771.426

kiadvánnyal nyújtjuk Magyarország legnagyobb antikvár könyv-kínálatát

A kosaram
0
MÉG
4000 Ft
a kedvezményes
házhoz szállításig

Gazdasági alapismeretek

Kézikönyv a M. Kir. téli gazdasági tanfolyamok hallgatói részére


Kiadó: M. Kir. Földmivelésügyi Minisztérium
Kiadás helye: Budapest
Kiadás éve:
Kötés típusa: Fűzött papírkötés
Oldalszám: 511 oldal
Sorozatcím: A m. kir. földmívelésügyi miniszter kiadványai
Kötetszám: 1
Nyelv: Magyar 
Méret: 19 cm x 13 cm
ISBN:

Tartalom

Előszó3
Növénytermesztés
a) Általános növénytermesztés
A növény szervezete és élete
A növények szervezete, életműködése5
A növény belső és külső tagoltsága6
A növények táplálkozása, a szén felvétele és áthasonlítása, az áthasonlított tápanyagok felhasználása11
Lélekzés15
A növények életfeltételei, az éghajlat (időjárás)15
Csírázás, növekedés, szaporodás17
Talajismeret
A talaj eredete és a mállás tényezői20
A talaj főalkotórészei: a kőtörmelék, az agyag a humusz, a talajsók, a talaj élőlényei22
A talaj legfontosabb tulajdonásgai: rétegezettség, kötöttség, porhanyósság, hajszálcsövesség, hőmérséklet, tevékenység, termékenység, táplálóanyaglekötő képesség, beéredettség, savanyúság24
A talajok osztályozása alkotórészeik, művelési ágak és kalászos növények szerint30
Telkesítés, talajjavítás34
Talajművelés
A talajművelés célja és hatása a talajra43
Talajművelés kézi-, fogatos- és gép erővel44
A szántás45
Tarlószántás49
Keverőszántás, vetőszántás51
Őszi mélyszántás52
A szántás gyakorlati kivitele54
A boronálás55
Mélyen porhanyító eszközök59
A hengerezés60
Kapálás, töltögetés62
Trágyázás
Trágyázás, a talajerő fenntartása: A trágyaanyagok67
Istállótrágya és annak kezelése69
A trágyatelep fontossága, létesítése, jövedelmezősége70
Emberi ürülék74
Koverék-(komposzt-) trágya, szalmatrágya74
Szalmatrágya74
Istállótrágya kihordása, alászántása, a trágyalé felhasználása75
Kosarazás76
Zöldtrágyázás77
Műtrágyák: foszfor-műtrágyák78
Káli-műtrágyák79
Nitrogén-műtrágyák80
A műtrágyák alkalmazása82
Közvetve ható mesterséges trágyák (meszezés)84
Kísérletezés műtrágyákkal85
Vetés, növényápolás
A vetés, a jó vetőmag tulajdonságai, magváltoztatás87
Nemesített vetőmagvak, a magtermesztés fontossága88
A vetőmag előkészítése89
Magmennyiség és azt befolyásoló tényezők92
A vetés ideje, mélysége és módjai: kézzel, géppel93
A fészkes vetés és a mag eltakarása99
Keverékvetés, köztes vetés100
A vetések ápolása100
Ritkítás, egyezés103
Ápolási munkák és védekezési módok fagykárok, szárazság, túlnedvesség, jégkárok, szélviharok és megdűlés ellen103
A gyomok irtása
A védekezés módjai105
A leggyakoribb gyomnövények106
Előzetes védekezés az állati kártevők, élősdi növények és gomabetegségek ellen108
Aratás, cséplés, a termények eltartása
A gabonanövények aratása, érési időszakok109
Aratás kézzel és géppel110
A cséplés110
A szemestermények eltartása és magtári kezlése111
Zöldtakarmányok lekaszálása112
Szálastakarmánynövények lekaszálása, gyűjtése, behordása112
Gyök- és gumós növények kiszedése, eltartása113
A takarmányok felhasználása erjesztés útján114
A növények ellenségei
A növények ellenségei és betegségei: állati kártevők, élősködő növények, gombabetegségek115
Részletes növénytermesztés
A legfontosabb gazdasági növények termesztése
A szántóföldi növények csoportosítása 121
Gabonafélék: búza, rozs, árpa, zab, köles, pohánka122
Hüvelyes növények: borsó, lencse, bab, lóbab127
Kapás növények: kukorica, seprőcirok, burgonya, csicsóka, takarmány- és cukorrépa, répamagtermesztés, takarmánykáposzta128
Olajos növények: takarmánytök, repce, mák, napraforgó136
Ipari és kereskedelmi növények: dohány, kender, len138
Szálastakarmányneműek: lucerna, lóhere, bíborhere, baltacím, muhar, őszi rozs, csalamádé, borsós csalamádé, keszthelyi keverék, nyúlszapuka, mustár, szudáni fű, zabosbükköny, őszi takarmánykeverék141
