A kosaram
0
MÉG
4000 Ft
a kedvezményes
házhoz szállításig

Kísérletes Orvostudomány 1977. január-december

A Magyar Élettani Társaság lapja/XXIX. évfolyam 1-6. szám

Szerző

Kiadó: Ifjúsági Lapkiadó Vállalat
Kiadás helye: Budapest
Kiadás éve:
Kötés típusa: Könyvkötői kötés
Oldalszám: 672 oldal
Sorozatcím: Kísérletes Orvostudomány
Kötetszám:
Nyelv: Magyar 
Méret: 23 cm x 18 cm
ISBN:
Megjegyzés: Teljes évfolyam.

Tartalom

Boján Ferenc: Az uretán (etilkarbamát) hatása a Trypanosoma equiperdum szaporodására 1
Tóth Tihamér - Benkő György - Bertók Lóránd: Unipoláris levegőionok hatása patkányok
kísérletesen előidézett bélischaemiájára 5
Molnár László - Baló-Banga J. Mátyás: Új módszer bőr infiltratum sejtek életképes kinyerésére . . 8
Békési István - Bíró Sándor - Vitális Sándor: Proteolitikus enzimaktivitás meghatározása komplex biológiai rendszerekben 16
Karácsony Gizella - Schneider Béla - Varró Vince: Pentagastrin diapiacentaris hatása a béltraktus fejlődésére patkányban 21
Monos Emil - Cox - Robert H. - Peterson - Lysle H.: Az artériafal biomechanikai tulajdonságai és a contractio kapcsolata „fiziológiás" mennyiségű noradrenalinnal és vasopressinnel történő aktiválás esetén 28
Várkonyi Tibor - Wittmann Tibor - Karácsony Gizella - Varró Vince: A glycogen structurális
lokalizációjának változása cukorfelszívódás idején 40
Gyöngyössi Gábor - Kelentey Barna: Kísérletes uraemia állapot hatása a glucose activ transportra 46
Szentpéteri József: Száraz dentinkészítmény előállítása 52
Farsang Csaba - Debreczeni Loránd - Kerényi Ágnes - Takács Lajos: Myocardialis reaktív hyperaemia. Occlusio időtartamának és a perfusiós nyomásnak a szerepe 54
Cseri Júlia - Dankó Miklós - Gesztelyi István - Varga Emil: Veratrin hatása az izom vízfelvételére . . 67
Sajtos Lajos - Becságh Péter - Szabó Anna: A serum thyroxin ioncserélő oszlop segítségével történő meghatározásával szerzett tapasztalataink 75
Krizsa Ferenc - Cserházi István: Az F-leurozin adását követő thrombocytaképzés változásának vizsgálata egér-kísérletben 81
Ungváry György - Hudák Aranka: Hosszan tartó, nagy dózisú, orális alkohol kezelés módjai és ezek gyomor-bél tractusra és a májra kifejtett hatásának összehasonlítása CFY patkányokban 86
Fehér G. Katalin: A nemkonjugált cortisol és 20-dihydrocortisol szimultán meghatározása
vizeletből kromatográfia nélkül spektrofluorimetriás módszerrel 94
Bóján Ferenc - Dankó Gyula - Krasznai Géza: Immunológiai vizsgálatok kísérletes stachybortyotoxicosisban 98
Tapolcai Ágnes - Kurcz Mihály - Kiss Csaba - Virágh Sándor - Nagy Iván: A nátrium salicylicum terhességvédő hatásának vizsgálata patkányban 105
Anderlik Piroska - Szeri Ilona: Pertussis vaccinával és lymphotrop cytostaticummal történő
kombinált kezelések következményeinek vizsgálata egerekben 113
Debreczeni Loránd - Becker Erzsébet - Mohai Lídia: A carotis sinus véráramlásának megszüntetése és a vagotomia hatása a perctérfogat eloszlására patkányokban . .120
Pogátsa Gábor - Dubecz Erzsébet - Gábor György: Szívizomoedema kialakulása és jelentősége extracorporalis keringés folyamán 129
Gidáli Júlia - Fehér Imre: E-típusú prostaglandinok hatása vérképző őssejtek osztódására és
differenciálódására 136
Rojik Imre - Fehér Ottó: Agykéregbe beépülő aminosavak kölcsönhatása 143
Farsang Csaba - Debreczeni Loránd - Kerényi Ágnes - Karai Antal - Takács Lajos: Myocardialis reaktív hyperaemia. Konstans nyomású és konstans volumenű perfusio összehasonlítása ... 152
Vereb György - Gergely Pál - Bot György: A szív izo-foszforilázainak immuntitrálásos vizsgálata . 174
