX. pártkonferencia tükrében59
Baranyi József: Jugoszlávia szőlő- és bortermelése67
Tudományos életünk
Kerekes Béla: Agrárirodalmunk múltjából. Balásházy János (1797-1857): A Háztartás és Mezei Gazdaság tudománya71
Pillantás a világba
Sebestyén Katalin - Szendrő László: A háztáji gazdaságok szervezete a szovjet mezőgazdaságban75
Enese László: 24 ezer vágósertést kibocsátó kistermelői integráció76
Szakirodalom
Buzdalov I. N.: Gazdasági mechanizmus a KGST-országok agráripari szférájában (Almásy Sándor)77
2. szám
Csendes Béla: A tulajdonviszonyok változásainak fő irányai a megújuló agrár- és szövetkezeti szektorban1
Harmos Zsolt: Az alkalmazkodó mezőgazdaság egy rendszerelemzési megfogalmazása10
Horváth Zsuzsanna: Környezetvédelem a földtörvényben27
Bartos Attila: A búza és a kukorica jövedelmezése faktoranalízissel36
Vita
Demeter János: Hozzászólás a hazai szójatermelés és -felhasználás közgazdasági összefüggései című íráshoz41
László Lajosné: Az árváltozás várható hatása a baromfiágazat öltségeire44
Soltész Gábor: A gazdálkodás megújításának lehetősége Heves megye északi térségében47
Csath András: Hozzászólás az állattenyésztés ellentmondásos fejlődését elemző cikkekhez51
A gazdálkodás gyakorlatából
Kovácsné Varga Ilona: Jövedelemérdekeltség egy Pest megyei termelőszövetkezetben56
Birkás Márta - Tajthy József: A talajművelés elemézése a Jászapáti Velemi Endre Termelőszövetkezetben61
Szemle
Takács János: Az állóeszközök használati ideje70
Pillantás a világba
Gálvölgyi Mária: Az élelmezési világnapról72
Sebestyén Katalin - Szendrő László: A gabonatermelő IMM működése a Szovjetunióban74
Tallózás
Kerekes Béla: Ki üljön az elnökségben?76
Szakirodalom
Sipos Aladár - Halmai Péter: Válaszúton az agrárpolitika (Tárkányi Marietta)77
Agrárviszonyok a szocializmusban (Balogh András)78
3. szám
Csete László: A mezőgazdaság vállalati struktúrájának fejlődése1
Flórisné Sipos Ida - Guth László: Érdekeltség a mezőgazdasági kistermelésben15
Lőkös László: A világ mezőgazdaságában jelentkező fejlődési tendenciák törvényszerűségei I.21
Orbánné Nagy Mária: A finnországi élelmiszeripar és a piac néhány jellemző vonása32
Magda Sándor - Miller György: Az időtényező és a munkafolyamatok optimizmusa39
Vita
Gergely Sándor: a társasági törvény és a termelőszövetkezetek reagálása46
Andor Ákos: A magyarországi szójatermelésről52
Lányfalvi Sándor: Egy fogalom nyomában - az "infláció" kifejezés keletkezése54
A gazdálkodás gyakorlatából
Sutus Imre: Az öszelszámoló egységek elszámoló árai55
Szemle
Husti István: A mezőgazdasági gépek hazai vevőszolgálatáról59
Tudományos életünk
Széles Gyula - Kalmár Sándor: A CIOSTA / CIGR XXIII. kongresszusa65
Kárpáti László: A döntés-előkészítés számítástechnikai támogatása - célok és eredmények67
Pillantás a világba
Csepelyi János - Kettinger Gyula: Az NSZK mezőgazdasága - kétféle nézőpontból70
Obzsut József: A kávévertikum kialakulása Etiópiában72
Árva László: Az indokínai szocialista országok mezőgazdasági eredményei76
MTI hírekből
A biológiai élelmiszer-termelésről58
A cukorárak és készletek változásairól59
Jó gabonatermés Csehszlovákiában75
Áprilisi számunk tartalmából64
4. szám
Varga Gyula: Az agrártermelés növekedésének és strukturális átalakulásának változatai1
Botos Katalin: Agrárpolitikánk pénzügyi kérdései11
Pálovics Béláné: Ár és piac a mezőgazdaságban23
Lőkös László: A világ mezőgazdaságában jelentkező fejlődési tendenciák törvényszerűségei II.33
A gazdálkodás gyakorlatából
Nagy Mihály: A vetésváltás, a termelés biztonságának költségmentes tényezője47
Csath András: A gépi munka költsége a termelőszvöetkezetekben53
Szemle