Gyógynövények146
Gyógynövények beváltása, gyűjtése, hazai gyógynövényeink147
Rét- és legelőművelés
A rétek és legelők növényzete153
A rétek és legelők felújítása156
Rétek ápolása és trágyázása157
A rétek kaszálása, a széna készítése, behordása és bírálata158
A legelők trágyázása, fektetés, műtrágyázási eredmények161
Szakaszos legeltetés, hordozható karámok162
Legelők gondozása, kihasználása, fásítása163
Közlegelők, legeltetési társulatok165
Gazdasági növényeink termesztési viszonyai154
Állattenyésztés
a) Általános állattenyésztés
Az állati szervezet és annak életműködései
Az állattenyésztés jelentősége166
Az állati test általános beosztása166
Takarmányfelvétel, fogazat, gyomor, belek, emésztés168
Vérkeringés, tüdő, légzés172
Nemzőszervek, nemiösztön, párzás, fogamzás, ébrény, magzatvíz174
Tőgy176
Herélés, miskárolás177
Általános állattenyésztési alapfogalmak
Állattenyésztés, állattartás177
Faj, fajta, tájfajta177
Szervezet, vérmérséklet, fejlődő-, takarmányértékesítő- és ellenállóképesség, honosodás178
Átörökítés, visszaütés181
Összefüggés a külső és belső tulajdonságok között, a tulajdonságok öröklése181
A származás fontossága, a törzskönyv183
Tenyészeljárások: tisztavérű, bel- és rokontenyésztés, vérfirssítés, keresztezés, telivér, félvér184
Ivar- és tenyészérettség, másodlagos nemijelleg, a tenyésztésbevétel ideje185
A párosítás módjai, a nemek közötti arány186
A vemhesség jelei, időtartalma, elvetélés187
Rendes és rendellenes ellés, az ellésnél elkövetett hibák, tévhitek189
Bánásmód az újszülöttel, elválasztás, növendékállatnevelés191
Tenyészkerületek, az apaállatok vizsgálata, tenyészigazolványok193
Versenyek, kiállítások, állattenyésztési egyesület194
Egészséges és beteg állatok gondozása
Az egészséges állatok gondozásának elvei és eszközei195
A háziállatok legfontosabb élősködői197
A betegségek megelőzése199
Az egészséges istálló200
A betegség jelei202
A fertőző betegségek202
minden állatfajra veszedelmes betegségek203
szarvasmarhák és juhok fertőző betegségei206
lovak fertőző betegségei207
sertések fertőző betegségei207
Teendők a betegség kitörésekor, fertőtlenítés203
Védő- és gyógyítóoltások210
Első segélynyújtás
Romlott takarmány, mérgezések211
A tőgy és a lélekzőszervek betegségei213
Takarmányozástan
Takarmányozási ismeretek jelentősége214
A takarmányok összetétele: víz, szárazanyag, szerves és szervetlen anyagok214
A fehérjék és feladataik, a zsírok, keményítők, nyersrostok és feladataik216
A takarmáynok emészthetősége217
A takarmányok tápanyagtartalmának összehasonlítása. Keményítőérték217
Fehérjetartalom218
Szárazanyagtaratlom219
Táplálóanyagszükséglet. Szabványok220
A takarmányszükséglet kiszámítása221
A takarmányok csoportosítása224
Zöldtakarmányok224
Szénafélék, szalmafélék225
Gyök- és gumóstakarmányok226
A szemestakarmányok, ipari takarmányok226
Állati eredetű takarmányok228
A takarmányok előkészítése228
Takarmányozási rend, téli és nyári takarmányozás233
Fejőstehenek takarmányozása235
Igás- és hízóállatok takarmányozása236
Növendékállatok takarmányozása237
Tenyészállatok takarmányozása237
A legelő, kifutó, szabad mozgás fontossága238
Ásványi anyagok fontossága239
Ivóvíz, itatás240
A vitaminok240
Egyedi takarmányozás241
Gyakorlati szabványok az állatok helyes takarmányozásához241
Takarmányozási táblázatok229
b) Részletes állattenyésztés
Lótenyésztés
A lótenyésztés jövedelmezősége244
A ló külemi bírálata246
Életkor meghatározása252
Könnyű és nehéz lovak255
A magyar parlagi ló255
Az angol telivér, félvérek256
Nonius, mezőhegyesi tájfajta256
A muraközi és a belga ló258
Tenyészállatok kiválasztása, fedeztetés, vemhesség, ellés260
Csikónevelés, a csikó befogása, betanítása261