Varró József - Kuhn Endre: Olajos kontrasztanyaggal végzett röntgenvizsgálatok a tyúk-trachea nyákáramlásának mérésére 181
Imre Sándor: Módosított eljárás vörösvértestek filtrálhatóságának mérésére 185
Kiss Éva - Tárnoky Klára: A tejsavdehydrogenase izoenzimek arányának változása haemorrhagiás shockban . . . . 188
Csordás Teréz - Bertók Loránd - Csapó Zsolt: Kísérletek az endotoxin abortofaciens hatásának kivédésére sugárdetoxifikált endotoxin előkezeléssel patkányokon 194
Mátrai Árpád - Fendler Kornél - Lissák Kálmán: Sorozatmérésre alkalmas capillaris mikroviszkoziméter 200
Szőcs Éva - László Katalin - Bálint Péter: A vesehaemodynamika szublimáttal mérgezett kutyákban 208
Szilágyi István - Lázár György - Husztik Erzsébet: A reticuloendothelialis aktivitást befolyásoló anyagok hatása a széntetraklórid toxicitásra 217
Lázár György - Szilágyi István - Husztik Erzsébet: Nátrium szalicilát hatása bőr aliograft túlérési idejére patkányban 225
Biró János: A sejtnagyság és a kation transzport összefüggésének vizsgálata normál és hypadreniás patkányok vörösvérsejtjein 231
Fekete Mátyás - Hartmann Géza - Babos Árpád - Bódis József - Halvax László - Lissák Kálmán: A nucleus raphe dorsalis területére injiciált, ill. implantált dopamin hatása a hypothalamus-hypophysis-mellékvesekéreg rendszerre 239
Fekete Mátyás - Hartmann Géza - Babos Árpád - Bódis József - Lissák Kálmán: A nucleus raphe dorsalisba implantált dopamin hatása a hypothalamus-hypophysis-mellékvesekéreg rendszer napi ritmusára patkányban 246
Hamar János - Ligeti László - Kovách Arisztid - Gilányi Magdolna - Nagy István - Vittay Pál: A vékonybél vérellátása és anyagcsereváltozásai véreztetéses shockban 251
Hamar János - Ligeti László - Kovách Arisztid G. B. - Nagy István - Pozdniakov Pjotr K.,
Ovsjannikov Vladimír V. - Tcherniavskaja Galina - Tkachenko Boris I.: Hipoperfúzió hatása a vékonybél haemodynamikai és anyagcsere változásaira macskákon 260
Nagy Lajos - Mózsik Gyula - Tárnok Ferenc - Szalai Mária - Póth Ilona - Jávor Tibor: A prostaglandin E2 (PGE2) gyomorszekréciót és szérum gastrin szintet befolyásoló hatásának vizsgálata pylorus-lekötött és antrectomizált patkányokban 266
Vándor Ervin: Az izom myofibrillaris adenozintrifoszfatáz aktivitása és myofibrillaris fehérjéi
mélyhűtéssel tárolt izmokban 272
Szilágyi Tibor - Dezső György: 32P endotoxin eloszlási vizsgálatok békákban 279
Rajnavölgyi Éva - Kulin Eszter - Medgyesi György - Gergely János: Az immunoglobulinok polipeptid láncainak részvétele az ellenanyag specificitás kialakításában: vizsgálatok anti-ló-alfa-2-makroglobulinnal 285
Anderlik Piroska - Szeri Ilona - Cseh Károly: Egerek lymphotrop cytostaticum iránti érzékenységének befolyásolása stress-hatásokkal 293
Lantos János - Halmágyi Győző: A szöveti oxigéntenzió amperometriás meghatározása saját készítésű, Clark-típusú, membránnal borított elektróddal 298
Vándor Ervin - Józsa László: Postmortalis változások a nyúl vázizom myofibrillaris fehérje
komponenseiben és a myofibrillaris adenozintrifoszfatáz aktivitásában 305
Ádám Éva - Nász István - Medveczky Péter: Az 1-es típusú adenovírus szolubilis fehérjéinek összehasonlító vizsgálata 311
Falkay György - Sas Mihály: A prostaglandin F metabolizmusa a korai humán placentában in vitro 319
Bartha Jenő: Az exogén prostaglandin (PGE3) hatása a vese nátrium transzportjára 324
Kulcsár András - Gergely Judit: Progesteron és progestogenek egyes mellékhatásainak kísérletes vizsgálata 337
Lepenye György - Novák János - Németh László: Adatok a termikus sérülés biofizikájához 345
