836.890

kiadvánnyal nyújtjuk Magyarország legnagyobb antikvár könyv-kínálatát

A kosaram
0
MÉG
4000 Ft
a kedvezményes
házhoz szállításig

Az ember testi és lelki élete, egyéni és faji sajátságai

Szerző
Szerkesztő

Kiadó: Athenaeum Irodalmi és Nyomdai Részvénytársulat
Kiadás helye: Budapest
Kiadás éve:
Kötés típusa: Aranyozott gerincű kiadói félvászon kötés
Oldalszám: 782 oldal
Sorozatcím: A Műveltség Könyvtára
Kötetszám:
Nyelv: Magyar 
Méret: 28 cm x 21 cm
ISBN:
Megjegyzés: 470 fekete-fehér szövegképpel és 36 színes műmelléklettel illusztrálva, melyek közül több kihajtható. Athenaeum irodalmi és nyomdai részvénytársulat nyomása, Budapest. Harmadik átdolgozott kiadás.

Előszó

A MAGYAR ismeretterjesztő irodalom eddigelé hiján volt olyan nagyobbszabású, egybefoglaló műnek, mely az ember testi és lelki életéről, fejlődéséről, az emberi nem múltjáról és jelenéről való... Tovább

Tartalom

Lenhossék Mihály: Bevezető1
A mű célja
Az ember tanulmányozásának fontossága elméleti és gyakorlati szempontból
Az ember felőli kutatások az antik világban
A középkor félszeg felfogása az ember helyéről a természetben
A renaissane nagy anatómusai: Vesalius és követői
A mikroszkóp felfedezése s a szerves lények mikroszkópi alkotásáról szóló tudomány kialakulása
A fejlődéstan és vizsgálati módszerei; a kísérletes fejlődéstan
A fiziológia; a vérkeringés felfedezése
A mai fiziológia céljai és módszerei; a kísérlet s az antiviszekciós mozgalom
A pszichológia rövid jellemzése
A betegségekről szóló tudomány újabb haladásai
Az emberek közt észlelhető különbségekről
A korral járó különbségek
A nemi különbség
Elméletek a nemek céljáról
A férfi és a nő közti különbség testi és szellemi téren
Statisztikai adatok a két nem számbeli arányáról
A fajkülönbségek
Az anthropológia története és feladatai
Az emberi nem eredésének kérdése
Az ember hovatartozása a szerves világban; a leszármazás tana
Az emberi megismerés jövője
Befejezés
Gorka Sándor: Az ember származása és helye a természetben37
A fejlődés eszméje
Az élő szervezetek egysége és természetes származása
Az ember származását bizonyító összehasonlító anatómiai, szövettani, fejlődéstani és paleontológiai tények
Az ember csenevész szervei és származástani jelentőségük
Az ember földi megjelenésének ideje
A neandervölgyi ősember szervezete
A jávai majomember (Pithecanthropus erectus)
Az ember helye az állatvilágban
Az ember rokonai és ősei
Az emberiség őshazája
Pekár Mihály: Az emberi test szerkezete és működése91
A tetembontás és nagyítás múltja és jelene
A tetembontás története
A nagyítások története
Előkészítés a mikroszkópi vizsgálatra
A modern mikroszkóp szerkezete
Az ezredmilliméterek világa
A tér elérhető határai
A sejtek ismerete
A sejtek életjelenségei
Sejtoszlás
Termékenyítés
Átöröklés
Az emberi test szerkezete
Fejlődés a születés után
Az emberi test szilárd váza
A csontok összeköttetései
Az izomrendszer
A belső szervek áttekintése
Az anyagi élet
A szív és a vérkeringés
A vér
A lélegzés
A táplálkozás
Az emésztésfolyamatok
Felszívó folyamatok
Az emberi test anyag- és energia-fogalma
Az anyagi élet tanulságai
Az idegrendszer és a vele összefüggő érzékszervek szerkezete és működése
Ranschburg Pál: A szellemi munka természete289
A szellemi munka viszonya a testhez
Reakciós vizsgálatok
Pszichikai energia
Gyakorlat
Kifáradás
A változatosság jelentősége
A tanulás módja
Megszokás
Kimerülés
Az alvás
A szünetek jelentősége
Semayer Vilibald: Az ember faji sajátságai311
Faji fejlődéstan
Az emberi fajták kialakulása
Faji testtan
Faji jellegek
Az emberfajták osztályozása: mesterséges és természetes-történeti rendszerek
Faji élettan
Állati jelenségek
Emberi jelenségek
Nyelv és írás
A nyelvek felosztása
Az írás eredete
A kezdetleges társadalom
A hajlék
Ékszer
Ruházat
Táplálkozás
Fegyver
A eljárások (technikák)
A gazdaság
A művelődés szellemi javai. (Ethnologia)
Vallás
Művészet és hagyomány
Földünk főbb emberfajtáinak leírása
Ősi (protomorf) fajták
Ausztráliaiak, pápuák és melanéziaiak
Koikoinok, szánok, busmanok és hottentották
Amerikaiak (Indiánok)
Oceániaiak
Szétszórt ősfajták
Akkák
Dravidák
Veddák
Eszkimók
Ájnók
Uralkodó (archimorf) fajták
Feketebőrűek
A sárgabőrű faj
Keletázsiai nagy népek
Kínaiak
Japánok
Koreaiak
