Próbálja ki megújult, VILLÁMGYORS keresőnket!

977.804

kiadvánnyal nyújtjuk Magyarország legnagyobb antikvár könyv-kínálatát

A kosaram
0
MÉG
5000 Ft
a 5000Ft-os
szállítási
értékhatárig

Görög történelem

A kezdetektől Kr.e. 30-ig

Szerző
Szerkesztő

Kiadó: Osiris Kiadó
Kiadás helye: Budapest
Kiadás éve:
Kötés típusa: Fűzött kemény papírkötés
Oldalszám: 404 oldal
Sorozatcím: Osiris tankönyvek
Kötetszám:
Nyelv: Magyar  
Méret: 24 cm x 17 cm
ISBN: 963-389-799-8
Megjegyzés: Harmadik, javított kiadás.
Értesítőt kérek a kiadóról
Értesítőt kérek a sorozatról

A beállítást mentettük,
naponta értesítjük a beérkező friss
kiadványokról
A beállítást mentettük,
naponta értesítjük a beérkező friss
kiadványokról

Fülszöveg

A Görög történelem a kezdetektől Kr. e 30-ig című tankönyv a bronzkortól az utolsó önálló hellénisztikus monarchia, Egyiptom bukásáig tekinti át a görög világ politikai és gazdaságtörténetét. Külön fejezet foglalkozik a görög történelem forrásaival (történetírók, feliratok, papiruszok, numizmatika), a görög történelem kutatóival az ókortól napjainkig, valamint a görög időszámítással. A kötet négy szerzője a korszak kiváló ismerője, és egyetemi tanárként diákok nemzedékeinek oktatója. A mutatókkal, kronológiával, térképekkel, genealógiai táblázatokkal ellátott, bőséges irodalomjegyzéket tartalmazó tankönyvet minden magyarországi és határon túli magyar nyelvű felsőoktatási intézményben használják. A tankönyvhöz készült a Görög történelem szöveggyűjtemény.