Az állami ménesek, méntelepek, magánmének263
Szarvasmarhatenyésztés
A szarvasmarhatenyésztés jelentősége264
A szarvasmarha külleme, az életkor meghatározása265
A szarvasmarha hasznosítási irányai: tej-, erő- és hústermelés, tenyészállatok nevelése267
Magyar-erdélyi szarvasmarha, a magyar pirostarka szarvasmarha, a szimmentáli szarvasmarha270
A népies tenyésztés előretörése272
Juhtenyésztés
Juhtenyésztés jelentősége, a juh hasznosítása274
A magyar fésűs és húsmerinó, a cigája, a racka, a fríz275
Pároztatás, vemhesség, bárányozás, báránynevelés277
A nyírás, a gyapjú278
Tejgazdaságtan
A tejképződés280
A fejés280
A tej összetétele, tulajdonságai, hibáinak felismerése281
A tiszta tej termelésének feltételei284
A kifejt tej helyes kezelése, szállítása285
A tej feldolozása286
Fölözés, köpülés, vajkészítés savanyú és édes tejszínből, a vajkészítés intézkedések286
Túrókészítés288
A tej és tejtermékek kellékeire és elnevezésére vonatkozó törvényes intézkedések289
A gümőkórtermentesnek nyilvántartott tehenészetek290
Juhtej és annak felhasználása291
Tejellenőrző egyesületek, tejszövetkezetek291
Sertéstenyésztés
Sertéstenyésztés jelentősége, hús- és zsírsertések292
Sertésfajták293
A tenyészállatok kiválasztása, búgatás, vemhesség, fiaztatás298
Malacok nevelése299
A sertés hízlalása300
Kecsketenyésztés
A kecsketenyésztés jelentősége és a tenyésztés vázlatos ismertetése302
Baromfitenyésztés
A baromfitenyésztés fontossága305
Hasznosítási irányok, tojás-, hús- és tolltermelés, tenyészállatok nevelése305
A magyar parlagi, a leghorn, a rhode-island tyúk307
A pulykatenyésztés310
A magyar parlagi víziszárnyasok, a pekingi kacsa és az emdeni lúd311
Tenyészanyagbeszerzés, kiválasztás, ivarok közti arány, tenyésztörzsek313
Az okszerű tenyésztés alapföltételei és eszközei, csapófészkek314
Teremészetes és mesterséges nevelés317
A baromfibetegségek318
A baromfiól320
Házinyúltenyésztés
Jelentősége294
Házinyúlfajták, a tenyésztés kivitele298
Méhészet
A méhtenyésztés jelentősége és feltételei325
A méh testének felépítése, a méhcsalád326
Az anya vagy királynő, a here, a dolgozó327
A rajzás328
A méhek táplálkozása és építményei, a viasz330
A méhek lakása, kasok, kaptárak331
A méhek beszerzése333
A méhész évi munkái, a tavaszi átvizsgálás, a fészek bővítése, a mézűr megnyitása, a műrajkészítés, a méz elszedése, a mézelő idő kihasználása, a betelelés, téli gondozás 333
Bánásmód a méhekkel337
A méz eltartása, kezelése, értékesítése338
A méhek ellenségei és betegségei338
A méhészet legszükségesebb eszközei340
Selyemhernyótenyésztés
A selyemhernyó életmódja, a tenyésztéshez szükséges berendezés340
A tenyésztés munkái341
A selyemhernyó betegségei344
A selyemhernyótenyésztés támogatása344
Kisgazdaságok megszervezése és vezetése
A gazdálkodást befolyásoló viszonyok345
A sajáton gazdálkodási és haszonbérlés350
Hogyan fogunk gazdálkodni?351
A termelés helyes megszervezése352
A szántóföldi növénytermesztés352
Kertészkedés356
Zöldmezőgazdálkodás356
A földbirtokok termőerejének fenntartása356
Állattartás358
Mi szükséges a gazdálkodáshoz?363
A munkaerő363
Állatállomány363
Gép- és eszközfelszerelés364
Gazdasági épületek364
Forgótőke366
Szaktudás367
A gazdálkodás eredménye367
Vizsgáljuk meg, mi gyarapítja jövedelmünket, vagy mire fizetünk rá368
A gazda mindennapi gondja371
A rendelkezés372
Az üzletvezetés373
A vagyonkezelés374
Vezessen számadást minden gazda!375
A leltár375
A pénztári napló380
A termény- és anyagforgalmi napló381
Tisztajövedelmi mérleg385
Közgazdaszámtartási mozgalom385
Kertészet és szőlőművelés
Gyümölcstermesztés
A gyümölcstermesztés jelentősége390
A gyümölcsfák beszerzése, a fajták megválasztása391
A gyümölcsfák térszükséglete392
Az ültetésre alkalmas gyümölcsfák alakja, a fa helyének előkészítése, az ültetés helyes kivitele393
