799.067

kiadvánnyal nyújtjuk Magyarország legnagyobb antikvár könyv-kínálatát

A kosaram
0
MÉG
4000 Ft
a kedvezményes
házhoz szállításig

Szöveggyűjtemény a vallás és az ateizmus története köréből

A tanítóképző intézetek népművelő-könyvtáros szakos hallgatói részére

Előszó

Ez a szöveggyűjtemény "A vallás és az ateizmus története" című jegyzet segédanyaga.
A szöveggyűjtemény anyagának kétharmada kötelező, a többi pedig ajánlott irodalom. A Tartalomjegyzék az utóbbit... Tovább

Tartalom

Előszó3
Mi a vallás?
K. Marx: "A hegeli jogfilozófia kritikájához. Bevezetés." (Részlet)7
F. Engels jellemzése a vallásról (Részlet az Anti-Dühringből)8
F. Engels: A vallás nem csalók műve. (Részlet "Bruno Bauer és az őskereszténység" c. írásából)10
F. Engels: A vallási fejlődés viszonylagos önállósága11
Plehanov: A vallásról13
Ajánlott irodalom
M. Verret: A vallásos hit kritikája14
L. Feuerbach a vallás lényegéről (Részlet "A kereszténység lényege" c. művéből)32
A vallás keletkezése és kezdeti formái
Szpirkin: A megszemélyesítés kezdeti foka39
Szpirkin: Az animizmus kezdeti fokai. A lélekre vonaktozó képzetek létrejötte és kifejlődése43
Szpirkin: A mitológia50
A kereszténység
Lencman: Nem keresztény források59
Lencman: A római birodalom az I. században. A kereszténység társadalmi-gazdasági előfeltételei68
Hahn István: A kereszténység kezdetei és az Újszövetség80
Ajánlott irodalom:117
F. Engels: A Jelenések Könyve117
Pais István: A husvét történetéhez123
A valláskritika történetéből
Lucretius: Részletek "A természetről" c. tankölteményéből139
Lukianosz: Részletek "Istenek, halottak, hetérák" c. kötetéből148
Giordano Bruno: Részletek "A pegazus ló kabalája" és "A killéni szamár" című munkából152
Galileo Galilei: Részletek két leveléből156
Spinoza: A teleológikus vallási felfogásról (Részlet "Etika" című művéből)158
Ajánlott irodalom
Engels: Holbach társadalomszemléletéről164
Holbach: A vallásról165
Marxista ateizmus. Szocializmus és vallás
Lenin: A munkáspárt és a vallás177
Lukács József: Szocializmus és valláskritika187
Ajánlott irodalom:
Wirth Ádám - Lukács József: Engels és a marxista valláskritika megalapozása205
Vallás és társadalom: - A vallás osztály - funkciója
Marx, Engels és Plehanov: A vallás és társadalom viszonyáról, a vallás osztályfunkciójáról221
Az ideológia, a vallás materialista magyarázata221
Burzsoázia és vallás227
Holbach: A vallás és a társadalom kapcsolatáról235
Vallás és erkölcs
Engels: Az erkölcs mibenlétéről241
Engels és Holbach: A keresztény erkölcsről243
Plehanov: A vallás és erkölcs viszonyáról248
Néhány fogalom magyarázata249
Tartalomjegyzék253
Megvásárolható példányok

Nincs megvásárolható példány
A könyv összes megrendelhető példánya elfogyott. Ha kívánja, előjegyezheti a könyvet, és amint a könyv egy újabb példánya elérhető lesz, értesítjük.

Előjegyzem