Tartalom

Bevezető13
A GÖRÖG TÖRTÉNELEM FORRÁSAI, KUTATÓI ÉS ESZKÖZEI
A görög történelem forrásai17
Régészeti emlékek17
A betűírás kialakulása20
Feliratok20
Papiruszok28
Numizmatika30
Történetírók33
A GÖRÖG TÖRTÉNELEM KUTATÓI47
Hasznos tudnivalók58
A görögök időszámításáról58
Az évek számbavétele58
A görög naptárrendszer58
A görög nevek átírása61
Antik források idézése62
Rövidítések jegyzéke63
A GÖRÖG FÖLD ŐS- ÉS KORTÖRTÉNETE
A GÖRÖG FÖLD ŐSTÖRTÉNETE69
Természetföldrajzi adottságok69
A paleolitikum és a mezolitikum70
A paleolitikum70
A mezolitikum71
A neolitikum72
A neolitikum kezdetei72
A korai neolitikum72
A középső neolitikum73
A korai bronzkor74
A mezőgazdaság fejlődése74
Akklimatizálódás a tengerhez75
A fémhasználat75
A fejlődés menete - Kezdetek és fénykor76
A kulturális egység76
A területi tagolódás77
A korszak végének változásai78
Az őslakosság és a görögök78
A görög hagyományok78
A görögség előtti kor nyelvi emlékei79
A görögség előtti nyelv hovatartozása80
A görög bevándorlás kérdése80
A középső hellasi korszak81
A KRÉTAI CIVILIZÁCIÓ84
Történeti fejlődés84
A gazdasági élet86
A társadalom87
Az állam88
A vallás89
A művészet91
Az írás93
A MYKÉNÉI CIVILIZÁCIÓ96
Kialakulás és elterjedés96
A mykénéi kor "története" és forrásai97
A gazdasági élet97
A tulajdonviszonyok és a társadalom98
Az államszervezet99
A mykénéi kor államai100
A mykénéi kultúra jellege101
Az írás102
A művészet102
A zene és a költészet102
A vallás103
A MYKÉNÉI CIVILIZÁCIÓ BUKÁSA ÉS A "SÖTÉT KOR"105
A mykénéi világ meggyengülése105
A katasztrófa 105
Az okok problémája106
A "tengeri népek" vándorlása106
A mykénéi kultúra továbbélése107
A kerámia107
A fémművesség108
A temetkezési szokások változása108
A görög törzsek vándorlásai109
A "sötét kor" gazdasági élete110
Társadalmi szerkezet és politikai szervezet111
Németh György: Trója rétegei117
AZ ARCHAIKUS ÉS A KLASSZIKUS KOR
AZ ARCHAIKUS KOR123
A polis123
Métropolis és apoikia126
A görög fejlődés útjai128
A legfejlettebb görög polisok128
Athén134
A spártai állam140
A fejlődésben elmaradt etnikumok143
A görög városállamok és a perzsa birodalom144
A KLASSZIKUS KOR153
Az ión felkelés153
A perzsa háborúk kora156
Marathón157
Athén a Kr. e. 480-as években158
Hellas a perzsa háborúk után162
NÉMETH GYÖRGY: AZ ATTIKAI PHYLÉK167
KÉT HÁBORÚ KÖZT - A PENTÉKONTAETEIA
A Délosi Szövetség megalakulása171
A helótafelkelés181
Az "első peloponnésosi háború"184
A PELOPONNÉSOSI HÁBORÚ
Németh György: A harmincéves béke199
A peloponnésosi háború fogalma201
A háború okai202
A háború szakaszai206
Az archidamosi háború206
A Nikias-féle béke211
Argos, Mantineia és Élis szövetsége211
A szicíliai hadjárat213
A dekeleiai háború215
A négyszázak és az ötezrek uralma218
A harminc zsarnok222
A GÖRÖG VÁROSÁLLAMOK KR. E. 403 ÉS 338 KÖZÖTT
A spártai hegemóniakévei (Kr. e. 404-371)229
Az Antalkidas-féle béke231
Athén és a második attikai tengeri szövetség233
A thébai uralom évei (Kr. e. 371-362)234
Leuktra (Kr.e.371)235
Küzdelmek a Peloponnésoson és Thessaliában236
Thébai és Perzsia237
Athéni segítség a lázadó satrapának237
Kísérlet a thébai tengeri hatalom megteremtésére237
A thessal probléma rendezése238
A thébai szövetségi rendszer lazulása238
Mantineia (Kr. e. 362)239
A szövetséges háború (Kr. e. 357-355)240
Az athéni állam belső intézkedései241
A symmoriák242
Eubulos gazdaságpolitikája242
Az átmeneti fellendülés jelei242
Attika lakossága243
A peremterületek247
PERZSIA ÉS MAKEDÓNIA KÖZÖTT249
A szent háború250
Olynthos251
A Perzsia elleni hadjárat előkészületei251
A HELLENIZMUS
TUDOMÁNYOS VITÁK A HELLENIZMUS MINT KORSZAKFORGALOM ÉS TÖRTÉNELMI JELENSÉG MEGHATÁROZÁSÁRÓL259
A "hellenismos" fogalom jelentése259
Elképzelések a hellenizmus lényegéről260
MAKEDÓNIA TÖRTÉNETE NAGY SÁNDOR TRÓNRA LÉPÉSÉIG268
A makedón állam kialakulása és korai története268
Makedónia a görög-perzsa háborúk korában272
Makedónia a görög belháborúk időszakában278
Makedónia felemelkedése II. Philippos uralkodása idején286
Nagy Sándor uralma299
Nagy Sándor trónra lépése és a Perzsia elleni hadjárat előkészítése299
Perzsia meghódítása302
Nagy Sándor, a birodalomalapító311
Az indiai hadjárat és az utolsó évek314
A DIADOCHOSOK HÁBORÚINAK KORA319
A trónutódlás megoldása319
A lamiai háború320
Perdikkas bukása321
Harc a hatalomért323
Az utolsó kísérlet a birodalom egyesítésére326
A HELLENISZTIKUS VILÁG331
Makedónia az Antigonidák uralma idején331
Politikatörténet331
Társadalom és gazdaság334
A Ptolemaiosok Egyiptoma335
Politikatörténet335
Társadalom és gazdaság341
A Seleukida-birodalom344
Politikatörténet344
Társadalom és gazdaság350
A hellenisztikus polisvilág354
A hanyatló polis354
A polisszövetség357
Függelék
Kronológia365
Névmutató377
Fogalommutató383
Megvásárolható példányok

Nincs megvásárolható példány
A könyv összes megrendelhető példánya elfogyott. Ha kívánja, előjegyezheti a könyvet, és amint a könyv egy újabb példánya elérhető lesz, értesítjük.

Előjegyzem