A kosaram
0
MÉG
4000 Ft
a kedvezményes
házhoz szállításig

Magyarország művészeti emlékei I-III.

Magyarország románkori emlékei/Budapest művészeti emlékei/Magyar kastélyok

Szerző

Kiadó: Műemlékek Országos Bizottsága
Kiadás helye: Budapest
Kiadás éve:
Kötés típusa: Félbőr
Oldalszám: 1.607 oldal
Sorozatcím: Magyarország művészeti emlékei
Kötetszám:
Nyelv: Magyar 
Méret: 26 cm x 19 cm
ISBN:
Megjegyzés: Az első két kötet kiadási éve 1938. Fekete-fehér fotókkal, ábrákkal, kihajtható mellékletekkel gazdagon illusztrált. A négy kötetre tervezett sorozat 3. kötete nem jelent meg. A Királyi Magyar Egyetemi Nyomda nyomása.
Értesítőt kérek a kiadóról
Értesítőt kérek a sorozatról

Előszó

Midőn a vezérek korabeli pogány magyarság itáliai hadjáratai közben gyors pusztai lovain végigszáguldott a Po síkjain s eljutott az Appenninek lábához, a nagy keleti nomád gyermek csudálkozó... Tovább

Tartalom

I. Magyarország művészeti emlékei
Bevezetés7
A magyar művészet római (pannoniai), ókeresztény, népvándorláskori, frank és szláv örökség
A keresztény művészet folytonossága Magyarország területén a honfoglalás előtt
Honfoglaláskori elemek továbbélése
A kereszténység felvételének művészeti következményei
Róma
A latin-mediterrán igazodás
A románkori magyar művészet missziója
Építészet
I.21
A honfoglalók lakóhelye
Városok alakulása
Szent István építkezései
Olasz stíluseredet
Dalmát közvetítés
II.28
Első bazilikánk alaprajza
Apszis-típusok
Körkápolnák
Temetői kápolnák
Előcsarnok
Karzat
Mennyezet
Boltozás
Építőanyag
Torony
A négytornyúság kérdése
III.45
Első székesegyházaink
A székesfehérvári királyi bazilika
Pécs
Esztergom
Korai bencés templomok
IV.60
Ciszterciek. Bélapátfalva. Kerc. Zirc. Pilisszentkereszt
Premontreiek. Kisbény. Horpács. Ócsa. Türje. Árpád. Zsámbék
V.69
Francia hatás a XII. században
A II. kalocsai székesegyház. Rovó Márton kőfaragó
A II. gyulafehérvári székesegyház. János kőfaragómester
III. Béla esztergomi udvara és építkezése
Az esztergomi ásatások
A királyi palota és kápolna
Klasszicizáló irány. Provencei, normand áramlatok
Az esztergomi műhely. Dénes mester
VI.98
Az esztergomi stílus kisugárzása
Horpács. Csempeszkopács
Gyulafehérvári kapcsolatok
A dunántúli kapustílus hatása országszerte; Erdélyben és a Felvidéken
Nemzetiségi templomok a XIII. században
Felsőörs. Lébény. Deáki. Karcsa. Ják
Román építészetünk utolsó korszaka
A tatárjárás
VII.118
IV. Béla, az ország újjáépítője
A királyi székhely Budára költözik
Buda és Pest építészete a románkorban
A Nyulak-szigete
A csúcsíves építészet jelentkezik
Új szerzetesrendek
VIII.123
Középkori váraink elődei
Szent István várrendszere
Földvárak
Nyugati várak
A tatárjárás tapasztalatai
IV. Béla újjáalakítja az ország védelmi rendszerét
Bertoldus királyi várépítő
Visegrád
Léka
Királyi várak
Szobrászat129
Az olasz és a francia plasztika tanításai
Belső fejlődés
A magyar formaérzék kialakulása
Idegen ajkú hazai népek
A románkori magyar szobrászat általános vonásai
Pillér és oszlopfők135
Akantuszos fejezetek135
Egyéb növényi jellegű kehelyfejezetek139
Bimbós fejezetek139
Emberi alakos fejezetek140
Állatalakos fejezetek:
Sas és galamb146
Oroszlán146
Sárkány147
Növényi és állati jellegű keverékfejezetek148
Térmértani idomú fejezetek:
Kocka149
Egyéb stereometrikai jellegű fejezetek150
Pillér- és oszloptörzsek, lábazatok151
Díszítmények155
Szalagfonat
Szent István koporsója
A pécsi díszítő stílus
Naturalista folyamat
Galambok
Palmetták
Székesfehérvár, Esztergom, Gyulafehérvár
Normand motívumok
Ják
Figurális szobrászat168
Az első maradványok. XI. század
A pécsi szobrásziskola. XII. század közepe
