Regény, novella, elbeszélés témakörből 20% kedvezmény CSAK MA!

A kosaram
0
MÉG
4000 Ft
a kedvezményes
házhoz szállításig

A szilárdtestkutatás újabb eredményei 24.

A felületkutatás helyzete hazánkban/Fémek és ötvözetek rácshibáinak atomi modellezése

Szerző
Szerkesztő

Kiadó: Akadémiai Kiadó
Kiadás helye: Budapest
Kiadás éve:
Kötés típusa: Ragasztott papírkötés
Oldalszám: 295 oldal
Sorozatcím: A szilárdtestkutatás újabb eredményei
Kötetszám: 24
Nyelv: Magyar 
Méret: 19 cm x 13 cm
ISBN: 963-05-6344-4
Megjegyzés: Fekete-fehér ábrákkal.

Fülszöveg

Berényi Dénes - Gergely György - Giber János: A felületkutatás helyzete hazánkban
A felületkutatás a csúcstechnológiák megvalósításának egyik igen fontos eleme, ezért a tudományos kutatás és a műszaki fejlesztés egyaránt egyre növekvő figyelmet fordít erre a komplex tudományágra.
Jelen tanulmány a felületkutatások hazai helyzetét széles nemzetközi perspektívába helyezve elemzi, és bemutatja ezen kutatások fontosságát és nélkülözhetetlenségét számos tudományágban és a gyakorlat különféle területein (katalízis, korrózió, integrált áramköri technika stb.). Rávilágít e kutatások jelentőségére a magyar ipar megújulása, szerkezetváltása szempontjából. A szerzők a felületkutatások kérdéskörét mind a jelenségek és a feladatok, mind a szükséges berendezések oldaláról megközelítik. Külön fejezetet szentelnek a felületkutatás hazai infrastruktúrájának. A Függelék tartalmazza az egyes hazai intézetekben működő felületkutatási berendezések adatait, ismerteti az ott folyó kutatások... Tovább