Az elültetett fiatal fák gondozása396
A termő gyümölcsfák nyesése397
Idősebb gyümölcsfák ápolása398
A gyümölcsfák trágyázása398
Az ifjítás, az átoltás398
A gyömölcsfák szaporítása, ismertebb faoltási módok399
A gyümölcsfák alanyai401
Dugványozás, tőosztás, bujtás401
A gyümölcs szedése, megválogatása, eltartása, csomagolsáa402
A gyümölcsfák fontosabb rovarellenségei, gombabetegségei és az ellenük való védekezés405
Téli faápolás, védekezési munkák, téli permetezőszerek készítése és alkalmazása a téli permetezések végrehajtása405
A téli permetezések végrehajtása409
A tavaszi és nyári védekezés, a tavaszi és nyári védekezőszerek elkészítési módja410
Az arzénes és nikotinos szerek használata412
A tavaszi és nyári permetezés módja412
Fontosabb nyári gombabetegségek413
A gyümölcsfák fontosabb rovarkártevői415
Madárvédelem418
A fűztermesztés419
Konyhakertészet
A házi konyhakert jelentősége, a konyhakert helye, terméshozama419
A terlület megválasztása, a konyhakert berendezése, s talaj gondozása420
A konyhakerti vetésforgó, a terület kihasználása420
Palántaágyak, melegágyak, a konyhakerti növények szaporítása421
Magvetés, palntanevelés, palántálás, öntözés422
Magtermesztés, a termények felszedése, eltartása424
Káposztafélék, salátafélék, labodafélék termesztése424
Kobakosok, gyökérfélék, hagymafélék termesztése425
Hüvelyesek, paradicsom, paprika, tojásgyümölcs, mák, csemegetengeri termesztése427
Évelő- és fűszernövények427
Konyhakerti kártevők428
Szőlőművelés
A szőlő termőhelye, telepítése, filloxera-mentes talajok, oltványszőlők, szénkéneggel fenntartott szőlők429
Szőlőfajták megválasztása, a szőlő ültetése, szaporítása, oltása429
A szőlő állandó évi munkái, nyesési módok433
A szőlő rovarellenségei és gombabetegségei439
A szőlőszüret ideje, előkészület a szüretre, a szüretelés munkája440
A szőlő eltartása441
Fehér- és vörösbor készítése441
A borok kezelése442
Általános tudnivalók
A mezőrendőri törvény fontosabb intézkedései444
A növénytermesztés állami támogatása446
A szőlőművelés és a gyümölcstermesztés érdekeit szolgáló törvényes intézkedések447
Az állattenyésztés érdekében hozott törvényes intézkedések449
Az erdőtörvény és a befásítási kötelezettség450
Vadászati és halászati jog451
Kutak építése451
A tagosítás haszna és kivihetősége451
A gazdálkodás közterhei: adók, illetékek, vámok452
A mezőgazdasági kamarák, szabadtárulású gazdasági érdekképviseleti szervek (gazdakörök, gazdasági egyesületek)454
Gazdasági felügyelőségek, kertészeti felügyelőségek456
Szövetkezetek: előnyeik, tájaik, szervezetük, alakításuk456
A mezőgazdasági hitel, személyi hitel, a váltó, a jelzároghitel458
A telekkönyv és használata461
A magyar öröklési jog lényege461
A biztosítás jelentősége és nemei461
A mezőgazdasági munkások baleseti és öregségi biztosítása462
Az adásvételi ügyletek lebonyolítása, különös nemei, biztosítása464
Termények és anyagok adás-vétele, a tőzsde és a gazdák466
Vetőmagvak és gabonafélék adásvétele, közraktárak467
Fontosabb kereskedelmi növények értékesítése468
Abraktakarmányok vétele, műtrágyák vásárlása, mintavételek469
Állatok adásvétele, a járlat, állatszavatossági tövény470
Állati termékek eladása472
A minősíégi termelés előnyei az értékesítésnél475
Gazdasági ügyiratok helyes szerkesztése476
A posta a vasút igénybevétele476
Terület- és köbtartalomszámítás
Területek kiszámítása478
Köbtartalmak kiszámítása480
Széna-, szalma- és takarmánykazlak köbtartalmának kiszámítása481
Függelék (a gazda érdekeit szolgáló intézmények)485
Megvásárolható példányok

Nincs megvásárolható példány
A könyv összes megrendelhető példánya elfogyott. Ha kívánja, előjegyezheti a könyvet, és amint a könyv egy újabb példánya elérhető lesz, értesítjük.

Előjegyzem