Takács János: Gazdálkodás a forgóeszközökkel58
Köhler Mihály: A környezetkímélő ásványi anyagokkal dúsított komposzt alkalmazása61
Tudományos életünk
Csomor József: Alapítvány a szövetkezeti közgazdászok számára64
Pillantás a világba
Durgham Daound: Szíria mezőgazdasága a nyolcvanas évek első felében65
Sebestyén Katalin - Szendrő László: Termelési rendszerek és új vállalkozási-érdekeltésgi formák a szovjet mezőgazdaságban69
Balogh András: Az agráripari komplexum és a KGST radikális reformja70
Horváth Gyula: Bepillantottunk az NSZK mezőgazdaságának ipari hátterébe73
Tallózás
Az gyik üzemi lapban olvastuk78
Következő számunk tartalmából10
Hibaigazítás57
MTI hírek
A világ műtrágyafogyasztása számokban60
Feszült a világ élelmiszer-ellátási helyzete70
5. szám
Gyenis János: A szövetkezeti vagyon oszthatóságának és oszthatatlanságának dilemmái1
Csete László: Az állami tulajdon fejlesztése az agrárágazatokban12
Zacher László: Nagy remények - kis eredmények az élelmiszeriparban29
Herich György: A világpiaci árakhoz történő alkalmazkodás az élelmiszer-gazdaságban43
Kulin Sándor: Kisbérletek a nagyüzemben53
A gazdálkodás gyakorlatából
Visóczki Lajos: Mi indokolja Tokaj-Hegyalján a Szőlő és Bortermelők Egyesületének létrejöttét?57
Szemle
Takács János: A váltótechnika és a váltóműveletek61
Tudományos életünk
Kerekes Béla: Az agrárirodalom múltjából: Tormay Béla (1839-1906)71
Pillantás a világba
Szőke Gyula: Az állatállomány koncentrációja az NSZK-ban74
Tallózás
A fogyasztás alakulása tegnap és ma a Német Szövetségi Köztársaságban77
Szakirodalom
Szász Gábor: Agrometerológia - általános és speciális (Tárkányi Marietta)79
Következő számunk tartalmából52
Új rizstermelési technológia Kínában60
A olajosmag-kereskedelem kilátásai69
Kerekes Béla: Tiszavasvári mezőgazdaságának története II.69
Lassul a növekedés a világ hústermelésében70
Norvégia élelmiszerexportja70
MTI-hírek78
6. szám
Szendrő László: Az emberi tényező az agrárpolitikában1
Barcza Gabriella - Szijjártó András - Tóth Erzsébet: Szociálpolitikai konfliktusok, ezek okai és feloldási lehetőségei a mezőgazdaságban10
Mihály Zoltán: A vállalati belső érdekeltség egy lehetséges modellej a mezőgazdasági vállalatokban26
Zacher László: A válalati sikerről35
Szabó Gábor: A környezetgazdálkodás és a szabályozórendszer főbb összefüggései a magyar mezőgazdaságban38
Dorgai László - Varga Gyula: Az elmaradott térségek fejlesztésének feltételei és tennivalói48
Horváth Imre: A térségi melioráció a kedvezőtlen adottságú régiókban57
Szőke Molnár Lajos: A homakieséseknek a technológiai színvonaltól függően növekvő hatása a növénytermelés nyereségességégre63
Takács János: Optimalizálás időpreferenciával beruházási döntéseknél67
A gazdálkodás gyakorlatából
Lévai Imre: A házi üzemanyag-normázás tapasztalatai Szabolcs-Szatmárban73
Pillantás a világban
Alvicz József: A mezőgazdasági földhasznosítás és földforgalmazás szabályozása az NSZK-ban75
Szőke Gyula: A termelékenység színvonalának fejlődése a Közös Piac és az USA mezőgazdaságában 1975 és 1984 között77
MTI-hírekből
Holland sajtok 130 országban25
Sugárkezelt élelmiszerek ellenőrzése34
Lengyel mezőgazdasági repülőgépek külföldön37
Válságban a nyárfatermelés56
Trágyázás számítógéppel72
Francia szövetkezetek74
Cukorár a világpiacon76
Élelmiszer a Közép-Keletnek79
Júliusi számunk tartalmából62
Megvásárolható példányok
Állapotfotók
Gazdálkodás 1989. január-június (fél évfolyam) Gazdálkodás 1989. január-június (fél évfolyam) Gazdálkodás 1989. január-június (fél évfolyam)

Könyvtári könyv volt. A könyv enyhén megvetemedett.

Állapot:
1.900 Ft
950 ,-Ft 50
5 pont kapható
Kosárba