Több mint 59.000 kötet Vallás témakörben , 20% kedvezménnyel!

A kosaram
0
MÉG
4000 Ft
a kedvezményes
házhoz szállításig

Ipargazdasági szemle 1979/1-4.

X. évfolyam 1-4. szám

Tartalom

1. SZÁM

TANULMÁNYOK
Deák János - Schuster Endre: Szervezeti kutatások a nehézipari szférában 7
Kiefer Márta: A struktúrafejlesztés piaci megalapozásáról 27
Román Zoltán: Az iparpolitika cél- és eszközrendszere 39
Armuth András - Gazdag Alajos - dr. Szőke Jánosné: Az ipari háttér fejlettségének hatása a könnyűszerkezetes építési mód árszínvonalára 53
NEMZETKÖZI TAPASZTALATOK - TUDOMÁNYOS ÉLET
Vita a magyar autóipar fejlesztési lehetőségeiről 66
Műhelyvita az ipari szervezet kérdéseiről 70
Konferencia a racionalizálás kérdéseiről az NSZK-ban 72
Gondolatok a gazdasági mechanizmus fejlesztéséről a Szovjetunióban 77
Lengyel tudós a szocialista gazdaságirányítás fő típusairól 81
Iparpolitikai törekvések Olaszországban 83
A termelékenység növelésének társadalmi tényezői 88
Javaslat termelékenységi programra az Egyesült Államokban 91
Amerikai felmérés a közgazdasági folyóiratokról 95
Tudományos fokozatok 98
SZAKIRODALOM
Héthy Lajos - Makó Csaba: Munkások, érdekek, érdekegyeztetés 100
dr. Pirityi Ottó: Termelékenységi tartalékok 102
A tudományos-technikai haladás gazdasági és társadalmi hatékonysága 105
A. P. Jacquemin - H. W. de Jong: Európai ipari szervezet 109
Lengyel könyv az ipar termelési struktúrájáról 112
Könyvek a vállalati munkaerőgazdálkodásról 114
Új könyvek 116
A tanulmányok rövid orosz és angol nyelvű tartalmi kivonata 118

2. SZÁM

TANULMÁNYOK
dr. Komonyi Zoltán: A gépselejtezési döntést befolyásoló tényezők 7
dr. Bagó Eszter: A termelés diverzifikációja hazai viszonyaink között 22
Patrick McDonagh: Az innovációs folyamatot befolyásoló tényezők 37
Heinz-Dieter Haustein: A tudományos-műszaki alkotó munka 50
Berkó Lilli: Vállalati tapasztalatok a termelési szerkezetfejlesztés és a munkaerőgazdálkodás kapcsolatáról 59
NEMZETKÖZI TAPASZTALATOK - TUDOMÁNYOS ÉLET
Gondolatok iparpolitikánk alakításához 70
Az ipari kooperáció a kelet-nyugati kereskedelemben 80
A termelékenység a 80-as évek küszöbén 82
A termelékenység növelése Csehszlovákia iparában 85
Szovjet felfogás az irányítás tudományos alapjairól 90
A csehszlovák Gépipari Technológiai és Gazdasági Kutatóintézet 93
Tanácsadó program a holland kis- és középvállalatok számára 95
Nagyvállalatok exporttevékenysége Olaszországban 99
SZAKIRODALOM
dr. Zelkó Lajos: Vállalatelmélet és politikai gazdaságtan 104
Kállai Pál: A nemzetközi tudományos-műszaki együttműködés alapjai és módszerei az iparban 107
E. H. Schein: Szervezéslélektan 109
M. Ostrowski - Z. Sadowski: A fejlődés kihívásai 113
Szovjet könyvek a tudományos-műszaki haladás hatásairól 115
F. Levcik - J. Stankovksy: Kelet-nyugati ipari kooperáció 119
Új UNIDO folyóirat 120
Új könyvek 123
A tanulmányok rövid orosz és angol nyelvű tartalmi kivonata 124

3. SZÁM

TANULMÁNYOK
Helyzetelemzés az irányítás, vezetés és szervezés tudományterületéről 7
Gergely István: Iparvállalatok komplex megítélése 20
A. N. Zaharov: Az anyagköltségek változása és figyelembevétele a munkatermelékenység mérésénél 38
Sternthal János: Specializáció és termelési méretek 44
NEMZETKÖZI TAPASZTALATOK - TUDOMÁNYOS ÉLET
Tapasztalatcsere a strukturális alkalmazkodásról 57
H. Muegge: Szerkezeti változások az iparban és együttműködés a fejlődő országokkal 60
dr. W. Schenk: Szerkezeti változások az osztrák iparban 68
F. Wolter: Az NSzK és a fejlődő országok közötti munkamegosztás 72
OECD elemzések és előrejelzések 77
A műszaki haladás a lengyel gazdaságban 80
Felmérés az ipari innovációkról 85
Ipari parkok létesítése a fejlődő országokban 89
Az ágazati intézetek újabb tanulmányaiból 92
SZAKIRODALOM
Simái Mihály: Kölcsönös függőség és konfliktusok a világgazdaságban 102
Barta Imre: A beruházások gazdaságossága és kockázata 105
V. Hoffmann: A szocialista iparvállalat gazdaságtana és irányítása 109
R. E. Miles - Ch. C. Snow: Szervezeti stratégia, struktúra és folyamat 111
Új könyvek 113
A tanulmányok rövid orosz és angol nyelvű tartalmi kivonata 114

4. SZÁM

TANULMÁNYOK
dr. Polonkai János: A gépipari vállalatok helyzete és felkészülése a 80-as évekre 7
dr. Zányi Jenő: A gyógyszeripari vállalatok helyzete és felkészülése a 80-as évekre 17
dr. Fülöp Sándor: A textilipari vállalatok helyzete és felkészülése a 80-as évekre 32
Bohdan Glinski: A szocialista vállalat és a vállalati struktúra a lengyel iparban 43
NEMZETKÖZI TAPASZTALATOK - TUDOMÁNYOS ÉLET
Tanácskozás a csehszlovák és a magyar gépipar problémáiról 54
Néhány információ a műszaki-gazdasági kritériumrendszer vállalati alkalmazásáról 56
Kerekasztal vita a tudományos technikai haladás tervezéséről és ösztönzéséről a Szovjetunióban 60
Innovatív vállalatalapítás és -fejlesztés az NSzK-ban 65
A jugoszláv ipar fejlődése 68
Hollandia 2000-ben 71
Tudományos fokozatok 75
SZAKIRODALOM
Tömpe István: Struktúraátalakító beruházási döntések 78
A világ ipara 1960 óta: haladás és kilátások 81
A. S. Palamercsuk: Az iparvállalatok rekonstrukciójának hatékonysága 85
S. Borkowska: Bérek és belső elszámolás a nagy gazdasági szervezetekben 87
E. Heinen: Üzemgazdasági vezetéstan 90
Új könyvek 92
A tanulmányok rövid orosz és angol nyelvű tartalmi kivonata 93
Az Ipargazdasági Szemle 1979. évi számainak tartalomjegyzéke 101
Megvásárolható példányok
Állapotfotók
Ipargazdasági szemle 1979/1-4. Ipargazdasági szemle 1979/1-4. Ipargazdasági szemle 1979/1-4. Ipargazdasági szemle 1979/1-4.

A gerincek enyhén kopottak.

Állapot:
1.980 ,-Ft
10 pont kapható
Kosárba