Tartalom

BERÉNYI DÉNES - GERGELY GYÖRGY - GIBER JÁNOS: A FELÜLETKUTATÁS HELYZETE HAZÁNKBAN
Előszó11
A felületkutatás interdiszciplináris szerepe a tudományban és az ipari alkalmazások területén13
A felületkutatás fő irányai, trendjei világviszonylatban és következményei a hazai feladatok szempontjából21
A felületek geometriai szerkezete, hibái22
Felületi atomok, adatomok kísérleti azonosítása és lokalizációja23
A felületek elektronszerkezete24
A felületek mágneses tulajdonságai27
Felületi többletenergia, felületi szegregáció28
Atomi dimenziójú vékonyréteg-építés - szuperrácsok30
Tribológia31
Felületi reakciók és katalízis33
Polimerek és polimerbevonatok35
Polikristályos fém-kerámia felületek hatása a mechanikai és egyéb tulajdonságokra37
Fémek és ötvözetek törése38
Határfelülti mozgásformák39
Metallurgia és korrózió41
A felületvizsgálati módszerek helye és szerepe a felületkutatásban és hazai helyzete43
Az elektronspektroszkópia módszerei44
Szekunderemissziós spektrometria (AES, EELS, EPES stb.)45
Elektronenergia-veszteségi spektrometria (EELS, ILS, SEES, HREEELS, APS)51
Elektronszórásos és diffrakciós módszerek53
Fotoelektron-spektrometria56
Elektronmikroszkópia a felületkutatásban61
Az elektronmikroszkópok fontosabb családjai, kiegészítő berendezéseik és jellemzőik62
Pásztázó alagútmikroszkópia (STM)68
Tömegspektrometriai módszerek a felületkutatásban70
Mélységi felbontás (felületérzékenység)70
A módszerek egyéb jellemzői, trendjei70
Szekunderion-tömegspektroszkópia (SIMS)72
Termikus deszorpciós spektrometria (TDS)74
Magfizikai módszerek76
Rutherford-visszaszórás (RBS)77
Részecskével gerjesztett röntgenemisszió (PIXE)78
Magreakció-analízis (NRA)80
Előreszórásos analízis (ERD)81
Általános megjegyzések81
Optikai és egyéb módszerek82
Ellipszometria82
Infravörös-spektroszkópia (IRS)83
A felületi durvaság mérőszámának meghatározása85
A felületi kilépési munka (kontakt potenciál) mérése (CP)86
Ionsugarak szórása87
A felületkutatás módszereinek és eszközeinek várható fejlődési irányai87
Kitekintés: a felületvizsgálati módszerek legújabb eredményei91
Elektronspektroszkópia91
Szinkrotronspektroszkópia95
Elektronmikroszkópia97
Kisenergiájú elektronmikroszkópia (LEEM)99
Pásztázó alagútmikroszkópia (STM)100
Tömegspektrométeres módszerek101
Szekunderion-tömegspektrometria (SIMS)101
Pásztázó ionmikroszonda101
Kipárolgó gáz analízis (EGA)102
Spektroellipszometria (SPE)102
Ionszórásos spektrometria (ISS)103
A felületkutatás eszköz-, alkatrész- és berendezésfejlesztési háttere104
Hazánkban kereskedelmileg kapható felületkutatási berendezések104
Hazánkban fejlesztés alatt álló felületkutatási berendezések, szoftverek106
Függelék107
A legfontosabb felületvizsgálati módszerek nemzetközi jele107
Az egyes hazai intézményekben rendelkezésre álló felületvizsgáló műszerek és módszerek110
ALUTERV-FKI, Budapest110
Budapesti Műszaki Egyetem, Fizikai Intézet, Atomfizika Tanszék és Felületfizikai Laboratórium (BME AFT), Budapest116
Csepel Művek, Vasmű, Csepeli Csőgyár Anyagvizsgáló Osztály, Budapest117
ELTE, Általános és Szervetlen Kémiai Tanszék, Budapest118
ELTE, Atomfizika Tanszék, Budapest119
ELTE, Szilárdtestfizika Tanszék, Budapest119
Kossuth Lajos Tudományegyetem, Szilárdtestfizikai Tanszék, Debrecen121
MTA Atommag Kutató Intézete (ATOMKI) Debrecen121
MTA Izotóp Kutató Intézete (IKI), Budapest125
MTA Központi Fizikai Kutató Intézete (KFKI), Budapest128
MTA Műszaki Fizikai Kutató Intézete (MFKI), Budapest13
MTA Reakciókinetikai Tanszéki Kutatócsoportja, József Attila Tudományegyetem, Szilárdtest- és Radiokémiai Tanszék, Szeged141
MTA Szervetlen Kémiai Kutató Laboratóriuma, Budapest143
Miskolci Egyetem, Fémtani Tanszék, Miskolc145
Mikroelektronikai Vállalat (MEV), Budapest145
Tungsram RT, Bródy Imre Kutatási Központ ("Tungsram-BIKK"), Budapest148
Köszönetnyilvánítás151
Irodalomjegyzék152
Néhány magyar nyelvű összefoglaló irodalom171
TICHY GÉZA: FÉMEK ÉS ÖTVÖZETEK RÁCSHIBÁINAK ATOMI MODELLEZÉSE
Előszó177
Bevezetés179
Irodalom182
Az atomok közti kölcsönhatások szilárdtestekben183
Irodalom195
Diszlokációk elmozdulás- és feszültségterének ábrázolása197
Irodalom203
Tiszta fémek plasztikus deformációja204
Lapcentrált köbös fém205
Szoros illeszkedésű hexagonális kristály208
Tércentrált köbös anyagok213
Számítási módszerek216
A diszlokáció magja217
Diszlokációmozgás kinkképződéssel220
Kinkszerkezetek tércentrált köbös kristályban222
Irodalom225
Ötvözetek plasztikus deformációja230
Rendezett L12 ötvözetek230
Síkhibák energiái az L12 ötvözetekben236
L12 kristály stabilis CSF-tal238
L12 kristály instabilis CSF-tal245
A (010) síkra kiterjedt diszlokáció246
Az (111) síkra kiterjedt diszlokáció247
A feszültségtér hatása a diszlokáció magjára249
A (010) síkra kiterjedt diszlokáció250
Az (111) síkra kiterjedt diszlokáció252
A diszlokáció magjának transzformációs energiája256
A számítógépes szimuláció következményei258
Termikusan aktivált diszlokációmozgás259
A Pt3Al ötvözet plasztikus viselkedése264
Képlékeny alakváltozás és kristályszerkezet267
Irodalom269
Rácshibavizsgálatok nemesfémekre és nikkelre271
Többtest-potenciálok271
A szerkezet stabilitása278
Vakanciák279
Intersticiális atomok281
Szabad felület számolása283
Szemcsehatár-szerkezet288
Irodalom291
Összefoglalás294
Irodalom296
Megvásárolható példányok
Állapotfotók
A szilárdtestkutatás újabb eredményei 24. A szilárdtestkutatás újabb eredményei 24. A szilárdtestkutatás újabb eredményei 24.

A borító enyhén megtört, a lapélek foltosak.

Állapot:
1.460 ,-Ft
7 pont kapható
Kosárba