A Sámson-sorozat és a Jézus gyermeksége mestere. Olasz és francia kapcsolatok
A pécsi műhely hatása. Somogyvár
Kalocsa
Az esztergomi királyi műhely
Székesfehérvár
A gyulafehérvári szobrásziskola. XII. és XIII. század
Egyéb erdélyi emlékek
Franciás kapudíszítés
A jáki szobrásziskola. XIII. század kapcsolata a gyulafehérvárival
Külföldi áramlatok. Jáki szobrászok Ausztriában
A bécsi Riesentor. A jáki stílus magyarsága
Emlékek a XIII. század második feléből
Fémszobrászat194
A melki herma
Aquamanilék
Liturgikus tárgyak. Keresztek
Zablák
Limogesi zománc
Behozott darabok, hazai készítmények
Elefántcsontszobrászat. Fa. Kerámia204
Szent István kardja
Az úgynevezett Lehel-kürtje
Gyér emlékek
Esztergomi padlótéglák
Pecsétek209
Királyi pecsétek. Stílusfejlődésük
Lovas pecsétek
I. András törvénybe idéző "ércbilloga"
Egyházi pecsétek. Madonna-ábrázolások
Sixtus esztergomi scholasticus pecsétje
Pénzek213
Szent István pénzei
Regensburgi minta
"Pannonia" felirat
Új típusok III. Béla idején
II. András frieaschi típusú pénzei
IV. Béla pénzeinek gotikus stílusváltozása
Festészet
Falfestészet215
A pannoniai hagyaték
Székesfehérvári mozaikszemek
A feldebrői XI. századi falképek
Pécs
Az esztergomi címerkorongok
A két jáki mester
Léka
Veszprém
A római monumentális festészet hatása
Későrománkori freskók a Szepességen
Zsegra
A dunántúli iskola továbbfejlesztése
Szepesdaróc. Toszkán hatása
Süvete, Nagytornya
Román falfestészetünk stílusa túléli az építészetet
Szerves belső fejlődés
Könyvfestészet229
Könyvészeti adatok a XI. századból
Egyházi leltáraink feljegyzései
X-XI. századi kódexek
A hahóti sacramentárium
A csatári (Guthkeled) biblia miniatúrái. Különbözőségük a salzburgi iskolától
A magyar miniatura-stílus
Anonymus
A spalatói érsek esztergomi kódexe
A Pray-kódex
Iparművészet
Ötvösség236
Bizánci zománcos importált darabok
A Szent Korona
III. Béla és első neje sírjának ékszerei
Gizella regensburgi keresztje
XI. századi adatok
Szent László nejének keresztje
A királyi jogar
Filigrános díszítés
A koronázási eskükereszt
III. András diptychonja
A királyi kincstár
Szent Erzsébet hozománya
Velencei kapcsolatok
Sírkelyhek
Egyházi leltáraink adatai
Gyűrűk
Szövetek246
A koronázási palást
XIX. János miseruhája
Szent László zágrábi miseruhája
Írott adatok
Felvidéki szőttesek
Jegyzetek253
Irodalom273
Képes táblák281
Képes táblák jegyzéke809
Szövegközti képek jegyzéke813
Műszaki felvételek jegyzéke815
Névmutató816
Hely- és tárgymutató821
II. Magyarország művészeti emlékei
Előszó7
Bevezető tanulmány13
Képmagyarázatok65
Képes táblák
Mellékletek
Név és tárgymutató
III. Magyar kastélyok
Előszó7
Bevezető tanulmány13
Képmagyarázatok29
Jegyzetek71
Irodalom73
Magyarország várkastélyainak áttekintő térképe77
Képes táblák
Képes táblák jegyzéke395
Mellékletek jegyzéke398
Szövegközti műszaki ábrák398
Helymutató399
Névmutató402

Témakörök

Gerevich Tibor

Gerevich Tibor műveinek az Antikvarium.hu-n kapható vagy előjegyezhető listáját itt tekintheti meg: Gerevich Tibor könyvek, művek
Megvásárolható példányok
Állapotfotók
Magyarország művészeti emlékei I-III. Magyarország művészeti emlékei I-III. Magyarország művészeti emlékei I-III. Magyarország művészeti emlékei I-III. Magyarország művészeti emlékei I-III. Magyarország művészeti emlékei I-III. Magyarország művészeti emlékei I-III. Magyarország művészeti emlékei I-III. Magyarország művészeti emlékei I-III. Magyarország művészeti emlékei I-III. Magyarország művészeti emlékei I-III. Magyarország művészeti emlékei I-III. Magyarország művészeti emlékei I-III. Magyarország művészeti emlékei I-III.

A borítók kissé elszíneződtek, a gerincek sérültek.

Állapot:
32.500 ,-Ft
163 pont kapható
Kosárba