A kosaram
0
MÉG
4000 Ft
a kedvezményes
házhoz szállításig

Magyar Tudomány 2000. január-december

A Magyar Tudományos Akadémia Folyóirata XLV. kötet 1-12. szám

Szerző

Kiadó: Akaprint Kft.
Kiadás helye: Budapest
Kiadás éve:
Kötés típusa: Ragasztott papírkötés
Oldalszám: 1.671 oldal
Sorozatcím: Magyar Tudomány
Kötetszám:
Nyelv: Magyar 
Méret: 24 cm x 17 cm
ISBN:

Tartalom

2000. JANUÁR
Főszerkesztői levél (Czelnai Rudolf)1
Lehorgasztott fejjel?
A magyar pesszimizmusról. Válaszok Solymosi Frigyes körkérdésére3
Pályánk emlékezete
A népesedés akadályai Magyarhonban68
Interjú
A tudás hatalom - de kié? (Sárkány Vera)73
Akinek halálhírét keltik, soká fog élni. Beszélgetés Nyikoláj Alfredovics Platéval (N. Sándor László)79
Kitekintés
Változó fénysebesség (Jéki László)
Gének és a közvélemény manipulálása (Virág Katalin)
Bizonyítás és esztétikum (Strehó Mária)
A világvég kezdete (Kovács Ferenc)
Brit értékelés a Tudomány Világkonferenciájáról (Bálint Vera)83
Szakmagyar
Kukac, csiga, kör (Balázs Géza)95
Megemlékezések
Szakály Ferenc (Dávid Géza)97
Búcsú Horváth Györgytől99
Testületi hírek
Beszámoló az MTA 1999. december, rendkívüli közgyűléséről (Szabados László)100
Könyvszemle
Rostoványi Zsolt: Az Iszlám a 21. század küszöbén (Juhász Ferenc)
Francia diplomáciai iratok a Kárpát-medence történetéről, 1918-1919 (Borhi László)
Kozma Ferenc: A félerpiféria (Kollár Zoltán)
Horváth Gyula: Európai regionális politika (Enyedi György)
Kelevéz Ágnes: A keletkező szöveg esztétikája (Buda Attila)
Fried István: Irodalomtörténések Kelet-Közép Európában (Niederhauser Emil)
Csermely Péter, Gergely Pál, Koltai Tibor és Tóth János: Kutatás és közlés a természettudományokban (Beck Mihály)
Lengyel András. "Közkatonái a tollnak" (Bodri Ferenc)105
Utóhang125
A PET-különszám margójára (Tarján Imre)126
Szerzőinkhez127
Előfizetési felhívás128
2000. FEBRUÁR
Németh Miklós: Az átmenet betetőzése: Közép-Európa integrálása az EU-ba
Simon Róbert: Goldziher Ignác utóélete
Széles Klára: Rajz és irodalom a szecesszió idején
Pályánk emlékezete
Bevezető (Frank Tibor)
Thirring Gusztáv: A magyarok kivándorlása Amerikába
Eszmék - értékek
Berényi Dénes: Korunk válságának okait kutatva - Fukuyamatól Kortenig és azon túl
Köpeczi Béla: Modernitás, morál és mai bölcsesség
Hernádi Miklós: A cserbenhagyott ember
Szabó Tibor: A politikai bal- és jobboldal Bobbio-féle koncepciója (Kritikák és választok)
Interjú
A közhivatalnok szembesült a kutatóval. Beszélgetés Török Ádámmal (Szentgyörgyi Zsuzsa)
Kutatás és környezet
Bárdossy György: Megoldható a radioaktív hulladékok elhelyezése
Haszpra László: A légköri CO2-koncentráció méréseinek legújabb eredményei
Magyar medicina
Vékény Henrik: Szilikózis a magyar szénbányászatban
Tudománypolitika
Vass Sándor: Portugália K+F rendszerének fejlődése az 1990-es években
Vicsek Tamás: Interdiszciplináris kutatások: problémák és kihívások
Jegyzet
Pető Gábor Pál: Einstein, az amerikai
Lovas István: Hátrányos helyzetű körzetek
Megemlékezés
Bogárdi János (Starosolszky Ödön)
Tudománytörténet
Kónya Sándor: Gerő Ernő javaslata az Akadémia átszervezésére
