1.017.654

kiadvánnyal nyújtjuk Magyarország legnagyobb antikvár könyv-kínálatát

A kosaram
0
MÉG
5000 Ft
a(z) 5000Ft-os
szállítási
értékhatárig

Gazdaság 1981. január-december

A Magyar Közgazdasági Társaság Gazdaságpolitikai folyóirata/XV. évfolyam 1-4. szám

Tartalom

Gazdaságpolitika, népgazdasági tervezés
Berend István: Fejlesztéspolitikai dilemmák, megújítási korszakok
Éltető Ödön: Kísérlet a jövedelemeloszlás prognosztizálására
Faluvégi Lajos: A VI. ötéves tervet formáló szándékok. Viták és tapasztalatok
Kovács János: Munkaerő-tervezés és gazdaságfejlesztési stratégia
Beruházás, beruházáspolitika
Barát Mária - Gegesy Ferenc: A folyamatban lévő beruházások néhány jellemzője
Havas Gábor: Fejlesztéspolitika és a műszaki-gazdasági koncepciók
Iparpolitika, iparirányítás, ipar, iparvállalat
Darvas György: Az iparpolitika néhány új vonása
Fazekas Károly: Intenzív termékváltás és terjeszkedés
Héthy Lajos: Érdekegyeztetés és centralizáció
Inzelt Annamária: Gazdasági érzékenység a műszaki fejlesztésben
Lóránt Károly: Iparpolitika és ipari fejlődés a hatvanas és hetvenes évtizedekben
Rimler Judit: Állóeszköz-kihasználás a feldolgozó iparban
Sárközy Tamás: Vállalattípusok és a jog
Tardos Márton: Az állam és a vállalatok közötti gazdasági kapcsolatok Magyarországon
Agrárpolitika, mezőgazdaság
Zsuffa Ervin: A mezőgazdaság fejlesztése a VI. ötéves terv időszakában
Munkaerő-gazdálkodás, foglalkoztatáspolitika
Ehrlich Éva - Timár János: Munkaerő és iparosodás
Kovács János - Tarján Tamás: A kutatás-fejlesztésben foglalkoztatott létszám és várható alakulása az ezredfordulóig
Olajos Árpád: A foglalkoztatási mobilitás és a tervezés
Tüü Lászlóné: Az iparszerkezet átalakításának feltételei és lehetőségei- foglalkozáspolitikai szemszögből
Belkereskedelem, szolgáltatások
Balogh Ferenc - Galambos Tiborné: Az értékesítési tevékenység korszerűsítése a belkereskedelemben
Simán Miklós: A szolgáltatások fejlődéséről
Külgazdaságpolitika, külkereskedelem
Kádár Béla: Magyarország és az OECD-országok kereskedelmi kapcsolatai
Köves András - Obláth Gábor: A magyar külkereskedelem a hetvenes évtizedben
Világgazdaság
Inotai András: A működőtőke-áramlás és a nemzetközi iparcikk-kereskedelem közötti ágazati összefüggések
Ray, G. F.: A relatív árak hatása az energiafogyasztásra
Szocialista országok, KGST
Csaba László: A világgazdasági változások hatása a KGST-re
Csepely-Knorr András - Szakonyi László: A mezőgazdaság fejlődése az európai KGST-országokban
Tőkésországok
Hernádi András: Japán energiapolitikája 1990-ig
Leif Johansen: Az alkudozó társadalom és az alku eredménytelensége
Losoncz Miklós: Három dél-európai ország csatlakozása a Közös Piachoz
Anders Olgaard: Árstruktúra és gazdaságpolitika a hetvenes években Dániában
Várnai Iván: Az olasz energiaprobléma az olajválságok tükrében
A közgazdasági gondolkodás történetéből
Makó Csaba: A szocialista vállalatvezetés előtörténete: Lenin és a tudományos vezetés
A Magyar Közgazdasági Társaság életéből
Oros Iván: A statisztikai szakosztály közgyűlése
Melléklet: a Gazdaság 1980. évi számainak tartalommutatója
Megvásárolható példányok

Nincs megvásárolható példány
A könyv összes megrendelhető példánya elfogyott. Ha kívánja, előjegyezheti a könyvet, és amint a könyv egy újabb példánya elérhető lesz, értesítjük.

Előjegyzem