Próbálja ki megújult, VILLÁMGYORS keresőnket!
A kosaram
0
MÉG
5000 Ft
a 5000Ft-os
szállítási
értékhatárig

Geodéziai kézikönyv III.

Szerző
Szerkesztő
Lektor

Kiadó: Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó
Kiadás helye: Budapest
Kiadás éve:
Kötés típusa: Vászon
Oldalszám: 705 oldal
Sorozatcím:
Kötetszám:
Nyelv: Magyar  
Méret: 25 cm x 17 cm
ISBN:
Megjegyzés: Fekete-fehér ábrákkal.
Értesítőt kérek a kiadóról

A beállítást mentettük,
naponta értesítjük a beérkező friss
kiadványokról
A beállítást mentettük,
naponta értesítjük a beérkező friss
kiadványokról

Tartalom

Fotogrammetria13
A fotogrammetriáról általában15
A fotogrammetria feladata15
A fotogrammetria és a geodézia kapcsolata15
A fotogrammetria felosztása16
A fotogrammetria geodéziai alkalmazása17
A fotogrammetria történeti áttekintése18
Alapfogalmak23
Optikai alapfogalmak fotogrammetriai szempontból23
Fényképezési alapfogalmak40
Geometriai alapfogalmak49
Sztereoszkópiai alapfogalmak55
A fényképek geometriája72
Földi fotogrammetria83
A földi fotogrammetria alkalmazásáról83
A mérőasztal-fotogrammetria84
Földi sztereofotogrammetria85
A légi fényképezés93
A légi fényképezésről általában93
A légi mérőkamara94
A légi mérőkamara tartozékai109
A fényképező repülőgépekről117
A fényképező repülésekről118
Az egyképes fotogrammetria123
A légifényképek ábrázolási módja és a fényképolvasás123
A síkvidékről készült fényképek geometriája124
A fényképek összeállítása127
A fényképek feldolgozása szerkesztéssel131
A fényképek feldolgozása optikai átalakítással138
Fototérképek készítése150
Légi sztereofotogrammetria164
A sztereofotogrammetria műszerei181
A sztereoszkopikus kiértékelés gyakorlati végrehajtása195
A sztereoszkopikus kiértékelés pontossága197
A sztereoszkopikus kiértékelés gazdaságossága199
Fotogrammetriai pontsűrítés200
A fotogrammetriai pontsűrítés elve200
Pontok vízszintesértelmű meghatározása (radiális háromszögelés)201
Pontok vízszintesértelmű és magassági meghatározása (térbeli légi háromszögelés)218
A fotogrammetria újabb irányai227
Az elektromosság és az elektronika felhasználása a felvételeknél és a kiértékeléseknél227
A fényképek minőségének javítása elektronikus eszközökkel228
A fényképek helyettesítése elektromágneses hullámok szalagon történő rögzítésével228
Elektromos és fény-elektromos berendezések230
Légi háromszögelés sztereokomparátoros méréssel és elektronikus számítógéppel231
Irodalom232
Mérőasztal-topográfia237
A topográfiai térképekről általában239
A topográfiai térkép jellege és fajtái239
A topográfiai térképek célja240
A topográfiai térképekkel szemben támasztott követelmények240
A topográfiai térképek geodéziai alapjai240
A magyar topográfiai térképek szelvényezése és keretméretei241
A magassági viszonyok ábrázolásáról241
A topográfiai térkép tartalma243
Adalékok a térképészet történetéhez243
A topográfia helye a tudományban245
A mérőasztal és a korszerű tahiméteres vonalzó245
A topográfiai felvétel módjairól245
A mérőasztalról245
A korszerű tahiméteres vonalzó245
A mérőasztallal végezhető iránymetszések255
A helyszíni munkálatok258
Előkészítő munkálatok258
A helyszíni munkálatok262
A mérőasztal-technika sajátossága273
A topográfiai ábrázolásnál alkalmazott általánosítás (generalizálás)275
Az általánosítás elvei275
Központos tereptárgyak és terepelemek karakterizált felvétele278
