A kosaram
0
MÉG
4000 Ft
a kedvezményes
házhoz szállításig

Kísérletes Orvostudomány 1970. január-december

A Magyar Élettani Társaság lapja/XXII. kötet

Értesítőt kérek a kiadóról
Értesítőt kérek a sorozatról

Tartalom

Nagy Iván - Kurcz Mihály - Baranyai Pál: Új biokémiai mikro-módszer a patkány adenohypiophysis prolactin-tartalmának meghatározására1
Szabó Rezső - Müller Erzsébet: Az elastase fibrinolytikus hatásáról9
Banga Ilona: Összehasonlító módszerek az érfal elastin és collagen-tartalmának meghatározására13
Spät András - Sólyom János - Strucz József - Vajda Ágota - Intődy Zsolt: Angiotensin-superfusió hatása a patkány mellékvese in vitrialdosteron-termelésére24
Szigeti Ágnes - Bedő Magdolna: Leucin hatása a vércukor szintre27
G. Tata Jolán: Mérési módszer vékony leukocyta réteg energia-elnyelésére laser sugár kisérleti alkalmazása esetén31
Dévényi István - Krompecher István: A szöveti mucopolysaccharida tartalom változásának hatása a homograft reactióra35
Kállay Kálmán - Debreczeni Lóránd: Human serumalbumin hatása a vesekeringés autoregulatiójára altatott kutyán40
Laki Kálmán - Benkő Sándor: Transamidase hatása myosinra48
Zsebők Zoltán - Ifj. Petrányi Győző - Szollár Judit - Institóris László: Cytostatikus dibromhexitek immunosuppressiv hatásának összehasonlító vizsgálata58
Andik István - Sárdi Ferenc - Schmidt Péter - Háber József: Tiszta oxigénlégzés hatásai egészségesekben68
Kövér György - Harza Tibor - Szőcs Éva - Tóth Hilda: Az izolált és az in situ vese működésének összehasonlítása72
Muszbek László - Csaba Béla - Kassay László - Kovács Katalin: Cortison-kezelés és adrenalectomia hatása patkányszövetek histamin metabolismusára78
Molnár Gyula - Farkas György: Lép-tüdő keringési idő meghatározása Krypton alkalmazásával kutyán83
Szepesy Gábor - Nahánné László Ilona: Az EDTA hatása a bilirubin stabilitására113
Szarvas Ferenc - Julesz Miklós: Guanethidin hatása a hím genitalis szervekre patkányban118
Csaba Béla - Muszbek László - Kassay László: Bordetella pertussis vaccina hatása patkányszövetek histamin metabolismusára124
Fekete Ágnes: Egyoldali arteria renalis lekötés útján kutyában létrehozott tartós hypertonia132
Medgyesi György - Gergely János: Humán gamma G globulin pepszines hyídrolysise és az F fragmentumok papain-sensitivitása144
Pákh Mária - Puskás Éva - Medgyesi György - Gergely János: Papain-sensitiv és papain-resistens gamma G-globulin complement inactiválása152
Puskás Éva - Medgyesi György - Gergely János: Különböző speciensek gammaglobulinjának papain-susceptibilitása158
Horányi Béla - Bozsik György: Encephalitozoon infectio laboratóriumi patkánytörzsben163
Robert Engler - Hervé Degrelle - Paul Janiaud - Hevér Ödön - Max-Fernand Jayle: A patkányvér sialogykoproteinjeinek sorsa kísérletes gyulladás folyamán169
Varga Szabolcs - Veres János: Elastase inhibitor szerepe az ethionin okozta kísérletes pancreatitisben173
Várnai Ilona: Újszülött patkány kémiai hőszabályozása177
Solti Ferenc - Iskum Miklós - Hartai Anna - Nagy Júlia - Tari János: Az agy, a pajzsmirigy és a felső végtag vérkeringésének megváltozása subclavian steal syndromában184
Fehér János - Jakab Lajos - Takács Lívia: Májkárosodás és kísérletes gyulladás hatása a serum glycoprotein 190
Tárnoky Klára: A tejsavdehydrogens spektrofluorometriás meghatározása serumban197
Veress Borbála - Füzi Miklós: A Proteus mirabilis és Proteus vulgaris antibioticum-érzékenysége203
