844.850

kiadvánnyal nyújtjuk Magyarország legnagyobb antikvár könyv-kínálatát

A kosaram
0
MÉG
4000 Ft
a kedvezményes
házhoz szállításig

Az ember testi és lelki élete, egyéni és faji sajátságai I-II.

Szerző
Szerkesztő

Kiadó: Athenaeum Irodalmi és Nyomdai Részvénytársulat
Kiadás helye: Budapest
Kiadás éve:
Kötés típusa: Aranyozott gerincű kiadói vászonkötés
Oldalszám: 781 oldal
Sorozatcím: A Műveltség Könyvtára
Kötetszám:
Nyelv: Magyar 
Méret: 28 cm x 21 cm
ISBN:
Megjegyzés: Aranyozott dombornyomásos gerincű kiadói egész vászonkötésben. Szakférfiak közreműködésével szerkesztik Alexander Bernát és Lenhossék Mihály egyetemi tanárok. 470 fekete-fehér szövegképpel és 39 színes műmelléklettel illusztrálva, melyek közül több kihajtható. Az Athenaeum irodalmi és nyomdai részvénytársulat nyomása, Budapest.

Előszó

A magyar ismeretterjesztő irodalom eddigelé hiján volt olyan nagyobbszabású, egybefoglaló műnek, mely az ember testi és lelki életéről, fejlődéséről, az emberi nem múltjáról és jelenéről való... Tovább