Könyvszemle
Steven Pinker: A nyelvi ösztön (Gervain Judit)
Bíró Ferenc: A felvilágosodás korának magyar irodalma (Köpeczi Béla)
Szepes Erika: A vers mint alma (Vekerdi József)
Stilisztika és gyakorlat (Büky László)
Bodri Ferenc: Magyar irodalom fordításban (1920-1970)
Prószéky Gábor: Számítógéppel emberi nyelven (Bódi Zoltán)
2000. MÁRCIUS
Fókuszban
Glatz Ferenc: A kutatásfinanszírozás alapelvei257
A tudományos műhely problémái
Gergely János: Egy immunológus századvégi töprengései269
Ezernyolcszáznegyvennyolc, te csillag
Miskolczy Ambrus: Kísérlet az interetnikus kapcsolatok szabályozására: az első magyar nemzetiségi "törvény"279
Kapronczay Károly: Honvédorvosok török emigrációban289
Emlékezés a Kossuth-emigrációra (F. T. T.)296
Pályánk emlékezete
Egyetemes és Nemzeti történelem. (Marczali Henrik lt. 1894. január 15-én tartott székfoglalója) Bevezeti: Gunst Péter299
Interjú
"Mint A kis hercegben: csak ülnek és barátkoznak"307
Beszélgetés Roska Tamás akadémikussal (Szentgyörgyi Zsuzsa)
Hullámhossz318
Távolról közelítve (Interjű Losonczy Anna kultúrantropológussal) (Sipors Júlia)
Viták-vélemények329
Takács-Sánta András - Vida Gábor: Géntechnológia: Az ellenérvek tovább élnek339
Venetianer Pál válasza a vitacikkre
Szellemi értékek hasznosítása342
Kiss Zoltán: A tudományos kutatás szerzői jogi összefüggései
Könyvszemle351
Erdős a könyvekben és a valóságban (Ruzsa Imre)355
A matematika varázslatos világa (Szentgyörgyi Zsuzsa)358
Tudomány-Egyetem, egy új sorozat (Niederhauser Emil)360
Német elképzelések Európa jövőjéről a második világháborúban (Sipos Balázs)363
Hívószavak (Sylvester András)365
Almásy László "hiteles" életrajza (Nagy Miklós Mihály)366
Régi bányavárosaink (Faller Gusztáv)369
Beérkezett könyvek370
Tudománytörténet
Donáth Tibor: Emlékezés egy nagy anatómusra. Száz éve halt meg Mihálkovics Géza (1844-1899)372
Contents376
Az OKTK nyertes pályázatai377
2000. ÁPRILIS
Herman József: Nyelvi tudat, nyelvi változás, nyelvi politika385
Csányi Vilmos: Humánetológia397
Romány Pál: Az agrárpolitika és a tanyák a mai Magyarországon417
Póczik Szilveszter: Magyar és cigány bűnelkövetők a börtönben426
Vicsek Tamás: Leírható-e egyenletekkel az embertömegek viselkedése?436
A tudományos műhely problémái
Császár Ákos: Matematikai kutatások hazánkban448
Technológiapolitika
50 éves a DUNAFERR Dunai Vasmű (Horváth István, Sziklavári János, Zsámbok Elemér, Zsámbók Dénes, Grega Oszkár)458
Interjú
"A lényeg, hogy érdekes matematikával tudjam tölteni az időmet". Beszélgetés Bollobás Bélával, az MTA külső tagjával (Strehó Mária)478
Tudománytörténet
Százötven éve született Alexander Bernát (Perecz László)483
Pályánk emlékezete
Xántus János levele Mexikóból - 1896 (Bevezeti Matskási István)494
Viták - vélemények
Homo delectans - avagy a szaktudomány előtti tudós (Zemplén Gábor)497
Fontosak az új matematikai módszerek (Bárdossy György)502
Nemprovokatívé védelmi rendszerek: a béke meghosszabbítása (Tóth József)503
Etikus-e? (Kereszthelyi Lajos)505
Jedlik Ányos-díjak507
Könyvszemle
A magyar szociáldemokrácia kézikönyve (Litván György)508