Jakab Lajos - Seregélyi Éva: Glucosamin és glucosamin-derivatumok hatása a kutyák aortájába történő beépülésre207
Rák Kálmán: Antithrtombin-működés a véralvadás különböző fázisában214
Goreczky László - Róth Imre - Breckner Mária: A porpyrinek mennyiségi viszonyai egészségesekben és kóros viszonyok között225
Kurcz Mihály - Nagy Iván - Kiss Csaba - Halmay László: A Lynestrenol tejelválasztását gátló hatásának kísérletes vizsgálata237
Hevér Ödön: A hypotoglobin-haemoglobin complex peroxydase aktivitásának vizsgálata244
Marosvári István: Glomerulusok izolálása patkányveséből biokémiai vizsgálatokhoz248
Perényi Tibor - Bíró László - Árr Magdolna: Félsynthetikus penicillinek protein kötődésének vizsgálata251
Semjén Gábor: Endotoxin hatásának vizsgálata izolált tengerimalac ileumon258
Füzi Miklós - Pilis Iván: A Listeria monocytogenes szelektív tenyésztése261
Vándor Ervin - Szántó György: Alfa-MSH-származék hatása a sebgyógyulásra265
Morvay József - Kincses László - Farkas Márton: A magzatvíz káliumpermanganát-fogyasztásának vizsgálata267
Nagy Iván - Kurcz Mihály - Baranyai Pál: A hypophysis növekedési hormon tartalmának quantitív meghatározása polyarcylamid-gél electrophoresissel272
Kékes-Szabó András - Sonkodi Sándor - Győri István - Thuránszky Károly - Deák István - Földi Mihály: Kísérletes lymphogen encephalopathia és immobilisatiós gyomorfekély276
Frenkl Róbert - Keszler Péter - Csalay László - Csákváry Gábor: Humorális és enzimatikus változások jelentősége az izommunka gyomorsavelválasztást csökkentő hatásának mechanizmusában279
Erdélyi András - Csépli József: Mikrocirkulációs vizsgálóberendezés282
Nagy Sándor - Barankay Tamás - Horpácsi Géza - Petri Gábor: Vízoldékony corticostero-származék hatása a splanchnikus keringésre haemorrhagiás shockban290
Horpácsy Géza - Nagy Sándor - Barankay Tamás - Tárnoki Klára - Petri Gábor: Vízoldékony corticosteroid származék hatása különböző intracellularis enzymek plazmaszintjére haemorrhagiás shockban295
Domány Zoltán: A szag-ingerek hatása a szaporodásra304
Mester Endre - Krompecher István - Kiss A. Ferenc - Kalabay László - Gärtner Péterné: Laser-sugár hatása a patkány mellékvese összkivonattal kezelt szaruhártyákra308
Kávai Mária - Csaba Béla - Kesztyűs Lóránd: Nyúl immunglobulinok kötődése tengerimalac peritonealis exsudatum sejtjeihez és az antigen hatása a passzive sensibilizált sejtekre314
Szemere György - Hegedűs Gizella - Pataki Olga - H. Szörényi Ágnes: Natrium citrat használata alvadásgátlóként cytogenetikai vizsgálatokhoz323
Pavlik Gábor - Morva Izabella - Mitsányi Attila - Erdélyi András: Vizsgálatok a somatikus idegingerléssel kiválható vasomotor reflexek mechanizmusával kapcsolatban327
Bedő Magdolna: Coffein hatása mellékveseirtott patkányok vércukor-szintjére337
Füsy József - Vajda Gyula - Ihász Mihály - Ungváry György: Kísérletesen létrhozott obstructiós icterus hatása a vérsavó agglutinin titerére343
Wölfer Edit - Vecsey Dénes - Czuczor Huba: Dextran-készítmények hatásmechanismusának állatkísérletes vizsgálata a thromboemboliák megelőzésére345
Szilágyi Tibor - Csernyánszky Hedvig - Imre Sándor - Wnt Mária: Hypothermia hatása az allergiás jellegű bőr-reactiókra350
Fazekas I. Gyula - Berényi Antal - Mindszenty László - Ember Magda - Rengei Béla - Gál György: Kolineszteráz gátló peszticidek vizsgálata macskákon356
Kántor Elemér - Mester Endre - Schumann Zoltán - Krasznai Attila: Kísérleti adatok a Vater papilla záró-mechanaizmusának sphincterotomia utáni károsodásához366
