A kosaram
0
MÉG
4000 Ft
a kedvezményes
házhoz szállításig

Gőthe lyrai költeményei I-II.

Szerző
Fordító

Kiadó: M. Tud. Akadémia Könyvkiadó Hivatala
Kiadás helye: Budapest
Kiadás éve:
Kötés típusa: Vászon
Oldalszám: 635 oldal
Sorozatcím:
Kötetszám:
Nyelv: Magyar 
Méret: 17 cm x 12 cm
ISBN:
Megjegyzés: A két kötet egybekötve.

Előszó

Az Akadémia könyvkiadó bizottságának megbízásából egy évnél tovább foglalkozván a Lewes Gőthe életének fordításával s e közben természetesen a Gőthe munkáival is: számtalanszor kellett ezekből... Tovább

Tartalom

I. kötet
Bevezetés1
Ajánlás65
Dalok
Előhang73
Az olvasónak74
"Róka döglik, jó a bőre"74
Parlagi rózsa75
Szem-bekötősdi76
A kedves77
A begyeske78
A megtért79
Szabadítás79
A múzsa-fi80
Mit találtam81
Egypár82
Önámítás83
Had-izenet83
Szerető száz alakban85
Kéj és kín87
Márczius88
Feleletek, társas kérdőjáték közben88
A mizantrop90
Búcsu (A végbúcsut)90
Szép éj91
Boldogság és álom92
Élő emlék92
A távollét üdve93
Lunához94
Nász-éj95
Kár-öröm96
Ártatlanság97
Tetszhalál98
Közellét98
Novemberben98
A választotthoz99
Az első veszteség100
A kedves közelléte100
A távollevőhöz101
A folyónál101
Búbánat102
Búcsu (Oly édes, ah,)102
Változatosság103
Budzítás103
Szélcsönd104
Szerencsés utazás104
Bátorítás105
Intés105
Üdvözlet és búcsu105
Új élet, új szerelem106
Belindához107
Tavaszdal108
Egy festett szalaggal109
Egy arany láczczal110
A tón111
Hegyen111
Virág-üdvözlet112
Nyáron112
Májusi dal113
Kora tavasz113
Nyugtalan szerelem115
Juhász keserve115
Vigasz a könyekben116
Éji dal118
Vágy118
Mignonhoz120
A várrom121
Szellemhang123
Egy arany szívre, melyet nyakán viselt124
A fájdalom kéje124
Vándor estdala125
Más125
Vadász estdala125
A holdhoz126
Várakozás128
Remény128
A gondhoz129
Tulajdon129
Linához129
Társas dalok
Szövetség-dal133
Tavaszi proféczia135
A boldog házas pár136
Állandóság a változásban139
Általános gyónás141
Jósdal143
Vanitas! Vanitatum vanitas!143
Vigan, bátran145
Hadi szerencse146
Nagy vendégség148
A víg weimariak151
Wilhelm meister-ből
Mignon. 1. 2. 3.153
A Lanots. 1. 2. 3.155
Philine157
Balladák
Mignon161
A dalnok162
Az ibolya163
A hűtlen fiu164
Villi-király165
A halász167
A thuléi király168
A bájvirág. (A fogoly gróf dala)169
Bors vitéz nász-útja172
Nászdal174
A kincsásó176
A fonó leány178
Törvényszék előtt179
Ifjú és patak180
Hatás a távolba182
Járó hrang184
Jámbor és Jámborné185
A hű Eckart186
A halott-táncz188
A bűvész-inas190
A korinthosi ara193
Isten és a bajadér (Hindu legenda)200
Pária
A pária imája204
Legenda205
A pária hálája210
Elégiák
Római elégiák (I-XV)213
Amyntas225
Az új Pausias s virágárusleánykája227
Euphrosyne-ből 1, 2235
Epigrammok
Antik formára
A szántótvetőnek239
Anákreon sírja239
A két testvér240
Idő-mérték240
Intés240
Édes-gondok240
Magány241
Szerencse241
A választott szikla241
Csalogány242
Egyenetlen házasság242
Szent család242
Mentség242
Táborozás242
Sakontala243
A múzsa tükre243
Phőbusz és Hermesz243
Az új Ámor244
A schweiczi alp244
A világ s az otthon244
A velenczei epigrammokból
1-77245
A Bakis Jóslataiból
1-13265
A négy évszakból
Tavasz (1-13)269
Nyár (14-25)271
Ősz (26-46)273
Tél (47-61)276
Jegyzetek279
II. kötet
Vegyes költemények
Gellert szobra Oesertől3
Ilmenau3
Mahomet éneke11
A szellemek éneke a vizeken13
Az én istennőm15
Téli út a Harzon17
Vándor vihardala20
Sas és galamb24
Prometheusz26
Ganyméd28