Utak, vasutak, vezetékek, határok karakterizált felvétele293
A növényzet és a talaj karakterizált felvétele299
A vízrajz karakterizált felvétele304
A domborzat karakterizált felvétele310
A térkép névrajza317
A részletes felmérés zárómunkálatai322
A felmérési térkép kirajzolása322
Ellenőrző terepbejárás323
A felmérési térkép mellékletei323
A felmérési térkép vizsgálatáról326
A topográfiai térkép előkészítése a kiadáshoz326
A topográfiai felmérés pontossági követelményei328
A fototopográfiai felmérés330
A fototopográfiai felmérés módszerei330
A fénykép-illesztőpontok331
Fototopográfiai felmérés fototérképpel (kombinált felmérési eljárás)332
Fototopográfiai felmérés sztereomérési térképpel (univerzális felmérési eljárás)335
A sztereoszkopikus képpárok topográfiai felhasználása344
A topográfiai felvétel sajátosságai tájjellegek szerint346
A táj346
A fejlett domborzatú terep felvétele347
Az árkolt terep felvétele361
A síkság felvétele363
A buckás terep (halomvidék) felvétele366
A vizenyős és mocsaras területek felvétele372
Fedett terep felvétele375
Irodalom379
Földrajzi vetületek (matematikai kartográfia)383
A kartográfiai ábrázolásról385
A földfelszín kartográfiai ábrázolásának feladatköre385
A Föld alakja és méretei, figyelembe véve a kartográfiai szempontokat385
A torzulásokról390
Az ellipszoid vetítése a gömbre401
Ábrázolás síkbafejthető felületeken405
A vetületekkel (térképekkel) szemben támasztható követelmények407
Azimutális vetületek410
Az azimutális vetületek általános jellemzése410
Azimutális vetület hossztartó központi irányokkal (Postel-féle vetület)411
Területtartó azimutális vetület (Lambert-féle vetület)416
A perspektívákról (perspektív síkvetületekről) általában420
Szögtartó vagy sztereografikus azimutális vetület (D=R)422
Gnomonikus vetület (D=0)426
Ortografikus vetület (D=végtelen)429
Valódi kúpvetületek432
Normális elhelyezésű kúpvetületek432
Transzverzális és ferdetengelyű kúpvetületek455
Perspektív kúpvetületek461
Valódi hengervetületek461
A hengervetületek általános jellemzése461
A normális elhelyezésű hengervetületek463
Transzverzális hengervetületek477
Képzetes kúpvetületek487
A képzetes kúpvetületek jellemzése487
Területtartó képzetes kúpvetület hossztartó középmeridiánnal és hossztartó paralelkörökkel (Bonne-féle vetület)488
Polikonikus vetületek490
Képzetes hengervetületek500
A képzetes hengervetületek jellemzése500
Képzetes hengervetület sinusgörbe alakú meridiánokkal (Mercator-Sanson-féle vetület)500
Képzetes hengervetület ellipszis alakú meridiánokkal (Mollweide-féle vetület)502
Pólusvonalas képzetes hengervetületek506
Egyéb képzetes vetületek525
Hossztartó központi sugarakkal szerkesztett azimutális vetületből levezetett képzetes vetület (Aitoff-féle vetület)525
Területtartó azimutális vetületből levezetett területtartó képzetes vetület (Hammer-féle vetület)526
Hammer-féle területtartó képzetes vetület pólusvonallal528
Ferdetengelyű területtartó azimutális vetületből levezetett képzetes vetület (Pécsi Albert-féle vetület)529
Vetület kör alakú meridiánokkal és paralelkörökkel (Van der Grinten-féle vetület)530
Winkel keverékvetülete533
A vetületek kiválasztásának szempontjai és módszerei534
A térképek és az ábrázolási módok csoportosítása534
Az egész Föld ábrázolása zárt kontúrban534
Két félgömb ábrázolása külön-külön körkerületben538