Bános Zsuzsanna - Szeri Ilona - Anderlik Piroska - Radnai Béla: Hhytohyemagglutinin hatásának vizsgálata lympocytás choriomeningitis vírussal fertőzött egerekben366
Holló István - Zombory József - Beregi Edith - Cseh György - Horváth Ferenc: Öreg patkányok calcitonin-érzékenysége. Adatok a senilis osteoporosis kórélettanához egerekben369
Jobbágy Aladár - Karsay Klára - Sándor Éva: Gelfiltrálással szétválasztott primaer syphilises serumfractiók serologiai aktivitásának vizsgálata375
Fazekas I. Gyula - Virágos Kiss Erzsébet: Az ép szívizom és a myocardialis infarctus szabadhistamin és összhistamin-tartalma383
Gergely Péter: Guanethidin típusú gyógyszerek hatása kísérletes exophtalmusban389
Kántor Elemér - Wacht István - Schumann Zoltán - Krasznai Attila: Az epehólyag működésének változása spincterotomia után393
Csernovszky Erzsébet - Tomity Ilona: A Ranvier befűződés úgynevezett "kálium reacitójának" változása a Waller-féle sekundaer degeneratio során397
Székely Miklós: Különböző időtartamú thyroxin-kezelés hatása az oxygen-fogyasztásra és a testhőmérsékletre patkányban, különböző környezeti hőmérsékleteken401
Medgyesi György - Giovanni Corini - Gino Doria: Proteolotikus fragmentálás hatása egész G myeloma fehérjék antigenictiálására406
Csaba Béla - West Mária - Kassay László: A histamin metabolismus változása patkányok anaphylaxiás shockjában414
Józsa László: A mucopolysaccharidák kalciumkötő kapacitásának és a kalciumkötés mechanismusának vizsgálata419
Várnai Ilona - Boros-Farkas Mária: Hypoxia és hypercaphia hatása újszülött patkány hőtermelésére és testhőmérsékletére428
Fenyvesi Tamás - Illés Péter: Symphatikus aminok hatása kombinált adrenergalfa- és béta-gátlás után435
Muszbek László - Sümegi János - Csaba Béla: Protease aktivitás meghatározása ninhydrin-hydrindantin módszerrel449
Fazekas I. Gyula - Fazekas Attila T. - Fazekas Árpád Gy.: Patkányszervek-szövetek corticosteron tartalmának meghatározása C14-ecetsavanhydriddel képzett derivátum módszerrel453
Rex-Kiss Béla - Fésűs László: Szérum-tranferrin típusok vizsgálata: Jelentőségük a vitás származás tisztázásában460
Benedek Erika - Molnár László - Taraba István: Ischaemia és acidózis hatása patkányvese glutamináz aktivitására466
Less Etelka - Józsa László: A hypophysis szerepe és a thyreocalcitonint elválasztó sejtek vizsgálata TSH, Metothyrin és Thyreoidea kezelés hatására házinyulakban471
Lázár György - Husztik Erzsébet - Török István - Karády István: Hisztokémiai és elektromikroszkópos változások Phlogodym hatására patkánymájban478
Holländer Erzsébet - Demeter Jolán: Kísérletes urát nephropathia482
Gergely Mihály - Horpácsy Géza - Hézsai Klára: A vérzéses hypotensio fokának és időtartamának hatása éber, illetve altatott kutyákra488
Horpácsy Géza - Gergely Mihály - Berankay Tamás - Petri Gábor: A bélresectio és bélkiiktatás hatása a plasma lysosomalis enzym-szintre haemorrhagiás shockban496
Boros-Farkas Mária - Illei-Donhoffer Ágnes: Különböző anyagok hypothalamusba fecskendezésének hatása patkány testhőmérsékletére és O2 fogyasztására502
Besznyák István - Nemes Attila - Sebestyén Miklós: A hyperbaricus osygenisatio jelentősége experimentalis hypoxiás végtag fekélyek kezelésében512
Anfalfi Sándor - Kiszely György: Értékelhető sex-chromatin testek laboratóriumi patkányokból518
Csaba Béla - Muszbek László: Bordetella pertussis vaccina és a mellékvesehormonok hatása patkányszövetek 5-hydroxytryptamin szintjére520
