A kosaram
0
MÉG
4000 Ft
a kedvezményes
házhoz szállításig

Ipargazdasági szemle 1970/1-4./Különszám

Tartalom

1. szám
TANULMANYOK 3
Hevesi Gyula: Lenin és a szocialista iparosítás 3
Komán Zoltán: Vállalati magatartás és nyereségérdekeltség 9
Ványai Péterné: Központosítás az üzemfenntartás területén 30
Pungorné Nemes Ágnes: Technológia-fejlesztési döntések megalapozása matematikai programozással 40
Francois Le Guay: Az iparfejlesztés stratégiája és tervezése; a fejlődő országok tapasztalatai 58
Aubrey Silberston: Koncentráció és specializáció az angol iparban 66
NEMZETKÖZI TAPASZTALATOK 73
Együttműködés a termelékenység növelése érdekében 73
Konzultáció a népgazdasági termelékenység fogalmáról 77
A nemzetközi szakosítás és kooperáció közgazdasági kérdéseinek tanulmányozása
a KGST szerveiben 82
OECD-vizsgálatok a munkaerő-mobilitás kérdéseiről 87
RKW-felmérés a vállalatok szervezési helyzetéről 91
TUDOMÁNYOS ÉLET 94
Az MTA Ipargazdasági Bizottságának 1970. január 16-i ülése 94
Ipargazdasági könyvek jutalmazása 96
1969-ben elnyert közgazdasági tudományos fokozatok 98
Vita a termelékenység és bérszabályozás kapcsolatáról 101
Kandidátusi disszertáció védése 102
KGST-együttműködés "Az ipari egyesülések és vállalatok irányításának és
szervezésének alapjai" c. témában 104
A Termelékenységi Központok Szövetségének luxemburgi szemináriuma
(1969. október 27-31.) 107
Megjegyzések két vállalati felméréshez 111
SZAKIRODALOM 114
Gergely István: "A tőkés vállalatok üzletpolitikája és piaci döntései" 114 - Dr.
Ladó László - Deli László: "Az optimális vállalati nyereség számítása" 116
- Dr. Magyar Lajosné: "A munkaidő-csökkentés elvi ós gyakorlati problémái" 118
- Dr. Tallós György: "A hitel gyakorlati szerepe a gazdasági reform első évében" 120 - A. Kaufmann - R. Faure: Bevezetés az operációkutatásba 121 -
A. A. Frenkel: A munkatermelékenység matematikai elemzése 121 - Szovjet tanulmánykötet a közgazdaságtudományok rendszeréről 123 - Indiai Ipargazdaságtan 124 - Ujabb UNIDO-kiadványok 125

2. szám
TANULMÁNYOK 3
T. Sz. Hacsaturov: A gazdasági reform a Szovjetunióban 3
B. Hermán - J. Tinbergen: A nemzetközi fejlődés tervezése 15
Friss István: Terv és gazdasági reform Magyarországon 42
NEMZETKÖZI TAPASZTALATOK 58
A KGST beruházáshatékonysági munkacsoportjának tevékenységéről 58
Szintetikus értékmutatok összehasonlítása a KGST keretében 62
A jugoszláviai Termelékenységi Központ tevékenysége 66
Koncentráció és termelékenység a spanyol iparban 73
Az angliai Monopólium-Bizottság tevékenységéről 78
NEMZETKÖZI IPARGAZDASÁGI KONFERENCIA 82
Erdei Ferenc-nek, az MTA főtitkárának megnyitója 85
Iparfejlesztés és termelékenység: a konferencia programja 89
A konferencia néhány vendége 95
A Magyar Közgazdasági Társaság Ipari Szakosztályának ünnepi ülése
Az V. Nemzetközi Oktatási Konferencia 101
Országos Híradástechnikai és Műszeripari Gazdasági konferencia 103
Doktori disszertáció védése 105
Tanulmány a munkaerőhelyzet vállalati megitéléséről 107
SZAKIRODALOM 112
Dr. Megyeri Endre: "Jövedelmezőség és vállalati érdekeltség az uj gazdasági
mechanizmusban" 112 - Dr. Palicz András: "Szervezéselméleti alapok és a
korszerű szervezéstechnikai eszközök alkalmazása" 114 - Komonyi Zoltán:
"Rendszerelmélet" 116 - Kuzmann Béla: "A munka és a termelés társadalmi
problémái" 118 - Szovjet oktatás-gazdaságtani kézikönyv 119 - Német üzemgazdaságtani kézikönyv 120 -
Könyvekről - röviden 121-124