A cigányok Magyarországon (Nozskai Gábor)512
Vitályos László - Orosz László: Ady-bibliográfia 1896-1970, 1896-1977, Stauder Mária-Varga Katalin: Babits Mihály Bibliográfia (Buda Attila)514
Tóth Pál Péter: Szórványban (Niederhauser Emil)518
A. Etkind: A lehetetlen Erósza; U. Eco: Kant és kacsacsőrű emlős (Pléh Csaba)521
A kolozsvári Bolyai Egyetem 1945-1959 (Köpeczi Béla)525
Kelemen János: A Szentlélek poétája (Rathmann János)526
Contents528
2000. MÁJUS
A géntechnológia tudományos eredményei és társadalmi hatásai
Dudits Dénes - Szentgyörgyi Zsuzsa: Áldás vagy átok?529
Venetianer Pál: A génsebészet két háborúja530
Dudits Dénes: Új korszak a növénybiológiában és -nemesítésben537
Bősze Zsuzsanna: Transzgenetikus gazdasági állatok555
Hadlaczky Gyula: Kromoszómatörténet: az alapkutatástól a technológiáig567
Balázs Ervin: Egy új "zöld forradalom" küszöbén573
Raskó István: Molekuláris genetika az egészségügy szolgálatában579
Somfai Béla: Etikai kérdések a genetikában586
Kitekintés
Biotechnológiai vállalkozások az új évezred küszöbén (Schőn István)597
Etikai irányelvek a géntechnológiában (Szentgyörgyi Zsuzsa)599
A géntechnológia morális jelentése (Kovács Tibor)601
Az indiai "zöld forradalomtól" a virtuális akadémiáig (Erdélyi András)604
Pályánk emlékezete
Bálint Gábor keleti utazó tudósításai - 1871 (Bevezeti Birtalan Ágnes)608
A tudomány történetéből
Pataki tudósok az Akadémián (Bolvári-Takács Gábor)612
Interjú
Az előadóművész. Beszélgetés Frankl Péter akadémikussal (Staar Gyula)621
Könyvszemle
Dudits Dénes - Heszky László: Növényi biotechnológia és géntechnológia (Matskási István)634
Mátyás Antal: A modern közgazdaságtan története (Simai Mihály)637
James Gleick: Káosz (Bene Gyula)640
Stephen Hawking: Einstein álma (Berényi Dénes)642
Carl Sagan: Korok és démonok (Bencze Gyula)644
Ministerio - Egyház és politika a XIX. századi Magyarországon (Bodri Ferenc)647
Legyenek-e fáknak jogaik? (Ohnsorge-Szabó László)649
Kis Domokos Dániel: A csúcson: A hegyek szerelmese - Báró Eötvös Loránd (Gángó Gábor)652
Beérkezett könyvek653
Freund Tamás Bolyai-díja (Csányi Vilmos)654
Contents656
2000. JÚNIUS
Éltető és pusztító vizeink
Somlyódy László: A magyar vízgazdálkodás657
Alföldi László: Árvíz, belvíz, talajvíz673
Vágás István: Belvizeinkről ismét - aligha utoljára688
Cselőtei István: Vízgazdálkodás - mezőgazdasági vízgazdálkodás - öntözés699
Andrásfalvy Bertalan: A vízhaszonvétel és árvízvédelem hagyománya Magyarországon709
Kitekintés
Társadalmi részvétel a vízgazdálkodásban (Gayer József - Vári Anna); A Szigetközről - lakói szemével (V. I.)720
Pályánk emlékezete
A Tisza-szabályozás története és nemzetgazdasági fontossága - 1860 (Lónyay Menyhért) Bevezeti: Vágás István731
Interjú
Tudomány és közélet. Interjú Glatz Ferenccel, az MTA elnökével (Szále László - N. Sándor László)736
Európa felé félúton? Beszélgetés Kroó Norberttel, az MTA főtitkárával (Sperlágh Sándor)742
Einstein százada után. Beszélgetés Pálinkás József akadémikussal (Szentgyörgyi Zsuzsa)746
A tudományos műhely problémái
Beszámoló az MTA 2000. májusi közgyűléséről (Szabados László)753
A tudomány történetéből