Varró Vince - Náfrádi József: Antigastrin-hatású vegyület vizsgálata a patkány gyomorszekreciójára526
Szentkláray János - Eberhard Perlick: A dextran hatása az antithrombin aktivitására531
Büky Béla: Magnesium hatása hypothermiás eredetű kamrai fibrillatióban536
Csóka Rózsa - Kulcsár Gizella: A Toxoplasma gondii tenyésztése és fenntartása emberi amnion primaer sejtkultúrában539
Kulcsár Gizella - Csóka Rózsa: A Toxoplasma gondii szaporítására használt módszerek összehasonlító vizsgálata544
Berki Ervin - Korányi András - Kozma György - Peres Tibor: Kísérletes atherosclerosis anorganikus tartalmának ultrastructuralis vizsgálata549
Kiss Attila - Dán Sándor - Brátovics Ilona: Adatok a serumpeptonase vizsgálatok enzymológiai és diagnosztikai kérdéseihez561
Géder László - Berbik István - Jeney Enikő: Vírus-specifikus sejtfelszíni antigenek kimutatása összetett haemagglutinatiós módszer segítségével568
Horpácsi Géza - Barankay Tamás - Tárnoky Klára - Nagy Sándor: A plasma lysosomalis és cytoplasmatikus enzymeinek tejsav és pyroszőlősav szintjének összehasonlító vizsgálata haemorrhagiás shockban kutyákon573
Benyikovics I. L. - Benyikovics B. I.: A központi idegrendszer kísérletes regenerációs képességéről, valamint a sérült agyszövet helyettesítéséről580
Hartmann Éva- Rex-Kiss Béla: Az A1 és A2 alcsoportok vizsgálata és megoszlása585
Kiszel János: A carboanhydrase-aktivitás potenciopmetriás meghatározása593
Karády István - Piukovich István - Gecse Árpád: A serum glycoprotein-szint alakulása torniquet shock hatására hepatektomizált patkányokban599
Piukovich István - Karády István - Gecse Árpád: A torniquet shockot követő hepatektómia és az ismételt torniquet shock hatása a serum glykopropteid-szintre603
Nagy Sándor - Barankay Tamás - Horpácsy Géza: Corticosteroid hatása a vese véráramlására haemorrhagiás shockban607
Hadházy Pál - Fenyvesi Tamás - Illés Péter - Seres Jenő: A 2-piperidinil-alfa-naftil 1-propanol HCI és a propanolol kardiodepresszív és antiaritmiás hatása612
Hajtman Béla: Randomizált blokk elrendezésű kísérletek összekapcsolásáról622
Berek László - Bános Zsuzsanna - Szeri Ilona - Anderlik Piroska - Aszódi Károly: Csontelváltozások graft versus host reakcióban szenvedő fiatal egerekben628
Gábor Miklós - B. Magyarlaky Anna: Neoflavanoidokkal végzett első pharmacologiai vizsgálatok633
Gábor Miklós - Antal Attila - Lipták Klára - Zoltán Örs Tamás - Győri István - Benkő Sándor: Flavon-mentes és atherogen étrenden tartott patkányok bőrének capillaris resistentia változása és befolyásolása hesperidin methyl-chalcommal639
Jobbágy Aladár - Tóth Amália - Simon Ferencné - Sélley Antal: Primaer syphilises serumok immunglobulin reaktivitásának alakulása specifikus kezelés hatására644
Földes János - Gesztesi Erzsébet - Takács Ilona: Synthetikus ACTH hatása a pajzsmirigyműködésre egéren649
Elek Sándor - Schäfer Inge: Szöveti "non-haem"-vas meghatározása654
Lázár György - Husztik Erzsébet: A subcutan Yoshida-sarcoma immunológiai vonatkozásai Tumor-regressio és resistencia immunológiai úton658
Megvásárolható példányok
Állapotfotók
Kísérletes Orvostudomány 1970. január-december Kísérletes Orvostudomány 1970. január-december Kísérletes Orvostudomány 1970. január-december Kísérletes Orvostudomány 1970. január-december

A lapélek és néhány lap enyhén foltos. Könyvtári könyv volt.

Állapot:
1.600 Ft
800 ,-Ft 50
4 pont kapható
Kosárba