3. szám
Iványi László: A műszáki fejlődés prognosztizálásának módszerei 3
Botos Balázs: A beruházások népgazdasági szemléletű értékelése 22
Viszt Erzsébet: Vállalati vizsgálatok a műszaki fejlesztés és a munkaerőstruktura összefüggéseiről 34
A műszaki fejlődés gazdasági és társadalmi következményei az NSZK-ban 48
NEMZETKÖZI TAPASZTALATOK 61
KGST koordinációs ülés "Az ipari egyesülések és vállalatok irányításának és
szervezésének alapjai" c. témában 61
Távlati tervezés a francia és a dán vállalatoknál 66
Az iparpolitika és tervezés kérdései az UNIDO Iparfejlesztési Tanácsának
ülésén 72
A svájci gazdaság jövője 78
TUDOMÁNYOS ÉLET 82
A IX. Közgazdász Vándorgyűlés 82
Tisztujitások az Akadémián 88
1970. I. félévében elnyert közgazdasági tudományos fokozatok 90
Az Európai Munkatanulmányi Szövetség IX. konferenciája 92
Nemzetközi jövőkutatási konferencia 95
SZAKIRODALOM 100
Varga György: "Az amerikai business. Vállalati stratégia és management" 100 -
Duzs János: "A vállalat információs rendszere és tevékenysége" 102 - dr. Rózsa
József: "Az iparvállalatok munkaerőgazdálkodása és bérpolitikája" 104 - J. K.
Galbraith: "Az uj ipari állam" 106 - J. L. Manyevics: "A szocialista gazdaság
időszerű munkaügyi problémái" 107 - "A szocialista termelés irányításának
módszerei" 109 - Könyvekről-röviden 111

4. szám
Dr. Komonyi Zoltán: A rendszerszervezési közelítésről 3
Kuzmann Béla: A művezetői tevékenység és a termelés hatékonysága 30
A. A. Frenkel - N. N. Rajszkaja: Késleltetett hatás a cementipar néhány
gazdasági mutatójánál 57
NEMZETKÖZI TAPASZTALATOK 62
Friss István - Román Zoltán: A munka termelékenységével foglalkozó intézmények Nyugaton 62
A KGST Termelékenységi munkacsoportjának XVII. ülése 91
Szovjet kísérletek a munka-, a termelés és az irányítás szervezettségének
kvantitatív értékelésére 95
Szovjet felmérés a gazdasági reform vállalati megítéléséről 98
A belgiumi iparvállalatok marketing-tevékenysége 101
A technikai változások hatásainak vizsgálata az Egyesült Államokban 105
TUDOMÁNYOS ÉLET 110
Az MTA Ipargazdasági Bizottságának 1970 szeptemberi ülése 110
Az EGB Acélbizottságának termelékenységi szemináriuma 115

KÜLÖNSZÁM
Előszó: A termelékenység mérése és tényezőinek elemzése 3
L. M. Szatunovszkij : A munkatermelékenység mérésének alapjai 14
L. F, Komina: A teljes munkaráfordítások - a társadalmi munkaráfordítások
mérésének uj mutatója 42
S. Fabricant: A termelékenység 61
D. I. Daly: Denison munkája a gazdasági növekedés ütemében mutatkozó
különbségekről 91
A. A. Frenkel, N. N. Rajszkaja, B. Z. Rumer: A cementipari vállalatok
főbb mutatóinak többtényezős korrelációs és regressziós elemzése 117
Megvásárolható példányok
Állapotfotók
Ipargazdasági szemle 1970/1-4./Különszám Ipargazdasági szemle 1970/1-4./Különszám Ipargazdasági szemle 1970/1-4./Különszám Ipargazdasági szemle 1970/1-4./Különszám Ipargazdasági szemle 1970/1-4./Különszám Ipargazdasági szemle 1970/1-4./Különszám Ipargazdasági szemle 1970/1-4./Különszám Ipargazdasági szemle 1970/1-4./Különszám Ipargazdasági szemle 1970/1-4./Különszám

A borítók kissé elszíneződtek, kopottak, a könyvek kötése javított.

Állapot:
1.980 ,-Ft
10 pont kapható
Kosárba