1.047.289

kiadvánnyal nyújtjuk Magyarország legnagyobb antikvár könyv-kínálatát

A kosaram
0
MÉG
5000 Ft
a(z) 5000Ft-os
szállítási
értékhatárig

Könyvbarát 1958. január-december

VIII. évfolyam 1-12. szám

Előszó


Könyvbarát
viil évfolyam 1. szám 1958. január
VÁLASZ AZ OLVASÓKNAK
körkérdésünk eredménye ii.
A Könyvtarát ©gyes rovataira vonatkozó megjegyzésekre ugyancsak a kérdőíven alkalmazott... Tovább

Előszó


Könyvbarát
viil évfolyam 1. szám 1958. január
VÁLASZ AZ OLVASÓKNAK
körkérdésünk eredménye ii.
A Könyvtarát ©gyes rovataira vonatkozó megjegyzésekre ugyancsak a kérdőíven alkalmazott sorrendben válaszolunk.
A könyv története sorozat megváltoztatására irányul a legkevesebb kívánság, a legtöbb olvasónak úgy tetszik, amint van. Akad, aki a sorozat anyagát könyvalakban kiadva szerelmé látni. Tudomásunk szerint sorozatunk két írója, Fitz József és Kéki Béla már készülnek egy (hasonló témájú könyv megírására. Ennek kiadása azonban még a jövőé.
Az Olvasás közben rovattal a -legtöbb olvasó meg van elégedve. A beküldőknek mintegy tíz százaléka a rovat bővítését kéri. Ennelk a kérésnek bizonyos esetekben eleget tudunk tenni, amikor egy-egy címszó bővebb, hosszabb tárgyalást igényel. Egyébként azonban lapunknak nem feladata részletes műfajelméleti cikkeket közölni; ennek a rovatnak célja: általános, vázlatos útbaigazítást adni az érdeklődőknek a kérdéssel való további, részletesebb foglalkozásra. — Ami a rovat címszavainak közlési sorrendjét illeti, iparkodunk az éppen megjelent könyvek által felvetett 'műfaji kérdéseket tisztázni; más módszer — ábécé-sorrend, esztétikai csoportosítás stb. —, havi folyóiratról lévén szó, erőltetett lenne, s megvolna az a hátulütője, hogy pl. a most megjelenő utópisztikus regények műfajáról csak évek múlva írhatnánk, amikor az ábécében az „u"-betűhöz érkezünk. Az esztétikai csoportosítás ugyanígy elszakadna a könyvkiadás fölvetette, „kéznél levő" kérdésektől.
Az esztétika alapfogalmainak rendszeres magyarázatát a Kis esztétika című, e számunkban újra meginduló sorozatunk lesz hivatva megadni.
Írói arcképek. Nagyon örvendetes, hogy azok után, akik a rovatot a jelenlegi formájában jónak tartják, számarányukat tekintve mindjárt azok követik, akik bővebb írói pályaképeket szeretaének olvasni, olyanokat, amilyeneket lapunk tavalytavalyelőtti számaiban közöltünk. Szívesen eleget temnánlk a kéréseiknek, de a Könyvbarát jelenlegi terjedelme így számonként csak egy-egy arckép közlését engedné meg, ez pedig a tájékoztatás hatókörét erősen szűkítené. Ugyancsak terjedelemben korlátok miatt nem tudunk számonként három, legfeljebb négy arcképnél többet adni, hacsak nem csökkentjük az egyes írások terjedelmét. Ez azonban száraz adathalmazt eredményezne.
Figyelemre méltó az a kívánság, hogy ebiben a rovatban éíó' íróinkkal is foglalkozzunk. Erre a jövőben több lehetőséget adunk. Meg kell azonban gondolni, hogy az élő magyar írók értékelésével kapcsolatos vitáknak, ellentétes véleményeknek, a szükségszerűen még csak tapogatózó kísérleteknek lapunkban nem tudnánk elegendő helyet biztosítani, viszont felelőtlenség volna még működő íróról leegyszerűsített, a végérvényes értékelés igényével hivalkodó írásokat közölni. A járható út az, hogy élő íróinkról a könyvismertetéseikben, könyveik megjelenése alkalmával írnunk, és olyan cikkeikben, amelyek a mai magyar irodalom egy-egy területét mérik fel, műfajok, tárgyiki'irök stb. szerinti csoportosításban foglalkozva íróinkkal.
A kérdőívek kibocsátása után indítottuk az Elfelejtett írók c. sorozatunkat. Ezzel, reméljük, kielégítjük azokat az olvasóinkat, akik az írói arcképek között keresik az elfelejtett, de említésre méltó magyar írókat. Ebben a rovatunkban bővebb írói pályaképeket közlünk, mint az Írói arcképek közt, hiszen olyanokkal akarjuk olvasóinkat megismertetni, akikről másutt valószínűleg nem • olvasnak.
Külföldi elfelejtett írókkal azonban — ahogy néhányan kérik — nem foglalkozhatunk. Részben (helyünk nincs rá, másrészt mi nehezen dönthetjük el, hogy egy idegen irodalomnak mely régi képviselője érdemli meg az életrefceltést.
Az Elfe'ejtett írók sorozat egyetlen belső törvényszerűsége az, hogy olyanokról írunk, akiknek művei a két háború közti időszakban sem jelentek meg, egyéniségük, működésük azonban a magyar irodalom egészének színskáláját gazdagította, vagy méltóak az újabb kiadásra.
á Vissza