Gábor Dénes (Füstöss László)757
Bay Zoltán, a kísérleti fizikus (Kovács László)769
Tihanyi Kálmán, a televízió nagy magyar úttörője (Tihanyi Katalin)774
Könyvszemle
Gróf Batthyány Lajos miniszterelnöki, hadügyi és nemzetőri iratai (Szabad György)785
Dávidházi Péter: Per passivam resistentiam (Németh G. Béla)788
Imrédy Béla a vádlottak padján (Pritz Pál)790
Ormos Mária - Majoros István: Európa a nemzetközi küzdőtéren (Köpeczi Béla)793
Gr. Révay József: Mások megértéséről (Koncsos Ferenc)794
Boda László: A makkabeusi kortól heródesig, qumráni közjátékkal (Fodor György)797
Kollektív, társas, társadalmi (Borgos Anna)799
Összehasonlító anatómiai praktikum (Izsák László)802
A Természet Világa orvostudományi különszáma (H. T.)804
Beérkezett könyvek806
Contents808
2000. JÚLIUS
Az Európai Unió felé... Az OKTK magyar csatlakozást segítő kutatási programjaiból
A plenáris ülés előadásai
Hámori József: Köszöntő809
Rácz Margit: A magyar gazdaság EU-érettségéről a gazdasági makromutatók alapján811
Fazekas Károly: A külföldi működőtőke-beáramlás hatása a munkaerőpiac regionális különbségeire Magyarországon823
Ferge Zsuzsa: Társadalompolitikai kihívások az ezredfordulón840
Tóth Pál Péter: Meddig fogyhatunk? Lehetséges-e a népességcsökkenés megállítása?852
Böhm Antal: Helyi és területi érdekérvényesítés az önkormányzati politikában864
Ormos Mária: Néhány gondolat a Kádár-korszak nemzetközi meghatározottságáról és külpolitikájáról872
Várnai Gábor: Az európai integrációs folyamat kihívásai a magyar településpolitikában882
Nyíri Kristóf: Nyitott tudomány, nyitott oktatás, Internet és interdiszciplinaritás892
Granasztói György: Az integráció általános kihívásai: a civil társadalom problémája903
Sárkány Mihály: Az Európai Unió és a nemzeti identitás megőrzésének esélyei907
A szekcióülések összefoglalói
I. főirány: A magyar gazdaságfejlesztés stratégiai kérdései a világgazdasági folyamatok és az EU-integráció tükrében (Székely-Doby András)917
II. főirány: A termelési, a foglalkoztatási és a tulajdoni szerkezet átalakulása a magyar gazdaságban (Barta Györgyi-Fekete György)920
III. a főirány: Közigazgatás-fejlesztés és önkormányzatiság (Boros László)923
III. b főirány: A regionalitás különböző aspektusai és dimenziói az OKTK kutatások tükrében (Csatári Bálint)925
IV. főirány: Felsőoktatás, szakképzés, kisebbségi oktatás (Halász Gábor)927
V-VI. főirány: Szociális kérdések, generációs újratermelődés (Harcsa István)931
VII. főirány: Biztonságpolitikai kihívások és haderőnem az ezredforduló Magyarországon (Tálas Péter)933
VIII. a főirány: Kulturális hagyományaink feltárása, nyilvántartása és kiadása (Jankovits László)938
VIII. b főirány: Magyarságkutatás határon innen és túl (Bali János)944
IX. főirány: Társadalom, gazdaság és politika Magyarországon 1945 után (Varga Zsuzsanna)946
A korábbi OKTK-konferenciák plenáris előadásai950
2000. AUGUSZTUS
Fehér M. István: Filozófia és korkritika953
Boros János: A megismerés határai. Filozófia az 1990-es években966
Jávor Kata: Az "örökösök" nemzedéke. Fejezet a Zsolnay-család történetéből972
Üres-e a kamra?