Tibetiek
Altájiak
Mongolok
Tunguzok
Törökök
Sárgabőrű keverék
(metamorf) fajták
Urali népek
Szamojédek
Ugorok
Hátsóindiaiak
Malájok
Fehérbőrüek
Hamiták
Szémiták
Árják
Hinduk
Irániak
Kaukázusiak
Európaiak
Középtengeriek
Alpesiek
Északiak
A magyarság embertani helyzete
Dalmady Zoltán: Betegség és egészség463
A betegségek okai
Mechanikai sérülések
A hőmérséklet mint betegségokozó
A megfázásról
A légnyomás, mint betegségokozó
A fény és sugárzások, mint betegségokozók
A villamosság
A táplálkozás hibái
A túlerőltetés
A mérgezések
Maró mérgek
Mérgezés ásványi savakkal
Lúgmérgezések
Szövetmérgek
Higanymérgezés
Ólommérgezés
Rézmérgezés
Arzénmérgezés
Foszformérgezés
Gombamérgezés
Romlott ételek okozta mérgezések
Kígyóméreg
Állatok mérgei
Vérmérgek
Széngáz- (CO) mérgezés
Szénsav- (CO2) mérgezés
Kéksav-, cian-mérgezés
Kénhidrogénmérgezés
Idegmérgek
Kloroform
Éter
Alkohol
Nikotin
Ópium és morfium
Más növényi mérgek
Autointoxikációk
Belső mérgezések
A fertőzésekről
Baktériumok
Fertőző betegségek
Láz
Gennyedés
Gyulladás
Genyvérűség
Orbánc
Gyermekágyi láz
Tüdőgyulladás
Lépfene
Tifusz
Influenza
Diftéria
Tetanus
Pestis
Tuberkulózis
Lepra
Kolera
Visszatérő láz
Kanyaró
Himló
Veszettség
Sárgaláz
Betegségokozó élősködő állatok
Váltóláz
Álomkór
Paraziták
Élősködő állatok és növények
Ismeretlen eredetű betegségek
Rák
Vérbetegségek
Dalmady Zoltán: Védekezés a betegségek ellen539
Védekezés a belső okból támadó betegség ellen
Védekezés a mechanikai sérülések ellen
Hogyan öltözködjünk
Védekezés a fény káros hatásaiból eredő betegségek ellen
A táplálkozás egészségtana
A víz
A tej
Növényi és állati táplálékok
Hulladákok eltávolítása
Védekezés a járványok ellen
Városok építése
Iskolák egészségtana
Dalmady Zoltán: Hogyan éljünk581
Dalmady Zoltán: A halál593
Alexander Bernát: A lelki életről603
A lelki élet tudománya
A lelki élet általános leírása
Testi s lelki jelenségek
A tudat és a tudattalan
A tudat
A gondolkodás és az érzelem
Az akarat
Az energia
A lelki élet egysége
A tudat elemző működése
A tudat összetevő működése
Az emlékezet
A reprodukció
A gondolkodás fejlődése
A gondolkodás jelenségének két főosztálya
A szemléletek világa
A szemléletek szubjektív sajtáságai
Érzékcsalódások
Az érzékszervek
A szemléletek keletkezésének feltételei
A szemléletek pszichológiai elemzése
Idegen elemek
A tiszta szemlélet elemzése
Tér és idő
Az érzetek
Az elvont gondolkodás biológiai jelentősége
Az elvont gondolkodás eljárásai
Nyelv és gondolkodás
Cselekvés és akarás
Reflexmozgás és utánzás
Az érzelem
Esztétikai és erkölcsi érzelmek
Az egyéniség fejlődése
Ranschburg Pál: A lelki élet abnormitásai725
Az érzékelés abnormitásai
Normális és beteges illuziók
Hallucinációk
A gondolkodás abnormitásai
A gondolkodás folyamának zavarai
Kényszergondolatok és téveszmék
Az emlékezés zavarai
Az érzelmi élet zavarai
Az ösztönélet abnormitásai
Az akarat és cselekvés abnormitásai
Beteges akaratnyilvánulások
Gyenge akarat és szuggerálhatóság
A pszichikus fertőzések
A tudat rendellenes állapotai
A szórakozottság
A nagy hisztéria tudatzavarai
Az öntudathasadások
Amnézia és többszörös öntudat
Hisztériás érzéketlenség és bénulás
A képzelt betegségek
A hipnózis és vele rokon tudatjelenségek
A jellem abnormitásai
Az abnormis hazudozók és szédelgők
Az állhatatlanok
A született bűntettesek
Moral insanity
Lángelme és abnormitás
Betűrendes név- és tárgymutató761
Megvásárolható példányok
Állapotfotók
Az ember testi és lelki élete, egyéni és faji sajátságai Az ember testi és lelki élete, egyéni és faji sajátságai Az ember testi és lelki élete, egyéni és faji sajátságai Az ember testi és lelki élete, egyéni és faji sajátságai Az ember testi és lelki élete, egyéni és faji sajátságai Az ember testi és lelki élete, egyéni és faji sajátságai Az ember testi és lelki élete, egyéni és faji sajátságai Az ember testi és lelki élete, egyéni és faji sajátságai Az ember testi és lelki élete, egyéni és faji sajátságai Az ember testi és lelki élete, egyéni és faji sajátságai Az ember testi és lelki élete, egyéni és faji sajátságai Az ember testi és lelki élete, egyéni és faji sajátságai

A gerinc javított. A borító enyhén kopott, a lapélek és néhány lap kissé foltos. Pár lap javított.

Állapot:
9.800 ,-Ft
49 pont kapható
Kosárba