Próbálja ki megújult, VILLÁMGYORS keresőnket!

956.133

kiadvánnyal nyújtjuk Magyarország legnagyobb antikvár könyv-kínálatát

A kosaram
0
MÉG
4000 Ft
a kedvezményes
házhoz szállításig

Az előítélet

Szerző
Szerkesztő
Fordító
Lektor

Kiadó: Gondolat Könyvkiadó
Kiadás helye: Budapest
Kiadás éve:
Kötés típusa: Vászon
Oldalszám: 743 oldal
Sorozatcím: Társadalomtudományi Könyvtár
Kötetszám:
Nyelv: Magyar  
Méret: 19 cm x 12 cm
ISBN: 963-280-450-3
Értesítőt kérek a kiadóról
Értesítőt kérek a sorozatról

A beállítást mentettük,
naponta értesítjük a beérkező friss
kiadványokról
A beállítást mentettük,
naponta értesítjük a beérkező friss
kiadványokról

Fülszöveg

Gordon W. Allport az emerikai szociálpszichológia egyik kiemelkedő egyénisége. Ebben a több kiadást megért könyvében az előítéletek létrejöttének mechanizmusát vizsgálja a csoportok közötti viszonyokkal összefüggésben. Gazdag empirikus anyagon tárja fel az amerikai társadalomban uralkodó legjellegzetesenn faji és politikai előítéleteket, a néger-problémát, az antiszemitizmust és a baloldali gondolatokkal szemben megnyilvánuló elfogultságokat. Liberális meggyőződésű lévén, felvázolja zokat a programokat, amelyek az előítéletes személységi és magatartás hátterébe szorulásához és megszűnéséhez vezetnek. Műve - néha naiv megoldásai ellenére is - jelentős hozzájárulás a téma szociálpszichológiai irodalmához.

