A kosaram
0
MÉG
4000 Ft
a kedvezményes
házhoz szállításig

Énekelj, aranymadár

Német lovag-költők antológiája

Tartalom

Előszó5
Névtelenek
Enyém vagy...17
Oly édes és vidító...18
A hársak lombja foszlik...19
Az erdő zöld pompában áll...20
Ékes nyár, isten áldjon!21
Úrnőm, víg legyen...22
Jöjj, én kedvesem...23
Nem búsulok ezután...24
A hajnalcsillag már az égen...25
Sírjál, szemem, sírj én lelkem...26
Der von Kürenberg:
Több mint egy éven által...29
Ez a csillag a sötétben...30
Mért küldesz bánatot rám...31
Víg szerelemben...32
Még nevendék szüzecske...33
Az éjjel ágyad mellé osontam...34
Ó, mennyit búslakodtam...35
Elő hamar lovammal...36
Az asszony és a sólyom...37
Kegyetlen el ne válassz...38
Késztet szívem keserve...39
Szépséges asszony...40
Ha egyszál ingben állok...41
Álltam tegnap a bástyán...42
Meinloh von Sevelingen:
A választottam ifjú...45
Jól élek én...46
Vonzódom egy kegyeshez...47
Oly hírt hallottam én...48
Szolgálatomat fölajánlom...49
Dietmar von Aist:
Egy asszony áll magában...53
Alszol, gyönyörű gyöngyöm?54
Mi gyógyítja a bánatot?55
A magas hársfa tetején...56
Szép kegyesemnek hírnöke...57
Elértem végre a célt...58
Der burggraf von Regensburg:
Magányom fűszere: szép hölgy...61
Der burggraf von Rietenburg:
Már, ha úgy akarja...85
Spervogel Anonymus:
Hallj udvari regét...69
Engem az aggkor ijesztget...70
A gazdag mily hetyke legény...71
Tudod-e, mit tart a sün?72
Jég vagy zápor essék...73
Volt egyszer egy farkas...74
Egy farkas sakkozott...75
Egy farkas kolostorban élt...76
A pokol nagy szemétverem...77
A mennyben áll egy palota...78
Hatalmas mindenek felett...79
Krisztus tűrte a kínhalált...80
Szent Húsvétra virradva...81
Erdő növénye...82
Spervogel:
Ki tanácsot kér...85
Igaz katonavirtus...86
Ki ostobán barátot keres...87
Szegénység, szörnyű csapás...88
Dícsérjük ezt a kalászt...89
Ha erkölcsös leány...90
Heinrich VI. von Hohenstaufen:
Méned homályba visz hát...93
Ékes birodalomnál...94
Friedrich von Hausen:
Egy ékes szép személy...97
Édes hivemtől válva...98
Isten jósága mondhatatlan...99
Sebzett szívem sajog...101
Elgondolom...103
Ha egyszer én megérhetem...105
Borús vagyok, boldogtalan...107
Szivemtől testem immár...110
Lelkemben én...112
Heinrich von Veldeke:
Ki hölgyem előtt...115
Izoldával kénytelen...116
Midőn még élt...117
Hiszen legyőzött...118
Növelje Isten benned...119
Gyötörjenek hét évig...120
Rudolf von Fenis:
Magamnak okoztam bánatot...123
Dallal akartam elűzni...124
Cserkészek az erdőn...126
Albrecht von Johannsdorf:
Egy nő meg én...129
Kik útrakelnek...132
Tudom, hogyan kél...134
Akárkit is, ki mondaná...136
Bernger von Horheim:
Úgy érzem mindig...139
Hazugságdal...140
Heinrich von Rugge:
Most útra kelek...143
Hogy szép hölgyedről...144
Mindig sugaras napokat...145
Hartwig von Raute:
A drága nőt, ha látom én...149
Heinrich von Morungen:
Úrnőm, adj sebemre írt...153
Ily égi gyönyörben, örömben...154
Ó jaj, mit ér...156
Elbujdosás158
Édes szép gyilkosom...159
Rangos hölgyet szeretni ó mi dőre160
Úgy jártam én, mint a balga gyermek161
Ó jaj nekem...163
Szomorú tekintet, keserű bánat...165
Reimar von Hagenau:
Szivem mindenünnen...169
Azt mondják, itt van újra...171
Ne kérdjétek minduntalan...173
Csak zengem és panaszlom...175
Nékem tanácsot ki ad?177
Szerelem mozgolódik bennem178
Jó hírnököm, menj sietve...179
A naptól, hogy enyém...181
Hartmann von Aue:
Köszöntnek néha rám...185
Ki életében sohase...186
Régen szolgálom őt...187
Most útra kelek...188
A kereszt kér...189
Mily gyönyörűek...191
Részlet a "Szegény Henrik"-ből193
Wolfram von Eschenbach:
Karma éle felhőkbe tép...203
Májusban...205
A "Parzival" bevezetése207
Gottfried von Strassburg:
Részletek a "Tristan és Isot"-ból
Költők seregszemléje217
Az istenítélet224
Walter von der Vogelweide:
A hársfaágak csendes árnyán233
Hogy a nyár megérkezett...235
A tél minekünk míly kárt okozó...237
Nő, pompás alkotásu lény...238
Koszorúmat meg ne vesd...240
Hajnali dal242
Egy nőnél mi kevesebbet...246
Sínylette sok madár...248
Remény volt bennem...249
Ó, boldog óra...250
Ó jaj, világ...251
Egy kőre ültem...252
Oly széles vagy, oly hosszú vagy, én Istenem...253
Hej! nevethet Rómában254
Ó jaj, Némethon...255
Hajtogatták nekem a vének...257
Indulnék...259
Ó jaj, hogy eltünt minden...260
Búcsú a világtól262
Egy bölcs elém tárta...264
Ulrich von Lichtenstein:
Részlet "A hölgyeknek való szolgálattétel"-ből269
Üdvöm javára váljék...285
Táncóra289
Neithart von Reuental:
Puszta sík volt idáig a rét csak...293
A fák tar ága szürke...296
Elmúlt a kietlen tél...297
Szökell egy aggnő...299
Nagy a május hatalma...300
"Énekelj, aranymadár"302
Wernher de Gartenaere:
Részletek a "Meier Helmbrecht"-ből307
Tannhäuser:
Tél múltán317
Johannes Hadlaub:
Gyermeki szerelem323
Klara Hätzlerin:
Az én szemem...327
Legdrágább lány...328
Az elválás megsebzett329
Hugo von Montfort:
Már alkonyul333
Oswald von Wolkenstein:
Vénség panasza337
A kötet költőiről341
Megvásárolható példányok
Állapotfotók
Énekelj, aranymadár Énekelj, aranymadár Énekelj, aranymadár Énekelj, aranymadár Énekelj, aranymadár

A védőborító kissé hiányos, foltos, szakadozott, töredezett.

Állapot:
940 Ft
470 ,-Ft 50
7 pont kapható
Kosárba
Állapotfotók
Énekelj, aranymadár Énekelj, aranymadár Énekelj, aranymadár Énekelj, aranymadár

A borító enyhén elszíneződött.

Védőborító nélküli példány.

Állapot:
940 Ft
650 ,-Ft 30
10 pont kapható
Kosárba
Állapotfotók
Énekelj, aranymadár Énekelj, aranymadár Énekelj, aranymadár Énekelj, aranymadár Énekelj, aranymadár Énekelj, aranymadár

A védőborító kissé kopott, a borító foltos.

Állapot:
940 ,-Ft
14 pont kapható
Kosárba