A kosaram
0
MÉG
4000 Ft
a kedvezményes
házhoz szállításig

Filozófiatörténeti szöveggyűjtemény

Tartalom

Előszó
Gondolattöredékek a filozófiáról
Herakleitosz töredékei1
Leukipposz töredékei2
Demokritosz eredeti töredékeiből2
Platón:
Az állam (részlet)3
Lakoma (részletek)4
Szókratész pöre (részlet)5
Az állam (részlet)5
Phaidón (részletek)5
Arisztotelész:
Metafizika (részletek)9
Epikurosz:
Alapelvek (részletek)12
Levele Menoikeuszhoz (részletek)13
Levele Hérodotoszhoz (részletek)14
Epiktétosz:
Kézikönyvecske (részletek)16
Marcus Aurelius: elmélkedései (részletek)18
Ágoston:
Vallomások (részlet)21
Aquinói Tamás:
Summe Theologica (részletek)22
Giordano Bruno:
Az okról, az elvről és az egyről (részletek)27
Francis Bacon:
Novum Organum (részletek)30
Galilei:
Dialógus a két nagy világrendszerről (részletek)36
Hobbes:
Leviatán (részlet)39
A filozófia (részletek)42
A módszerről (részlet)43
...az ellenvetései Descartes Metafizikai elmélkedések c. művéhez43
Descartes:
Értekezés a módszerről (részletek)48
Pascal:
Gondolatok (részletek)54
Locke:
Értekezés az emberi értelemről (részletek)61
Spinoza:
Etika (részletek)70
Teológiai-politikai tanulmány (részletek)72
Leibniz:
Monadológia (részletek)74
A természetnek és az isteni gondviselésnek észen alapuló elvei79
Újabb vizsgálódások az emberi értelemről (részlet)79
Berkeley:
Három párbeszéd Hylas és Philonus között a szkeptikusok és az ateisták ellen (3. párbeszéd; részletek)81
Értekezés az emberi megismerés alapelveiről (részletek)85
Montesquieu:
Perzsa levelek (részlet)87
Voltaire:
Vers a lisszaboni földrengésről, avagy annak az elvnek a vizsgálata, hogy minden jól van (részletek)89
Hume:
Vizsgálódás az emberi értelemről90
Rousseau:
Értekezés az emberek közti egyenlőtlenség eredetéről és alapjairól (részlet)94
Diderot:
D'Alambert és Diderot beszélgetése (részlet)98
Helvetius:
Az emberről (részlet)100
Holbach:
A természet rendszere (részletek)102
Kant:
Prolegomenák (részletek)116
Részletek egyéb műveiből120
Hegel:
Előadások a történelem filozófiájáról (részlet)123
Előadások a filozófia történetéről (részlet)132
Feuerbach:
A hegeli filozófia kritikájához (részlet)138
"A kereszténység lényege" c. írás megítéléséhez140
Előzetes tézisek a filozófia megreformálásához142
A jövő filozófiájának alapelvei (részletek)142
Névmutató144
Tárgymutató147
Megvásárolható példányok

Nincs megvásárolható példány
A könyv összes megrendelhető példánya elfogyott. Ha kívánja, előjegyezheti a könyvet, és amint a könyv egy újabb példánya elérhető lesz, értesítjük.

Előjegyzem