A félgömb felületénél kisebb gömbfelület ábrázolása538
Irodalom542
Térképtervezés (gyakorlati kartográfia)545
A kartográfia általában547
A kartográfia szakterülete547
A felmérési és a kartográfiai térkép viszonya549
A szerkesztett térképek változatai549
A térkép méretaránya és ennek összefüggése a kartográfiával553
Az aránymérték554
A térképtervezés szerkesztési anyaga556
A térképszerkesztés anyagának csoportosítása556
A domborzat556
A felszín574
A térképkészítés munkamenete584
A munkaterv584
Általános szempontok585
Az előkészítés585
A szerkesztés586
A tervezés587
A kivitelezés588
Kartonimia588
A térképi írásról általában588
Az olvashatóság, illetve az elérhetőség589
A betűnagyság, illetve a kifejezőképesség590
Az elrendezés és az esztétika592
Az írás mennyisége és a méretaránnyal való összevetése594
A nevek időszerűsége, illetve az elavultság kiküszöbölése595
A nevek átírása, illetve lefordíthatósága595
A térkép esztétikája598
A térkép művészi jellege598
A térkép díszítése600
A térképeken alkalmazott egyszerűsítések603
A kisebbítés és értékelése603
Egyszerűsítés a térképtervezésben604
Különleges célú ábrázolások617
Alkalmazott térképek (Krezimia)617
Képszerű jelek a térképeken és a térképszerű rajzokon620
A domborművek623
A térképrajzolásról és írásról629
A térképrajzolás művészete és eszközei629
A rajzolás munkamenete630
Az írás632
Gépesítési lehetőségek a kartográfiai munkában635
A gépesítési lehetőségekről általában635
Árnyékolt domborzatrajz készítés mechanikai úton636
Térképírás szedett betűkkel639
Irodalom639
Térképsokszorosítás641
A nyomótestek643
A nyomatótestekről általában és a nyomás fajtái643
A magasnyomás644
A mélynyomás644
A síknyomás (laposnyomás)645
A kőnyomás646
A kőnyomásról általában646
A kő és csiszolása646
Rajzolás a kőre649
A rajz rögzítése (magasramaratás)652
A nyomásra való előkészítés652
A kővéset654
A metallográfia654
A metallográfia elve654
A horganylemez (cinklemez) és csiszolása656
A fémfelület zsírfelvevő képességének biztosítása (savanyítás)657
A fémfelület vízfelvevő rétegének elkészítése658
Az alumíniumlemez658
A javítások659
A javítások csoportosítása659
Javítások a kövön660
Javítások a horganylemezen660
Javítások az alumíniumlemezen660
A maratás utáni javítás hátrányai660
A színlemezek661
A színekről661
A színkeverés elve662
A nyomdászati színkeverés664
Az átnyomás664
A pornyomat (látszatnyomat, vaknyomat)665
A színlemez elkészítése666
A próbanyomat667
Az offset lakk668
A többfém eljárás669
Fényképezés a sokszorosító eljárásban669
A fényképezőgép és a rajzok fényképezéséről általában669
A nedves eljárás (vonalas rajzok fényképezése)670
Árnyékhatású (féltónusos) rajzok fényképezése671
A retusálás673
A másolás (fotolitográfia)674
Régebbi eljárások674
Az újabb eljárások676
A pontrácsos térképnyomatok készítése679
A térképek árnyékolt hegyrajzának plasztikus hatást keltő eljárása680
A nyomtatás682
A térképpapír méreteiről és hajtogatásáról683
Irodalom685
Megvásárolható példányok
Állapotfotók
Geodéziai kézikönyv III. Geodéziai kézikönyv III. Geodéziai kézikönyv III. Geodéziai kézikönyv III.

Könyvtári könyv volt. A gerinc elszíneződött. A borító kopott. A kötés javított.

Állapot: Közepes
6.280 Ft
5.020 ,-Ft 20
25 pont kapható
Kosárba
10-20% kedvezmény a Táplálkozás témakörök antikvár köteteire!