Tartalom

I. kötet
BEVEZETŐ.
A mű célja. - Az ember tanulmányozásának fontossága elméleti és gyakorlati szempontból. - Az ember felöli kutatások az antik világban. - A középkor félszeg felfogása az ember helyéről a természetben. - A renaissance nagy anatómusai: Vesalius és követői. - A mikroszkóp felfedezése s a szerves lények mikroszkópi alkotásáról szóló tudomány kialakulása. - A fejlődéstan és vizsgálati módszerei; a kísérletes fejlődéstan. - A fiziológia; a vérkeringés felfedezése. - A mai fiziológia céljai és módszerei; a kísérlet s az antiviviszekciós mozgalom. - A pszichológia rövid jellemzése. - A betegségekről szóló tudomány újabb haladásai. - Az emberek közt észlelhető különbségekről. - A korral járó különbségek. - A nemi különbség. - Elméletek a nemek céljáról. - A férfi és nő közti különbség testi és szellemi téren. - Statisztikai adatok a két nem számbeli arányáról. - A fajkülönbségek. - Az anthropológia története és feladatai. - Az emberi nem eredésének kérdése. - Az ember hovátartozása a szerves világban; a leszármazás tana. -
Az emberi megismerés jövője. - Befejezés.
AZ EMBER SZÁRMAZÁSA ÉS HELYE A TERMÉSZETBEN.
A fejlődés eszméje. -- Az élő szervezetek egysége és természetes származása. - Az ember származását bizonyító összehasonlító anatómiai, szövettani, fejlődéstani és paleontológiái tények. - Az ember csenevész szervei és származástani jelentőségük. - Az ember földi megjelenésének ideje. - A neandervölgyi ősember szervezete. - A jávai majomember (Pithecanthropus erectus). - Az ember helye az állatvilágban. - Az ember rokonai és ősei. -
Az emberiség őshazája.
AZ EMBERI TEST SZERKEZETE ÉS MŰKÖDÉSE.
A tetembontás és nagyítás múltja és jelene. - A tetembontás története. - A nagyítások története. - Előkészítés a mikroszkópi vizsgálatra. - A modern mikroszkóp szerkezete. - Az ezredmilliméterek világa. - A tér elérhető határai. - A sejtek ismerete. - A sejtek életjelenségei. - Sejtoszlás. - Termékenyítés. - Átöröklés. - Az emberi test szerkezete. - Fejlődés a születés után. - Az emberi test szilárd váza. - A csontok összeköttetései. -
Az izomrendszer. - A belső szervek áttekintése. - Az anyagi élet. - A szív és a vérkeringés. -A vér. - A lélegzés. - A táplálkozás. -Az emésztésfolyamatok. - Felszívó folyamatok. - Az emberi test anyag- és energia-fogalma. - Az anyagi élet tanulságai. Az idegrendszer és a vele összefüggő érzékszervek szerkezete és működése.
A SZELLEMI MUNKA TERMÉSZETE.
A szellemi munka viszonya a testhez. - Reakciós vizsgálatok. - Pszichikai energia. - Gyakorlat. - Kifáradás. - A változatosság jelentősége. - A tanulás módja. - Megszokás. - Kimerülés. - Az alvás. - A szünetek jelentősége.
AZ EMBER FAJI SAJÁTSÁGAI.
Faji fejlődéstan. - Az emberi fajták kialakulása. - Faji testtan. - Faji jellegek. - Az emberfajták osztályozása : mesterséges és természetes történeti rendszerek. - Faji élettan. - Állati jelenségek. - Emberi jelenségek. - Nyelv és irás. - A nyelvek felosztása. - Az irás eredete. - A kezdetleges társadalom. - A hajlék. - Ékszer. - Ruházat. - Táplálkozás. - Fegyver. - Az eljárások (technikák). - A gazdaság. - A művelődés szellemi javai. (Ethnologia.) - Vallás. -- Művészet és tudomány. - Földünk főbb emberfajtáinak leirása. - ösi (protomorf) fajták. - Ausztráliaiak, pápuák és melanéziaiak. - Koikoinok, szánok, busmánok és hottentották. - Amerikaiak. (Ipdiánok.) - Óceániaiak. - Szétszórt ősfajták. - Akkák. Dravidák. Veddák. - Eszkimók. - Ájnók. - Uralkodó (archimorf) fajták. - Feketebőrüek. - A sárgabőrű faj. - Keletázsiai nagy népek. - Kínaiak. - Japánok. - Koreaiak. - Tibetiek. - Altájiak. - Mongolok. - Tunguzok. - Törökök. - Sárgabőrű keverék
(metamorf) fajták. - Uráli népek. - Szamojédek. - Ugorok. - Hátsóindiaiak. - Malájok. - Fehérbőrüek. - Hamiták. - Szémiták. - Árják. - Hinduk. - Irániak. --- Kaukázusiak. -
Európaiak. - Középtengeriek. - Alpesiek. - Északiak. - A magyarság embertani helyzete.
BETEGSÉG ÉS EGÉSZSÉG. 463
A betegségek okai. - Mechanikai sérülések. - A hőmérséklet mint betegségokozó. - A megfázásról. A légnyomás, mint betegségokozó. - A fény és sugározások, mint betegségokozók. - A villamosság. - A táplálkozás hibái. - A túlerőltetés. -
A mérgezések. - Maró mérgek. - Mérgezés ásványi savakkal. - Lúgmérgezések. - Szövetmérgek. - Higanymérgezés. - Ólommérgezés. - Rézmérgezés. - Arzénmérgezés. - Foszformérgezés. - Gombamérgezés. - Romlott ételek okozta mérgezések. - Kigyóméreg. - Állatok mérgei. - Vérmérgek. - Széngáz- (CO) mérgezés. - Szénsav- (CO2) mérgezés. -- Kéksav-, cian-mérgezés. - Kénhidrogénmérgezés. - Idegmérgek. - Kloroform. - Éter.
- Alkohol. - Nikotin. - Ópium és morfium. - Más növényi mérgek. - Autointoxikációk. - Belső mérgezések. - A fertőzésekről. - Baktériumok. - Fertőző betegségek. - Láz. - Gennyedés. - Gyulladás. - Genyvérűség. - Orbánc. - Gyermekágyi láz. - Tüdőgyulladás. - Lépfene. - Tifusz. - Influenza. - Diftéria. - Tetanus. fej- Pestis. - Tuberkulózis. - Lepra. - Kolera. - Visszatérő láz. - Kanyaró. - Himlő. - Veszettség. - Sárgaláz. - Betegségokozó élősködő állatok. - Váltóláz. - Álomkór. - Paraziták. - Élősködő állatok és növények. - Ismeretlen eredetű betegségek. - Rák. - Vérbetegségek.
VÉDEKEZÉS A BETEGSÉGEK ELLEN. 539
Védekezés a belső okból támadó betegség ellen. - Védekezés a mechanikai sérülések ellen. - Hogyan öltözködjünk. - Milyen legyen a lakás. - Védekezés a fény káros hatásaiból eredő betegségek ellen. -- A táplálkozás egészségtana. - A víz. - A tej. - Növényi és állati táplálékok. - Hulladékok eltávolítása. - Védekezés a járványok ellen. - Városok építése. - Iskolák egészségtana.
HOGYAN ÉLJÜNK. 581
A HALÁL. 593
A LELKI ÉLETRŐL. 603
A lelki élet tudománya. - A lelki élet általános leírása. - Testi s lelki jelenségek. - A tudat és a tudattalan. - A tudat. - A gondolkodás és az érzelem. - Az akarat. - Az energia. - A lelki élet egysége. - A tudat elemző működése. - A tudat összetevő működése. - Az emlékezet. - A reprodukció. - A gondolkodás fejlődése. - A gondolkodás jelenségének két főosztálya. - A szemléletek világa. - A szemléletek objektív sajátságai. - A szemléletek szubjektív sajátságai. - Érzékcsalódások. - Az érzékszervek. - A szemléletek keletkezésének feltételei. - A szemléletek pszichológiai elemzése. - Idegen elemek. - A tiszta szemlélet elemzése. - Tér és idő. - Az érzetek. - Az elvont gondolkodás biológiai jelentősége. Az elvont gondolkodás eljárásai. - Nyelv és gondolkodás. - Cselekvés és akarás. - Reflexmozgás és utánzás. - Az érzelem, - Esztétikai és erkölcsi érzelmek. - Az egyéniség fejlődése.
A LELKI ÉLET ABNORMITÁSAI. 725
Az érzékelés abnormitásai. - Normális és beteges illúziók. - Hallucinációk. - A gondolkodás abnormitásai. - A gondolkodás folyamának zavarai. - Kényszergondolatok és téveszmék. -¦ Az emlékezés zavarai. - Az érzelmi élet zavarai. - Az ösztönélet abnormitásai. - Az akarat és cselekvés abnormitásai. - Beteges akaratnyilvánulások. - Gyenge akarat és szuggerálhatóság. - A pszichikus fertőzések. - A tudat rendellenes állapotai. - A szórakozottság. - A nagy hisztéria tudatzavarai. - Az öntudathasadások. - Amnézia
és többszörös öntudat. - Hisztériás érzéketlenség és bénulás. - A képzelt betegségek. - A hipnózis és vele rokon tudatjelenségek. - A jellem abnormitásai. - Az abnormis hazudozók és szédelgők. - Az állhatatlanok. - A született bűntettesek. - Morál insanity. - Lángelme és abnormitás.

