A kosaram
0
MÉG
4000 Ft
a kedvezményes
házhoz szállításig

Ethnographia - Népélet 1935/1-4.

A Magyar Néprajzi Társaság folyóirata - XLVI. évfolyam 1-4. szám

Előszó

Részlet a könyvből:

Elnöki megnyitóbeszéd
a Magyar Néprajzi Társaság 1935. évi április 24-én tartott, XLII. évi rendes közgyűlésén

Mostanában egy nevezetes, 100 éves jubileumról emlékeztek... Tovább

Tartalom

Balla Péter: Népzenei gyüjtés a bukovinai magyar falvakban 126-141
Dömötör Sándor: A felfalt templom 87-89
dr. Fél Edit: Adatok a gyász-színekhez és párhuzamok 6-17
Gönyey Sándor: Diósjenői menyasszonyfektető 116-120
Györffy István: Hunyadmegyei látomások és kuruzslások a XVII-XVIII. századból 80-87
Heller Bernát: Góg és Mágóg 23-28
Herepei János: A bolonyai rovásírásos naptár megtérő sorvezetésének (bustrophedonjának) képlete 60-65
dr. Holló Domokos: A népbabonák lélektana 31-42
Loschdorfer Anna: Babonák és babonás történetek Tökről 65-75
Loschdorfer Anna: Bakonyi német (sváb) falvaink szerepe a magyar népi hagyományok megőrzésében 76-79
Lükő Gábor: Havaselve és Moldva népei a X-XII. században 90-105
Marót Károly: Beszámoló a brüsszeli VI. nemzetközi vallástörténeti kongresszusról 52-57
Moór Elemér: Kuruzslások Rábagyarmatok 28-31
Relkovic Davorka: Buda visszafoglalásával kapcsolatos török monda 58-59
Seemayer Vilmos: Adatok népi táncaink ismeretéhez 105-116
Solymossy Sándor: Elnöki megnyitóbeszéd. (A Kalevala) 1-5
Szendrey Ákos: A füstölés a magyar néphitben 42-48
Szendrey Ákos: Népszokásaink és hiedelmeink eredetének kérdéséhez 18-22
dr. Tagán Galimdsán: A baskírok életmódja 120-126
KISEBB KÖZLEMÉNYEK
Beke Ödön: Osztrák író adata a magyar népszokásról 144
Beke Ödön: Tüskére való 144-145
Beke Ödön: Az ürömtapló készítésének régi leírása 145
Gergely Pál: Kiskapusi "kutyalakodalom" 141-142
Lajtha László: Kispáldi (Szatmár m.) pünkösdölő 143-144
Palotay Gertrud: "Iványosi" 145-146
IRODALOM
Bartucz Lajos: Új embertani folyóirat 148
Bartucz Lajos: A rasszantropológia biológiai alapjai (H. Weinert könyve) 148
Dömötör Sándor: Szabó T. Attila: Kéziratos énekeskönyveink és verses kézirataink a XVI-XIX. században 149
Gunda béla: Szegedi Kis Kalendárium 153
Kovács László: Rapaics R.: A kenyér és táplálékot szolgáltató növényeink története 146-147
Lükő Gábor: Tamás L.: Rómaiak, románok és oláhok Dácia Trajánában 14-151
Szendrey Ákos: Dömötör S.: Milyen a magyar nép fantáziája? 148-149
NEKROLÓG
Krompecher Bertalan: Gombocz Zoltán 153-154
TÁRSASÁGI ÜGYEK
A Magyar Néprajzi Társaság 1935. évi április hó 24-én tartott XLVII. évi
rendes közgyűlése
I. Solymossy Sándor megnyitóbeszéde 155
II. Madarassy László főtitkári jelentése 155-158
III. A számvizsgálóbizottság jelentése 158
IV. Pénztári kimutatás a Magyar Néprajzi Társaság 1934. évi bevételeiről
és kiadásairól 158-159
V. Pénztári kimutatás a Magyar Néprajzi Társaság vagyonáról 1934. évi
december hó 31-én 159
VI. A Magyar Néprajzi Társaság költségelőirányzata az 1935. évre 159-160
Tagfelvétel 160

Megvásárolható példányok

Nincs megvásárolható példány
A könyv összes megrendelhető példánya elfogyott. Ha kívánja, előjegyezheti a könyvet, és amint a könyv egy újabb példánya elérhető lesz, értesítjük.

Előjegyzem