Körkérdések a magyar filozófiai hagyományról (Perczel László)981
Egyed Péter (982), Fehér M. István (984), Filep Tamás Gusztáv (989), Gábor Éva (991), Hajós József (993)
Hell Judit (994), Kiss Endre (997), Kőszegi Lajos (999), Kunszt György (1001), Laczkó Sándor (1003), Lendvai L. Ferenc (1006), Mester Béla (1008), Mészáros András (1011), Somos Róbert (1013), Szabadfalvy József (1015), Ungvári-Zrínyi Imre (1018), Várhegyi Miklós (1022), Veres Ildikó (1022), Veress Károly (1024)
Pályánk emlékezete
Levél a Ganges parjairól Körösi Csoma Sándorról Duka Tivadartól - 1857 (Bevezeti: Wojtila Gyula)1027
A tudományos műhely problémái
Medgyes Péter - László Mónika. A magyar kutatók idegennyelv-tudása az 1990-es évek végén1032
Apor Éva: Kaufmann-konferencia az Akadémián1041
Széchy Éva: A pedagógiai doktori képzés tapasztalatai1043
Könyvszemle
Olvasónapló (Niederhauser Emil)1045
Ladányi Andor: A magyar felsőoktatás (L. Nagy Zsuzsa)1051
Péter Rózsa: Játék a végtelennel (Máté András)1053
Tudomány - Egyetem sorozat (Szabados László)1055
Fábry Zoltán (Kovács Győző)1060
Emlékezés Békésy Györgyre (Magyar László András)1062
Jel-kép-tár (Sylvester András)1063
Beérkezett könyvek1065
Contents1067
2000. SZEPTEMBER
Kozma Ferenc: A gazdasági globalizáció rögös útjai1069
Berend Iván: A gazdasági növekedés a kétezredik évben is folytatódik1079
Farkas Péter: Mi jön a monetarizmus után?1087
Pályánk emlékezete
Petzval Ottó: A gőzgépek feltalálásáról, szerkezstéséről és megitéléséről - 1859 (Bevezeti: Michelberger Pál)1097
Technológiapolitika
Falusné Szikra Katalin: Műszaki fejlődés és munkaerőigény1102
Magyar medicina
Forgász Iván: Az egészség ára1113
Bölcsházy Gábor: Diabetes mellitus - a kutya, az ember társa jóban és ... rosszban1120
Kitekintés1127
Szentségtörő régészek a Szentföldön (Nyárády Gábor)
Fizika:múlt, jelen, jövő (Jéki László)
Oroszország és a 21. század (Jakab András)
Nereség veszteséges játékokból (J. L.)
