Próbálja ki megújult, VILLÁMGYORS keresőnket!

951.074

kiadvánnyal nyújtjuk Magyarország legnagyobb antikvár könyv-kínálatát

A kosaram
0
MÉG
4000 Ft
a kedvezményes
házhoz szállításig

Levéltári közlemények XXXIII/1-2. szám

Harmincharmadik évfolyam 1-2. szám

Értesítőt kérek a kiadóról
Értesítőt kérek a sorozatról

Előszó


KRÓNIKÁINK SZEREPE A KÖZÉPKORI JOGÉLETBEN
(A váci egyházalapítás krónikás hagyományának kritikájához)
I.
A váci egyház alapításának története és az erről szóló krónikarészletek vizsgálata... Tovább

Tartalom


TARTALOM
Gerics József: Krónikáink szerepe a középkori jogéletben ;•••••.••• ;••;; 3
Paulinyi Oszkár: A bizottsági ügyvitel rendszeresítése a magyar udvari kamaranal
(1749—1772) ¦;¦ 15
Szűcs László: Adalékok a bécsi központi levéltári anyag Ausztria es Magyarorszag
közötti felosztásának történetéhez (1875—1918) ^ 27
Rácz Béla: Az Ideiglenes Nemzeti Kormány Vallás- és Közoktatásügyi Minisztériumának történetéhez 43
Rózsa Miklós: A tanácsi igazgatás szervezetének előzményei és első évei Budapesten
(1947—1956) 88
Forrásközlés
Kállay István: Adatok a Rákóczi-szabadságharc végnapjainak történetéhez 138
Szigetvári István: Iratok a Rimamurány—Salgótarjáni Vasmű Rt. levéltárából az 1848—
1849. évi szabadságharc hadianyaggyártásának történetéhez 150
Irodalom
Archiv für Diplomatik, Schriftgeschichte, Siegel- und Wappenkunde Bd. 1—4. Ism.:
Borsa Iván 170
Holub József: Bonipertus. Ism.: Komjáthy Miklós 173
Jakó Zsigmond: Üjabb adatok Dés város legrégibb kiváltságleveleinek kritikájához.
Ism.: Komjáthy Miklós 173
Holub József: Zalaegerszeg régi pecsétei. Ism.: Komjáthy Miklós 174
Papp László: Nyelvjárás és nyelvi norma XVI. századi deákjaink gyakorlatában. Ism.:
Maksay Ferenc 175
Macek, J.—Zacek, V.: Krajská správa v ceskych zemich a jeji archivni fondy (1605—
1868). Ism.: Fügedi Erik 177
Regesten der Urkunden des Sáchsischen Landeshauptarchivs Dresden. Ism.-.Kubinyi
András 179
Mika, M. ].: Opisy i lustracje Poznania z XVI—XVIII. wieku. Ism.: Komoróczy
György 180
Árpád- és Anjou-kori levelek. XI—XIV. század. Ism.: Komjáthy Miklós 181
Urbáriumok. XVI—XVII. század. Ism.: Zimányi Vera 183
Munkások és parasztok mozgalmai Magyarországon. 1849—1867. Ism.: Vörös Antal 185
Magyar minisztertanácsi jegyzőkönyvek az első világháború korából. Ism.: Szűcs László 186
Parasztsors — Parasztgond. 1919—1944. Ism.: Győrffy Sándor 188
Vádirat a nácizmus ellen II. Ism.: Vörös Károly 191
Történeti Statisztikai Évkönyv 1960. Ism.: Bakács István 194
Az első magyarországi népszámlálás (1784—1787). Ism.: Felhő Ibolya 196
Soós Imre: A jobbágyföld sorsa Heves megyében a XVIII. században. — A jobbágyföld helyzete a szolnoki Tiszatájon 1711—1770. Ism.: Spira György 197
TARTALOM
Borsa Iván: III. Béla 1177. évi könyvalakú privilégiuma az aradi káptalan számára 205
Baraczka István: Néhány XVII. század végi városi számadáskönyvünk írása 219
Lengyel Alfréd: A nemzeti bizottságok szerepe az élét megindulásában Győr—Moson
megyében 255
Irodalom
Felhő Ibolya—Vörös Antal: A helytartótanácsi levéltár. Ism.: Sashegyi Oszkár 274
Két német paleográfiai munka. Ism.: Baraczka István 278
Németh Annamária: Henrik croiai püspök pecsétnyomója; A topuszkói apátság pecsétjei; Das älteste Typarium der philosophischen Fakultät der Wiener Universität.
Ism.: Kubinyi András 280
Kossuth Lajos összes munkái. I—V, XII, XV. k. Ism.: Bélay Vilmos—Vörös Károly 281
Kiss Lajos: A régi Rétköz. Ism.: IIa Bálint 285
Maday Pál: Békés megye városainak és községeinek története. Ism.: Nagy Lajos 288
Krónika
A magyar állami levéltárak 1961-ben (Balázs Péter) 291
Üdvözöljük a Levéltári Szemlét 303
Holub József (1885—1962) (Komjáthy Miklós) 304
Miklósy Zoltán (1883—1962) (Bakács István) 305
Id. Kaszala László (1891—1961) (Bakács István) 306
Mattioni József (1908—1962) (Nagy Lajos) 306
A Levéltárak VI. és VII. Nemzetközi Kerekasztal-Konferenciája (Szedő Antal) 307
Bibliográfia
A magyar levéltári irodalom bibliográfiája 1961
308-312
Megvásárolható példányok
Állapotfotók
Levéltári közlemények XXXIII/1-2. szám Levéltári közlemények XXXIII/1-2. szám Levéltári közlemények XXXIII/1-2. szám

A gerincek enyhén elszíneződtek.

Állapot:
5.280 ,-Ft
26 pont kapható
Kosárba