Ángyán Lajos: Perifériás vegetatív változások szerepe az agyi elektromos öningerlés mechanizmusában 351
Varga Sándor - Laczkó Jenő: Tapasztalataink házi készítésű kritikus ponton szárító berendezéssel 361
Monos Emil - Cox Robert H. - Peterson Lysle H.: Fiziológiás dózisú arginin-vasopressin
direkt-hatása az artéria-falra in vivo 366
Kurcz Mihály - Gordon A. Campbell - Stephen Marshall - Joseph Meites: Éhezés hatása a vérszérum FSH, LH, TSH, GH és PRL szintjére; LRH-TRH kezelésre adott válasz . 375
Kurcz Mihály - Joseph Meites: Az adenohypophysis és vérszérum LH, FSH, TSH, GH és PRL
koncentráció változásainak összehasonlítása akut, illetve krónikus éhezésben és visszatáplálás után 386
Sebestyén Gyula - Gergely Vera - Pap Ilona: Long-Evans patkányok normál biológiai értékei ... 391
Ormos György - Mányai Sándor: Térhálósítással merevített patkány vörösvértestek sorsa a
keringésben 402
Rengei Béla: TCBI (triklór-p-benzokinin-imin) alkalmazása kábító, altató és nyugtató hatású
anyagok rétegkromatográfiás kimutatásához 408
Nékám Kristóf - Gergely Péter - Sz. Kelemen Gabriella - Fekete Béla - Petrányi Gyula: Transzfer faktor hatása a humán T-lymphocyták birka vörösvérsejt kötő receptorainak megjelenésére . 412
Tóth György - Gergely Pál - Bot György: Vázizom foszforiláz-foszfatáz szabályozása regulatorprotein foszforilációjával 416
Gregus Zoltán - Horváth László - Gógl Árpád, Fischer Emil: A fenobarbitál indukció hatása a iodoxamát (Endobil) biliáris exkréciójára patkányban 424
Szabó Tibor - Szerze Péter - Bordán László - Szabó Jenő: A vascularis permeabilitás különböző belgyógyászati vesebajokban 430
Boda Domokos - Virág István - Toldy Zoltán: Allopurinol kezelés hatása oxonsavval uricase
bénított úsztatott patkányok teljesítményére 435
Tóth Árpád - Keszthelyi Béla - Lakatosné Novotny Sarolta - Frang Dezső - Nagy Zoltán: Egésztest káliummérések veseköves betegeknél 439
Karg Norbert - Csaba Imre - Than Gábor: Fehérjék kis mennyiségeinek kimutatása módosított elektroimmun- assay-vel 443
Harkányi Zoltán - Szollár Judit - Vigvári Zoltán: Az ultrahang kromoszóma-károsító hatásának in vivo vizsgálata 449
Boda Domokos - Virág István - Zsilinszky Nóra - Toldy Zoltán: Hyperurikaemia patológiai
jelentősége shockban uricase bénított és allopurinollal xantinoxidase bénított patkányokon
végzett kísérletek alapján 457
Szilassy Ildikó - Bot Judit - Damjanovich Sándor - Bot György: Foszforíláció hatása a foszforiláz SH-csoportjainak reakcióképességére 463
Demel Zsuzsanna - Szilágyi István - Szabó Győző János - Székely Ottó - Józsa László: Kísérletes hypoxia hatása a vázizomzat ubikinon tartalmára nyulakban 466
Dux László - Mazareán Hortenzia - Guba Ferenc: Patkány vázizmok rost típus és tejsavdehidrogenáz (LDH) izoenzim aktivitásának megoszlása 472
Gulya Ernő - Mózsa Szabolcs - Kelemen Endre: Myelobromol hatása egér-csontvelő haemopoétikus őssejtjeire és cellularitására 479
Kapcsulik Péter - Stekker Károly - Németh Mária: Az ischaemia hatása a májszövet enzimaktivitására 482
Vermes István - G. H. Mulder - P, G. Smelik: In vitro „sejt-oszlop" superfúsiós módszer
hypothalamus-adenohypophysis-mellékvesekéreg rendszer vizsgálatára 492
Vermes István - G. H. Mulder - P. G. Smelik: A corticosteroid feedback hatás vizsgálata
hypothalamus-adenophysis-mellékvese „sejt-oszlop" superfúsiós rendszerben in vitro 499
Korányi László - Péterfy Ferenc - Csizér Zoltán: Glucagonellenes antitestek termelése nyálban . . 505
Krizsa Ferenc - Kelemen Endre - Cserháti István - Lajtha László: Károsított törzsazonos
thrombocyták thrombocytopoesist gátló fajlagos hatása egérkísérletben 512