Tartalom

Előszó a rövidített kiadáshoz15
Előszó19
A részrehajló gondolkodás
Miről van szó?29
Két példa31
Meghatározás34
Értékfogalom-e az előítélet?40
Funkcionális jelentőség43
Attitűdök és nézetek44
Az előítélettől a cselekvésig47
Az előzetes ítéletalkotás szabályszerűsége50
Az emberi csoportok elkülönítése51
A kategorizáció folyamata53
Amikor a kategóriák a tényekkel szembekerülnek58
Személyes értékek mint kategóriák60
Személyes értékek és előítéletek61
Összefoglalás64
A saját csoportok kialakítása66
Mi a saját csoport?69
A nemek csoportja mint saját csoport71
A saját csoportok változó természete73
A saját csoportok és vonatkoztatási csoportok77
A társadalmi távolság78
Az előítélet csoportnorma-elmélete80
Lehet-e saját csoportról egy másik csoport nélkül beszélni?83
Lesz-e valaha az emberiségből egyetlen nagy saját csoport?86
Más csoportok elutasítása93
Szóban történő elutasítás95
Hátrányos megkülönböztetés98
Az erőszakos támadás feltételei108
Lázadások és lincselések113
A rémhírek döntő szerepe116
Az előítélet mintázata és kiterjedése120
Az előítélet mint általánosított attitűd120
Mi a tökéletlen korreláció?128
Mennyire elterjedt az előítélet?130
Az előítélet demográfiai változatai136
Csoportok közötti különbségek
A csoportok közötti különbségek tudományos vizsgálata141
A valóban létező különbségek alapjá igazolható-e az elutasítás?143
Rászolgálhat-e egy csoport az előítéletre?144
A csoportok közötti különbségek vizsgálatának módszerei146
A különbségek típusai és fokozatai157
A különbségek értelmezése170
Faji és etnikai különbségek173
Miért hangsúlyozzák a faj fogalmát?174
Valóságos faji különbségek178
Kulturális viszonylagosság185
Nemzeti jellem187
Kik a zsidók?190
Következtetések200
Láthatóság és idegenség202
A kisgyermek203
A látható különbségek alapján valóságos különbségekre gondulunk208
A láthalóság fokozatai212
A látható ingerminták körül kikristályosodó attitűdök213
Érzékszervi idegenkedés216
Összefoglalás218
Az elnyomás következtében kialakuló tulajdonságok220
Én-ellenállások221
Rögeszmény félelem223
Az odatartozás megtagadása224
Visszahúzódás és passzivitás226
"Rájátszás"227
A saját csoporthoz fűződő kötelékek erősítése229
Ravaszság és csalás230
Az uralkodó csoporttal való azonosulás: öngyűlölet232
A saját csoport ellen forduló agresszió234
Az előítélettel sújtott csoportok előítéletei más csoportokkal szemben236
Együttérzés237
Visszaütés: harciasság239
Fokozott érvényesülés240
Jelképes érvényesülés241
Idegesség243
Az önmagát beteljesítő jóslat243
Összefoglalás244
A csoportkülönbségek észlelése és a róluk való gondolkodás
A megismerési folyamat249
Válogatás, hangsúlyozás, értelmezés250
Valóságelvű és vágyelvű gondolkodás253
Ok-okozati gondolkodás255
A kategóriák természete257
A legkisebb erőfeszítés elve260
A megismerés dinamikája az előítéletes személyiségben263
Következtetések264
Nyelvi tényezők267
Nevek, melyek felszeletelik a világot267
Érzelmileg hangsúlyos cimkék271
A kommunista cimkéje274
A szavak összetévesztése a valósággal és a jelképektől való kóros irtózás278
Sztereotípiák kultúránkban281
Sztereotípiák és csoportvonások282
A sztereotípia meghatározása285
A zsidókra vonatkozó sztereotípiák287
A négerekre vonatkozó sztereotípiák293
A zsidókra és a négerekre vonatkozó sztereotípiák összehasonlítása295
A tömegközlekedési eszközök és sztereotípiák297
A sztereotípiák idővel változnak299
Elméletek az előítéletekről303
Történelem306
Társadalmi-kulturális feltételek310
A környezet313
A pszichikum dimanikus tényezői314
Fenomenológiai tényezőik316
Rászolgálás317
Végszó318
Társadalmi és kulturális tényezők
A társadalmi struktúra és a kulturális szerkezet321
Heterogenitás323
Felfelé irányuló mobilitás326
Hirtelen társadalmi változás328
Tudatlanság és a kommunikáció korlátai329
A kisebbségi csoportok mérete és népsűrűsége332
Közvetlen versengés és valóságos konfliktus338
Haszonszerzési kizsákmányolás útján340
Az erőszak társadalmi szabályozása343
A hűséget előmozdító kulturális eljárások345
Kulturális sokféleség vagy beolvadás348
Összefoglalás348
A bűnbak kiválasztása349
A bűnbak jelentése351
A történeti módszer354
A zsidók mint bűnbakok355
A "vörösök" mint bűnbakok361
Egyszeri alkalomra kiválasztott bűnbakok365
Összefoglalás367
Az érintkezés hatása369
Alkalmi érintkezés371
Ismeretség373
Lakóhelyi érintkezés378
Munkahelyi érintkezés368
Közös célok keresése390
Jószolgálati érintkezés393
Következtetések394
Az előítélet megtanulása
A konfirmitás399
A konfirmitás és a funkcionális jelentőség400
A társasalmi belépőjegy402
A túlzott konfirmotás neurotikus állapot404
A kultúrába beépített etnocentikus támpontok406
A konformitás alapvalő pszichológiai jellemzői407
Konfliktus és lázadás411
A kisgyermek414
Gyermeknevelés415
Az idegenektől való félelem420
A faji tudatosság felderengése421
Nyelvi cimkék: a hatalom és a visszautasítás jelképei425
Az előítélet megtanulásának első szakasza429
Az előítélet megtanulásának második szakasza432
Későbbi tanulás435
Kondicionálás436
Szelektív észlelés és záródás439
Tanulás alárendelődés útján441
A státus iránti szükséglet443
Kaszt és osztály445
Az attitűdök alárendelődése a kasztnak és az osztálynak448
Következtetések451
Belső konfliktus453
Előítélet lelkiismeret-furdalással és anélkül453
Az "amerikai dilemma" elmélete458
A belső fék462
Hogyan birkózhatnak meg az emberek a konfliktussal?464
Az előítélet dinamikája
Frusztráció475
A frusztráció forrásai476
A frusztrációra következő reakciók482
A bűnbakelmélet további vizsgálata484
A pszichodinamika jelentése488
Agresszió és gyűlölet490
Az agresszió lényege490
A "lecsapolás" problémája493
Az agresszió társadalmi mintái495
A gyűlöletről499
Szorongás, nemiség, bűnbánat504
A félelem és a szorongás504
A gazdasági bizonytalanság506
Az önértékelés508
A nemiség510
A bűntudat520
A kivetítés524
Féltékenység525
Mások hibáztatása mint jellemvonás526
Elfojtás528
Eleven tintafoltok529
Közvetlen kivetítés531
A gerenda-szálka mechanizmusa533
Kiegészítő kivetítés534
Következtetés536
Személyiségstruktúra
Az előítéletes személyiség539
A vizsgálat módszerei540
Az előítélet funkciója543
A szülőkhöz fűződő érzések ambivalenciája544
Moralizálás545
Dichotemizáció547
A határozottság szükséglete548
Kívülre helyezés552
Az intézmények bálványozása553
Tekintélyelvűség556
Kritikai megjegyzések558
Demagógia561
Egy példa562
A demagóg program566
A követők570
A demagóg személy572
Üldözéses téveszmékkel teli vakhit571
A türelmes személyiség579
Gyermekkor581
A türelem változatai585
A harcias és pacifista türelem586
Liberalizmus és radikalizmus587
Iskolázás589
Beleérző képesség594
Önismeret596
A kétértelmű helyzetek elviselése598
Életfilozófia599
A vallás és az előítélet602
Valóságos konfliktus603
A vallás és a megosztás szolgálatában605
Különböznek-e előítéletesség dolgában a vallásos csoportok egymástól?611
Kétféle vallásosság614
Péter apostol616
Vallásosság és személyiségstruktúra619
A csoportok közötti feszültség enyhítése
Van-e szükség törvényre?625
A törvényhozási gyakorlat rövid története628
A törvényhozási gyakorlata típusai631
Befolyásolja-e a törvényhozási gyakorlat az előítéletességet?639
A törvényhozási gyakorlat és a társadalomtudományok645
Összefoglalás648
Programok értékelése649
A kutatásban alkalmazott megközelítésmód653
Hivatalosan szervezett iskolai programok657
Kapcsolatfelvevő és ismerkedési programok665
Csoportos képzés668
Tömegközlekedési eszközök671
Rábeszélés674
Egyéni terápia675
Katarzis677
Korlátozó tényezők és a láthatárok679
Sajátos akadályok681
A társadalmi rendszerek683
Pozitív elvek688
A kultúrák közeledését szolgáló iskolai nevelés alapvonalai694
Utolsó szó az elmélet ügyében699
Utolsó szó az értékek ügyében701
Előítéletek és csoportközi viszonyok (Csepeli György)707

Gordon W. Allport

Gordon W. Allport műveinek az Antikvarium.hu-n kapható vagy előjegyezhető listáját itt tekintheti meg: Gordon W. Allport könyvek, művek
Megvásárolható példányok
Állapotfotók
Az előítélet

Szép állapotú példány.

Állapot:
4.160 ,-Ft
33 pont kapható
Kosárba