A kosaram
0
MÉG
4000 Ft
a kedvezményes
házhoz szállításig

Olvasás és társadalom

Olvasásszociológia, olvasáslélektan, olvasáspedagógia/Szöveggyűjtemény

Előszó

A könyvtáros könyvekkel, illetve a legkülönfélébb információhordozókkal és az emberekkel egyaránt foglalkozó szakma, sokak számára pedig hivatás is. Külön nyomatékot kap ez a megállapítás a... Tovább

Tartalom

Előszó9
Olvasásszociológia
Józsa Péter - Jacques Leenhardt: Az olvasásszociológia rövid történeti áttekintése13
Jegyzetek20
Gereben Ferenc: Olvasók és nem olvasók22
Az írásbeliség hétköznapi formái22
Az olvasás peremvidékétől az olvasói elitig23
A sajtó- és könyvolvasás időbeli alakulása25
Az olvasást befolyásoló társadalmi-demográfiai tényezők28
Az olvasói és nem olvasói magatartás értékvilága35
Az olvasói érdeklődés változásai38
Jegyzetek40
Nagy Attila: A gyerekek és a fiatalok olvasási szokásai42
Vélekedések42
Tények(?) és tendenciák42
Szabadidő és olvasás43
Rétegspecifikus eltérések44
Infantizálódás45
Könyv- és könytárhasználat. Olvasmányok46
Versek50
Közvetítők52
Kitekintés53
Hivatkozott irodalom54
Gereben Ferenc: Az olvasmányok beszerzése; Könyvtárhasználati szokások55
Az olvasmányok beszerzési módja55
A könyvtári tagság55
Milyen könyvtáraknak tagjai62
A könyvtári szolgáltatások igénybevétele63
Jegyzetek64
Vidra Szabó Ferenc: Könyvtárak a rendszerváltás előtt és után65
Pápa: Jókai Mór Városi Könyvtár65
Esztergom: Babits Mihály Városi Könyvtár66
A Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár IX. kerületi Főkönyvtára68
Orosháza: Városi Könyvtár70
Gereben Ferenc: Könyvtár- és könyvtároskép73
A felnőtt társadalom könyvtárképének változásai73
"A könyvtár olyan hely..."73
Az össztársadalmi könyvtárkép főbb sajátosságai77
"A könyvtáros olyan személy.."78
Jegyzetek85
Irodalmi művek befogadása87
Kamarás István: A Mester És Margarita magyarországi befogadása87
Jegyzetek97
Balázs József és Veijo Meri regényének befogadása
Leena Kirstina - Lőrincz Judit: Magyarországon és Finnországban99
Az elvárási horozont99
A regény elfogadtatása és elutasítása100
A regény kommunikatív szerepe102
A nemzeti önarckép és az irodalomolvasás102
Szimbolikus jelentések, intertextualitás103
Irodalomjegyzék (Válogatás az utóbbi évek olvasásszociológiai irodalmából)105
Olvasáslélektan
Robert S. Woodworth - Harold Schlossberg: Az olvasási készségről általánoslélektani megközelítésben108
Szemmozgások olvasás közben108
A terjedelem109
Az olvasási terjedelem, mint az érdeklődés függvénye110
Sajtóhibák és hibásan olvasott szavak110
Az indirekt látás szerepe az olvasásban111
A kifáradás112
A fixációk113
Hangos olvasás114
Csendes olvasás114
Szemmozgások gyakorlása115
Az olvasási kézség fejlődése116
Halász László: A mű pszichológiai elemzése118
Amire a cím és az első sorok felkészítenek119
Egyén és csoport119
Autoriter légkör. Érzelmi fertőzés120
Vezetők és vezetettek122
Egyéniség és valóságvesztés123
Önéletrajz - önlélekrajz?124
Bruno Bettelheim: A mese és a gyermek126
Harc az élet értelméért126
A mesék és a való élet129
Mérei Ferenc - V. Binét Ágnes: Életkori sajátosságok és olvasói igények135
A ráismerés öröme135
A vers136
Az illúzió feszültsége137
Minden minden lehet138
Ellentétek kedvelése139
Az ismétlés folyamatosságot és biztonságot ad140
Veszély - megmenekülés - kompenzálás141
A vágyteljesítés dinamikája141
Az "elvarázsolt tudat"142
Rendkívüli, csoda nélkül143
Ideálkeresés, érzelmesség143
Halász László: A műbefogadás pszichológiája 146
Presztizs- és kontextushatás146
Értékrend és ízlés148
A megítélés zavarai150
Az egyéni ízlés következetlensége152
Személyiségjegyek és befogadás154
Az olvasó aktivitása156
Beleélés, azonosulás, analógiás ráismerés157
Hipotézisalkotás és első benyomás160
Az olvasó és a hős helyzete162
Képzeletbeli és valóság163
Irodalmi és tudományos mű166
A többértelműség következményei168
A figyelem két szintje169
Párhuzamos és sorozatos feldolgozás171
Emlékezés, sémaképzés és műbefogadás172
Érzelem és megismerés176
Elszegényesítés és gazdagodás177
Katarzis és műhatás180
A különböző személyiségdimenziók változtathatósága182
Bartos Éva: Biblioterápia a könyvtárosi munkában186
Egy kis lépéssel közelebb az emberekhez...188
Néha az ember telibe talál...189
Olvasáspedagógia
P. Kovács Imre: Hogyan olvasnak a magyar gyerekek?194
Szedlák Éva: Utak az olvasástanításban201
Hangoztató, elemző, összetevő módszer201
A globális módszer202
Nyelvi, irodalmi, kommunikációs program202
Intenzív-kombinált olvasástanítás203
Heurisztikus program203
Az olvasási kultúra közvetítői
A család
Az iskola
A könyvtár
Irodalom287
Megvásárolható példányok
Állapotfotók
Olvasás és társadalom Olvasás és társadalom Olvasás és társadalom

Könyvtári könyv volt. A borító enyhén foltos, amatőr módon javított.

Állapot: Közepes
1.740 Ft
1.390 ,-Ft 20
7 pont kapható
Kosárba