A kosaram
0
MÉG
5000 Ft
a(z) 5000Ft-os
szállítási
értékhatárig

Görög és római irodalom

Iskolai könyvtár

Tartalom

Görög irodalom
Az epika5
Homérosz:
Íliász5
Odüsszeia30
Mésziodosz: Munkák és napok54
Aiszóposz:
Az ember és a szatürosz56
Az ember és az istenszobor56
A földműves gyermekei57
A rák meg az anja57
Az oroszlán és a vadszamár57
A líra58
Arkhilokhosz: Neobulé59
Türtaiosz: Szép a halál59
szolón: Számadás60
Mimnermosz: Szerelem nélkül61
Szapphó:
Aphroditéhez62
Agalliszhoz63
Szapphó szerelmes éneke63
Arignóta64
Alkaiosz:64
A hajó64
Bordalok65
Anakreón:65
Thrák csikó65
Szerelem játéka66
Erósz mint kovács66
Töredék a halálról66
Anakreóni dalok66
A nők azt mondogatják66
A tücsökhöz67
Ibükosz: Töredék a tavakról67
Szimonidész: Thermopülai68
Bakkhülidész: Béke-dal68
Pindarosz: A lakriszi Hagészidámosznak olimpiai győzelmére69
A dráma71
Aiszkhülösz: A leláncolt Prométheusz72
Szophoklész:
Antigoné83
Elektra99
Euripidész: Koszorútviselő Hippolütosz114
Arisztophanész: A madarak121
A történetírás és a filozófia141
Hérodotosz: Thermopülaii ütközet142
Thuküdidész: Periklész beszéde a háború első évében elesett athéniek temetésén148
Xenophón: Emlékiratok Szókratészről153
Platón: Emlékiratok Szókratészről153
Platón: Szokratész védőbeszéde156
Arisztotelész:159
Poétika160
Gondolatok a logikáról163
A hellénizmus165
Menandrosz: Ítéletkérők166
Az idill171
Theokritosz: Paraszt hexameterek171
Bión: Esthajnalcsillag171
Az epigrammák172
Homérosz: Midasz sírfelirata172
Kallimakhosz:
Battosz sirjára172
Matróztemetés173
Mint a vadász173
Erinna. A halott Baukisz173
Meleagrosz: Nyíl a fehér szekfű173
Lukianosz: Egy orvosról174
Rhuphinosz: Illatozó koszorút174
Plutarkhosz: Tiberiuis Gracchus174
Lukianosz: Aphrodité és Erósz177
Római irodalom
Plautus: A hetvenkedő katona194
Terentius: Testvérek198
Cato: A földművelésről199
Catullus:200
Lesbia madarának halálára201
Lesbiához201
Lesbiához202
Catullus, büszke légy202
Veraniushoz203
Ismét otthon203
Ciceróhoz203
Dianához204
Lányhűség205
Most már ismerlek205
Szerelem és gyűlölet205
Gyűlölet és szerelem205
Gyűlölök és szeretek206
Lesbia dicsérete206
Epigramma Caesarhoz206
A testvér sirjánál206
Lucretius:206
A természetről207
Himnusz Venushoz208
Az atomokról208
Epikuros dicsérete209
Az ősember élete209
Az ember félelmének oka210
A gyakorlat és a kutató ész kapcsolata214
Sallustius:214
Catilina összeesküvése214
A Jugurtha elleni háború218
Cicero:218
A Catilina ellen mondott első beszédből218
Laelius a barátságról221
Levél barátjához, Atticushoz223
Vergilius:225
Első ecloga225
Georgica. Italia dicsérete228
Aeneis229
Horatius:244
7 epodus245
Szatíra, I. 9.248
Ódák248
Maecenashoz248
Taliarchushoz249
Leukonoéhoz250
Az állam hajójához250
Aristius Fuscushoz251
Apollóhoz251
Barinéhoz252
Pompeius Grophushoz253
Egy fösvényhez254
A rómaiakhoz256
Bandusia forrásához257
Melpomenéhez258
Torquatushoz258
Vergiliushoz259
Levelek260
Albius Tibullushoz260
A Pisókhoz261
Tibullus:
Háború és béke262
Megbánás263
Propertius:265
Cynthia Baiaeban265
Kezdet és vég266
Búcsúsorok Cynthiához266
Ovidius:267
Szerelmek267
Átváltozások269
Ünnepi naptár273
Keservek274
Phaedrus:279
A farkas és a bárány280
A róka és a holló280
A róka és a gólya281
A farkas és a kkutya281
A róka és a szőlő282
Livius:282
Róma története a város alapításától282
Seneca: Erkölcsi levelek. 47 levél291
Martialis292
Epigrammák292
Hírnév és dicsőség292
Plágium292
A rossz szavaló292
A bölcs tanácsadó292
Lehetetlen elhelyezkedni293
Az úrifiú293
Akinek megárt a jólét294
Az okos és az okosabb294
Irigyelnek294
Az emberevő294
Tacitus:295
Germánia295
A germán nép jellemzése297
Agricola297
Calcagus beszéde a britannokhoz299
Évkönyvek299
Tiberius császárrá választása299
Ifjabb Plinius:304
Levelek304
Apuleius.308
Az aranyszamár308
Amor és Psyché308
Marcus Aurelius:315
Vallomások315
Magyarázó névjegyzék317
Tartalomjegyzék329
Megvásárolható példányok

Nincs megvásárolható példány
A könyv összes megrendelhető példánya elfogyott. Ha kívánja, előjegyezheti a könyvet, és amint a könyv egy újabb példánya elérhető lesz, értesítjük.

Előjegyzem