Az emberiség határai30
A Lili parkja31
A begyeshez36
Esdés36
A muzagéták37
Reggeli panaszok38
Látogatás40
A serleg42
Éji gondolatok43
Lidához44
Örökre44
Két világ közt45
Dornburg45
Éjfélkor46
Schiller koponyájának szemléleténél47
Az ifju Werther keservei48
Mindig, mindenütt48
Folytonos tavasz49
Nyugtalanság50
Müvészet
A nektárcsöppek51
Müvész regdala52
Ámor, mint tájkép-festő55
Müvész estdala57
Mükedvelő monologja58
Jó tanács59
Tájkép59
Müvészi szabadság60
Müvészdal62
Parabolákban
Séánce64
Neologok65
Költemények65
Ámár és Psyche66
Hasonlat66
Légyvesztő67
Lakodalom67
Legenda a lópatkórul68
Epigrammailag
A csúnya kép71
Lány-kivánság72
Kétféle fenyegetés72
Ellenállhatatlan73
Mihaszna!73
Katona-vigasz73
Társaság74
Első kézből74
Eredetieknek74
Alázat75
Sehogy sem jó75
Életszabály75
Hiu fáradság75
Feltétel76
Annál jobb76
Memento76
Más76
Frissiben76
Az évek77
A vénség77
Sirvers77
Világ folyása78
Példa78
Ha te úgy, én is úgy78
Saturnus, mint műbiró79
Alapföltétel79
Csínos, pípes79
Mindig egyforma80
Emlékezni80
Egyenlő nyereség81
Élet-élv81
Közmondásosak
Ötvennyolcz83
A szelíd Xeniákból
Tizenöt92
Nyolcz95
Tiz97
Huszonkettő99
Huszonnégy103
Húsz108
Tizenhárom112
A chinai-német nap- és év-szakokból
I-IX.116
isten és világ
Prooemion. Húsz123
Világszellem127
Az angyalok kara129
A növények metamorphosisa130
Epirrhema133
Az állatok metamorphosisa133
Antepirrhema135
Az orpheuszi ős-szavak136
A nyugat-keleti Diwánból
Moganni-Nameh
Hegira141
Talizmánok143
Négy elem144
Összélet145
Fekete árny146
Hasonlattal146
Boldog vágy146
Ha egy nádról147
Hafiz-Nameh
Végtelen148
Háfizhoz149
Ushk-Nameh
Minta-képek150
Olvasó-könyv151
Aggály151
Kedves, ah152
Tefkir-Nameh
Találkozsá153
Sohse kérdezd153
Sulajka szól (Azt mondja)154
Olykor154
Timur-Nameh
Sulajkához155
Timur szól156
Suleika-Nameh
Hátem és Sulejka157
A szerető158
Igaz-e?158
Kevés az159
Haboznék-e160
Sziv szivért161
Hátem Sulejkához161
Távol a kedvestől162
Elmerűlni163
Sulejka szól (E halk mozgás)164
Sulejka szól (Könnyü szárnyad)165
Viszontláts165
Sulejkához167
Chuld-Nameh
Választott férfiak169
Választott nők171
Bebocsátás172
Kiválasztott állatok173
A hét-alvók174
Jó éjszakát178
Alkalmi költemények
Egyeseknek
Alexandra nhgnőnek181
Egy fára181
Friderika182
Sesenheimba183
Wolffnénak183
Sylviának183
Ugyanannak184
Egy tarka himzetű vánkossal184
Lord Byronnak184
Gőthe Ottiliának185
Sternberg G. grófnak185
Neje halála napján186
Humboldt Sándornak186
Klingernek186
Születés-napra187
Egy bryophyllum-galylyal187
Ugyanolyannal187
A tizenkilencz angol jóbarátnak188
Hiller Ferdinándnak188
Mandelsloh Cl. asszonynak188
Sspiegel M. k. a. emlékkönyvébe189
Rajna és Majna. Hét189
Képekkel
Frankfurt am Main191
A belvedére-i kastély191
Kerti háza. Kettő191
Lakháza192
Kikötői város képe192
Jelmezes képletek
A világ négy korszaka193
Egy csapat lapp194
A planéták táncza195
Álarczos menet200
A franczia császárnénak202
Színi beszédek
Prolog205
Epilog206
Epilog a Schiller "Harang"-jához208
Jegyzetek212
Megvásárolható példányok
Állapotfotók
Gőthe lyrai költeményei I-II. Gőthe lyrai költeményei I-II. Gőthe lyrai költeményei I-II. Gőthe lyrai költeményei I-II. Gőthe lyrai költeményei I-II. Gőthe lyrai költeményei I-II. Gőthe lyrai költeményei I-II.

A borító sarkai kissé kopottak, néhány lap enyhén foltos.

A lapélek mintázottak.

Állapot:
12.000 ,-Ft
60 pont kapható
Kosárba