A kosaram
0
MÉG
4000 Ft
a kedvezményes
házhoz szállításig

Udvariatlan szerelem

A középkori obszcén költészet antológiája

Fülszöveg

Tekinthetjük-e "felforgató irodalomnak", egyfajta középkori undergroundnak a trubadúrok obszcén verseit? És vajon mi volt előbb: a vágyat átlelkesítő, kifinomult udvari szerelem, vagy a társadalmi konvencióknak tudatosan fittyet hányó obszcén költészet? Az obszcén az "udvari szerelem", a fin'amor megjelenésével egy időben kezdődik - az első trubadúr, a vidája szerint hírhedten rossz életű Aquitániai Vilmos herceg költészetével. Vilmos egyszerre írt trágár verseket és a hölgyeknek való alárendelődést hirdető, udvari szellemű költeményeket. A fin'amor, a hölgy tiszteletére épülő költészet és ennek irodalmi ellentéte tehát édestestvérek.

Mi már csak az udvar nélküli udvariatlanságot ismerjük, a zabola nélküli zabolátlanságot; ezek a középkori versek (fiatal emberek friss fordításai) még az igenek és nemek teljességéből szólnak. Baszni baszna, de semmi haszna, sóhajtott James Joyce a 20. század szürke mélabújával - ez a könyv az ellenkezőjéről sóhajtozik: öröm, mámor, szívszerelem,... Tovább