Viták-vélemények
Jó szándék és relativizmus a társadalomtudományban (Mészáros Anita)1138
A felsőfokú oktatók bérezése Magyarországon (Falusné Szikra Katalin)1140
A tudományos műhely problémái
A Bolyai-ösztöndíjról (Körmendi Sándor - Stier Miklós)1145
A tudomány történetéből
Mendel és a genetika évszázada (Bócsa Iván)1148
Jegyzet
Byrálat a tudományban és a kicsi-a-világ jelenség (Braun Tibor)1151
Fizika nélkül nem megy! (Berényi Dénes)1153
Megemlékezések
Nagy Elemér (Gyulai József)1156
Tarján Imre (Janszky József)1157
Könyvszemle
Romsics Ignác: Bethlen István (Gerfely Jenő)1160
Correspondance diplomatiaque de Francois II. Rákóczi, 1711-1735 (Németh G. Béla)1162
Kákosy László: Az ókori Egyiptom története és kultúrája (Török László)1163
Romani nyelv és kultúra (Szalai Andrea)1169
Kunszt György - Klein Rudolf: Péter Eisenman (Sperlágh Sándor)1172
Tudománytár-repertórium 1984-1844 (Kónya Sándor)1175
Content1176
2000. OKTÓBER
Műszaki tudomány és a változó világ
Somlyódi László: Műszaki tudomány a változó világban1177
Finta József: A 21. század építészeti jövőképe1182
Vajda György: Az energetika kihívásai1187
Michelberger Pál: Közlekedési stratégia a 21. század elején1195
Istvánovics Vera - Hahn István - Somlyódy László: A jövő vízgazdálkodása: kihívás a mérnök és az ökológus számára1202
Roska Tamás: Érzékelő számítógépek - távjelenlét1211
Richter Péter: Milyen új eszközöket adank a mérnök kezébe a természettudományok?1215
Damjanovich Sándor: Milyen új eszközöket adnak a mérnök kezébe az élettudományok?1218
Kollár Lajos: A mérnöki szakma jövője - jóslás és realitás1224
Számítógép a bölcsészettudományban
(Hunyady László, Prószéky Gábor, Hollósy Béla, Tóth Ágoston, Nagy Tibor, Dobi Edit - Maticsák Sándor, Nemes Zoltán, Márton Sándor)1230
Magyar medicina
Hutás Imre: A fejlett világ járványa: az allergia1242
Kutatás és környezet
Meskó Attila: Átmenet a fenntarthatósághoz a 21. században1252
Interjú
A kiválóság, a kiemelkedő teljesítmény számít. Beszélgetés Jan S. Nilsson svéd professorral (Szentgyörgyi Zsuzsa)1263
Pályánk emlékezete
Ballagi Móricz: Nyelvújítás és nyelvrontás (Bevezeti: Benkő Loránd)1267
A tudományos műhely problémái
Doktori követelmények az élettudományokban (Csermely Péter)1272
Az erdészeti szaknyelv szerepe a magyar erdészet fejlesztésében (Solymos Rezső)1275
Viták- vélemények
Gondolatok egy vitával kapcsolatban (Salamon Miklós). Halott csatornák vagy élő rendszerek? (Molnár Géza). Megjegyzések Molnár Géza hozzászólásához (Alföldi László)1278
Könyvszemle
Szentes Tamás: A világgazdaságtan (Köves András)1283
Miskolczy Ambrus: A Führer olvas (Ormos Mária)1286
Ludassy Mária: Elhiszem, mert ésszerű (Hahner Péter)1292
Gergely Jenő: A pápaság története (Török József)1294
Kende Péter: A köztársaság törékeny rendje (Cieger András)1296
Ecsedy Judit: A könyvnyomtatás Magyarországon a kézisajtó korában 1473-1800 (Rozsondai Mariann)1298
Bácskai Erika - Gerevich József: Ifjúság és drogfogyasztás (Csorba József)1300
Contents1303
2000. NOVEMBER
Czelnai Rudolf: Köszöntjük a Magyar Tudós Társaságot1305
Török Ádám: Reális-e a magyar tudomány 20. helye a (képzeletbeli) világranglistán?1307
Szathmáry Eörs: Az örökletes információ eredete1329
Schőn István: Első nemzeti intézményeink megalakulása és a szabadkőművesek1339
