A kosaram
0
MÉG
4000 Ft
a kedvezményes
házhoz szállításig

Világirodalmi antológia I.

Világirodalom az ókortól a XVIII. század végéig/Főiskolai segédkönyv/Kézirat

Tartalom

Primitív költészet
Munkadalok
Varázsénekek
Vogul medve ének
Kalevala
A dalverseny
A csodamalom
Lemminkejnen22
Görög irodalom
Homérosz:
Iliász (részlet)27
Odüsszeia (részlet)33
Szapphó:
Aphroditéhez41
Úgy tűnik nékem42
Arignóta42
Édesanyám! Nem perdül...43
Alkaiosz:
A hajó44
Bordalok44
Anakreón:
Gyermek szűzi tekintetű45
Bíbor labdájával45
Bordal45
Töredék a halálról46
Szerenád46
Egy leányhoz46
Gyűlölöm46
Anakreóni dalok
A tücsökhöz47
Szüreti ének47
Pindarosz:
Olimpiai óda48
Aiszkhülosz:
Leláncolt Prométheusz (részletek)49
Szophoklész:
Antigoné54
Euripidész:
Média (részletek)65
Arisztophanész:
A béke (részletek)72
Római irodalom
Catullus:
Lesbiához81
Lesbia verebének halálára81
Asszonyhűség82
Férfihűség82
Ciceróhoz82
A testvér sírjánál
Lucretius:
A természetről84
Semmiből84
Epikurosz dícsérete85
Az emberi társadalom85
Vergilius:
Aeneis (részlet)87
Horatius:
Maecenashoz91
Thaliarchushoz92
Az állam hajójához93
Delliushoz93
A rómaiakhoz94
Melpomenéhez96
Az ókortól a renaissanceig
Lovagí líra
Walter von der Vogelweide99
A hársfaágak csendes árnyán99
A talján láda99
Vagáns költészet100
Míg kocsmában jó időzünk100
Rigmus a pénzről101
Dante
Az Isteni színjáték
Bevezetés103
A pokol kapujának felirata107
Francesca da Rimini107
A simoniákus pápákról109
Ulixes utolsó útja113
Óda Itáliához115
Testamentum
Az elveszett ifjúság siratása117
A cimborák éneke118
Panasz a mindeneket lebíró halálról119
Az Aprószentek temető119
Tűnt idők szép asszonyai120
Imádság Cotgart mesterért120
Villon éneke a Blois-ban121
Jámbor lecke122
Epitáphium123
Az olasz renaissance
Petrarca:
Daloskönyv
Csurranjon láng127
Fájdalom kútja127
Magamban lassú lépésekkel128
Áldott nap128
Ma fölvitt lelkem129
Itália uraihoz129
Boccaccio:
Dekameron (részletek)
Bevezetés133
A király lovásza136
A féllábú daru139
Az arkangyal szárnyatolla141
A spanyol renaissance
Cervantes:
Don Quijote (részletek)
A hírneves lovag állása és életmódja151
Az első kirándulás154
A szélmalomharc157
Két kutya beszélget159
Az angol renaissance
Shakespeare:
Szonettek163
Szentivánéji álom164
III. Richárd170
Hamlet, dám királyfi173
Lear király (részletek)177
A francia klasszicizmus
Corneille:
Cid (részletek)187
Phaedra (részlet)194
Moliére:
Tartuffe (részlet)200
Embergyűlölő (részlet)205
A Fösvény (részletek)207
Az angol felvilágosodás
Defoe:
Robinson Crusoe213
Swift:
Gulliver utazásai218
A francia felvilágosodás
Voltaire:
Candide (részletek)227
Dogmák230
Diderot:
Az apáca (részlet)233
Rousseau:
Új Héloise (részlet)237
A német felvilágosodás és klasszicizmus
Lessing:
Emília Galotti (részlet)245
Goethe:
Az ifjú Werther szenvedései250
Prométheüsz252
Vándor éji dala253
Római elégiák253
Wilhelm Meister tanulóévei254
Ezer alakba rejtőzhetsz256
Faust I. (részletek)256
Faust II. (részlet)267
Schiller:
Ármány és szerelem269
Polykrates gyűrűje271
A kesztyű273
Wilhelm Tell (részletek)275
Megvásárolható példányok

Nincs megvásárolható példány
A könyv összes megrendelhető példánya elfogyott. Ha kívánja, előjegyezheti a könyvet, és amint a könyv egy újabb példánya elérhető lesz, értesítjük.

Előjegyzem