Tartalom

Az igen és a nem előszava5
Provanszál obszcén költészete23
Aquitániai Vilmos:
Barátaim, ez a vers tetszeni fog29
Jó társaim, az ügy mi előttem áll30
Annyi rossz tapasztalat ért, cimborák32
Ez itt a semmi verse most33
E verset alva költöm én34
Emberek, nem leszek szerény37
Ha lágyra fordul az idő39
Lám, ily könnyűek a dalok40
Marcabru: Minap sövény mellett jártam42
Alegret: Most már minden fa kiszáradt45
Bieris de Romans: Mária úrhölgy, ön tökéletes!47
Guilhem Ademar: Sok mindent láttam már48
Arnaut Catalan:
Arnaut barátom, félúton van éppen49
Száz hölgy vár önre, jó Arnó barátom51
Lo Bort Del Rei D'Aragon - Monsen Rostanh Berenguier de Marselha: Erotikus nyelvtan
Lo bort hívóstrófája52
Monsen Rostanh válaszstrófája52
A Cornilh-ügy
Truc Malec: Raimon, jó, hogy egyetért53
Raimon de Durfort: Truc Maléc, önnel vagyok53
Arnaut Daniel: Sire Raimon, Sire Truc Malex55
Raimon de Durfort: Most zokogj, te Quercy táj57
Cerveri de Girona: Ömömörümümül szimimivememem58
Peire Cardenal: Versem egy estribot, követ minden szabályt60
Guiraut Riquier: Hozzám nem való az ének61
Ibériai erotikus és obszcén költészet65
Afonso Eanes do Coton:
Apátné asszonyom71
Maria Garcia, arra gondoltam én72
Arra gondoltam, Maria Garcia73
Mari Mateu, én útra kelek74
Mari Mateu, maradnom mi haszna?74
Marinka, élvezed?75
Marinha, különös ez75
Johan Airas: don Beeito kemény gyerek76
Bölcs Alfonz:
Hallottam, a cálizi esperes77
Egyik nap odatettem a kezem78
Estevan da Guarda:
Egy bizonyos lovag nagy szemtelen79
Álvar Rodrigues igencsak dicséri80
Kiderült végre a talány81
Úgy kelt birokra anyjával Foán82
Fernán Soárez de Quinones: El ne menjen Lop'Anaia83
Pai Gómez Charino: Nos, Afonso López de Baiám úr84
Airas Pérez Vuitorón: Don Bernaldo, mért nem veszi észre85
Fernand' Esquío:
Van egy barát, kit így említenek86
Apátné asszonyom88
Joán Garcia de Guillade:
Csúf hölgy, kegyed gyakorta kérlel engem89
Dona Ouroana, önnek van egy kis állata90
Martín dalok91
Joán Soárez Coello: Bajos Mari, bajos megmondanom92
Martin Soarez:
Istenem, nyomorult létem bánom93
Egy ifjú szűz nyúlik el94
A hitvesének, Pero Rodríguiz96
Pero Garcia D'Amaroa:
Szerencsés ember, kiről szól ez ének97
Most látom én, milyen szerencse érte98
Egy asszonytól pináját kértem én99
Pero García Burgalés:
Fernando Escallo igen beteg lett100
Fernando mindig szépen énekelt101
Maria Negra - borzalom!102
Goncal' Eanes do vinhal: A Jóisten fizesse meg103
Joán Fernández D'Ardeleiro: Eret jött vágni rajtam104
Juan Ruiz Hitai Esperes: Serranilla a jó szerelem könyvéből
Arról, hogyan járt az esperes a ríofríói hegylakó lánnyal105
Pajzán és obszcén költészet a középkori Itáliában109
Ismeretlen szerző: Egy csalfa lányról115
Bolognai Névtelen: A két komámasszony116
Rustico di Filippo:
Ha látja Pepo úr, hogy jő macája117
Megint mibe fogtok, miféle harcba?118
Most nagy újságot mondok, chierma, szentem119
A Muscia most is hirdeti egyre119
Cecco Angiolieri:
- Én Becchinám! - Cecco, hogyhogy tied?120
Szerelmes vagyok, de annyira mégsem121
Ha egy vasad sincs ezen a világon121
Elégne a világ, ha tűz lehetnék122
Nem vágyom én, csakis három dologra123
Reggel szerelmem ágyunkból kikelve123
- Isteni bőr, most tedd ár a kezed124
Szerelem nélkül olyan lenne élnem125
Cecco Nuccioli: Ha kezembe kerülne a paraszt125
Cola di Alessandro: Sejtheted, mi dívik ottan, jó barát126
Költői párbaj Cione és Neri Moscoli között
Cione: Hallom, komám, hogy Trento városában128
Neri: Szonetted adta fel - az ám: a leckét128
Neri Moscoli: Falánk farkas, de kielégítetlen129
Költői párbaj Attaviano és Neri Moscoli között
Attaviano: Siralmas képed rémületbe kerget130
Neri: Engem rémületbe semmi se kerget131
Dante Alighieri:
Pietrához (részlet)132
Forese Donatihoz134
Jacopo di Dante: A Tudás könyve (részlet)135
Ismeretlen szerzők: A Kagyló balladája138
Szórjatok magot madárkám elébe139