Klinghammer István: Valójában miféle szerzet a térképész?1352
Külső tagok fóruma
Tendenciák a tudományos kutatásban (Berényi Dénes)1360
Gulyás Balázs: A tendenciák parancsa a természettudományos kutatásokban1360
Kende Péter: Mere halad a társadalomtudomány?1365
Pozsgay Vince: Legfontosabb feladat: a hagyományos diszplínák integrációja1370
Pályánk emlékezete
B. Eötvös Loránd elnöki megnyitó beszéde. (Bevezeti: Meskó Attila)1375
Magyar medicina
Demeter Ádám: Az NMR spektroszkópia alkalmazási lehetőségei a gyógyszertervezésben1380
Interjú
"Az én álmom az oktatás, a kutatás és a mérnöki tanácsadás kombinálása." Beszélgetés Somlyódy László akadémikussal (Szentgyörgyi Zsuzsa)1390
Kitekintés
Magyaroök hozzájárulása az amerikai kultúrához (Filep László)1401
Megemlékezése
Burger Kálmán (Kőrös Endre)1405
Petrányi Gyula (Tulassay Zsolt)1407
Jegyzet
Az évszázad félreértett embere (Pető Gábor Pál)1409
Könyvszemle
Három könyv egy témáról (Róbert Péter)1411
Fizikai tudományok az ezredfordulón (Berényi Dénes)1414
Kováts Ferenc: Völgyből a hegyre (Halmos Tamás)1418
Kovács László: Hevesy György 1885-1966 (Beck Mihály)1420
Kocsis Éva-Szabó Katalin: A posztmodern vállalt (Tamás Pál)1421
Bácskai Erika - Gerevich József: Ifjúság és drogfogyasztás (Csorba József)1423
Kedves Tamás: Esztétika (Balogh Tibor)1425
Sobieski emlékkönyv (Bodri Ferenc)1427
Huszonegy tudós a huszonegyedik századról (Nyárády Gábor)1428
Contents1432
2000. DECEMBER
Ehrlich Éva: A magyar közlekedés: a jelen és a jövő1433
Erdősi Ferenc: Fenntartható-e a motorizált közlekedés?1453
A Hortobágy hasznosítása
Veress László - Aradi Csaba - Dunka Béla. Történelmi kép, A Hortobágy önállósítása; A világörökség elvárásai1467
Magyar medicina
Romics László - Karádi István - Császár Albert - Prohászka Zoltán - Füst György: Az érelmeszesedés keletkezése. Genetikai és immunológiai faktorok1511
Fogalmak-értelmezések
Lőrinczné Istvánffy Hajna: Európa-tanulmányok - divat avagy új tudományos diszciplína?1518
Szellemi értékek hasznosítása
A szabadalmi elbíráló - Beszélgetés Ozvald István Jedlik Ányos-díjas vegyészmérnőkkel (F. Tóth Tibor)1523
A tudományos műhely problémái
Néhány gondolat a pályázatokról (Kiss Dezső)1525
Jegyzet
A bukaresti magyarok adakozása az MTA-székház építésére 1860-ban (Demény Lajos)1529
A kicsi-a-világ jelenség (Beck Mihály)1532
Viták-vélemények
Érthetetlen (Takács-Sánta István - Vida Gábor)1533
Megemlékezések
Tőkei Ferenc (Almási Miklós)1535
Szabolcsi Miklós (Köpeczi Béla)1536
Könyvszemle
Juhász József: Volt egyszer egy Jugoszlávia (Niederhauser Emil)1538
Marx György: Zseniális férfiak arcképcsarnoka (Szentgyörgyi Zsuzsa)1540
Püski Levente: A magyar felsőház története (L. Nagy Zsuzsa)1543
Paksa Katalin: Magyar népzenetörténet (Domokos Mária)1545
M. Szabó Miklós: A Magyar Királyi Honvéd Légierő 1938-1945 (Ács Tibor)1547
Braun Tibor: A Szénszférűk zenéje (Havas Jenő)1549
Új élettani kiadványsorozat (Halmos Tamás)1549
"Szellemi külkapcsolataink" - történelmi aspektusból (Sperlágh Sándor)1551
Contents1555
Megvásárolható példányok

Nincs megvásárolható példány
A könyv összes megrendelhető példánya elfogyott. Ha kívánja, előjegyezheti a könyvet, és amint a könyv egy újabb példánya elérhető lesz, értesítjük.

Előjegyzem