BETŰRENDES NÉV- ÉS TÁRGYMUTATÓ
KÜLÖN MELLÉKLETEK JEGYZÉKE
1. Fiatal gorilla feje. Színes műmelléklet 48
2. Európai ember feje. Színes műmelléklet 48
3. Európai ember felszínes fej- és nyakizmai. Színes műmelléklet fedőlappal 48
4. Fiatal gorilla felszínes fej- és nyakizmai. Színes műmelléklet fedőlappal 48
5. Kopaszfejű csimpánz. 50
6. Felsőbbrendű emlős-állatok agya 52
7. Fonalas magoszlás szakaszai. - Emberi vékonybél metszete. - Alvadt lóvér. Színes műmelléklet 138
8. A gerincoszlop és a hozzá csatlakozó részek 170
9. Az ember csontváza 172
10. A fej csontváza különböző életkorokban 174
11. Rendes tartású női medence. Színes műmelléklet 176
12. Az ember izomzata 178
13. A csontváz és izomzat viszonya a testformához 178
14. A mellkas és hasüreg tartalma. Színes műmelléklet 180
15. Az ember érrendszere. Színes műmelléklet fedőlappal 182
16. Nyitott mellkas és hasüreg. Színes műmelléklet fedőlappal 184
17. A mellüreg tartalma. Színes műmelléklet fedőlappal 212
18. Megnyitott koponya és gerincoszlop. Színes műmelléklet fedőlappal... 258
19. Az emberi agyvelő alsó felszíne. Fedőlappal 260
20. A középidegrendszer a belőle kiinduló idegekkel 262
21. A fej beidegzése 264
22. Emberfej a nyak felső részével. - Agy velő-metszet. Színes műmelléklet
fedőlappal 264
23. Emberi szem. - A jobbfül hártyás labirintusa a hallóideg végződéseivel. Színes műmelléklet 278
24. Az idegrendszer felépítésének alapelvei 286
25. Az akaratlagos izommunka csökkenése egyidejűleg történő szellemi munka esetén 292
26. Ausztráliai őslakó fára mászik. Színes műmelléklet 322
27. Kőkori emberek 322
28. Újzélandi maori törzsfőnök 360
29. őskori emberek küzdelme a mamuttal 396
30. A bari négerek haditánca. Színes műmelléklet 396
31. Fejlődési rendellenességek. I 464
32. Fejlődési rendellenességek. II 464
33. Fénygyógyítás 480
34. Pajzsmirigy-orvosság gyógyító hatása 504
35. Baktériumok és a váltóláz okozói. Színes műmelléklet fedőlappal 518
36. A gümőkór okozta halálozás Magyarországon 1897-ben. Színes műmelléklet
37. A népesség megoszlása korcsoportok szerint 582
38. A táplálószerek tápláló-anyagtartalma. Színes műmelléklet 590
39. Magyarország összes halálozása. Színes műmelléklet 598
Megvásárolható példányok
Állapotfotók
Az ember testi és lelki élete, egyéni és faji sajátságai I-II. Az ember testi és lelki élete, egyéni és faji sajátságai I-II. Az ember testi és lelki élete, egyéni és faji sajátságai I-II. Az ember testi és lelki élete, egyéni és faji sajátságai I-II. Az ember testi és lelki élete, egyéni és faji sajátságai I-II. Az ember testi és lelki élete, egyéni és faji sajátságai I-II. Az ember testi és lelki élete, egyéni és faji sajátságai I-II. Az ember testi és lelki élete, egyéni és faji sajátságai I-II. Az ember testi és lelki élete, egyéni és faji sajátságai I-II. Az ember testi és lelki élete, egyéni és faji sajátságai I-II. Az ember testi és lelki élete, egyéni és faji sajátságai I-II. Az ember testi és lelki élete, egyéni és faji sajátságai I-II. Az ember testi és lelki élete, egyéni és faji sajátságai I-II. Az ember testi és lelki élete, egyéni és faji sajátságai I-II. Az ember testi és lelki élete, egyéni és faji sajátságai I-II. Az ember testi és lelki élete, egyéni és faji sajátságai I-II. Az ember testi és lelki élete, egyéni és faji sajátságai I-II.

A borító és a lapélek kissé foltosak. Néhány lap elszíneződött. A könyv gerince kopottas.

Állapot:
9.800 ,-Ft
78 pont kapható
Kosárba