A Gúnár balladája140
Ahogy mi jöttünk, te is lépj be bátran141
Az apátnő balladája142
Giovanni Boccaccio:
Eltört üllője, eltört kalapácsa145
Ámor146
Fiesolei nimfaének (részletek)147
Gallicizmusok
Ismeretlen szerzők:
Mért ver engem az uram159
Köszönöm, Ámor, ajándékodat160
Nyár derekán, aratás idején162
Halljátok, a végzetem ez163
Jacques de Cambrai: A cserjésben164
Gervais du Bus: Fauvel regénye (részlet)167
Rutebeuf: A fűérus verse169
Adam de la Halle:
Mezőt bejár Bayard172
Uram, jutott tömérdek nő!173
Philippe de Beaumanoir: Gezemicék (részlet)
Egy lugasnyi repkény174
Egy kinőtt kamásli174
Watriquet de Couvin: Szép arc175
Eustache Deschamps:
Hé! Giraudon, lekornyad a durung?175
Merre jártál tegnap este? Mesélj!177
Szerelmemé a legszebb női termet178
A háború, a sok halál179
Hogyan átkozza meg a szerző azt, aki őt csatába szólítja180
Charles d'Orléans:
Kedves rokon, hálásan köszönöm meg181
Étienne le Gout doktor nominativus182
Jean Molinet: Még lányka csak, keble zsengén feszül184
Ajka cseresznye187
Ismeretlen szerző: Gyermek voltam, melly csinos191
Heinrich von Morungen: Ó jaj nekem193
Reinmar der Alte: Uram, ki öntötte a nőt194
Walther von der Vogelweide: Koszorúmat meg ne vesd195
Der Kol von Niunzen:
Kedvem egész az égbe szállt196
Ahonnan mérgesen197
Neidhart:
Egy vén tyúkon kitört az ugrabugra198
Hogy győzzem le a virágszálakat?199
A bújócska201
Gottfried von Neifen: Útra kelt egy kádár203
Wenzel von Böhmen: Felvirrad a fényes reggel205
Steinmar:
Egy szolgalegény egyszer206
Az idei kedves nyár207
Ulrich von Liechtenstein: Egy szép leány szólt209
Mönch von Salzburg: A csordakürt212
Oswald von Wolkenstein:
Iszkiri, uccu!214
A napnyugat sötét színét218
Gyerünk, na gyerünk!219
Szelet ha küld221
Fel, Mariska, talpra!224
Egy füvészleányról226
Kedvvel, keccsel, bájjal227
Ízelítő a középkor angol nyelvű irodalmából231
Óangol rejtvényversek235
Ismeretlen szerzők:
Egy hős, nemes kakast236
Lord Thomas és Szőke Ellinor238
Geoffrey Chaucer: Canterbury mesék
Az apácák papjának meséje (részlet)241
Ízelítő a középkori latin obszcén költészetből247
Alcuinus: Kedvesem elment251
Ismeretlen költők:251
Kölyköt imád Marcus
Egyre terjed252
Winchesteri Godefridus:
Az ifjak erénye, hogy ifjak252
A szolgák gyakorta rászedik uraikat252
Hildebertus:
Szép ganymedesi arc253
Ingatag ám a fiú253
Ismeretlen költők: IX. századi kéziratok verses glosszái a XII. vagy XIII. századból:
A törpe254
Hátsó szándék254
Hogyha szabad vétkezni254
A fiú254
Bárha tüzes Venus is255
Jaj de sokan vannak255
Venus és Gagymedes255
Domna Constantia: Levél Baldericus Burgulianushoz256
Hilarius: Egy angol fiúhoz256
Chatilloni Walter: Részlet a Stulti cum prudentibus kezdetű énekből257
Ismeretlen költő: Egy szodomita püspök ellen258
A Carmina Burana verseiből:
Virágoznak mind a fák259
Víg cimborák, játsszatok260
Tavasz édes mámorában261
Ismeretlen költők: XIII-XIV. századi kéziratos versek:
Kör262
Pentameter262
Intés262
A messziről jött előszó265
Jakub Al-Muhadzser gyűjteménye269
Aquitániai Vilmos a két nagynénjéhez, K és O úrnőkhöz269
Peire d'Alvernha: Sok édes hangu trobador270
Bernard de Ventadorn: Meglestem én egy madarat271
Jakub Al-Muhadzser:
Alláh és a legmagasabb egek272
Az apátnő válasza273
A vén Balteria mindig énekel274
Szél csapkodja az ingemet274
Átokdal276
Adam de la Halle:
Virelay277
Rutebeuf szerelme278
Pasztorál280
Hársfaárnyból281
Japub Al-Muhadzser:
Ének fegyverének bizonyos hiányosságáról284
In laudem praeputorium (Velemi Névtelen, közreadja Győrei Zsolt282
Végszó e kötethez, úgy is, mint fordításhoz287
Életrajzok295
Incipitek és eredeti címek mutatója309
Megvásárolható példányok

Nincs megvásárolható példány
A könyv összes megrendelhető példánya elfogyott. Ha kívánja, előjegyezheti a könyvet, és amint a könyv egy újabb példánya elérhető lesz, értesítjük.

Előjegyzem