A kosaram
0
MÉG
4000 Ft
a kedvezményes
házhoz szállításig

Szociológiai alapismeretek

Szerző
Szerkesztő
Lektor

Kiadó: Comenius Bt.
Kiadás helye: Pécs
Kiadás éve:
Kötés típusa: Ragasztott papírkötés
Oldalszám: 252 oldal
Sorozatcím:
Kötetszám:
Nyelv: Magyar 
Méret: 24 cm x 16 cm
ISBN: 963-00-4598-2

Előszó

Olyan tankönyvet tart a kezében az olvasó, mely nemcsak azoknak a hallgatóknak íródott, akik képzésük során a szociológiát mint alapozó, illetve szakmai kiegészítő tárgyat tanulják. A tankönyv... Tovább

Tartalom

Előszó 7
A szociológia mint tudomány 8
Megismerés és tudomány 8
Valószínűségek 10
Okság 11
Tudományos tudás 12
Mit tesz a tudomány? 13
Objektivitás 14
A társadalom megismerésének tudományelméleti megközelítései 15
A szociológiai gondolkodás kezdetei 15
A szociológiatörténet jelentős gondolkodói 20
A szociológiai gondolkodás megjelenése a XIX. század elején 20
Az angol és francia szociológia két úttörője H. Spencer és E. Durkheim 22
A németországi társadalomtudomány két meghatározó gondolkodója 26
A mai polgári társadalom és a modern szociológia jellemző vonásai 29
A szociológiai gondolkodás megjelenése Magyarországon a XX. század elején 31
A szociológiai kutatás módszertani alapjainak áttekintése 34
A kutatandó probléma meghatározása 35
A problémához kapcsolódó szakirodalom áttekintése 35
A kutatási hipotézis megfogalmazása 36
Operacionalizálás 39
A kutatási stratégia kiválasztása 40
Az adatgyűjtés módszerének kiválasztása 42
A mintaválasztás 48
Az összegyűjtött adatok elemzése 51
A kutatás eredményeinek összegzése, publikálása 52
A kultúra 54
A kultúra fogalmának meghatározása 54
Kultúrák találkozása, az idegen 56
Kulturális univerzálé 56
A tér mint a kultúra fizikai megjelenése 59
A térhasználat kulturális vonatkozásai 62
A premodern és a modern társadalom típusai 64
A premodern társadalmak 64
A modem kor társadalmai 67
A modem társadalmak néhány elméleti megközelítése 69
Funkcionalizmus 69
Konszenzus-, és konfliktuselméletek 69
Szimbolikus interakcionalizmus 70
A modem társadalmak életmódbeli jellemzői 71
Társadalmi rétegződés és mobilitás 74
Társadalmi rétegződés 74
A társadalmi hierarchia 75
Klasszikus rétegződéselméletek 76
Modem rétegződéselméletek 77
A szocializmus rétegződéselmélete 78
Magyarországi rétegződéselméletek 79
Elméleti modellek 82
Társadalmi mobilitás 86
Társadalmi mobilitás típusai 86
A társadalmi mobilitás kutatása 88
Iskola, család, mobilitás 90
A mobilitás és oktatási rendszer összefüggései 90
A családi értékorientáció szerepe a mobilitásban 91
Felhalmozó család 92
A vállalkozó család 94
A tanulásra, tudásra orientáló család 96
Halmozottan hátrányos helyzetű család 97
Települések hálójában 99
A város 99
Az ókori városok 100
A városi levegő szabaddá tesz (a középkori városok) 100
Az ipari forradalom városai 101
A XX. század városai 102
Város és építészet 103
Szegregáció 104
Megkésett városfejlődés Közép-Kelet-Európában 105
Magyarország 106
Térszerkezet 106
Településhálózat 108
Településpolitika 109
Falvak, aprófalvak - urbanizációs lejtő 110
Régiók 111
Hazánk, Európa 112
Hol van Európa? 112
Európai szervezetek 113
Az európai polgár 114
Problémák 115
Egyén, csoport, társadalom 118
Az egyének közötti kapcsolatok a társadalomban 118
Csoport a társadalomban 121
Státus és szerep a csoportban 125
A vezetés kérdése a csoportban 127
A közösség 131
A család a társadalomban 136
A rokonsági rendszer és a család változása a
történelemben 137
A rokonsági szervezetek 137
Család a középkorban 138
A polgári intimitás 140
A modern családok 142
A család funkciói, a funkciók változása 143
Biológiai reprodukció, mint a család funkciója 143
A család társadalmi státuszának reprodukciója
mint a család funkciója 144
A család érzelmi szükségleteket kielégítő funkciója 145
A család gazdasági funkciója 147
Az idősebb nemzedék gondozása 147
A válások társadalmi okai Magyarországon 148
A mai magyar család főbb jellegzetességei 148
A nők kereső tevékenysége 149
A gazdasági változások hatása 150
A lakáskérdés 150
A válási procedúra egyszerűsödése 151
A családi szocializáció 151
A család szocializációs funkciója 151
Anya-gyermek kapcsolat 155
A konformitás 157
Konformitás a hétköznapokban 157
Solomon Asch kísérlete 158
Konformitást növelő és csökkentő tényezők 159
Információ és konformitás 160
A konformitás szintjei 161
A deviancia
Durkheim anómia elmélete 165
Merton anómia elmélete 167
A deviáns viselkedés különböző megjelenési formái 170
Bűnözés 170
Alkoholizmus 172
Öngyilkosság 176
Kábítószerfogyasztás 179
Melegek 184
Az oktatás 186
Az ipari forradalom hatása 187
A n. világháború után 190
A rendszerváltás 191
A gyermekvédelem 192
Érték, iskola, nevelés 196
Az iskola intézménye 196
Mérhető teljesítmény? 198
Nehézségek az iskolai létezésben 198
Romák 199
Fogyatékosok 200
Gyermekkor 201
Mi történik a szocializáció során? 203
A szociálpolitika alapjai 205
A szociálpolitika fogalmának meghatározása 205
Leíró közigazgatási felfogás 205
Funkcionalista megközelítés 206
Strukturális megközelítés 207
A szociálpolitikai megközelítés szintjei 209
Mikroszint 210
Mezoszint 210
Makroszint 211
Az önkormányzati szociálpolitika a társadalmi változások tükrében 211
Civil szervezetek 214
A fogyatékosok helyzete 215
A hajléktalanság és a szenvedélybetegek kezelése 216
Politika és demokrácia 218
A politika fogalma 218
A politika feladata 219
A politika működése 219
A polgári társadalmak 220
Ideológiák és eszmeáramlatok 223
A liberalizmus 223
A konzervativizmus 225
A szocializmus 225
Nacionalizmus 226
Anarchizmus 227
Kommunizmus és fasizmus, melyek azonban nem azonosak 227
Politikai rendszerek 229
Diktatúrák 229
A demokrácia 230
Állam, politika, állampolgár 233
Az állam 233
Az Országgyűlés 234
A köztársasági elnök 234
A kormány 235
A helyi önkormányzatok 236
Civil társadalom 236
Népszavazás 239
Párttípusok és pártok 239
Vallás 241
A vallás meghatározására tett kísérletek 241
A vallás megjelenési formáinak sokszínűsége 243
Vallási szervezetek típusai 243
A magyarországi vallásosság néhány jellemzője 244
Felhasznált irodalom 247
Megvásárolható példányok

Nincs megvásárolható példány
A könyv összes megrendelhető példánya elfogyott. Ha kívánja, előjegyezheti a könyvet, és amint a könyv egy újabb példánya elérhető lesz, értesítjük.

Előjegyzem