Tartalom

Köpeczi Béla. Keleti utakon49
Az Európa Könyvkiadó 1958-as tervéből51
Válasz az olvasóknak III. Amit nem lehet megvalósítani52
Gerevich László: Hogyan készül Budapest története?54
L. S.: Az ötvenéves Nyugat57
Rónaszegi Miklós: A May Károly kérdéshez60
Z. V.: Kis esztétika. A felismerés62
Olvasás közben. Parnasszisták (P. L.)64
Bajomi Lázár Endre: Anatole France, a legnagyobb könyvbarát65
Szemelvények Vihar Béla verseiből66
Szabó György: Merre tart a realizmus?67
Bokor Imre: Emlékezés Vikár Bélára69
Szánthó Dénes: "Rádiószínház" rádió nélkül70
Lányi K.: Drágultak-e a könyvek 1957-ben?71
Írói arcképek
Simándi Béla: Tersánszky Józsi Jenő72
Csuka Zoltán: Miroszláv Krlezsa73
Halai Mária: Katajev74
Dr. Kreutzer Sándor: Vilhelm Moberg75
Könyvújdonságok - régi kritikák. Graguss Ágost kritikája Jókairól77
Kovács Zoltán: A nagyvilág mesekincse79
Irodalmi tájékoztató
Franz Mehring: Marx Károly életrajza (S. M.)80
Táncsics Mihály: Válogatott írásai (-yr-)80
Allyn és Adale Rickett: Kémek voltunk Kínában (S. M.)81
Győry Dezső: Zengő Dunatáj (Vihar Béla)81
Vasvári István: Tizediziglen (Galsai Pongrác)82
Darvas József: Harangos kút (Pap János)83
Füst Milán: A feleségem története (Ardó Mária)83
Rideg Sándor: Csongorádi hun király (Doby János)84
Nagy Piroska: Katalinka szállj el (Cs. I.)84
Szántó György: Laokoon (Fahidy József)84
Titus Lucretius Carus. A természetről (Rubóczky István)85
Bruno Jasienski: Jakub Szeláról szólok (P. L.)85
V. G. Korolenko: A vad muzsikus (V. P.)86
Gorkij: Mesék Itáliáról (Szücs Andor)86
Johan Bojer: Az utolsó viking (G. O.)87
A varázstoll. Francia bohózatok és vígjátékok (g. gy.)87
Mihail Solohov: Emberi sors (T. P. I.)88
Jules Supervielle: A gyermekrabló (Lázár István)88
Frans G. Bengtsson: Röde Orm (Vajda pál)88
John Erskine: Penelopé férje (Szombathy Viktor)89
Szmirnov: Kitárul a világ (Vidor Pálné)90
Ságvári Endre: Óriások és törpék (K. Z.)90
Fehér Klára: Földrengések szigete (Csertői Oszkár)91
Botond-Bolics György: Ha felszáll a köd (i. s.)91
Benedek Marcell: Az olvasás művészete (N. O.)92
Zenetörténeti tanulmányok W. A. Mozart emlékére (Sz. A.)92
Dercsényi Dezső és Pogány Frigyes: Pécs (Cz. Á.)93
G. Donáth Blanka-Harsányi István-Kalmár Ernő-Tóth Béla: Olvasó gyermekeink (B. G.)93
Dénes Zsófia: Akkor a hársak épp szerettek... (-y-)94
Bárdi Ödön: A régi Vízgszínház (Zsadányi Ede)94
Karel Capek: Aranykagylótól az éjféli napig (G. P.)95
Hugo A. Bernatzik: Gari Gari (T. P. I.)95
Könyvismertetések és irodalmi cikkek jegyzéke96
Megvásárolható példányok

Nincs megvásárolható példány
A könyv összes megrendelhető példánya elfogyott. Ha kívánja, előjegyezheti a könyvet, és amint a könyv egy újabb példánya elérhető lesz, értesítjük.

Előjegyzem