Podmaniczky Erzsébet - Lapis Károly: Morfológiai vizsgálatok enzim-perfúzióval izolált patkánymájsejtek rövid életű kultúráján 518
Bartha Jenő - Hably Csilla: Az indomethacin hatása a perctérfogat megoszlására patkányban ... 523
Rablóczky György - Magda Katalin: Tüdőoedema előfordulása és gyógyszeres befolyásolása akut kísérletes kolineszterázbénító mérgezésben 530
Gyöngyössi Gábor - Kelentey Barna: Vérnyomást befolyásoló gyógyszerek hatása kísérletes akut uraemiában 539
Miklós Kata - Kulics Judit - Rajnavölgyi Éva - Medgyesi György - Gergely János: Az immunglobulinok polypeptid láncainak részvétele az ellenanyag specificitás kialakításában. Vizsgálatok anti-IgG aktivitású IgM kryoglobulinnal 561
Mester Endre - Nagylucskay Sándor - Tisza Sándor - Mester András: Különböző hullámhosszú közvetlen lézer-besugárzás hatása emberi lymphocytákra 567
Hunyadi János - Buckhard Knopf - Dobozy Attila: Antigén okozta komplement dependens
lymphocytalysis 575
Lévai Julianna - Fekete Béla: Thymus hormon aktivitás meghatározása betegek vérében rozetta módszer segítségével 578
Horváth Csaba - Hopp László - Harza Tibor - Vitán Gábor: Izolált békaszív működésének
volumetriás regisztrálása 583
Csécsi-Nagy Mária - Füst György - Medgyesi György - Kulics Judit - Gergely János: Emberi IgM komplement-aktiváló hatásának szerkezeti alapjai 588
Morvay József - Sas Mihály - Gyöngyösi József: A spermiumok energiafelhasználásának és a várható fructolysis mértékének kiszámítása 600
Bartha Jenő: Akut izoozmotikus volumenexpanzió hatása az intrarenalis keringésre és a
perctérfogat megoszlására patkányban 605
Sófalvi András - Bertók Lóránd - Kisida Elek - Karika Gyula: Artéria mesenterica superior
occlusióval provokált localis Senarelli-Shwartzman phenomen nyulakban 613
Morvai Veronika - Albert Karola - Ungváry György: Együttes alkohol és toluol mérgezés hatása patkányok vérkeringésére 617
Györffy Gyula - Petrányi Győző - Benczúr Miklós - Dévényi Zoltán - Enyedi Péter: Semisyngen daganatok elleni in vivo kifejlődő rezisztencia és az in vitro lymphocyta aktivitás genetikai kapcsolata a H-2 lókusszal 627
Vargha Gyula - Vargha Péter - Miltényi László - Gömöry András: Elektromágneses flow-meterrel végzett vizsgálataink gyógyszerhatásban 636
Karády István - Zsilinszky Eleonóra - Boda Domokos - Pénzes Pál - Streitman Károly - Gecse Árpád: Uratos nephropathia és shock-rezisztencia 645
PRO LABORATORIO
Jezerniczky Judit - Nagy Zoltán - Nagy Béla - Csorba Sándor.: Beckman-Spinco fotométerre
adaptált mikro-módszer szérum-réz meghatározására 333
Tóth Sándor - Holczer István: Egyszerű módszer a négyzetgyökvonás elvégzésére négy alapműveletes számológéppel 447
Balogh Zoltán - Várhelyi Magdolna - Kellermayer Miklós: Anorganikus szulfát meghatározása humán szérumban . . . 545
Szabó Antal - Szabó Géza - Végh Márta: A kinetikus enzimaktivitás mérés néhány kérdése 550
Elek Gábor: Szövetminták előkészítése radiospektroszkópiás vizsgálathoz 555
Árvái Ilona - Nagy Erzsébet - Ringelhann Béla: Vas és vaskötőképesség mérése könnyen kivihető módosított kémiai affinitás-kromatográfiával 650
Kilián Péter - Futó Zoltán: Laboratóriumi kisállatok inhalációs vizsgálatára alkalmas készülék . . 659
Veres Judit - Csűri Ottó: Egészséges felnőttek szérumfehérje paramétereinek vizsgálata és elemzése 663
Könyvismertetés 222
Könyvismertetés 616
Megvásárolható példányok

Nincs megvásárolható példány
A könyv összes megrendelhető példánya elfogyott. Ha kívánja, előjegyezheti a könyvet, és amint a könyv egy újabb példánya elérhető lesz, értesítjük.

Előjegyzem